Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i avtalerett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen avtalerett

Få hjelp av en advokat – avtalerett

Avtaler gjøres hver mellom mennesker hver dag, og fra barnsbein av lærer vi at avtaler er til for å holdes. Det er riktignok stor forskjell på det å love å leke med noen i storefri, og større økonomiske forpliktelser.

Derfor er det viktig å få utformet gode avtaler og vurdere om de man blir presentert nøye. Det er det lurt å bruke en advokat til.

Da er du sikker på at det blir et juridisk bindende dokument som alle parter kan være fornøyd med, og holder konfliktnivået nede.

Vi skiller mellom avtalerett og kontraktsrett, selv om de dekker mange av de samme juridiske områdene. Men hva er avtalerett i forhold til kontraktsrett?

Avtalerett dekker først og fremst om hvordan avtaler blir til, hvordan de blir bindende og at de skal holdes. Mens kontraktsrett handler om forpliktelsen hver part har til en gyldig avtale, og hva som skjer ved kontraktsbrudd.

Muntlig avtale

Har man inngått en muntlig avtale i Norge, er det like bindende som en skriftlig avtale. 

Problemet er at det er vanskeligere å bevise hva man faktisk avtalte til senere. Ting som ektepakter, testamenter og oppsigelse må være skriftlig.

Vi liker å tro at vi er gode menneskekjennere og er kan bestemme oss for å inngå en muntlig lovnad med noen som vi anser som tillitsvekkende.

Det er ikke sikkert folk prøver å noen, men om ting skulle endre seg og man har behov for å slippe unna en forpliktelse. Da kan det gå på tilliten løs, og den muntlige enigheten blir vanskelig å oppdrive.

Derfor handler det ikke om mistro når man ønsker å gjøre en avtale skriftlig. Det handler om å være forberedt på at ting kan endre seg, og at man ikke ønsker en konflikt med det som kanskje er en god venn.

Dessuten, hvis personen ikke vil gjøre avtalen skriftlig, kan man jo spørre om grunnen.

Krav til gyldig kontrakt

Det er formfrihet knyttet til kontrakter. Det vil si at et det ikke er noen formelle krav for hvordan kontrakten skal se ut for at den skal være gyldig.

Med andre ord kan du skrive på en serviett som to eller flere parter signerer, og ha et gyldig juridisk dokument for hånden.

Men advokater blir likevel ofte brukt til å utforme kontrakter, ettersom man vil at innholdet skal være riktig.

Det vil si at det er presise formuleringer som ikke kan misforstås eller misbrukes. Da unngår man konflikter i ettertiden.

Vanlige presiseringer er formålet med kontrakten, datoer for inngåelse, vilkår og hva som skjer hvis kontrakten brytes.

Oppsigelse av avtale

Hovedregelen er at alle avtaler skal holdes, men det finnes et unntak hvis du har en ugyldig avtale.

Da snakker vi om avtaleloven § 36. Den åpner for at man kan endre eller sette til side en avtale om det vil være «urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende».

Det er ikke en særlig konkret formulert setning, og hva som er urimelig og ikke vil være skjønnsbasert.

I tillegg, for at en bindende avtale skal være gjeldende, må alle parter ha vært enig om alle vesentlige punkter. Forholdene ved avtalens inngåelse kan heller ikke ha vært tvang eller utilregnelighet.

De færreste avtaler er evigvarende, og kan sies opp. Likevel er det noen avtaler som er presisert som evigvarende, slik som noen heftelser på en fast eiendom.

Avtalerett – fullmakt

Er man i stand til å inngå forhold hvor man blir juridisk bundet, er man også i stand til å delegere denne retten bort. En fullmektig kan da handle på vegne av fullmaktsgiver og inngå juridisk bindende dokumenter.

Fullmektig må da handle innenfor fullmaktens grenser. Slik at hvis fullmektig handler i strid med dette, og den andre parten skjønte eller burde skjønt det, er det ikke bindende for den som ga fullmakt.

Er den andre part i god tro når fullmektig handler på vegne av deg innenfor fullmaktens rammer, selv om det er i strid med instruksene, er du likevel bundet.

Stillingsfullmakt er en fullmakt som følger med visse stillinger og verv. For eksempel kan du inngå avtaler om kjøp og salg, samt ansettelser om du for eksempel representerer selskapet i form av å være daglig leder.

Avtalerett – lovdata

Når vi snakker om avtalerett, er det flere lover som kan være relevante. Først og fremst Avtaleloven, som du finner på Lovdata.no her. I tillegg til Kong Christian Den Femtis Lov fra 1687 her.

I tillegg til de nevnte lovene, så finnes mer innsnevrede lover som også kan være relevant innenfor avtalerett:

 • Kjøpsloven
 • Forbrukerkjøpsloven
 • Forsikringsavtaleloven
 • Håndverkertjenesteloven
 • Avhendingslova
 • Bustadsoppføringslova

Hvis du skal lage en kontrakt eller lignende, bør du derfor vite hvilke lover som gjelder deg. Vær nøye, slik at du har alt på det rene, og unngår konflikt både før og etter.
 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg