Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14

Få tilbud på personalforsikring

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud på personalforsikring fra flere leverandører med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn beste personalforsikring

Personalforsikring

Alle bedrifter burde ha tegnet gode personalforsikringer for sine ansatte. Dette er noe som bare blir viktigere og viktigere. Her får du vite litt mer om denne typen forsikring og hvilke valg som finnes.

Det blir stadig viktigere å gjøre ulike tiltak for å ta litt ekstra godt vare på de ansatte. Det å skape en god og trygg arbeidsplass er noe de fleste arbeidsgivere, eiere og ledere ønsker. Det å passe på at bedriftens ansatte har gode forsikringer, er både smart og viktig.

Det finnes ulike typer personalforsikring, noe som gir ulike bedrifter gode valg til å finne det som passer. Man må finne ut av hvilket forsikringsselskap man skal velge og hva slags avtale. Dette er noe som blant annet kan avhenge av hvor stor bedriften er og på hvilken måte man ønsker å forsikre de ansatte.

Yrkesskadeforsikring

Det finnes en lovpålagt yrkesskadeforsikring. Dette er en forsikring som alle arbeidsgivere er nødt til å tegne for sine arbeidstakere, dette sier loven at man må. Denne typen arbeidsforsikring skal ifølge Altinn gi erstatning for skader som er påført i forbindelse med jobben – her tas det ikke hensyn til om noen har skyld eller ikke i skaden. Forsikringen skal gjelde både yrkesskader og yrkessykdom.

I tillegg til denne yrkesskadeforsikringen kan arbeidsgivere velge å tegne ytterligere dekning for sine arbeidstakere. Bedre forsikringsdekning kan gi bedre sikkerhet ved invaliditet, uførhet, alvorlig sykdom eller død.

Veldig mange arbeidsgivere synes det er viktig at de ansatte har så trygg hverdag og fremtid som mulig, altså leter de etter den forsikringen som kan gi optimal dekning.

Hva inneholder en personalforsikring?

Som nevnt finnes det flere valg innenfor personalforsikring-kategorien. Hvordan de ulike forsikringsselskapene deler opp dette, hvordan de former pakkene og hva disse avtalene heter, kan variere fra selskap til selskap. Det er derfor viktig å gjøre litt research før man velger – og du gjør helt klart lurt i å sammenligne priser og innhold.

Noen forsikringsselskaper tilbyr for eksempel en pakkeløsning som gir både personalforsikring og en ordning for pensjon. Dette er noe som kan være gunstig og lurt for mange firmaer, da man får en slags to i én løsning. I tillegg til denne finnes det også mange andre gode forsikringer som også kanskje inneholder bedre vilkår og større fordeler når det kommer til selve personalforsikringen.

Det kan for eksempel være en gruppelivsforsikring, denne vil gi engangsutbetaling ved død. Det vil gi en god trygghet til dine ansatte, de vet da at familien vil være trygge dersom noe skulle skje som fører til død.

Videre finnes det også forsikringer til personale som dekker skader som skjer på fritiden, som gir utbetaling ved ulykke eller som gir utbetaling ved uførhet som kommer av sykdom. Det finnes med andre ord mange valg, og det kommer an på hva akkurat din bedrift ønsker å gi til sine ansatte. Her kan det være lurt å tenke på hva arbeidstakerne faktisk trenger/ønsker seg.

Hva dekker personalforsikring?

Akkurat hva en personalforsikring dekker kommer selvfølgelig an på hva slags avtale man går for, og fra hvilket selskap man kjøper denne pakken eller avtalen fra.

En personalforsikring kan dekke både sykdom og skade som også skjer utenfor kontoret/arbeidsplassen. En forsikring som dekker fritidsskader er et eksempel på dette – det er helt klart noe som vil gjøre at de ansatte føler de får noe ekstra.

Selv om det er absolutt viktigst at de ansatte er dekket ved skader/ulykker/sykdom som er i forbindelse med arbeidet, er det også viktig å tenke på at annen beskyttelse/trygghet også kan være lurt. Det kan gi arbeidsplassen og de som jobber der en ekstra opplevelse av kvalitet.

I utgangspunktet er det tre ting som dekkes av personalforskring:

 • Sykdom
 • Skade
 • Død

Akkurat i hvilken grad eller hvordan er opp til deg å bestemme – det er du som skal velge hva slags forsikring som blir kjøpt. Husk derfor på at det er lurt å lese vilkårene ekstra nøye, og det er lurt å sjekket opp en del ulike avtaler. Da vet du bedre hva som er et godt valg.

Behandlingsforsikring

En type personalforsikring som ikke bare er gunstig for de ansatte, men også for arbeidsgiver og bedriften i sin helhet, er behandlingsforsikring. I Norge er det dessverre veldig ofte slik at ventelistene i det offentlige helsevesenet er veldig lange. Helsekø er noe som skaper både frustrasjon og fortvilelse. I tillegg tar det lenger tid før man blir bra – lenger tid før man kan være tilbake på jobb eller jobbe i det vanlige tempoet.

Positivt for de ansatte

En behandlingsforsikring vil garantere at de ansatte får rask behandling dersom de skulle trenge det. Det betyr at sannsynligheten er større for at de kommer raskere tilbake til jobb og at det da ender opp med å bli rimeligere for arbeidsgiver/arbeidssted. En slik forsikring kan også gi andre goder, dette er noe man må sjekke når man ser på vilkårene. I noen tilfeller kan man få tilgang til å snakke med lege omgående, for eksempel via nettet eller telefon. Det kan også være at andre tjenester som gjør det enklere for den ansatte å oppsøke lege kan tilbys gjennom forsikringen – sjekk opp dette hvis det er noe du ønsker for dine ansatte.

Når man tenker på en slik forsikring er det fort gjort å tenke at dette er noe man får bruk for kun ved alvorlig skade eller sykdom. Vi ser ofte for oss at dette er noe man kun vil få utbytte av dersom man for eksempel må operere. Slik er det ikke. En behandlingsforsikring gir ikke bare garanti om at man får rask behandling av legespesialist. Forsikringen vil også kunne garantere rask behandling hos både kiropraktor og psykolog.

Det er et faktum at mange mennesker sliter med psykiske utfordringer og/eller kroppslige plager. I disse tilfellene vil det være avgjørende at personene får hjelp fra psykolog eller kiropraktor, og spesielt hvis det har utviklet seg til å bli et problem som også går utover jobben. Da vil det bety mye å ha en behandlingsforsikring. En slik forsikring vil også dekke rusavvenning.

En forsikring for de ansatte

De fleste bedrifter er opptatt av å skape en god arbeidsplass for sine ansatte. Det er viktig at alle føler seg velkommen og at alle har det de trenger til enhver tid. Derfor har det også blitt mer populært å tilby en del forsikringer som ekstra goder til de som jobber og står på for at bedriften skal klare seg bra.

Det å tegne en forsikring for de ansatte er kanskje noe av det viktigste en bedriftsleder gjør. Det kan i lengden bety utrolig mye både for de som jobber i bedriften, og for de som eier/leder. Som nevnt, kan slike forsikringer føre til at ansatte kommer seg raskere tilbake i jobb, dersom noe skulle skje.

Noen synes det er vanskelig å velge blant forsikringene som finnes, men heldigvis er forsikringsselskapene ganske så klar over akkurat dette. Mange har derfor satt sammen ulike pakker, som gir god dekning for de ansatte. Disse pakkene er også oversiktlige, altså er det lett å få en oversikt over hva de inneholder og eventuelt ikke inneholder. En del banker/forsikringsselskap tilbyr også skreddersydde løsninger. Det vil si at de lager en avtale som er tilpasset din bedrift og dine ansatte på best mulig måte.

Et positivt personalgode

Det finnes mange gode grunner til å tegne forsikringer til de ansatte, mest av alt er det et positivt personalgode. Dette er noen av fordelene det kan gi deg og din bedrift:

 1. Bedriften blir attraktiv
 2. Du/bedriften skaper lojalitet
 3. Stabil arbeidskraft
 4. Det er et konkurransefortrinn
 5. Bedriften viser ansvar (dette kan smitte over)
 6. Tiltrekker dyktige kandidater
 7. Beholder gode ansatte
 8. Fornøyde ansatte gjør det enklere å lykkes

I tillegg til disse punktene finnes det sikkert enda flere store fordeler. Noe av det beste for deg som leder, er kanskje at du vil få en god følelse av at du gjør noe bra for noen andre. Du gjør ikke kun noe bra for den som jobber for deg, du gjør også noe bra for deres familier – og det er viktig.

Noen fordeler de ansatte har ved personalforsikringer:

 • Trygghet til familien (etterlatte)
 • Sparer penger – trenger kanskje ikke like mange forsikringer selv
 • Kan komme raskere tilbake til jobb ved sykdom
 • Kan få behandling/hjelp raskere (snike i køen)
 • Trygghet i hverdagen
 • En bedre arbeidsplass
 • Bedre oppfølging

Med andre ord vil den ansatte føle at den er godt tatt vare på. Det vil også gjøre at personale til enhver føler at familien er sikret – dette er noe som er spesielt viktig i risikofylte jobber.

Dersom du eller din bedrift ønsker å tegne nye forsikringer til deres ansatte, er det lurt å sammenligne ulike typer, slik at dere ender opp med den som er best. Dersom valget faller på å sette sammen en pakke som er spesialtilpasset bedriften og de ansatte, er det lurt å være klar over at man kan ha stor innvirkning på det engangsbeløpet som skal betales ut ved ulike hendelser (skade, sykdom, død). Hva slags beløp man ender opp med, vil selvfølgelig påvirke prisen på forsikringen. Her er det lurt å ha tenkt nøye gjennom hva som er et godt beløp ved slike utbetalinger.

Husk uansett på at det er mange fordeler ved det å tegne personalforskring for sine ansatte – dette er noe du og din bedrift bør vurdere.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer