cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos

Bedriftslån

 • 1
  Fyll enkelt ut låneskjemaet på våre sider
  Velg ønsket låneprodukt. Du kan også ringe oss for hjelp og veiledning.
 • 2
  Nødvendige dokumenter hentes inn til banken
  Dette trengs for å kunne gi deg et lånetilbud.
 • 3
  Du mottar lånetilbudet banken kan tilby deg
  Kanskje blir drømmen realisert? Eller du sparer penger.
Bedriftslån

Fyll ut låneskjema

Rente fra 1,39%/mnd. Eks.: Nom. rente 16.68 % pr. år, eff. rente 20,83 %, 100 000 kr o/1 år, kostnad 19 068 kr, totalt 119 068 kr.
 • 1
  Fyll enkelt ut låneskjemaet på våre sider
  Velg ønsket låneprodukt. Du kan også ringe oss for hjelp og veiledning.
 • 2
  Nødvendige dokumenter hentes inn til banken
  Dette trengs for å kunne gi deg et lånetilbud.
 • 3
  Du mottar lånetilbudet banken kan tilby deg
  Kanskje blir drømmen realisert? Eller du sparer penger.

Banker vi samarbeider med

Vi samarbeider med en rekke ulike banker. Nedenfor finner du en oversikt over dem.

Spørsmål og svar om bedriftslån

Lån til bedrift

Det finnes flere former for bedriftslån. I denne artikkelen går vi gjennom to typer bedriftslån som man kan få uten å stille med sikkerhet for lånet i eiendeler, fast eiendom, varelager eller annet bedriften har.

Mange bedrifter har behov for ekstra likviditet i den daglige driften. Gjerne i bransjer hvor utgiftene ofte kommer før inntekten, eller når man selger varer og tjenester på kreditt til kunder.

Når en bedrift får tilbud om fleksibel finansiering kan de bruke pengene på det som er viktig for deres drift. Kanskje får man plutselig en forretningsmulighet til å investere, som ikke ville vært mulig å slå til på uten rask finansiering.

Skal du og din bedrift søke bedriftslån? Du finner skjema du søker med øverst på siden. Oppgi hvor mye du ønsker å låne, samt organisasjonsnummer eller foretaksnavn. Søknad blir behandlet så fort som mulig.

Velg lånet som passer dine behov

Vi kan hjelpe deg med disse formene for lån til bedrift:

 • Bedriftslån - du får utbetalt hele lånet på en gang

 • Kassekreditt - du får en låneramme og kan ta ut penger ettersom du trenger likviditet

Begge typer bedriftslån har fleksibel nedbetaling, og lik rente og vilkår.

Dette er lån som gjerne passer for bedrifter som enten har et varelager, eller som selger varer og tjenester på kreditt. Altså der hvor det kan bli behov for likviditet fordi utgiftene kommer før inntektene.

Kassekreditt passer best for bedrifter som ønsker å ha ekstra penger som de kan bruke på kortsiktige problemer, men også for å kunne gripe nye muligheter for investeringer raskt.

For langsiktige investeringer bør man vurdere et bedriftslån med sikkerhet.

Hvordan fungerer et bedriftslån?

Forskjellen på de to lånetypene nevnt ovenfor er altså om du får utbetalt alt med en gang, eller tar ut penger etter behov.

Ved kassekreditt har du altså en låneramme for bedriften. Du får konto i banken du får lånet innvilget hos, der kan du ta ut penger når du trenger mer likviditet.

Du betaler kun rente på det beløpet du til en hver tid har tatt ut i lån. Du har

I tillegg et fast månedlig gebyr. Gebyret blir større desto større lånet/lånerammen er. Dette er blant annet informasjon du vil finne i lånedokumentene når du søker om lån til bedrift.

Næringskausjon fremfor å stille pant

Selskapet trenger ikke stille sikkerhet for bedriftslån eller kassekreditt.

I stedet for å stille sikkerhet for lånet med eksempelvis pant i fast eiendom, eiendeler, driftsmidler, kundefordringer eller varelager, har man det som heter næringskausjon.

Den som søker og underskriver garanterer da for at lånet blir betalt tilbake, selv om bedriften ikke skulle ha mulighet til det. For eksempel om bedriftens midler er oppbrukt.

Næringskausjonen vil ikke bli tinglyst, påvirker ikke din mulighet til å låne penger privat, for eksempel til bolig og bil.

Derfor må personen som søker på vegne av din bedrift ha signaturrett alene, prokura alene eller være daglig leder for virksomheten.

Det stilles i tillegg krav til en viss eierskap i bedriften som avhenger av hvilken rolle du har. Kravet kan blant annet være å eie minst 10 % av aksjene og har en ledende rolle i selskapet. Opp mot minst 50 % om du kun står som eier.

Vi kan hjelpe deg med å få bedriftslån

Ønsker du tilbud på bedriftslån? Vi hjelper deg med å finne lån til bedriften din, slik at du kan få ekstra likviditet når det er behov for det.

Du kan enkelt søke lån via vårt søknadsskjema rett under teksten her. Det er både gratis og uforpliktende for både deg og bedriften å søke.

Velg lånebeløp, deretter søker du opp bedriften din enten med bedriftens organisasjonsnummer eller navn.

Etter du har funnet din bedrift, trenger vi litt informasjon om den som søker. Dette må være en person med signaturrett/prokura/daglig leder og ha en viss form for eierskap.

Når du har mottatt svar på søknaden, kan du signere lånedokumentene og penger er tilgjengelig etter få virkedager.

Har du spørsmål om bedriftslån eller søknaden? Vi kan hjelpe deg via telefon eller e-post.

Fyll ut låneskjema

Fyll ut låneskjema

Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer