Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Få tilbud på tannhelseforsikring

Sammenlign tilbud på tannhelseforsikring. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

Få billigere forsikring på 1–2–3:
Velg hvilke type forsikringer du ønsker å motta tilbud på.
Sammenlign og finn det beste tilbudet.
Velg om du ønsker å akseptere tilbudet du mottar eller ikke, helt gratis og uforpliktende.

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget
Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland

Tannhelseforsikring

Det blir ikke hull i en tann som er ren, vi pusser de en etter en. Sånn går nå sangen, men likevel kan det skje. I tillegg er det jo flere andre grunner at man må til tannlegen.

Tannhelse er noe som i liten grad dekkes av det offentlige, noe som fører til at tannlegebesøket ofte kan havne på høye summer. Med en tannhelseforsikring vil du sikre deg mot store, uforutsette tannlegeregninger. 

Hva dekkes?

Tannbehandlinger som forsikringen dekker er hull i tennene, rotfylling, innsetting av implantat, krone eller bro, trekking av tenner og eventuelt bedøvelse. Tannhelseforsikring dekker ikke behandlinger som dekkes av det offentlige trygdesystemet, altså Helfo. 

Videre er det en begrensning på den forsikrede der tannhelseforsikring kun gjelder for de under 70 år. Eventuelt opp til 72 år dersom man er yrkesaktiv. Andre selskaper tilbyr forsikring for 20 til 70 år, men der tannforsikringen varer frem til fylt 75 år. 

I tillegg må du gå regelmessig til tannhelsekontroll for rutineundersøkelse. Dette betyr at du må minst til tannlegen en gang i løpet av en 15 måneders periode for at forsikringen skal være gyldig. Den regelmessige kontrollen dekkes ikke av forsikringen og må derfor betales selv. 

For at tannforsikringen skal gjelde må du benytte godkjente tannklinikker eller tannleger. 

Før du stifter en tannhelseforsikring 

Før du inngår en avtale om tannforsikring må du ha vært til tannkontroll, altså rutineundersøkelse. Det kan ikke ha gått lenger enn 15 måneder siden sist. Har det gått lenger må du inn på ny kontroll for å konstatere nullstatus. 

Dette gjøres for å forsikre forsikringsselskapet om at du ikke har behov for behandling eller eksisterende tilstander som krever behandling. Gjør du ikke dette, vil ikke forsikringen være gyldig. 

Karantenetid 

Når du har inngått forsikringsavtalen er det en venteperiode. Det vil si at du ikke kan bruke forsikringen før etter 30 dager for generell behandling. Gjelder det behandling av nye broer, kroner eller tannimplantater gjelder en karantenetid på 90 dager. 

Ulike forsikringsdekninger

I likhet med de fleste forsikringer kan du velge ulik dekningsgrad. Navnene på de ulike dekningen vil variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Hos Norsk tannhelseforsikring har de tre ulike dekningen navnet perle, gull og platina. 

Perleforsikringen gir en forsikringssum på opptil 10 000 kroner per forsikringsår. Et hakk opp finner man gull som dekker opp til 20 000 kroner. Til slutt er det platina på 40 000 kroner. Andre forsikringsselskaper bruker kategoriene sølv, gull og platina. 

De ulike kategoriene er basert på aldersgrupper. Det vil si at dekningen er gjort basert på erfaringsmessig behov, men du står fritt til å velge kategori selv.

For Perle eller Sølv er aldersgruppen satt til 18 år til 30 år. Gull forsikringen er tilpasset 30 til 50 år, mens Platina er for de som ønsker litt ekstra sikkerhet og 50 år og oppover. 

Dette dekkes ikke

Dersom du har eksisterende tanntilstander som er kjent fra før, eller du burde vært kjent med, før inngåelse av forsikringen, dekkes ikke disse. Videre vil ikke forsikringen gjelde planlagte behandlinger. 

Som tidligere nevnt gjelder heller ikke forsikringen dersom behandlinger og kostnader helt eller delvis dekkes av HELFO.  Det samme gjelder andre refusjonsordninger. Likevel skal det være sagt at det offentlige bare dekker et få antall tannsykdommer. 

Kostnader som er knyttet til behandling av visdomstenner dekkes ikke. Heller ikke årlig kontroll og generell rens. 

Dersom du driver med idrett og fritidsaktiviteter bør du være klar over at det er en rekke begrensninger til hva som dekkes. Risikosport som basehopping og strikkhopping dekkes ikke. Andre begrensninger fremkommer i vilkårene.

Problemområder

Det er flere problemområder når det gjelder tenner. Her er en liten oversikt over noen av dem, og hva som eventuelt dekkes gjennom en tann forsikring. 

  • Hull i tennene, også kalt karies, er det vanligste tannsykdommen og de aller fleste får et hull eller to i løpet av livet. Har du forsikring får du dekket utgifter du har i forbindelse med behandling av karies. Det vil si kostnader til boring og fylling. 
  • Tanntrekking er fjerning av en tann. Det er flere grunner til at man må trekke en tann, men vanligst er enten som følge av hull, skade eller visdomstenner som er i veien. 
  • Rotfylling er noe annerledes enn ordinære fyllinger, da rotfylling gjøres når tannens nerver er skadet som følge av bakterieinfeksjon. Dette vil dekkes av forsikringen. 
  • Broer er en kunstig tann som skal erstatte den gamle. Broer bygges på nabotenner og fungerer derfor som et mellomledd. 
  • Kroner er behandling av en gjenværende del av tannen som har blitt skadet, ødelagt eller knekt. Altså en sprukket tann. Kronen blir satt på for å styrke den eksisterende tannen, samt på grunn av det estetiske og bitefunksjon. 
  • Implantat er en kunstig tann bestående av to deler, en metalldel som settes i kjevebeinet og en krone eller en bro som festet på den andre delen. 

Broer, kroner og implantater dekkes av forsikringen dersom du har valgt riktig forsikring. 

Derfor bør du ha tannhelseforsikring

Det er flere grunner til å stifte en tannhelseforsikring. Først og fremst er det økonomiske grunner da tannhelse fort koster høye summer. Videre er de helsemessige grunnene viktig. Munnen er en viktig del av immunforsvaret til kroppen, ergo er god munnhygiene viktig. 

Tannhelseforsikring test

Det er få «best i test» på tannhelseforsiking. For å sikre deg den beste og billigste forsikringen kan du innhente flere tilbud gjennom vår tjeneste. Deretter sammenligne tilbudene på vilkår og pris. Da finner du den beste tannlegeforsikringen for deg. 

Pris tannlege

Priser på tannleger varier veldig fra sted til sted og ut ifra hva som skal gjøres. En vanlig undersøkelse ligger som regel fra 300 kroner, men så kommer rens, røntgen og puss i tillegg. Det vil si at undersøkelsen inkludert alt, fort ligger fra 1000 kroner og opp. 
Dersom man har hull eller behov for behandlinger blir behandlingen raskt opp på en høy sum. Derfor er det godt å ha en tannhelseforsikring.

Implantat tann pris

Hva koster tann implantat i Norge? Det er ikke billig for å si det enkelt. Tannimplantat er en erstatning av tenner man har mistet eller må trekke av ulike årsaker. Den består av to deler, en som ligner på tannroten og en del som ligner på tannkronen. Implantat-roten festet i kjevebeinet og deretter festet kronen på toppen. 

Som du da skjønner er det et avansert inngrep og prisen er deretter. Pris inkludert tanntekniker ligger på alt fra 15 000 kroner til 30 000 kroner per tann. Noen ganger kan man få refusjon fra Helfo, men det er opp til Helfo å bedømme om du har rett til refusjon. Har du en forsikring er du bedre sikret.  

Tannimplantanter og tannprodukter 

Forsikringer gjelder ikke ubegrenset dessverre. For de som trenger tannimplantanter gjelder kompensasjon fra forsikringen en gang per tann i forsikringsperioden. Denne perioden er som regel ett år og vil være angitt i forsikringsbeviset. 

I forsikringsvilkårene vil det være flere spesifikasjoner for hva som dekkes og ikke. Det er derfor viktig å lese vilkårene godt. I tillegg er det forskjellig i dekning av implantater ut ifra dekningsgraden du velger. 

Tannbro pris

En tannbro er noe mindre komplisert enn implantat, men koster fremdeles høye summer. En tann koster fra 18 000 kroner, da inkludert tannteknikerkostnader. Skal det settes en lenger bro koster dette fra 6000 kr. for hver ekstra tann. 

Ettersom dette er grunnprisen, kan prislappen bli enda høyere dersom det er komplikasjoner eller estetiske krav. Nok en grunn til å ha en god tannforsikring.  

Krone tann pris 

Tannkroner varierer mye i pris siden det avhenger av hvilken type krone man skal lage. Hvilket materiale du velger for kronen vil også påvirke prisen. Normalt ligger prislappen på 4 900 til 5 900 kroner før andre kostnader er medberegnet. 

Rotfylling pris 

Rotfylling er som regel komplisert og kan ta tid, særlig dersom det er av en stor jeksel. Tannlegen må nemlig først finne den infiserte delen og kunne fjerne denne. Deretter må rotkanalen fylles, for så til slutt å legge en krone eller en fylling på toppen. 

Prisen på rotfyllingen kommer an på hvor komplisert rotfylling det er snakk om. Normalt koster en framtann mellom 3 000-4 000 kroner. Er det deretter snakk om en jeksel koster det mer fordi det er mer tidkrevende. Har du derimot en forsikring, vil dette dekkes. 

Egenandel tannlege

Det er alltid en egenandel ved forsikring. Denne er normalt satt til 500 kroner per behandlingstilfelle. Hos andre forsikringsselskaper kan du velge mellom en egenandel på 500 kroner eller på 2000 kroner.  

Husk at alle rutinekontroller gå fra egen lomme. Det vil si at det kun er dersom du trenger ytterligere behandlinger at forsikringen kan brukes.  

Trekke visdomstann pris 

Helt vanlig trekking av visdomstann koster normalt rundt 800 til 1400 kroner. Dersom det er behov for kirurgisk trekking, vil prisen bli høyere. I tillegg kommer prisen for nødvendige undersøkelser og røntgenbilder. 

Dersom visdomstennene har kommet frem og fått hull betaler du selv for dette. Altså gjelder ikke tannhelseforsikringen. Ligger visdomstennene kronglete til og trekkes før de kommer frem betaler ofte staten noe av regningen. 

Pris tannlegeforsikring/tannhelseforsikring 

Et estimert prisbeløp ligger fra 75kr måneden til 210 kr måneden avhengig av dekningsgrad. Andre forsikringsselskaper har andre prismodeller, der det er relativt sett billigere for unge og dyrere for eldre. 

Eksakte priser på tannlege og tannlegeforsikring er vanskelig å oppgi da dette varierer. Tannleger er som regel private og dermed varierer prisene mye. For å forsikre deg om at du får den beste prisen og de beste vilkårene bør du sammenligne flere tilbud. 

Sammenligne av tilbud kan du enkelt gjøre med vår gratis tjeneste. Det eneste du trenger å gjøre er å sende inn litt informasjon i et skjema der du velger at du ønsker tilbud for tannhelseforsikring. Videre velger du hvilke aktører du ønsker tilbud fra. 

Så er det bare å lese godt gjennom vilkår og se over prisene i tilbudene du har mottatt. Du takker bare ja til det tilbudet du ønsker, og alle tilbud er helt uforpliktende. 

For å få en enda rimeligere forsikring bør du sjekke hva du får som samlerabatt hos ditt forsikringsselskap som du ellers bruker. I tillegg bør du sjekke om du er medlem av en forening eller organisasjon som gir rabatt. Blant annet LOfavør gir deg og din familie rabatt på forsikringen. 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.