Forsikringer

Spar flere tusen kroner i året på å bytte forsikringsselskap. Nå kan du sammenligne og finne beste tilbud raskt og enkelt. Tjenesten er gratis og uforpliktende.
Lykke til!
Hallgeir Kvadsheim

Godt råd

"Sjekk alltid priser og vilkår hos flere forsikringsselskaper"

HALLGEIR KVADSHEIM

Økonomisk rådgiver

og mange flere
Råd om
forsikring
Av Hallgeir Kvadsheim, Økonomisk rådgiver.

Samle dine forsikringer i ett selskap og oppnå rabatter! Enkelte selskap kan gi deg opp mot 20 % rabatt hvis du samler tre eller flere forsikringer i samme selskap.

Les alle tips

Samle dine forsikringer og oppnå rabatt

Selskapene kan gi deg opp mot 20 % rabatt hvis du samler tre eller flere forsikringer i samme selskap. Totalprisen bør da måles opp mot det å kjøpe enkeltforsikringer fra ulike forsikringsselskap.

Dobbel skadeforsikring

Det er ikke slik at du får dobbelt forsikringsutbetaling selv om du har dobbelt skadeforsikring. Har du derimot to livs- eller ulykkesforsikringer får du utbetalt erstatning fra begge. Men når det gjelder forsikring av ting, får du bare dekket tapet én gang uansett antall forsikringer.

Bilforsikring

Bør man ha kasko? Som tommelfingerregel kan du droppe kasko hvis bilen er verdt mindre enn kr. 100 000. Da kan det lønne seg å bytte til delkasko som dekker brann, innbrudd, tyveri og glasskade på bilen. Din første bilforsikring? Man starter som regel med 20% bonus første gang du forsikrer bilen din. Men hvis du kan bevise at du har kjørt bil i flere år, for eksempel fordi du har hatt firmabil eller vært medlem i bilkollektiv, kan du i enkelte selskaper «prute» deg oppover bonusstigen.

Husk også at du bør forsikre deg selv og familien og ikke bare huset, hytta og bilen.

Øker du egenandelen synker prisen

Egenandel og pris står egentlig i et motsetningsforhold til hverandre. Øker du egenandelen, synker prisen. Hvis du øker egenandelen på tingforsikringene, kan du bruke besparelsene på å kjøpe personforsikringer. Dermed får du en bredere forsikringsdekning - til samme pris som før.

Reiseforsikring

Det er som oftest rimeligere med en felles familieforsikring i stedet for separate reiseforsikringer for hver enkelt reise. Betaler du reisen med kredittkort? Da følger det ofte med en gratis reiseforsikring, men denne er ikke like god som de ordinære, helårlige reiseforsikringene.

Sammenlign

+ mange flere

Velg forsikringer

Velg 3 eller flere forsikringer - få lavere pris

Bil / Bobil

Hus

Båt

Innbo

Campingvogn

Hytte

Moped

Landbruksbygg

MC / ATV

Reise

Traktor

Liv

Forsikringssum til utbetaling ved død.

Veteranbil

Gjelder biler eldre enn 30 år

Uførhet

Snøscooter

Barn

En barneforsikring gir erstatning ved medisinsk invaliditet grunnet ulykke og sykdom. Dekker også utgifter til behandling, tannlege, reiser m.m. i varierende grad.

Dyr

Ulykke

Ulykkesforsikring dekker fysisk skade på en person forårsaket av en "plutselig og uforutsett ytre begivenhet”. Det betyr at en ulykkesforsikring f.eks. IKKE dekker skader etter sykdom, og heller ikke psykiske skader. Om dette ønskes velg Livsforsikring.

Behandlingsforsikring

Tannhelseforsikring

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!
Ingrid B. Karlsen, Drammen
Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!
Tonny Hovland, Eidsvoll