Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14

Få tilbud på bedriftsforsikring

 • 1
  Velg forsikringene du ønsker tilbud på
  Vi sender forespørselen til flere forsikringsselskaper samtidig.
 • 2
  Få tilbud fra flere forsikringsselskaper
  Forsikringsselskapene kontakter deg med sine beste tilbud, og du får god oversikt over market.
 • 3
  Velg det beste forsikringstilbudet
  Velg forsikringsavtalen som dekker bedriftens behov best, og gir mest for pengene.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud på bedriftsforsikring fra flere leverandører med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

 • 1
  Velg forsikringene du ønsker tilbud på
  Vi sender forespørselen til flere forsikringsselskaper samtidig.
 • 2
  Få tilbud fra flere forsikringsselskaper
  Forsikringsselskapene kontakter deg med sine beste tilbud, og du får god oversikt over market.
 • 3
  Velg det beste forsikringstilbudet
  Velg forsikringsavtalen som dekker bedriftens behov best, og gir mest for pengene.

Derfor bør bedriften ha bedriftsforsikring

Om noe uforutsett skjer betyr det store konsekvenser for bedriften. Sikre bedriftens økonomiske trygghet i slike situasjoner med en bedriftsforsikring.

Hva er bedriftsforsikring?

Bedriftsforsikring er akkurat hva det høres ut som, nemlig forsikring av bedrifter og dens virksomhet. En bedriftsforsikring består av en rekke ulike forsikringer som en bedrift har behov for. Dette gjelder altså en forsikring som omfatter både de ansatte og eiendeler næringsvirksomheten har.

En bedriftsforsikring vil som regel inneholde forsikring av bygg og eiendeler, de ansatte og ulike ansvarsforsikringer, bilforsikring for firmabil og forsikring for transport av varer. Altså er dette en pakkeløsning som vil dekke det en bedrift normalt sett har behov for av bedriftsforsikring. For å få dekket akkurat hva din bedrift trenger kan du få en bedriftsforsikring skreddersydd ved å ta kontakt med ulike forsikringsselskaper. En bedriftsforsikring har hos noen aktører i markedet en begrensing på antall ansatte og årsverk. Eksempel er slik som Storebrand som leverer bedriftsforsikringer gitt at det maksimalt er 30 ansatte og/eller 20 årsverk for å kunne kjøpe forsikring fra dem. Det er derfor viktig å lese vilkårene for forsikringene nøye!

Noen bedriftsforsikringer er lovpålagt, andre er sterkt anbefalt. Én av de lovpålagte bedriftsforsikringene er yrkesskadeforsikring. I tillegg er det lovpålagt med ansvarsforsikring for firmabiler.

Forsikring bedrift

En forsikring av bedrift er delt opp i mange ulike bedriftsforsikringer, som igjen er delt opp i flere. En bedriftsforsikring vil sikre både personer og eiendeler som er i næringsvirksomheten. Å forsikre bedriften er like viktig som å ha private, personlige forsikringer. Man vet ikke når uhellet skulle være ute, men det lønner seg å være føre var. I tillegg er det jo en god del og gjerne større verdier i en bedrift. Desto mer å tape på å ikke skaffe seg en bedriftsforsikring.

De ulike forsikringene innen bedriftsforsikring kan deles opp i:

 • Person
 • Ansvar
 • Bygning og eiendeler
 • Bil og kjøretøy
 • Transport og frakt

Disse deler igjen opp i flere ulike typer bedriftsforsikring. En del vil derfor være overlappende, så for å unngå å forsikre bedriften din dobbelt opp så anbefaler vi å ta kontakt med ulike forsikringsselskaper slik at du får et godt, tilpasset pakkeforsikring til din bedrift.

Hvem burde ha bedriftsforsikring?

Alle bedrifter bør ha bedriftsforsikring, men pakkeløsningene vil variere fra bedrift fra bedrift. Dette er på grunn av at ulike bedrifter trenger forskjellige forsikringer avhengig av hva slags næringsvirksomhet som drives.

Hva dekker forsikring til bedrift?

En bedriftsforsikring dekker ”alle” sider ved bedriften, altså personer, eiendeler, biler, transportering og diverse ansvar. Ettersom en bedriftsforsikring er en pakkeløsning som innebærer flere forsikringer, er det viktig å få den tilpasset til din bedrift. På den måter er du sikker på at du er dekt i ulike situasjoner du kan havne i. Under kan du lese om de ulike kategoriene for forsikring og hva nøyaktig de vil dekke.

Type bedriftsforsikringer

De forskjellige typene bedriftsforsikring vil dekke ulike deler av bedriften. En bedriftsforsikring som dekker bygg og eiendeler består igjen av flere forsikringer for å dekke økonomiske tap etter skade ved brann, vann, innbrudd, naturskade og mer. Ved brann vil det dekkes for økonomisk tap som følge av brannskader på maskiner, på varer og eventuelt annet løsøre. Ved vannskader dekkes det dersom det er skade fra vann som kommer inn i bygningen eller fra avløpsledninger. Innbrudd gjelder dersom det er tyveri og eller hærverksskader, underslag fra ansatte, ran, tyveri av penger og verdisaker som er låst bort og ellers skader som skulle bli påført bygningen i forbindelse med innbrudd.

Videre innen bedriftsforsikring har man personforsikring som dekker de ansatte, slik som behandlingsforsikring, tjenestepensjon forsikring, yrkesskadeforsikring og mer.

Deretter er det en rekke ansvarsforsikringer som vil dekke skader bedriften påfører andre.

Videre kan du lese mer om hver enkelt:

 • Yrkesskadeforsikring eller personforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Eiendomsforsikring - Bygning og eiendeler
 • Bil og kjøretøyforsikring
 • Transportforsikring

Yrkesskadeforsikring eller personforsikring

En yrkesskadeforsikring er en viktig type bedriftsforsikring. Den vil dekke tap, utgifter og eventuelle erstatningsbeløp som er i samsvar med sykdom eller skader påført i arbeidssameheng. En bedrift er lovpålagt å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Å ha uforsikrede arbeidsgivere vil kunne føre til bøter, eller i verste fall fengselsstraff i inntil tre måneder. I tillegg kan du få regresskrav fra Yrkesskadeforsikringsforeningen. Skaff deg derfor for all del ykresskadeforsikring for dine ansatte!

Innen personforsikring har man en rekke ulike typer bedriftsforsikring som kan tegnes:

 • Yrkesskadeforsikring
 • Fritidsulykkeforsikring
 • Tjenestepensjon
 • Forsikring for Utestasjonerte
 • Sykdomsforsikring
 • Kritisk sykdomsforsikring
 • Sykeavbruddsforsikring
 • Sykelønnsforsikring
 • Reiseforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Behandlingsforsikring
 • Tannhelseforsikring

Yrkesskadeforsikring

En yrkesskadeforsikring er en bedriftsforsikring alle arbeidsgivere skal tegne for sine ansatte. Denne vil forsikre og dekke tap, utgifter og eventuelle erstatninger i forbindelse med skader eller sykdommer som er påført i arbeidssammenheng. Yrkesskadeforsikring dekker påført inntektstap og tap i fremtidige erverv og utgifter – også menerstatning og erstatning til etterlatte.

Fritidsulykkeforsikring

En fritidsulykkeforsikring vil dekke dine ansatte året rundt - ikke bare i arbeidstiden, men også på fritiden. Denne er en bedriftsforsikring som vil gi de ansatte og deres familie en ekstra økonomisk trygghet også i hverdagen.

Det vil stå i forsikringsbeviset hvem forsikringen gjelder for, som regel vil den dekke dine ansatte og deres familie. Forsikringen gjelder for barn som er opp til 20 år og bor hjemme.

Hvis en ansatt eller noen i deres familie skulle blitt varig medisinsk invalid etter en fritidsulykke, eller i verste fall død. Vil forsikringen gi en engangsutbetaling. Dersom den forsikrede er over 67 år, og en ulykkeskade skjer vil erstatningen reduserer. Forsikringen vil gjelde frem til forsikrede fyller 75 år.

Tjenestepensjon - Pensjonsforsikring til bedrift

Tjenestepensjon, også kalt pensjonsforsikring til bedrift eller livsforsikring, er særlig viktig for bedrifter som ønsker å tilby en god pensjonsavtale. Mange bedrifter ønsker å tilby en god pensjonsavtale for å skille seg ut i arbeidsmarkedet. Det gjør denne typen bedriftsforsikring svært sentral for bedrifter. Ved inngangen av 2006 trådte loven om obligatorisk tjenestepensjon i kraft (OTP). Denne loven skal sikre at alle bedrifter har en pensjonsavtale for sine ansatte. Det er likevel splittet opp i en lovpålagt del og en valgfri del.

Under pensjonsforsikring er det blant annet uførepensjon. Dette gir trygghet om at dine ansatte er godt forsikret, for dersom de blir 20% uføre eller mer så vil de få en månedlig utbetaling. Uførepensjonen utbetales i henhold til fastsatt uføregrad og normalt utbetalt fra folketrygd og forsikringsselskapet som til sammen utgjør den avtalte prosenten av den ansattes lønn.

Forsikring for utestasjonerte

Om du har ansatte som er i utlandet kan det være greit med en forsikring for utestasjonerte. Dette vil gi en trygghet for den ansatte og familien når han oppholder seg i utlandet. I en slik bedriftsforsikring kan du velge å få dekning for:

 • Reise avbestilling, bagasje, forsinkelser og evakuering
 • Helsehjelp på reise og på stasjoneringsstedet
 • Medisinsk invaliditet, dødsfall og behandlingsutgifter
 • Innbo som dekker eiendeler på stasjoneringsstedet og i hjemmet.

Forsikringsselskapene tilbyr som regel flere forskjellige pakkeløsninger å velge mellom når det kommer til bedriftsforsikring. Da kan du velge etter hvilken dekning du ønsker for dine ansatte.

Sykeavbruddsforsikring og sykdomsforsikring

Hvis du har en sykeavbruddsforsikring vil dette sikre bedriften din avtalt dagpengeerstatning hvis nøkkelpersoner eller eier blir syke. For små bedrifter kan dette være en avgjørende bedriftsforsikring og faktor i hvordan veien blir videre.

Dekningen varier fra selskap til selskap. Du kan få dekket løpende utgifter som forsikring, telefon, strøm, husleie, lønnsutgifter eller tap av egen inntekt. Hvis en nøkkelperson bli syk kan du få dekket utgifter som vil komme ved ansettelse av en vikar. Erstatningen blir som regel utbetalt som dagpenger.

Reiseforsikring til bedrift

Når det gjelder dine ansatte og reiseforsikring er det ikke lurt å spare på pengene her, det kan bli en dyr opplevelse. Det er faktisk 120.000 nordmenn som er på reisefot til enhver tid; 12.000 reiser til Afrika og Asia, mens 80% reiser til Europa.

Det er flere bedrifter som er internasjonale, som påfører en del reising. En reiseforsikring er en type bedriftsforsikring som kan være en gode ved ansettelse. Du kan velge mellom mange dekninger, den vanligste som bedrifter velger er at den ansatte og familien blir dekket både i arbeid og på privaten.

Har du ikke en reiseforsikring og er i utlandet kan det bli kostbart. Spesielt hvis det skjer i Asia, Sør-Amerika eller USA. De dyreste skadene som har oppstått var en i USA til 2,9 millioner og en i Brasil til 3,1 millioner. Hvis dine ansatte reiser uten forsikring og det skjer noe, skaper det ikke bare problemer for han eller henne, men bedriften og HR-avdelingen vil også få problemer.

Det Europeiske helsetrygdkortet dekker faktisk bare egenandeler, bagasje, tilkallelse av familiemedlemmer ved sykdom og hjemtransport i EØS-området. En helårsforsikring er nok det beste alternativet, det er viktig å sjekke opp vilkår og dekning.

Beste reiseforsikring til bedrift

For å finne beste reiseforsikring til din bedrift kan det vært lurt å sammenligne. Bruk en anbudstjeneste og få flere tilbud. Da kan du sammenligne og finne den dekningen og vilkårene som passer best til dine ansatte. Du er velkommen til å bruke Tjenestetorget sitt skjema for å motta flere tilbud.

Gruppelivsforsikring til bedrift

En gruppelivsforsikring vil gi erstatning til de som sitter igjen ved et dødsfall. En slik bedriftsforsikring kan gjelde ansatte, samboer, partner og ektefelle. Du kan velge at forsikringen skal gjelde for valgte grupper eller alle ansatte.

En gruppelivsforsikring vil gi en engangsutbetaling til den ansattes familie som sitter igjen etter bortgang, som regel uansett årsak. Man kan stort sett velge hva erstatningssummen skal være og om utbetalingen skal variere med familiesammensetning og alder.

Uførerente på gruppeliv

Uførerente er en uføreforsikring som gir månedlige utbetalinger som man kan knytte til en bestemt gruppe ansatte i bedriften. Så lenge uførheten varer vil også utbetalingene skje.

Det er hovedsakelig tre bruksområder ved uførerente:

1. Overbygging på uførepensjon

I motsetning til uførepensjon som kan maksimalt dekke 71% ved en lønn på 12 G, dekker uførerenten opp til 80% av lønn opp til 30 G.

2. Definerte grupper i bedriften

En bedrift kan ha flere forskjellige grupper i denne ordningen for å få uførerente. For å gjøre det enkelt kan man dele opp gruppene i ledere, direktører og medlemmer i ulike grupper med forskjellig størrelse på utbetalingene. Man kan også få uførerente for enkeltgrupper.

3. Grupper med høylønn i bedriften

Har du en lønn over 12 G vil ikke folketrygd eller uførepensjon dekke dette. Uførerenten derimot dekker lønn fea 12 G til 30 G.

Når forsikringssummen blir utbetalt må de ansatte skatte 4,8 prosent av utbetalingen. Bedriften betaler inn en premie for hver enkelte medlem, denne innrapporteres som lønn. Det vil ikke bli gitt noe skattefradrag for dette innbetalingen.

Behandlingsforsikring til bedrift

Har du en god behandlingsforsikring, eller helseforsikring, kan dette redusere sykefraværet til de ansatte. Det kan spare betydelige kostnader for bedriften samtidig som de ansatte vil føle seg mer trygge.

De forskjellige forsikringsselskapene operer med ulik dekning på sine bedriftsforsikringer. De fleste garanterer for at du skal få operasjon eller behandling hos et privat sykehus inne 14 arbeidsdager. De mest grunnleggende dekningen du ofte får på denne type bedriftsforsikring er:

 • Reiseledsager
 • Opphold- og reiseutgifter
 • Tekniske hjelpemidler etter en operasjon
 • Psykiater
 • Behandling for spille- og rusavhengighet
 • Gjenopptrening
 • Operasjoner
 • Second opinion
 • Diagnostisering
 • Undersøkelser

Disse dekningene vil som regel bli behandlet på private klinikker og sykehus.

Hvis du ønsker en bedre dekning for dine ansatte kan du som regel utvide din bedriftsforsikring. Da kan du velge å få blant annet fysikalske behandlinger. Du kan velge mellom et antall behandlinger som forsikringen vil dekke:

 • Klassisk akupunktør
 • Naprapat
 • Kiropraktor
 • Manuell terapeut
 • Fysioterapeut

Du kan også velge å utvide din behandlingsforsikring til å dekke krise og psykologhjelp. Da vil forsikringen dekke utgifter til behandling for:

 • Krisehjelp
 • Psykolog

Helseforsikring for bedrift

Ved å velge en helseforsikring vil du få hjelp til å få dine ansatte fortere tilbake i arbeid om noe har skjedd. Det er flere forskjellige dekninger du kan velge mellom, alt fra kreft- og hjertebehandling til fysioterapi og psykolog.

De fleste forsikringsselskapene tilbyr flere forskjellige dekninger av denne typen bedriftsforsikring. Da kan du velge hvilken som passer best for deg og dine ansatte. Du trenger altså ikke å betale for noe du ikke vil ha.

Gi ansatte behandlingsgaranti

Ved å ha en behandlingsforsikring eller helseforsikring vil du få med en behandlingsgaranti fra de forskjellige forsikringsselskapene. På denne måten vil du sikre at de ansatte har mulighet til å komme raskere tilbake i arbeid, slik at de slipper å vente i kø. Det vil også gi en trygghet for de ansatte å vite at de vil garantert få hjelp innen for eksempel 2 uker.

Tannhelseforsikring

Det har ikke vært mulig å forsikre tennene våre i Norge før. Men nå tilbyr flere forsikringsselskaper denne muligheten. Du kan sikre dine ansatte mot kostnader i forbindelse med behandling av tennene.

Tannhelse er veldig viktig i dag for helsen, livskvalitet og trivsel. Forsikringen vil dekke uforutsette utgifter som kommer fra tannbehandling. Dette er det eneste som det offentlige ikke dekker. Det er flere fordeler ved å kjøpe tannhelseforsikring som bedriftsforsikring til dine ansatte, blant annet:

 • Du vil kunne redusere sykefravær hos de ansatte, da det følger med hurtig behandling.
 • Det er forebyggende for helsen ved at de ansatte må gå årlig til kontroll.
 • Det vil påvirke privatøkonomien til de ansatte ved at de får riktig behandling.
 • Bedrifter med denne forsikringen vil fremstå som en god arbeidsgiver, som tar vare på sine ansatte.
 • En gode som man kan få ved ansettelse/forhandling.

Tannforsikring til bedrift 

I tillegg til å tilrettelegge for dine ansatte sin tannhelse med en tannforsikring har den en del positive effekter av viktige helsemessige grunner.

 • Ved å styrke munnhygiene vil det styrke rester av kroppens immunforsvar, da munnen er inngangsdøren til kroppen.
 • Det er faktisk flere tester som er gjennomført som viser at bakterier i munnen kan være en årsak til flere alvorlige sykdommer. Som KOLS, leddgikt, hjerneabcess og hjerte-/karsykdommer.
 • Det er gjennomført studier som viser at du kan redusere risikoen for hjerteinfarkt med 24 prosent, ved en profesjonell tannrens minst en gang i året over 2 år.

Det er ikke bare at de ansatte vil få bedre tannhelse men de kan faktisk redusere risikoen for å få andre helseproblemer ved å gå jevnlig til en tannlege.

Ansvarsforsikring til bedrift

Ansvarsforsikring er en viktig bedriftsforsikring for alle typer bedrifter. Se også bygg-, anleggs- og montasjeforsikring under.

Ansvarsforsikring vil gi trygghet for din bedrift dersom noe i virksomheten skulle føre til at det påføres skade på andre. Den alminnelige ansvarsforsikringen vil dekke både produktansvar og bedriftsansvar. Førstnevnte vil altså dekke skader som skyldes enten mangler eller visse egenskaper ved produktet bedriften din leverer, mens sistnevnte vil dekke skader som bedriften eller ansatte forårsaker under selve produksjonen eller oppdraget. Dermed dekker den alminnelige ansvarsforsikringen bedriftens rettslige erstatningsansvar, økonomiske tap og rettshjelp. Ansvarsforsikringene har en egenandel som starter på 15 000 kroner.

Dersom bedriften din skal etablere seg i Europa kan du skaffe en Europaforsikring. En slik bedriftsforsikring vil kunne gi tilsvarende dekning som i Norge, men justert til de lokale forsikringsforholdene. Europaforsikringen består av industriforsikring, ansvarsforsikring, maskinforsikring og egne varer og utstyr.

Formuesansvarsforsikring

En formuesansvarsforsikring er en aktuell bedriftsforsikring for deg som tilbyr konsulent- eller rådgivningstjenester. Denne forsikringen vil også kunne være aktuell for næringsvirksomhet innen regnskap- og reklametjenester.  Formuesansvarforsikring forsikrer det som inngår som formuesansvar, altså erstatningsansvar for tap bedriften påfører andre. Altså, ikke skader som gjelder på personer eller ting.

Kredittforsikring

Kredittforsikring gjelder for bedrifter som tilbyr kundene sine kreditt, og du blir derfor med denne type bedriftsforsikring sikret dersom dine kunder ikke betaler regningene sine. Du kan få inntil 90% av tapet næringsvirksomheten din lider.

Med en kredittforsikring vil du bli beskyttet for en stor del risiko, og det kan gi noen konkurransefortrinn:

 • Du får solgt mer
 • Du blir sikret mot kunder som ikke betaler
 • Du får en profesjonell kredittstyring
 • En mer stabil likviditet
 • Forbedret driftsfinansiering
 • Du kan selge sikrere til nye kunder i markedet uten stor risiko.

Garantiforsikring

Garantiforsikring er en bediriftsforsikring for de bedriftene som skal stille sikkerhet, i sammenheng med at en kontrakt skal oppfylles. Garantiforsikring blir typisk brukt i forbindelse med byggebransjen. Hvis entreprenøren skal stille sikkerhet i sammenheng med en jobb som skal utføres for en byggherre.

Du kan også stille garanti innenfor ordreproduserende industri. Om produsenten skal garantere en leveranse for en kjøper kan han stille garanti. Hvis ikke noen klarer å oppfylle betingelsene som står i kontrakten kan er garantiforsikring sikre kjøperen delvis eller hel erstatning.

Kriminalitetsforsikring

En slik bedriftsforsikring vil dekke tap dersom det skyldes straffbare handlinger begått av egne ansatte. Altså dekkes underslag, tyveri, bedrageri, dokumentforfalskning og lignende.

Næringslivsforsikring - bygning og eiendeler

Næringslivsforsikring er en bedriftsforsikring som dekker eiendeler, varer og maskiner til en bedrift. Denne forsikringen passer både til mellomstore og små service-, kontor- og handelsbedrifter. De forskjellige forsikringsselskapene har ulike dekninger, men du vil som regel kunne velge hvilke vilkår du vil ha og tilpasse forsikringen bedre til din bedrift.

Forsikringen dekker som regel skader som kommer på grunn av:

 • Naturskade
 • Hærverk
 • Vannskade
 • Tyveri
 • Brann

Flere forsikringsselskaper gir deg også mulighet til å utvide dekningen om du ønsker det. Da kan du blant annet få dekket

 • Tyveri av båter og motorvogn
 • Ekstrautgifter
 • Utstyr kasko
 • Lønn til ansatte
 • Bærbart elektronisk utstyr
 • Kjølevarer/Frysevarer
 • Sesongvarer
 • Ytre skader på løsøre og maskiner

Næringslivsforsikringen dekker ikke bygningen. Dette må du forsikre gjennom en annen husforsikring.

Eiendomsforsikring

Eiendomsforsikring dekker bygninger, eiendeler og varer i virksomheten. En eiendomsforsikring kan også inneholde avbruddsforsikring og entreprenørforsikring (eller prosjektforsikring).

Ulike typer eiendomsforsikringer:

 • Brannforsikring
 • Bygg-, anleggs- og montasjeforsikring
 • Cyverforsikring
 • Huseierforsikring for bolig
 • Huseierforsikring for næringsbygg
 • Industriforsikring
 • Landbruksforsikring
 • Næringslivsforsikring
 • Prosjektforsikring
 • Maskinforsikring

Brannforsikring

En bedriftsforsikring som vil dekke tap som bedriften din lider på bakgrunn av brann. Dette gjelder bygninger, maskiner og diverse løsøre. Det vil også si at en slik brannforsikring som regel inngår i andre forsikringer for bygg og eiendeler.  

Bygg-, anleggs- og montasjeforsikring

En slik bedriftsforsikring dekker alle arbeidere som du bærer forsikringsplikt for dersom det skjer noe i arbeidet som er uforutsett og plutselig skade, eller på grunn av en naturskade. Her dekkes byggearbeid, montasjearbeid, anleggsarbeid, rehabiliteringsarbeid, materiale og utsyr og arbeid bekostet og utført av byggherre.  I tillegg kan en rekke materialer også dekkes til et visst beløp.

Cyberforsikring

Med dagens teknologi blir cyberforsikring bare mer og mer aktuelt. Slike angrep kan bli dyrt for bedriften din og det er slett ikke sikkert din bedrift har tilstrekkelig beredskap dersom et alvorlig angrep skulle skje. Her kommer denne type bedriftsforsikring inn, for denne gir din bedrift rask og profesjonell assistanse ved ulike cyberangrep slik som ransomware, virus/malware og lignende. I tillegg til å kunne gi erstatning i visse tilfeller.

Huseierforsikring for bolig

En huseierforsikring er ikke like aktuell for alle næringsvirksomheter, men er beregnet på næringsbygg som hotell.

Huseierforsikring for næringsbygg

Derimot vil huseierforsikring for næringsbygg være mer aktuelt for mange bedrifter. Denne type bedriftsforsikring dekker brann, tyveri, naturskader, vannskade og lignende. Dersom det er mye eiendeler inne i næringsbygget kan også disse dekkes ved utvidet huseierforsikring, og dermed også dekke løsøre og inventar. Denne type forsikring er spesielt aktuell for butikk, kjøpesentre, kontorer og servicevirksomheter.  

Industriforsikring

Industriforsikring vil dekke bygningen, rekonstruksjon av data og programvare, påbud fra offentlig myndighet og diverse arbeid ved skader. Denne type bedriftsforsikring kan utvides til å dekke mange andre sider ved bedriften, alt fra maskiner, løsøre og inventar til lønning til ansatte.

Landbruksforsikring

Dersom næringsvirksomheten din er gårdsbruk vil landbruksforskning være aktuelt. Denne sikrer skader ved gårdens bruk: driftsbygninger, gårdens løsøre (her inngår husdyr), yrkesskader eller sykdom blant ansatte og driftsavbrudd. Med andre ord vil du og gården bli godt sikret.

Flere forsikringsselskaper lar deg velge hvor mye og hva en slik bedriftforsikring skal dekke. På denne måten vil du få skreddersydd den riktige forsikringen tilpasset dine behov.

En bygningsforsikring skal kunne sikre deg og dine økonomiske interesser om en bygning blir skadet, denne forsikringen er også påbudt av myndighetene. Du kan velge å forsikre gårdens eiendeler, dette er avling/varer, tilbehør og driftsløsøre. Her kan du selv velge hvilke ting du vil skal forsikres. Her kan det være lurt å forsikre det som koster litt, som du er avhengig av å bruke.

Du kan også velge å forsikre deg mot driftstap om det oppstår en skade. Da kan du selve velge hvor lenge du vil at ansvarstiden skal vare. Hvis dyrene dine dør eller blir syke, eller ikke produserer som de skal, kan du forsikre deg mot sykdom og ulykke, og driftstap som konsekvens av det.

Om du produserer kulturer og planter om det er i et veksthus eller friland, kan du forsikres mot dette også. Om noe skjer og statlige erstatninger ved avlingssvikt og karantene ikke rekker til, kan det være lurt å ha en forsikring på lur.

Du kan også forsikre alle typer arbeidsmaskiner som går på belte eller hjul og traktorer. Her er forsikringsselskapene stort sett fleksible på hva du vil forsikre og hvor stor dekningen skal være.

Prosjektforsikring

Hvis du er en byggherre, håndverker eller entreprenør kan det lønne seg å ha en bra prosjektforsikring. En slik bedriftsforsikring vil dekke enkeltprosjekter som du bærer risikoen for innen anlegg, montasje eller nybygg. Hvis det oppstår en uforutsett og plutselig skade eller naturskade, vil du få erstatning.

Du kan også velge en prosjekt årsforsikring. Denne vil dekke alle prosjekter som en entreprenør arbeider med.

Byggeforsikring

Hvis du er en entreprenør eller håndverker kan det være lurt med en god byggeforsikring. Du kan få en bedriftsforsikring som dekker året rundt for alle dine byggeprosjekter. Hvis det oppstår en uforutsett skade eller naturskade vil en byggeforsikring gi deg erstatning hvis ditt arbeid blir rammet. Hvis du kun ønsker å dekke et enkeltprosjekt tilbyr forsikringsselskaper forsikring for dette også.

Forsikringsselskapene har ulike dekninger og vilkår, her er noe som du kan få dekket:

 • Arbeid utført og bekostet av byggherre
 • Utstyr og materiale
 • Ombygging, reparasjon og rehabilitering
 • Anleggsarbeid
 • Montasje- og byggearbeid

Maskinforsikring

Dersom du har en bedrift med flere typer maskiner og elektronisk utstyr som benyttes under produksjon- service, kontor- eller håndverksbedrifter vil en maskinforsikring være aktuelt. Denne type bedriftsforsikring dekker maskinskader eller maskinbrudd ved uforutsette skader.

Kystkaskoforsikring, båt og fiskeoppdrett

Forsikring for kystkaskoforsikring er for næringsfartøy. Her er det flere alternativer å velge mellom:

 • Kasko med maskinskade
 • Kasko
 • Kasko mot totaltap

Kasko med maskinskade dekker altså maskinskader som oppstår uavhengig av skrogskaden, samt også delskader på skrog og maskinskader. I tillegg til erstatning av tap for hele båten. Kasko dekker de to sistnevnte, mens kasko mot totaltap kun gjelder for tap av hele båten.

Dersom du driver fiskeoppdrett vil kasko med maskinskade og kasko dekke tidstap, garn og nøter i sjøen, forbruksutstyr eller/og fiskeredskap og fangst ombord og mer. Videre vil også ansvarsforsikring både med og uten passasjeransvar være forsikret. Kasko med maskinskade eller kasko er altså de to beste forsikringene dersom det er snakk om en næringsvirksomhet med store verdier ombord.

Fiskeoppdrettforsikring

Dersom du driver matfiskeoppdrett, klekkeri og/eller settefisk er fiskeoppdrettforsikring riktig for din bedrift. Her er det igjen tre alternativer å velge mellom, avhengig av hvor mye du ønsker dekket:

 • Alle farer
 • Alle farer utenom sykdom
 • Naturskade, påkjørsel og støtning

Bil og kjøretøyforsikring

Kjøretøyforsikring, også kalt firmabilforsikring, gjelder for personbiler som benyttes i næringsvirksomhet. Som enhver annen bilforsikring kan man her velge om man ønsker delkasko- eller fullkasko. I tillegg kommer ansvarsforsikring som er lovpålagt.

Firmabilforsikring

Trenger du en firmabilforsikring vil du kunne få dette for mange ulike biler. Du burde finne ut hvilken dekning du trenger på bilene som skal forsikres. Er det slik at du er avhengig av leiebil og det skjer noe med bilen din? Da burde du velge en bedriftsforsikring som gir deg dette.

Du kan normalt sett velge mellom:

 • Ansvarsforsikring
 • Delkasko
 • Kasko
 • Kasko pluss/ekstra

Delkasko dekker skader på bilen ved situasjoner som brann, tyveri, skader på ruten og veihjelp. Kasko dekker også utforkjøring, kollisjon og hærverk.

Flere forsikringsselskaper gir deg mulighet til å få en bedriftsforsikring med ekstra god dekning. Her er det som regel inkludert en lavere egenandel, leiebil ved skade, dekning av bagasje eller utstyr som er brukt i næringsvirksomhet inntil enn viss sum.

Flere forsikringsselskap opererer med å gi deg en bedre pris jo flere biler du velger å forsikre. Mange starter på en minimums antall på 20 biler. Hvis du overstiger dette kan du få en bedre pris.

Lastebilforsikring

Dersom det benyttes lastebiler i virksomheten, vil det være lastebilforsikring som er relevant. Lastebilforsikring er relevant for alle typer lastebiler som brukes til transportering av ulike varer i næringsvirksomhet. Her kan man ha de standard bilforsikringene som ansvar delkasko eller kasko, men i tillegg også ha forsikringer som dekker avbrudd, maskinskader, løfteansvar, godsansvar og mer.

Videre har man også bussforsikring og traktor- og arbeidsmaskinforsikring.

Taxiforsikring

Hvis du har en buss eller personbil med drosjeløyve som skal brukes til persontransport, burde du ha en taxiforsikring. Du kan som regel velge mellom ansvarsforsikring, delkasko og kasko.

 • Ansvarsforsikring: er pålagt at alle har. Denne forsikringen vil dekke skader som du påfører andre og personskader. Den vil ikke dekke skader på egen taxi.
 • Kasko: her vil du få dekket skader på din egen taxi ved kollisjon, hærverk og utforkjøring. Den dekker også skader på bilen ved tyveri, brann, skader på ruter og veihjelp/redning.
 • Delkasko: Her får du dekket skader på bilen ved tyveri, skade på ruter, brann og veihjelp/redning. Du vil ikke få dekket kollisjon, hærverk eller utforkjøring. 

Du kan velge en tilleggsforsikring til din taxi. Noen av tingene du kan ha er utbetaling av dagsbeløp etter en kaskoskade som resulterer i erstatning. Du kan få med førerulykke ved bruk av bilen. Du kan også forsikre fastmontert utstyr opp til en viss sum.

Transportforsikring

Under transportforsikring finnes det flere ulike bedriftsforsikringer:

 • For egne varer og utstyr
 • For engangstransport
 • For handelsvarer

Transportforsikring for egne varer og utstyr

Denne type bedriftsforsikring passer for mindre bedrifter som kun skal transportere egne varer og utstyr med egen bil. En transportforsikring vil gjelde på årsbasis, og er en forsikring med A-vilkår/toppvilkår som gir deg best mulig dekning – altså alle farer utstyret eller varene kan bli utsatt for. Det er riktignok visse unntak, men forsikringen kan utvides til å også dekke utgifter til vrakfjerning og kjøle-og frysetransport.

Alt i alt dekkes totaltap (når utstyret eller varene blir borte), manko (når noe mangler eller er blitt stjålet) og skade (fysisk beskadigelse som ikke går under totaltap eller manko). Dette gjelder under selve transporten, men også noe dekkes ved opphold og lagring slik som ved brann, lynnedslag og andre naturskader, eksplosjon og andre elektriske fenomener, tyveri og hærverk.

Transportforsikring for engangstransport

Transportforsikring for engangstransport vil dekke en enkeltforsendelse av varer og utstyr fra A til B. Denne forsikringen kan skaffes i ulike kategorier – altså hvor mye som dekkes. Totalforsikringen vil dekke totaltap, manko og skade. I tillegg kan forsikringen utvides til blant annet å også gjelde kjøle- og frysetransport. Dersom du heller ønsker en begrenset bedriftsforsikring vil varer og utstyr kun bli dekket ved ulykke (utforkjøring, velting, kollisjon), brann og lignende, og naturkatastrofer.

Dersom du ønsker forsikring for retur av samme vare kan dette utvides i forsikringen.

Transportforsikring for handelsvarer

Dersom du trenger en transportforsikring som dekker både inn- og utlandet er transportforsikring for handelsvarer riktig for deg. Igjen finnes det en rekke ulike kategorier ut ifra hvor mye du ønsker å forsikre handelsvarene for. Toppforsikringene dekker alle farer godset kan bli utsatt for, mens de andre klassene dekker noe mindre.

Incoterms 2010 er noe som ofte blir nevnt i forhold til transportforsikring. Dette er standardisert leveringsbetingelser for internasjonal transport.

For transportforsikringene vil egenandelen variere fra forsikringsselskap til selskap, men startpris er som regel fra 6 000 kroner. 

Beste bedriftsforsikring?

Ettersom det er en rekke bedriftsforsikringer ute på markedet, er den beste bedriftsforsikring for akkurat din bedrift, en forsikringspakke som er tilpasset din virksomhet. Her er det viktig å få en forsikringspakke som inneholder alle de lovpålagte forsikringene, samtidig som at andre eiendeler er forsikret tilstrekkelig. Det er viktig at du leser vilkårene nøye, slik at du faktisk er dekket for det du tror.

Pris på bedriftsforsikring

For å få beste pris på bedriftsforsikring bør du sammenligne ulike aktører og la selskapene kjempe om deg som kunde. I tillegg kan du redusere prisen ved å forhøye egenandelen og gjøre tiltak som reduserer faren for skade slik at du får rabatt. Slike tiltak kan være slik som å montere brannalarm og innbruddsalarm. I tillegg vil en god skadestatistikk i bedriften bli ”belønnet” i en redusert forsikringspremie.

Sammenlign forsikringer

For å finne den beste forsikring til akkurat din bedrift anbefales det å sammenligne ulike aktører på markedet og deres ulike forsikringer. Dette kan du enkelt gjøre ved å benytte deg av anbudstjenesten til Tjenestetorget. Slik får du raskt ulike, gode tilbud som du kan sammenligne. Du velger selv om du ønsker å takke ja til en av de eller ikke. Slik finner du både beste vilkår og beste pris!

INNHOLDSFORTEGNELSE

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer