Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste personalforsikring

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Bedriftsforsikring

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud på personalforsikring fra flere leverandører med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Forsikring for dine ansatte

Det blir stadig viktigere å gjøre ulike tiltak for å ta litt ekstra godt vare på de ansatte. Det å skape en god og trygg arbeidsplass er noe de fleste arbeidsgivere, eiere og ledere ønsker. Det å passe på at bedriftens ansatte har gode forsikringer, er både smart og viktig.

Det finnes ulike typer personalforsikring, noe som gir ulike bedrifter gode valg til å finne det som passer. Man må finne ut av hvilket forsikringsselskap man skal velge og hva slags avtale.

Dette er noe som blant annet kan avhenge av hvor stor bedriften er, og på hvilken måte du ønsker å forsikre dine ansatte.

Hva inneholder en personalforsikring?

Som nevnt finnes det flere valg innenfor personalforsikring-kategorien. Hvordan de ulike forsikringsselskapene deler opp dette, hvordan de former pakkene og hva disse avtalene heter, kan variere fra selskap til selskap.

Noen forsikringsselskaper tilbyr for eksempel en pakkeløsning som gir både personalforsikring og en ordning for pensjon.

I tillegg til denne finnes det også mange andre gode forsikringer som også kanskje inneholder bedre vilkår og større fordeler når det kommer til selve personalforsikringen.

Det kan for eksempel være en gruppelivsforsikring, denne vil gi engangsutbetaling ved død. Det vil gi en god trygghet til dine ansatte. De vet da at familien vil ha økonomisk trygghet dersom noe skulle skje som fører til død.

Videre finnes det også personalforsikringer som dekker skader som skjer på fritiden, som gir utbetaling ved ulykke eller som gir utbetaling ved uførhet som kommer av sykdom.

Hva dekker personalforsikring?

Akkurat hva forsikringen dekker kommer selvfølgelig an på hva slags avtale man går for, og fra hvilket selskap man kjøper personalforsikring fra.

Forsikringer for dine ansatte kan dekke både sykdom og skade som også skjer utenfor arbeidsplassen.

Forsikringene som dekker fritidsskader er et eksempel på dette. Det er helt klart noe som vil gjøre at dine ansatte føler de får noe ekstra.

I utgangspunktet er det tre ting som dekkes av personalforskringen:

 • Sykdom
 • Skade
 • Død

Akkurat i hvilken grad eller hvordan er opp til deg å bestemme. Det er du som skal velge hva slags personalforsikring som blir kjøpt.

Yrkesskadeforsikring

Det finnes en lovpålagt yrkesskadeforsikring. Dette er en forsikring som alle arbeidsgivere er nødt til å tegne for sine arbeidstakere.

Denne typen arbeidsforsikring skal gi erstatning for skader som er påført i forbindelse med jobben, altså yrkesskade. Her tas det ikke hensyn til om noen har skyld eller ikke i skaden. Forsikringen skal gjelde både yrkesskade og yrkessykdom.

I tillegg til denne yrkesskadeforsikringen kan du som arbeidsgiver velge å tegne ytterligere dekning for dine ansatte. Bedre dekning kan gi bedre økonomisk trygghet ved invaliditet, uførhet, alvorlig sykdom eller død.

Veldig mange arbeidsgivere synes det er viktig at de ansatte har så trygg hverdag og fremtid som mulig, altså leter de etter den forsikringen som kan gi optimal dekning.

Behandlingsforsikring

En type personalforsikring for personale som ikke bare er gunstig for dine ansatte, men også for arbeidsgiver og bedriften i sin helhet, er behandlingsforsikring.

I Norge kan det dessverre være slik at ventelistene i det offentlige helsevesenet er veldig lange. Helsekø er noe som skaper både frustrasjon og fortvilelse.

I tillegg tar det lenger tid før man blir bra. Dermed lenger tid før dine ansatte kan være tilbake på jobb eller jobbe i det vanlige tempoet.

Positivt for dine ansatte

En behandlingsforsikring kan også gi andre goder, dette er noe man må sjekke når man ser på vilkårene. I noen tilfeller kan man få tilgang til å snakke med lege omgående, for eksempel via nettet eller telefon.

Når man tenker på en slik forsikring er det fort gjort å tenke at dette er noe man får bruk for kun ved alvorlig skade eller sykdom. Vi ser ofte for oss at dette er noe man kun vil få utbytte av dersom man for eksempel må operere.

Slik er det ikke. En behandlingsforsikring gir ikke bare garanti om at man får rask behandling av legespesialist. Forsikringen vil også kunne garantere rask behandling hos både kiropraktor og psykolog.

Det er et faktum at mange mennesker sliter med psykiske utfordringer eller kroppslige plager. I disse tilfellene vil det være avgjørende at dine ansatte får hjelp fra psykolog eller kiropraktor, og spesielt hvis det har utviklet seg til å bli et problem som også går utover jobben.

Da vil det bety mye å ha en behandlingsforsikring. En slik forsikring vil også dekke rusavvenning.

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er dine ansatte begrenset til deg selv. Skulle du bli syk, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg og virksomheten din.

Personforsikring for enkeltpersonsforetak er derfor lurt, slik at du kan få økonomisk støtte ved sykemelding. I tillegg til raskere behandling, slik at du kommer deg raskt tilbake til jobb igjen.

Yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende er frivillig. Denne kan sikre økonomisk trygghet for deg og dine etterlatte om du skulle være utsatt for ulykke i forbindelse med jobben.

Det finnes flere pakker som kan være med å sikre deg og dine når du driver for deg selv. Med skjemaet på siden her, kan du få tilbud fra flere forsikringsselskap samtidig.

Et positivt personalgode

Det finnes mange gode grunner til å tegne forsikringer til de ansatte, mest av alt er det et positivt personalgode.

Dette er noen av fordelene en personalforsikring kan gi deg og din bedrift:

 1. Bedriften blir attraktiv
 2. Det skaper lojalitet blant dine ansatte
 3. Stabil arbeidskraft
 4. Det er et konkurransefortrinn
 5. Bedriften viser ansvar
 6. Tiltrekker dyktige kandidater
 7. Beholder gode ansatte
 8. Fornøyde ansatte gjør det enklere å lykkes

En skreddersydd forsikring for de ansatte

De fleste bedrifter er opptatt av å skape en god arbeidsplass for sine ansatte. Det er viktig at alle føler seg velkommen og at alle har det de trenger til enhver tid.

Derfor har det også blitt mer populært å tilby en del personalforsikringer som ekstra goder til de som jobber og står på for at bedriften skal klare seg bra.

Noen synes det er vanskelig å velge blant forsikringene som finnes, men heldigvis er forsikringsselskapene ganske så klar over akkurat dette.

Mange har av den grunn satt sammen ulike pakker, som gir god dekning for de ansatte. Disse pakkene er også oversiktlige, altså er det lett å få en oversikt over hva de inneholder og eventuelt ikke inneholder.

Det er også mulig med skreddersydde løsninger for din bedrift og dine ansatte.

Få tilbud fra flere forsikringsselskap

Dersom du eller din bedrift ønsker å tegne nye forsikringer til deres ansatte, er det lurt å sammenligne ulike typer, slik at dere ender opp med den som er best.

Dersom valget faller på å sette sammen en pakke som er spesialtilpasset bedriften og de ansatte, er det lurt å være klar over at man kan ha stor innvirkning på det engangsbeløpet som skal betales ut ved ulike hendelser.

Med skjemaet øverst på siden, kan du få tilbud på personalforsikringer fra flere selskap samtidig. Slik at du enkelt får oversikt over hvilke løsninger som er best for deg og dine ansatte.

Har du andre ting du trenger å forsikre, slik som eiendomsforsikring eller kjøretøyforsikring? Da kan det være lurt å sjekke om du kan få et tilbud på det samtidig.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud på personalforsikring fra flere leverandører med ett, enkelt skjema. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.