Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Kom i kontakt med beste advokat til din sak

Få tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema

Finn advokat innen Avtalerett

Avtalerett

Vi mennesker gjør avtaler nesten hver dag. Vi lærer også våre barn at de må forholde seg til avtaler. Likevel hender det at avtaler blir problematiske. Loven som handler om dette temaet er avtalerett.

Mange har spørsmål når det kommer til avtalerett. Vi har derfor samlet en del informasjon om emnet, slik at du enkelt kan få større forståelse og mer kunnskap. Du vil også få en god del tips til hva du kan gjøre om du allerede er i en situasjon som handler om en eller flere avtaler.

Hvis du er på jakt etter en advokat som kan hjelpe deg med avtalerett, kan du bruke vår tjeneste til å få uforpliktende tilbud.

Avtaleloven

Avtaleloven er den norske loven som regulerer inngåelse av avtaler og fullmakter. Denne loven bestemmer blant annet hva som skal til for at en avtale kan ses på som ugyldig. Ettersom mange inngår avtaler om ulike ting, både skriftlige og muntlige, er dette en lov mange også på en eller annen måte kjenner til. Det betyr ikke at den er enkel å forstå – heldigvis finnes det eksperter. Disse kaller vi for advokater.

Mange velger å ta kontakt med en advokat for å rådføre seg, før de går med på en avtale. Mange har spørsmål knyttet til avtalerett. Det er også mange som føler det tryggest dersom en jurist lager selve avtalen. Da vet man at det blir riktig, og at dersom noe skulle skje i etterkant som «forandrer» avtalen – vet advokaten råd. Du er med andre ord ikke alene om å ta kontakt med en advokat når det dreier seg om spørsmål rundt avtalerett.

Muntlig avtale

Er du en av dem som ofte diskuterer med venner og bekjente om muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler? De fleste vet innerst inne at en avtale er en avtale. Det betyr ikke at vi alltid «oppfører» oss deretter. En muntlig avtale er en avtale, akkurat som en skriftlig avtale er en avtale. Forskjellen er bare hvordan avtalene ble laget – hvordan den ble til.

Det som ofte skiller disse to typene avtaler ser man mest dersom det i etterkant skulle bli noe form for problem. Det er mye vanskeligere å bevise det faktiske innholdet i en muntlig avtale, og ofte har hver part sin versjon. Da kan det fort bli problematisk. Man gjør lurt i å lage en skriftlig avtale, slik at man lettere kan vise til noe konkret.

Etter norsk lov er utgangspunktet at muntlige avtaler er bindende, men som nevnt er det bevisproblemer som blir den store svakheten. Tenk deg godt om, vurder å få en advokat til å lage avtalen for deg eller se på en avtale du skal signere.

Dersom du likevel velger å gjøre muntlige avtaler, tenk deg godt om. Pass også på at den andre parten er klar over at dere faktisk lager en avtale. Still noen kontrollspørsmål og vær oppmerksom.

Skriftlig avtale

Det er altså best om man kan lage en skriftlig avtale. Da er det lettere for begge parter å forholde seg til avtalen. Det blir også lettere om det i senere tid skulle skje noe rundt avtalen. Det beste er om man lager en formell og profesjonell avtale, helst med hjelp fra en ekspert på området. En skriftlig avtale gjør at man er sikrere og tryggere på at avtalen faktisk er gjort, og at begge partene er enige om omstendighetene. Da kan du også finne tilbake til det skriftlige dokumentet om du i senere tid ikke skulle huske helt hva som faktisk ble avtalt. Det er mange fordeler med det å gjøre avtaler skriftlig.

Skriftlig fullmakt

Innenfor avtalerett kan det for eksempel være snakk om situasjoner der noen skal gjøre en avtale på vegne av andre. Da må det foreligge en skriftlig fullmakt. Generelle fullmakter kan være svært korte og enkle, men som med det meste kommer det an på situasjonen. Dette er noe man helt klart kan få hjelp til av en advokat. Da kan du blant annet få tips om hvor utfyllende eller konkret en slik fullmakt skal og bør være. Da sikrer du deg mot eventuelle små eller store problemer i fremtiden, fordi alt ble gjort skikkelig i forkant av avtalen det gjelder.

Bristende forutsetninger

Det er slik at vi mennesker noen ganger inngår avtaler som i senere tid kan eller bør endres på grunn av ulike situasjoner/forhold. Da kommer man inn på det som kalles for «bristende forutsetninger». Det er da en eller annen grunn til at avtalen burde endres. Her finnes det både regler og unntak, disse kjenner advokater godt til. Er man i en situasjon der man mener at forutsetningene har endret seg for en avtale man har gjort, bør man ta kontakt med en advokat for å få videre hjelp. Dette er et tilfelle det kan være svært vanskelig å gjøre noe med selv. Husk også at du i visse tilfeller kan få fri rettshjelp, dette kan være lurt å sjekke opp på forhånd.

Viljeserklæring

Dette er kanskje et ord som mange ikke kjenner til. En viljeserklæring er noe man støter på innenfor både barnerett og avtalerett. Viljeserklæring kan ses på som en slags avtale. Denne vil da si noe om hva man ønsker skal skje med barnet sitt dersom man skulle falle fra eller ikke lenger vil være i stand til å ta vare på barnet. Aleneforeldre ønsker ofte å få skrevet ned en slik erklæring. Hvis dette er noe man vurderer bør man ta kontakt med en advokat for å få gode råd til hvordan denne bør skrives og i hvilken form den bør være. Da kan man også få hjelp til hvordan denne skal oppbevares.

Viktige prinsipper innen avtalerett

Innenfor avtalerett finner man tre viktige prinsipper. Det første prinsippet er nok ikke så overraskende: Avtaler skal holdes. Dette sier nesten seg selv og er noe så godt som alle egentlig er klar over – selv om det kanskje til tider er lett å «glemme». I tillegg finnes også prinsippene «formfrihet» og «avtalefrihet». Samlet utgjør disse tre prinsippene en god logikk som er enkel å forstå og forholde seg til for de fleste. Man skjønner at avtaler man lager skal holdes og at man selv kan lage de avtalene man ønsker med de man måtte ønske å lage avtaler med. Formfrihet peker på det at man står fritt til å velge mellom en skriftlig eller en muntlig avtale.

Har du spørsmål om noen av disse prinsippene eller spørsmål knyttet til avtalerett, finnes det advokater som er gode på dette området og som veldig gjerne ønsker å hjelpe deg.

Juridisk hjelp

Mange synes det er et stort skritt å skulle skaffe seg advokat, men i svært mange tilfeller er det utrolig lurt. Innenfor avtalerett, når det kommer til avtaler og kontrakter, er det veldig smart å få hjelp fra en som vet akkurat hvordan slike ting skal være. Da kan du være tryggere på at det ikke dukker opp problemer i etterkant. Hvis avtalene allerede er inngått, kontrakten skrevet, men det deretter har oppstått en vanskelig eller uforutsett situasjon? Da kan du også få juridisk hjelp slik at du kommer ut av situasjonen på best mulig måte. Gode råd er noe mange av oss trenger når det kommer til slike ting.

Bruk vår tjeneste

Bruk gjerne vår tjeneste til å komme i kontakt med advokater. Du kan enkelt fylle ut et skjema. Deretter går resten av prosessen nesten av seg selv. Det vil si: Vi gjør den vanskelige og kjedelige delen for deg slik at du slipper. Du kan lene deg tilbake mens vi tar kontakt med ulike advokatfirmaer. Så vil du etter hvert motta uforpliktende tilbud. Det er du som bestemmer hvilket tilbud du skal gå for.

Da har du store muligheter til å kunne sammenligne på pris. Det er med andre ord gode muligheter for å spare penger – du kan velge det billigste alternativet. I hvert fall hvis dette også er tilbudet som virker mest lovende. Det kan være veldig tungvint å selv skulle ta kontakt med flere advokater, for å så skrive ned og sammenligne tilbud og avtaler. La oss ta den delen for deg!

Det viktigste med avtalerett

Den viktigste påminnelsen er at alle bør huske på at en avtale er en avtale. Den er bindende uavhengig av om den ble gjort muntlig eller skriftlig. Likevel gjør du lurt i å alltid gå for skriftlige avtaler. Dette er mye tryggere og gir bedre grunnlag for bevis dersom du skulle trenge dette i etterkant – altså om det blir en tvist. Vær også klar over at noen avtaler kan og bør endres dersom forutsetningene for avtalen forandrer seg. Dette kan du også få god hjelp til. En viljeserklæring er en form for avtale som kan være lurt å vurdere for aleneforeldre. Hvis du skal gjøre en avtale på vegne av noen andre, eller noen andre skal gjøre en avtale på vegne av deg, må dere først skaffe en fullmakt.

Trenger du hjelp til noe innenfor avtaleretten og dens tre prinsipper kan du betale for advokathjelp. Vi hjelper deg videre!

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.