cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste bedriftsforsikring

 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd
 • Få tilbud fra flere forsikringsselskaper
  Via ett enkelt skjema samler du tilbud fra flere leverandører, som står klare med sine beste tilbud
 • Velg det beste forsikringstilbudet
  Velg forsikringsavtalen som dekker bedriftens behov best, og gir mest for pengene.
Bedriftsforsikring

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud på bedriftsforsikring fra flere leverandører med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

 • Spar tid, energi og penger
  Leverandører konkurrerer med hverandre om deg som kunde, og du slipper å lete på egenhånd
 • Få tilbud fra flere forsikringsselskaper
  Via ett enkelt skjema samler du tilbud fra flere leverandører, som står klare med sine beste tilbud
 • Velg det beste forsikringstilbudet
  Velg forsikringsavtalen som dekker bedriftens behov best, og gir mest for pengene.

Slik finner du beste bedriftsforsikring

Om noe uforutsett skjer, kan det bety store konsekvenser for bedriften. Sikre bedriftens økonomiske trygghet i slike situasjoner med en god bedriftsforsikring.

Bedriftsforsikring er akkurat hva det høres ut som, nemlig forsikring av bedrifter og dens virksomhet. En bedriftsforsikring består av en rekke ulike forsikringer som en bedrift har behov for.

Dette gjelder altså en forsikring som omfatter både de ansatte og eiendeler og bygg næringsvirksomheten har. I tillegg finnes det ansvarsforsikringer.

Altså er dette en pakkeløsning som vil dekke det en bedrift normalt sett har behov for av bedriftsforsikring. For å få dekket akkurat hva din bedrift trenger kan du få pakke med forsikringer skreddersydd ved å ta kontakt med ulike forsikringsselskaper.

Noen bedriftsforsikringer er lovpålagt, andre er sterkt anbefalt. Én av de lovpålagte bedriftsforsikringene er yrkesskadeforsikring. I tillegg er det lovpålagt med ansvarsforsikring for firmabiler.

Forsikring bedrift

En forsikring av bedrift er delt opp i mange ulike bedriftsforsikringer, som igjen er delt opp i flere. Forsikringene kan sikre både personer og eiendeler som er i næringsvirksomheten.

Ulike forsikringer innen bedriftsforsikring kan deles opp i:

 • Person
 • Ansvar
 • Bygning og eiendeler
 • Bil og kjøretøy
 • Transport og frakt

Disse deler igjen opp i flere ulike typer bedriftsforsikringer. En del vil derfor være overlappende, så for å unngå å forsikre bedriften din dobbelt opp så anbefaler vi å ta kontakt med ulike forsikringsselskaper slik at du får et godt, tilpasset pakkeforsikring til din bedrift.

Hvem må ha bedriftsforsikring?

Alle bedrifter som har ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.

Hvilke andre forsikringer det er lurt å ha vil variere fra bedrift til bedrift og bransje til bransje. Har du for eksempel maskiner, inventar og kjøretøy, vil det være naturlig å velge forsikringer som dekker skade på disse.

Typer bedriftsforsikringer

De forskjellige typene bedriftsforsikring vil dekke ulike deler av bedriften. En bedriftsforsikring som dekker bygg og eiendeler består igjen av flere forsikringer for å dekke økonomiske tap etter skade ved brann, vann, innbrudd, naturskade og mer.

Yrkesskadeforsikring eller personforsikring

En yrkesskadeforsikring er som nevnt lovpålagt dersom virksomheten har ansatte. Den dekker tap, utgifter og eventuelle erstatningsbeløp som er i samsvar med sykdom eller skader påført i arbeidssameheng.

Å ha uforsikrede arbeidstakere vil kunne føre til bøter, eller i verste fall fengselsstraff. I tillegg kan du få regresskrav fra Yrkesskadeforsikringsforeningen. Skaff deg derfor for all del yrkesskadeforsikring for dine ansatte!

Innen personforsikring til bedrifter har man en rekke ulike typer som kan tegnes:

 • Yrkesskadeforsikring
 • Fritidsulykkeforsikring
 • Tjenestepensjon
 • Forsikring for Utestasjonerte
 • Sykdomsforsikring
 • Kritisk sykdomsforsikring
 • Sykeavbruddsforsikring
 • Sykelønnsforsikring
 • Reiseforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Behandlingsforsikring
 • Tannhelseforsikring

Ansvarsforsikring til bedrift

Ansvarsforsikring er en viktig forsikring for alle typer bedrifter.

Ansvarsforsikringen vil gi trygghet for din bedrift dersom noe i virksomheten skulle føre til at det påføres skade på andre.

Den alminnelige ansvarsforsikringen vil dekke både produktansvar og bedriftsansvar.

Førstnevnte dekker altså skader som skyldes enten mangler eller visse egenskaper ved produktet bedriften din leverer. Mens sistnevnte vil dekke skader som bedriften eller ansatte forårsaker under selve produksjonen eller oppdraget.

Dermed dekker den alminnelige ansvarsforsikringen bedriftens rettslige erstatningsansvar, økonomiske tap og rettshjelp.

Formuesansvarsforsikring

En formuesansvarsforsikring er en aktuell bedriftsforsikring for deg som tilbyr konsulent- eller rådgivningstjenester. Denne forsikringen vil også kunne være aktuell for næringsvirksomhet innen eksempelvis regnskap- og reklametjenester. 

Formuesansvarforsikring dekker det som inngår som formuesansvar, altså erstatningsansvar for tap bedriften påfører andre. Altså, ikke skader som gjelder på personer eller ting.

Kredittforsikring

Kredittforsikring gjelder for bedrifter som tilbyr kundene sine kreditt. Du blir derfor med denne forsikringen sikret dersom dine kunder ikke betaler regningene sine.

Garantiforsikring

Garantiforsikring er en bediriftsforsikring for de bedriftene som skal stille sikkerhet, i sammenheng med at en kontrakt skal oppfylles.

Garantiforsikring blir typisk brukt i forbindelse med byggebransjen. Hvis entreprenøren skal stille sikkerhet i sammenheng med en jobb som skal utføres for en byggherre.

Du kan også stille garanti innenfor ordreproduserende industri. Om produsenten skal garantere en leveranse for en kjøper kan han stille garanti. Hvis ikke noen klarer å oppfylle betingelsene som står i kontrakten kan er garantiforsikring sikre kjøperen delvis eller hel erstatning.

Kriminalitetsforsikring

En slik forsikring vil dekke tap dersom det skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte. Altså dekkes underslag, tyveri, bedrageri, dokumentforfalskning og lignende.

Næringslivsforsikring - bygning og eiendeler

Næringslivsforsikring er en forsikring som dekker eiendeler, maskiner, inventar og varer til en virksomhet. Denne forsikringen passer både til mellomstore og små service-, kontor- og handelsbedrifter.

De forskjellige forsikringsselskapene har ulike dekninger, men du vil som regel kunne velge hvilke vilkår du vil ha og tilpasse forsikringen bedre til din bedrift.

Forsikringen dekker som regel skader som kommer på grunn av:

 • Naturskade
 • Hærverk
 • Vannskade
 • Tyveri
 • Brann

Flere forsikringsselskaper gir deg også mulighet til å utvide dekningen om du ønsker det. Da kan du blant annet få dekket:

 • Tyveri av båter og motorvogn
 • Ekstrautgifter
 • Utstyr kasko
 • Lønn til ansatte
 • Bærbart elektronisk utstyr
 • Kjølevarer/Frysevarer
 • Sesongvarer
 • Ytre skader på løsøre og maskiner

Næringslivsforsikringen dekker ikke bygningen. Dette må du forsikre gjennom en annen husforsikring.

Beste bedriftsforsikring?

Ettersom det er en rekke bedriftsforsikringer ute på markedet, er den beste bedriftsforsikring for akkurat din bedrift, en forsikringspakke som er tilpasset din virksomhet.

Her er det viktig å få tilbud på en forsikringspakke som inneholder alle lovpålagte forsikringer, samtidig som at andre eiendeler er forsikret tilstrekkelig. Det er viktig at du leser vilkårene nøye, slik at du faktisk er dekket for det du tror.

Forsikringsselskapene kan hjelpe deg med å finne ut hvilke forsikringer bedriften trenger.

Pris på bedriftsforsikring

For å få beste pris på forsikringer til bedriften, bør du sammenligne tilbud fra ulike aktører og la selskapene kjempe om deg som kunde. I tillegg kan du redusere prisen ved å forhøye egenandelen og gjøre tiltak som reduserer faren for skade slik at du får rabatt.

Slike tiltak kan være slik som å montere brannalarm og innbruddsalarm i bedriftens lokaler. I tillegg vil en god skadestatistikk i bedriften få en redusert forsikringspremie å betale.

Sammenlign forsikringer til bedrift

For å finne den beste forsikring til akkurat din bedrift anbefales det å sammenligne ulike aktører på markedet og deres ulike forsikringer.

Vi har forenklet prosessen for deg, slik at alt du trenger å gjøre er å fylle ut vårt skjema øverst på siden. Da tar flere selskaper kontakt med deg, for å gi deg sine tilbud.

Da får du enkelt oversikt over markedet, slik at du kan gjøre et kvalifisert valg når du velger forsikring til bedriften din. Å sammenligne forsikringer via oss er helt gratis og uforpliktende.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud på bedriftsforsikring fra flere leverandører med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.