Våre innholdsprodusenter

Karoline Spanthus Bjørnfeldt

Innholdsprodusent
Karoline Spanthus Bjørnfeldt

Karoline jobbet i Tjenestetorget som innholdsprodusent. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser.

I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skriver derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling.

Gjennom arbeidet sitt har hun fått god erfaring med å formidle komplisert stoff, og tilpasse skrivestil til ulike kommunikasjonsformer.

Artikler skrevet av denne forfatteren