Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i arbeidsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen arbeidsrett

Få hjelp av en advokat – Arbeidsrett

Vi deltar i arbeidslivet som både arbeidsgivere og arbeidstakere. Uansett hvilken del du tilhører, vil arbeidsrett gjelde deg. En arbeidsrettsadvokat vil kunne gi juridisk rådgivning til begge deler.

Arbeidsrettigheter i Norge er jevnt over gode, men enten man er fast ansatt, midlertidig ansatt, vikar eller ekstrahjelp, er det ikke alltid så lett å ha oversikt over hvilke rettigheter man har. Da kan man fort bli utnyttet.

Man har for eksempel alltid krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Det finnes også allmenne regler for arbeidstider, lønn, ferie og overtid. Arbeidsmiljøet skal være trygt og man skal ikke utsettes for diskriminering og trakassering.

Det kan likevel være overraskende mange arbeidsgivere som heller ikke er klar over disse rettighetene, og deres ansvar.

Uansett hvilken side du er på i konflikten, vil det lønne seg å ta kontakt med en dyktig arbeidsrettsadvokat.

Da kan du skaffe deg veiledning om hva du kan gjøre og ikke gjøre, slik at konflikten ikke utvikler seg til det verre, eller gjør noe drastisk som kan skade din egen sak.

Arbeidsrett – oppsigelse

Det skal foreligge gyldig grunn til oppsigelse i arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

Men er du utsatt for en usaklig oppsigelse, kan du ha krav på erstatning fra arbeidsgiver eller rett til å stå i stilling.

Som arbeidsgiver gjelder det derfor å ha god oversikt over hvilke grunner som er gyldige og ikke. 

Her gjelder det å ha god dialog, slik at arbeidstakers rettigheter hele tiden blir ivaretatt, og at man unngår rettssak ved at oppsigelsen er saklig begrunnet.

Er det snakk om masseoppsigelse kan en arbeidsrett-advokat bistå begge parter i forhandlingen om sluttpakker, eller andre uenigheter.

Saklige grunner må kunne dokumenteres, og det er alltid arbeidsgiver som har bevisbyrden i slike saker. For eksempel at arbeidstakers plikter har blitt neglisjert.

Erstatning – arbeidsrett

Ved brudd på arbeidsmiljøloven, usaklig oppsigelse eller lignende, kan arbeidstaker ha krav på erstatning fra arbeidsgiver.

Det kan være erstatning for tapt inntekt, eller erstatning for ikke-økonomisk tap, altså tort og svie. Dette er vurderinger som gjøres i den enkelte sak.

Men arbeidstaker kan også ha krav på å få beholde sin stilling på arbeidsplassen.

Andre ting som kan være erstatningspliktig er hvis arbeidstaker blir utsatt for eksempelvis mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøloven og dens krav til å sikre et arbeidsmiljø som gir trygghet så langt det lar seg gjøre.

Stevning – arbeidsrett

Skulle arbeidskonflikten ikke kunne løses utenfor rettssal ved mekling i en tvist, kan det komme til at man må levere en stevning.

Da er det visse formelle krav som domstolen kan hjelpe deg med, men hva stevningen skal inneholde må du stå for selv, men det er vanlig at en advokat setter opp dette.

Er du den som mottar stevningen må du komme med tilsvar innen fristen. Hvis ikke dømmer retten som regel i saksøkers favør.

En advokat kan vurdere saken din, og se om forsikringen din dekker advokatutgifter, eller om du har krav på fri rettshjelp.

Arbeidsrett – lovdata

Dersom du er usikker på dine rettigheter og har mistanke om brudd i lover. Ofte kan du få en gratis vurdering av om du har en sak eller ikke hos en advokat.

Skulle du likevel ønske å sjekke ut litt selv før du tar kontakt, så kan du sjekke Lovdata.no. Der ligger det informasjon om Norges lover, og lovene kan leses i sin helhet.

Blant aktuelle lover er arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven.

Tvister som handler om tariffavtaler skal tas opp i Arbeidsretten. Det er fagorganisasjonene som følger opp at tariffavtaler blir fulgt, og Arbeidsretten er en særdomstol for dette.

Dette kan en arbeidsrettsadvokat hjelpe deg med

Her er en liste med noen eksempler på hva en advokat i arbeidsrett kan hjelpe deg med:

For deg som arbeidsgiver:

 • Sette opp arbeidsavtaler og andre dokumenter.
 • Juridiske spørsmål om lønn, derunder overtid, ferie og feriepenger.
 • Oppsigelse og avskjed, samt omstillings- og nedbemanningssaker.
 • Utforme sluttpakker.
 • Rådgivning ved oppfølging av sykefravær, eller annen individuell oppfølgning, samt personalkonflikter.
 • Forhandlinger generelt, og bistå under juridiske tvister.

For deg som arbeidstaker:

 • Bistå grupper av arbeidstakere under nedbemanning
 • Forhandling, for eksempel sluttavtaler.
 • Trakasserings- eller diskrimineringssaker.
 • Rådgivning ved oppsigelse og endringsoppsigelse.
 • Bistå under juridiske tvister, som for eksempel lønnsrelatert eller andre konflikter.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg