Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i trygderett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen trygderett

Få hjelp av en advokat – trygderett

Hvert eneste år behandler NAV flere hundre tusen søknader av ulik sort i hele landet. Det sier seg selv at det er nødt til å oppstå feil av og til. Er du en av de uheldige som blir rammet av dette, kan en ekspert på trygderett hjelpe deg.

Enten det er snakk om å utforme klage til NAV, søknader eller anke vedtak fra NAV, kan en trygdeadvokat bistå deg.

Er man for eksempel ikke i stand til å jobbe på grunn av sykdom, skade eller lyte, er det viktig å sikre inntekt for fremtiden. 

Det kan ta lang tid å bli frisk, og hvis de som skal vurdere saken gjør feil, kan det bli en ekstra påkjenning.

Velferdssystemet i Norge er bedre enn de aller fleste land, og vi har gode trygderettigheter. Likevel kan det av og til oppleves for noen at når man står overfor NAV med en klage, så er det en motstander og ikke hjelpen man behøver.

Derfor er juridisk bistand med lang erfaring med å klage på NAV og bistå med saker som ankes til Trygderetten, en god støtte i slike vanskelige saker.

NAV – klage

Klagefristen for NAV-saker kommer an på hvilken sak det er snakk om. Det vil stå opplyst i vedtaksbrevet du får levert.

I første omgang er det samme NAV-enheten som vurderer saken din på nytt. Klager du på dette går saken til NAV klageinstans. Denne kan igjen ankes og få en ny behandling.

Får du ikke medhold når du anker saken, så sender klageinstansen et brev til Trygderetten. Du får mulighet til å kommentere innholdet i dette brevet før det sendes.

Saken må være ferdigbehandlet i Trygderetten før du kan ta saken opp for en domstol. Ellers må du ha brukt alle klagemulighetene som finnes i NAV.

Med andre ord kan det være en omstendelig prosess å få klaget på vedtak. En trygdeadvokat er godt kjent med systemet, og kan vurdere hva som skal til og hjelpe til med klage i din sak.

Skal man klage på vedtak kan man finne søknadsskjema på nettsidene her.

Har du en NAV-sak utenom folketrygden, kan det også være lurt å få inn advokater som er spesialister på ankesaker mot det offentlige. Du kan også klage på NAV-ansatt eller service på denne siden.

Trygderetten – behandlingstid

Trygderetten er ankeinstansen for saker om trygd og pensjon. Det er organisert under Arbeids- og Sosialdepartementet, og klagene som gjelder folketrygdloven kommer som regel gjennom NAV Klageinstans. Noen saker kommer også via HELFO.

I tillegg er det saker angående offentlig tjenestepensjon. Disse er anker mot eksempelvis Statens pensjonskasse, kommunale pensjonskasser og selskaper som driver med livsforsikring.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid hos Trygderetten er rundt 6-9 måneder. Blir det mer enn 9 måneder, får du beskjed om det.

Advokat – uføretrygd

Regelverket for uføretrygd kan være svært komplisert og prosessen kan være tidkrevende. Hvis du er blitt ufør som følge av yrkesskade kan du også ha krav på ekstra ytelser.

En trygdeadvokat vet hva som blir vektlagt i søknadsprosessen. Det er kanskje lett for noen som ikke kjenner systemet like godt, å utelate ting eller ikke være klar over viktige aspekter.

Juridisk bistand vil være særlig gjeldende om du mener du har fått urettmessig avslag. Da kan du i tillegg ha tilgang til fri rettshjelp.

I tillegg er vedtakene angående uføretrygd utøvd basert på skjønn. I løpet av et år med mange søknader er det klart at det kan gjøres feilvurderinger. Det er derfor viktig at saken blir utredet skikkelig før det fattes vedtak.

Er du ung ufør, det vil si under fylte 26 år, gjelder særregler. Dette er ment at man skal kunne få høyere uførepensjon, ettersom man ikke vil ha hatt tiden til å tjene opp noe særlig pensjon selv.

Fri rettshjelp – nav

I visse typer klagesaker mot NAV kan man få fri rettshjelp. Dette vil si at kan få dekket rettshjelpen helt eller delvis betaler av det offentlige.

Du har også det som heter fritt rettsråd, som er veiledning og hjelp til juridiske spørsmål som er utenfor rettergang.

Når en advokat vurderer saken din, kan du få vite om du har rett til fri rettshjelp eller ikke.

Fri rettshjelp er bare tilgjengelig etter det er fattet vedtak fra NAV – advokat-hjelp før et vedtak må du dekke selv, men kan være en idé dersom du for eksempel er usikker på hvilke rettigheter og muligheter du har.


 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg