Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14

Personvernerklæring for Tjenestetorget

Vi i Tjenestetorget AS (org. nr. 977 236 304, "Tjenestetorget") er opptatt av å ivareta ditt personvern i tråd med gjeldende regelverk. Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å gi deg en bedre forståelse av hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hva vi bruker dem til og hvilke rettigheter du har.
Sist oppdatert: Asker 8. februar 2021

Tjenestetorget er behandlingsansvarlig for de aktivitetene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål til erklæringen eller du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

Tjenestetorget har ikke kontroll over praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder og oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.


 

 1. Hva behandling av personopplysninger innebærer

  En personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dersom du er en fysisk person, for eksempel en av våre brukere eller en kontaktperson hos en av våre leverandører, vil alle opplysninger om deg være personopplysninger.

  Personopplysningsloven gjelder for all behandling av personopplysninger. En behandling er kort sagt enhver befatning med personopplysninger. Dette kan for eksempel være innsamling, lagring, bruk, utlevering eller sletting av personopplysninger.

   

 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til

  Tjenestetorget har fulle rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenestetorget og Tjenesten. Tjenestetorgets immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Tjenestetorget.

  1. For å administrere og følge opp dine forespørsler om tilbud på produkter og tjenester

   Tjenestetorget opererer nettsiden https://tjenestetorget.no/, en formidlingstjeneste for personer som ønsker å sammenligne tilbud fra ulike leverandører for en rekke produkter og tjenester. Tjenesten er gratis, men brukere må godkjenne vilkårene våre for å få lov til å bruke tjenesten. For å hente inn tilbud fyller du inn et skjema på nettsiden. Det er ett skjema for hver kategori av produkter og tjenester. Vi sender informasjonen videre til våre leverandører, som utarbeider et tilbud og tar kontakt med deg på telefon, epost eller sms. 

   Leverandøren er selv behandlingsansvarlig for sin innsamling, bruk og lagring av dine personopplysninger. Du velger selv om og hvilken leverandør du vil benytte deg av. Vennligst ta kontakt med den aktuelle leverandøren om du har spørsmål til deres behandling av personopplysninger, herunder dersom du vil trekke tilbake ditt samtykke til deres behandling av personopplysninger om deg.

   Hvilke personopplysninger vi samler inn, kommer an på hvilke produkter eller tjenester du ønsker tilbud om. Du skriver selv inn personopplysningene, og du ser da hvilke opplysninger vi får tilgang til og som vi videreformidler til leverandørene. Det rettslige grunnlaget for at vi behandler personopplysninger om deg i denne sammenheng er fordi det er nødvendig for at vi skal kunne innhente tilbud fra de ulike leverandørene og gi deg personaliserte tilbud. Det foreligger dermed legitime interesser, ettersom behandlingen av personopplysningene er nødvendige for å kunne fremme tilbudet til brukeren, jf. personvernforordningen art. 6, stk.1, litra f.

   Ved å benytte deg av tjenesten gir du samtykke til at de aktuelle leverandørene kan kontakte deg via e-post, telefon, eller SMS, med tilbud som er relevante for henvendelsen din. Når du gir ditt samtykke, overstyrer dette en eventuell reservasjon i Reservasjonsregisteret til å bli kontaktet av den aktuelle leverandøren per telefon.

  2. Webanalyse

   Tjenestetorget samler inn opplysninger om besøkende på tjenestetorget.no. Dette kan omfatte opplysninger som din IP-adresse, hva du klikker på når du besøker siden, hvor lenge du befinner seg på siden, hvilke kategorier av produkter og tjenester du ønsker tilbud på og eventuelt prisene på tilbudene du får. Formålet med og det rettslige grunnlaget for slik innsamling og bruk er våre legitime interesser i å utarbeide statistikker, samt bruke opplysningene til å forbedre våre tjenester. Se også punkt 3 om informasjonskapsler nedenfor.

    

  3. Når du tar kontakt med oss

   Du kan ta kontakt med oss via telefon eller epost om du har spørsmål, ønsker hjelp eller vil gi oss en tilbakemelding. Vi får da se kontaktinformasjonen du bruker for å henvende deg til oss (eks. navn, epostadresse, telefonnummer). Utover dette bruker vi den informasjonen du oppgir i forbindelse med din henvendelse. Vi ber om at du ikke oppgir mer informasjon enn det som er nødvendig for å besvare henvendelsen din, og at du så langt det er mulig unngår å oppgi sensitiv informasjon.

   Det rettslige grunnlaget for denne bruken av personopplysninger er ditt samtykke og våre legitime interesser i å forbedre og utvikle våre tjenester. I den grad bruken av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å ta kontakt med oss. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av å behandle personopplysningene på grunnlag av samtykket før du trakk det tilbake, eller lovligheten av behandling som er basert på annet grunnlag enn samtykke.

   

 3. Nærmere om informasjonskapsler (cookies)

 4. Dine rettigheter

  Du har rettigheter i personopplysninger som gjelder deg. Hvilke rettigheter du har, varierer fra situasjon til situasjon.

  Du kan blant annet ha følgende rettigheter:

  • Innsyn: Rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg, samt få en kopi av opplysningene.
  • Retting: Rett til å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.
  • Sletting: Rett til å få slettet opplysninger som ikke lenger er nødvendige eller ikke er lovlige å behandle.
  • Dataportabilitet: Rett til å få en kopi av personopplysninger som du har gitt oss for å få dem overført til en annen tjenestetilbyder.
  • Begrense behandling av personopplysninger: Rett til å begrense hele eller deler av behandlingen frem til begrensningen av behandlingen oppheves.
  • Protestere mot behandling av personopplysninger: Rett til å motsette seg videre behandling av personopplysninger på grunn av din særlige situasjon eller dersom behandlingen knytter seg til direkte markedsføring.

  Du har alltid rett til å klage vår behandling av personopplysninger om deg inn til tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet. Vi ber likevel om at du kontakter oss før du sender en klage til tilsynet.

  I tilfellene der våre leverandører opptrer som behandlingsansvarlig, må du ta kontakt med dem direkte dersom du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter.
   

Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer