cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på husforsikring

Sammenlign tilbud på husforsikring. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Hvilken husforsikring bør du velge?

Enkelte forsikringstyper kommer man helt enkelt ikke utenom. Husforsikring er en av disse. Den er riktignok ikke påkrevd, slik ansvarsforsikring er for bileiere. Når man skal forsikre hus kan man også støte på navn som boligforsikring og villaforsikring.

Boligen er gjerne den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Derfor er du sikkert enig i at det gir mening at den er godt forsikret. 

Skulle boligen bli totalskadet, sitter du bokstavelig talt på bar bakke uten en form for boligforsikring. Har du fortsatt boliglån, forsvinner ikke dette selv om huset forsvinner. 

Med vårt skjema på siden her, kan du få tilbud på husforsikringer fra flere selskaper samtidig. Da får du enkelt oversikt over markedet, og kan sammenligne og se hvor du får en god husforsikring med så lav kostnad som mulig.

Velger du å samle flere forsikringer hos et av forsikringsselskapene, er det ofte rabatt å få. Dermed kan du spare mer på å be om tilbud inkludert eksempelvis innbo, bilforsikring og hytteforsikring.

Hva er husforsikring?

Husforsikring dekker selve huset mot skade. Den dekker ikke innbo, altså tingene som ikke er fastmontert i boligen. Det har man en egen innboforsikring til, men det er også mulig å få en samlet forsikring.

Som nevnt kan husforsikring også kalles boligforsikring. For hytter og fritidsboliger er det også en hytteforsikring, som i praksis er tilnærmet lik husforsikringer.

Hvilke skader som dekkes dekkes av husforsikringen varierer etter hvor god dekning du velger. Derfor er det viktig å gå gjennom vilkår når du skal sammenligne tilbud fra forsikringsselskapene.

Hva dekker husforsikring?

Det er ikke uvanlig å dele husforsikringen opp i to dekningsgrader: En grunnleggende og en utvidet. 

Det er vanlig at utvidet forsikring gjerne har navn som «husforsikring pluss» eller «husforsikring ekstra». Mens andre selskaper går for «Standard» og «Super»

Den grunnleggende forsikringen dekker gjerne brann. Så man kan si at brannforsikring er inkludert.

Forsikringen dekker også vann- og naturskader, samt andre plutselige skader, for eksempel som følge av innbrudd. Den kommer som regel også med en såkalt fullverdigaranti. 

Det betyr at hvis huset ditt blir utsatt for totalskade og må gjenoppbygges, dekker forsikringen bygging av et tilsvarende hus. Det gjøres ingen fradrag for alder eller slitasje.

Det er heller ikke uvanlig at en standard husforsikring dekker skader på hageanlegg og eventuelle tap av utleieinntekter.

Rettshjelp ved erstatningskrav for eksempel som følge av skader du som boligeier har pådratt andre, er også å forvente.

Fullverdigaranti hus - forsikring

Dersom bygningen opplever totalskade, er det noe som heter fullverdiforsikring som finnes. Dette er en dekning som garanterer at alle kostnadene ved å bygge opp igjen huset blir dekket.

Da gjøres det ikke krav for aldring og slitasje. Altså skal du ikke ha noen ekstra kostnader om huset er gammelt. Du får egen bolig bygget opp igjen.

I tillegg vil man trenge å ha et midlertidig sted å bo i tiden det tar å bygge opp igjen hjemmet. Dette er også noe husforsikringer gjerne dekker kostnaden ved.

Utvidet forsikring - hus

De dyreste forsikringsløsningene inkluderer gjerne ting som skader på våtrom og skader som følge av sopp eller råte. I tillegg til det som er inkludert i en standard dekning. Følgeskader på grunn av lekkasje i tak eller vegger er også en vanlig dekning. 

Det samme gjelder skader som følge av håndverkerfeil. 

Ellers varierer det fra forsikringsselskap til forsikringsselskap hvilke dekninger den mest omfattende husforsikringen inkluderer. Noen har for eksempel et eget punkt for punkterte vindu

Mens andre prioriterer hjelp fra rådgivere, for eksempel i forbindelse med oppussing, ombygging og vedlikehold. Da vet man hvilke tiltak man bør prioritere, for det å benytte seg av håndverker er ikke helt gratis det heller.

Med den mest omfattende dekningen er det dessuten ikke bare flere områder som dekkes, men også oppjusterte erstatningssummer på enkelte felt. 

Husforsikring - leilighet

For de som som bor i leilighet, vil du mest sannsynlig ha en form for leilighetsforsikring eller husforsikring. Borettslag eller sameier har det gjerne dekket via fellesutgifter.

Den fungerer på samme måte som husforsikringen, altså at den dekker skader på bygningen. Du må fortsatt tegne innboforsikring for det innvendige i leiligheten din.

Husforsikring - sameie

Om du har en enebolig, er det din egen bygning du ønsker å forsikre. Er det en tomannsbolig eller rekkehus, kan du forsikre med den vanlige vanlige husforsikringen dersom du er selveier.

Men er du del av et sameie eller borettslag, bør du sjekke med styret om bygget allerede er forsikret. 

Pris - husforsikring

Hvor mye koster husforsikring? Foruten valget mellom den grunnleggende og mer omfattende løsningen, er det en rekke faktorer som avgjør husforsikring-pris, villaforsikring-pris eller boligforsikring-pris. Og mange av dem kan du påvirke selv.

Hvor stor egenandel du velger å betale, er et godt eksempel på det. Jo mer verdt boligen din er, dess mer sparer du på å oppjustere egenandelen. 

Ellers tilbyr mange forsikringsselskaper både sikkerhets- og samlerabatter. Sistnevnte er du sikkert kjent med fra før. Samlerabatt gis helt enkelt hvis du har flere forsikringer hos samme forsikringsselskap. 

Hvor stor en slik rabatt er, kommer an på forsikringsselskapet og antall forsikringer der er snakk om. Men inntil 20 prosent er vanlig. 

At mange forsikringsselskaper også gir sikkerhetsrabatter, er det færre som er kjent med. Men hva koster husforsikring med slike tiltak? 

Hvilke som utløser en slik rabatt, varierer fra selskap til selskap, så det kan være lurt å undersøke med det enkelte selskapet. 

Men ting som at du har installert nok røykvarslere og brannslokkingsapparat og har utført bolig- og el-kontroll er vanligvis viktige. I tillegg kan du får spørsmål om du har komfyrvakt, overspenningsvern og tyverialarm.

Egenandel - husforsikring

Ved skadeoppgjør må man som regel betale en egenandel for å få erstatning fra husforsikringen. 

Hvor høy denne egenandelen skal være, kan du velge selv. Men forsikringsselskapene har gjerne en nedre og øvre grense. Hva du velger er med på å bestemme hvor mye du må betale i forsikringspremie.

Det vil si at du får lavere forsikringspremie hver måned desto høyere egenandel, og høyere forsikringspremie ved lavere egenandel.

Dersom du velger å sette egenandelen høyere, bør du sørge for å ha en bufferkonto som gjør det enkelt for deg å ta kostnader på strak arm.

Er billig husforsikring best?

Prisene varierer naturligvis også fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Det er likevel ikke slik at man bare bør gå etter billigste husforsikring og være ferdig med det.

At noen husforsikringer har en lavere grunnpris enn en annen, betyr ikke nødvendigvis at den alt i alt er billigere. Forsikringsselskapet kan ganske enkelt ha kuttet i dekning. 

Av den grunn er det viktig at du på forhånd har et klart for deg hvilken dekning som er viktig for deg. Har du for eksempel en utleiedel, er utleieforsikring et must. Leier du ut med utleiemegler, er ofte en slik forsikring inkludert.

Andre igjen har overtatt et hus med verdifulle kunstneriske utsmykninger. Dette er noe enkelte forsikringsselskap tilbyr som en egen dekning.

En standard boligforsikring bør dekke uforutsette skader som følge av brann, vannskader, innbrudd og natur.

Husforsikring - test

Det finnes ulike aktører som har utført test av husforsikring. Men forsikringsmarkedet er et marked med hard konkurranse, og det gjelder å holde seg oppdatert.

I et øyeblikk har man en best i test husforsikring, men kanskje 1-2 år etter kan det være et helt annet selskap som har den beste forsikringen.

Dessuten er det ikke sikkert at en husforsikring best i test er den beste for deg og huset ditt. Vi er alle i ulike situasjoner, og hva vi ser etter kan variere fra person til person.

For noen holder det fint med vilkårene i en standard boligforsikring, mens andre kanskje ønsker en utvidet boligforsikring. Test er gjerne litt generelt, så det gjelder å få tilbud som er skreddersydd for deg.

Med vårt skjema på siden her kan du sammenligne produkter og tjenester fra ulike forsikringsselskap. Enten du ønsker tilbud på husforsikringer eller andre forsikringer.

Du kan også spare penger på å samle flere forsikringer hos et selskap. Dermed kan det lønne seg å sjekke for eksempel bilforsikringen, innboforsikringen og reiseforsikringen også.

Hvilken husforsikring er best?

Det er flere gode strategier som kan tas i bruk når man skal finne riktig forsikring. Til felles har de imidlertid at alle har svakheter som hver for seg gjør dem utilstrekkelige. Man gjør med andre ord klokt i å benytte seg av dem i kombinasjon med hverandre. 

For mange er det å oppsøke tester og oversikter utført av aviser og nettmagasiner en naturlig start. Dette er utvilsomt en god måte å danne seg oversikt over markedet på. 

Andre igjen har hørt venner, familie eller kollegaer snakke om ulike forsikringsselskaper. Også her kan det være nyttige innspill å ta med seg når den endelige avgjørelsen skal treffes. 

Svakheten ved disse framgangsmåtene er at de ikke tar tilstrekkelig hensyn til dine spesifikke behov. For at et forsikringsselskap skal kunne gi deg sitt beste tilbud, må de vite mer om deg. 

Det betyr at du er avhengig av å innhente og sammenligne tilbud basert på dine personlige omstendigheter og informasjon.

Med erfaring og kunnskap om sine kunder, har forsikringsselskapene gode forutsetninger for å finne riktig forsikring for deg. Ønsker du å sjekke produkter og tjenester fra flere leverandører, har du i tillegg bedre grunnlag for å gjøre et kvalifisert valg.

Hvorfor velge husforsikring?

Man vil gjerne finne beste husforsikring for seg selv. En som dekker skadene og ulykke man er bekymret for. Men man vil gjerne også at det skal være en billig husforsikring. Altså at man for mye for penger man betaler.

Det gjelder å finne en forsikring som dekker dine behov, enten du har det det som kalles hus eller villa. Husforsikring er viktig for å sikre deg økonomisk ved eksempelvis vannskader, brann, innbrudd- og naturskader.

Ved tyveri av ting, er det innboforsikringen som gjelder. Naturskader kan for eksempel være flom eller lynnedslag.

Dersom din bolig blir utsatt for totalskade, er det dyrt å bygge opp igjen. I tillegg har mange fortsatt boliglån, dermed kan man sitte uten boligen, men med lån. Det blir større utgifter enn de fleste husstander klarer.

Så du bør i det minste velge en standard husforsikring som dekker deg for de skadene som ville gitt høyere utgifter enn hva du klarer å dekke.

Du kan også velge husforsikringer med super-dekning. Da det er flere ting som dekkes, som kan være vanskelig for huseiere å dekke.

Det kan for eksempel være følgeskader av feil gjort av håndverkere. Skade som følge av sopp, insekter og skadedyr. Eller skade som følge av utett tak eller vegg.

Noen tilbyr også en sjekk av boligen, slik at du får oversikt over hvilke behov for vedlikehold huset har. Da sjekkes for eksempel drenering, bad, tak og mye mer som samles i en tilstandsrapport.

Få tilbud på husforsikring fra flere selskaper samtidig

Det er altså ikke tvil om at du bør skaffe deg husforsikringen dersom du eier et hus. Eller kanskje du er i en prosess hvor du kjøper hus nå?

Det er ikke bare å velge den første husforsikringen man finner på markedet. Den må gjerne ha dekninger som passer for deg. Dessuten kan prisen variere stort, og det kan være mye å spare på å sjekke hos andre selskap.

Hvis du ønsker så billig husforsikring som mulig, er det kanskje greit å velge en standard dekning. Men det finnes også utvidet, gjerne kalt super, dekning. Man betaler naturligvis mer, men er også sikret mot flere typer skade.

For eksempel kan en super-dekning forsikre deg mot bekjempelse av rotter, mus og insekter. Eller kostnaden ved skade som følge av de eller andre skadedyr.

Med vårt skjema på siden her, kan du få tilbud på husforsikringen og andre forsikringer fra flere av selskapene samtidig. Da ser du raskt hvem som har de beste vilkårene, og den beste prisen.

Hvis du allerede har husforsikring, kan du se om du kan spare penger på å sjekke prisen  hos en av de andre selskapene.

Husk at du kan spare mer penger på å samle flere forsikringer hos et av selskapene. Det er nemlig mange som gir avslag på prisen for det.

Dermed kan det være lurt å huke av for eksempelvis reise-, innbo- og bilforsikring når du skal sjekke tilbud. Å bruke vår tjeneste er gratis, og tilbudene du mottar er uforpliktende.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.