Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i husleierett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen husleierett

Få hjelp av en advokat – husleierett

Enten du skal leie din første bolig, eller allerede leier, kan det være gunstig å vite om husleierett.

Mange av tvistene som dukker opp er krav og erstatninger relatert til selve husleien. For eksempel krav om manglende betaling av husleie, eller krav om lavere husleie om leiligheten har mangler.

Skulle ikke konflikten la seg løse dere imellom, kan saken bringes frem for Husleietvistutvalget. Her kan du bruke advokat, men må varsle den andre parten om det.

Det er ikke alle kommuner som er del av rettskretsen til et husleietvistutvalg. I de kommunene kan saken tas opp i forliksrådet.

Blir ikke partene enig i husleietvistutvalget eller forliksrådet, kan de ta det videre til tingretten innen én måned. Tas det ikke videre, er avgjørelsen å regne som en dom.

I visse tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette vil en advokat kunne fortelle deg når de vurderer saken din.

Husleiekontrakt – nyttig for begge parter

Som leietaker i Norge er man regulert av husleieloven. Det er ikke noen krav til hvordan en husleiekontrakt skal se ut.

Den kan altså være både skriftlig og muntlig, men det vil være betydelig vanskeligere å bevise innholdet i en muntlig avtale.

Når man fyller ut leiekontrakt vil leietaker aldri kunne ha dårligere vilkår enn hva som er regulert av husleieloven.

Det vil si at hvis du får en leiekontrakt som ikke holder mål opp mot loven, så er det hva som står i loven som er gjeldende.

Det kan være lurt å skaffe seg en mal for leiekontrakt, slik at alt er på det rene. Samtidig som begge parter blir klar over sine rettigheter og plikter.

Reguleringene i loven kan bare gjøres unntak for, dersom leietakers rettigheter blir bedre enn hva som står i husleieloven til enhver tid.

Både som utleier eller leietaker er det derfor viktig å kjenne til sine rettigheter og plikter. En husleierettsadvokat kan hjelpe deg før inngåelse av en avtale, men også om leieforholdet skulle surne på en eller annen måte.

Utleieregler

Det å leie ut hele eller deler av egen bolig er en fin måte å få ekstrainntekter på. Men om ikke benytter deg av en profesjonell utleiemegler, er det mange feilsteg man kan begå om man ikke er kjent med utleiers plikter.

Når du skal leie ut et rom, må du huske at du må oppfylle tekniske krav for godkjent utleieleilighet som følge av plan- og bygningsloven. Blant annet er det strenge krav til sikkerhet.

Hvis leietaker skulle bli skadet eller omkomme som følge av brann eller lignende, kan utleier straffes med fengsel om rømningsveiene ikke oppfyller kravene. For flere utleieregler, kan du lese vår artikkel om utleieregler her.

Som leietaker så har du krav på at din del av boligen er som dere avtalte. Avhengig av situasjonen kan du ha krav på å få rettet feilen, holde tilbake husleie eller avslag på husleie.

Hvis du kan dokumentere et økonomisk tap, kan du kreve erstatning. For å heve leieavtalen med umiddelbar flytting, må feilen ha mye å si for bruken av boligen.

Klager og purringer fra begge parter bør sendes skriftlig.

Ugyldig oppsigelse av leiekontrakt

Det kan oppstå tvister når en av partene utfører en ugyldig oppsigelse av leieforhold.

Leietaker trenger ikke oppgi noen saklig grunn til oppsigelse, men må forholde seg til oppsigelsestiden og hva som står i kontrakten. Er det ikke kontrakt, er det bestemmelsene i husleieloven som gjelder.

Utleier kan også si opp en leieavtale, men må følge formkravene for å være gyldig, og det kan ikke være en usaklig oppsigelse. 

Kontraktene har som oftest oppsigelsesadgang. Unntaket er hvor det er fastsatt en konkret avslutningsdato i kontrakten, og det ikke står noe om oppsigelse.

Som nevnt skal det mye til for begge parter å få til en heving av leieavtale. Altså at man kan flytte på dagen, eller kaste ut leietaker på dagen og være fri for kontrakten.

For leietaker må boligen ha større mangler som gjør at det påvirker boforholdet.

Mens for utleier må det være snakk om at leietaker vesentlig misligholder innbetalinger og plikter. 

Omfanget vurderes, men man kan regne med at mislighold på minst fire måneders husleie før utleier kan heve avtalen.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg