Personvernerklæring for Tjenestetorget

Vi i Tjenestetorget AS (org. nr. 977 236 304, "Tjenestetorget") er opptatt av å ivareta ditt personvern i tråd med gjeldende regelverk. Gjennom denne personvernerklæringen ønsker vi å gi deg en bedre forståelse av hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hva vi bruker dem til og hvilke rettigheter du har.
Sist oppdatert: Asker 11. oktober 2021
<span>Personvernerklæring for Tjenestetorget</span>

Tjenestetorget er behandlingsansvarlig for de aktivitetene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål til erklæringen eller du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

Tjenestetorget har ikke kontroll over praksis for personvern på annonsørers og andre tredjeparters nettsteder og oppfordrer deg derfor til å alltid sette deg inn i eksterne tjenesters retningslinjer for dette.

Tjenestetorget har fulle rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenestetorget og Tjenesten. Tjenestetorgets immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra Tjenestetorget.


1. Hva behandling av personopplysninger innebærer

En personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dersom du er en fysisk person, for eksempel en av våre brukere eller en kontaktperson hos en av våre leverandører, vil alle opplysninger om deg være personopplysninger.

Personopplysningsloven gjelder for all behandling av personopplysninger. En behandling er kort sagt enhver befatning med personopplysninger. Dette kan for eksempel være innsamling, lagring, bruk, utlevering eller sletting av personopplysninger.

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hva vi bruker dem til

2.1. For å administrere og følge opp dine forespørsler om tilbud på produkter og tjenester

Tjenestetorget opererer nettsiden https://tjenestetorget.no/, en formidlingstjeneste for personer som ønsker å sammenligne tilbud fra ulike leverandører for en rekke produkter og tjenester. Tjenesten er gratis, men brukere må godkjenne vilkårene våre for å få lov til å bruke tjenesten. For å hente inn tilbud fyller du inn et skjema på nettsiden. Det er ett skjema for hver kategori av produkter og tjenester. Vi sender informasjonen videre til våre leverandører, som utarbeider et tilbud og tar kontakt med deg på telefon, epost eller sms. 

Leverandøren er selv behandlingsansvarlig for sin innsamling, bruk og lagring av dine personopplysninger. Du velger selv om og hvilken leverandør du vil benytte deg av. Vennligst ta kontakt med den aktuelle leverandøren om du har spørsmål til deres behandling av personopplysninger, herunder dersom du vil trekke tilbake ditt samtykke til deres behandling av personopplysninger om deg.

Hvilke personopplysninger vi samler inn, kommer an på hvilke produkter eller tjenester du ønsker tilbud om. Du skriver selv inn personopplysningene, og du ser da hvilke opplysninger vi får tilgang til og som vi videreformidler til leverandørene. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er oppfyllelse av avtalen (brukervilkårene) med deg, samt vår berettigede interesse av å kunne avdekke ev. Identitetsmisbruk , jf. Personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav b og f.

Dersom du har kommet i gang med registreringen, men denne av ulike grunner ikke blir fullført, vil vi kort tid etter sende deg én e-post til e-postadressen du har angitt med en lenke som gir deg mulighet til å gjenoppta registreringen der du slapp. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å sikre at kunder som ble avbrutt i registreringen har mulighet til å fortsette uten å måtte begynne på nytt.

Ved å benytte deg av tjenesten gir du samtykke til at de aktuelle leverandørene kan kontakte deg via e-post, telefon, eller SMS, med tilbud som er relevante for henvendelsen din. Når du gir ditt samtykke, overstyrer dette en eventuell reservasjon i Reservasjonsregisteret til å bli kontaktet av den aktuelle leverandøren per telefon.

Personopplysningene vi lagrer om deg blir slettet automatisk etter 6 eller 12 måneder. Formålet med å beholde disse opplysningene i 6 måneder er for at vi skal kunne administrere forespørsler og følge opp henvendelser fra deg vedr. status på din forespørsel. I tillegg er det nødvendig å beholde enkelte personopplysninger om deg i 12 måneder for å kunne dokumentere at det er gitt samtykke til å bli kontaktet av aktuelle leverandører på e-post, telefon eller sms, samt for å kunne avdekke og følge opp tilfeller av identitetsmisbruk. Etter 12 måneder vil alle personopplysninger som kan identifisere en bruker bli anonymisert. Utvalgte opplysninger som ikke kan knyttes til identifiserbare brukere lagres og benyttes til statistiske formål.

2.2 Webanalyse

Tjenestetorget samler inn opplysninger om besøkende på tjenestetorget.no. Dette kan omfatte opplysninger som din IP-adresse, hva du klikker på når du besøker siden, hvor lenge du befinner seg på siden, hvilke kategorier av produkter og tjenester du ønsker tilbud på og eventuelt prisene på tilbudene du får. Formålet med og det rettslige grunnlaget for slik innsamling og bruk er våre legitime interesser i å utarbeide statistikker, samt bruke opplysningene til å forbedre våre tjenester. Se også punkt 3 om informasjonskapsler nedenfor.

2.3. Markedsføring

a) Markedsføring i Google-tjenester rettet mot brukere av våre tjenester

Vi bruker Google Customer Match for å gi brukere av våre tjenester relevante annonser om våre ulike tjenester. Google Customer Match fungerer ved at vi sender sterkt pseudonymiserte kundelister (basert på e-postadresse eller telefonnummer) som Google matcher med sine brukere. Deretter presenterer Google sluttbrukere for annonsørens budskap i forbindelse med google-søk, på Youtube eller i Gmail. Google er i vilkårene for tjenesten forpliktet til ikke å benytte opplysningene til andre formål enn å levere tjenesten, ikke dele med tredjeparter, ikke bruke data til å bygge profil på sluttbruker og å slette kundedata fra annonsøren etter at tjenesten er levert.

Det rettslige grunnlaget for bruken av personopplysninger i tilknytning til Customer Match er vår berettigede interesse i å tilby tilpasset markedsføring til brukere som er kunder både hos oss og hos Google.

Du kan lese mer om Google Customer Match her: https://support.google.com/googleads/answer/6379332?hl=en

Hvis du ikke ønsker denne type annonser fra oss kan du reservere deg hos Google: https://www.google.com/settings/ads, eller ved å kontakte oss (se nedenfor).

b) Markedsføring rettet mot besøkende av våre nettsider

Vi bruker remarketing-tjenester fra Google, Bing, og Facebook, similar audience og lookalike campaigns fra Google og Facebook, og custom combination fra Google. Tjenestene er basert på bruk av informasjonskapsler på vår nettside, som gjør det mulig for Google, Facebook, og Bing å levere annonser om vårt konserns tjenester. Vårt konserns tjenester tilbys gjennom Tjenestetorget, Tjenestetorget Finans, og Anbudstorget. Du samtykker til bruken av informasjonskapsler så lenge du ikke reserverer deg mot dette, noe du blant annet kan gjøre gjennom innstillinger i din nettleser. Du kan avvise eller slette cookies gjennom innstillingene i nettleseren på den enheten du benytter. Under punkt 0.3 finner du ytterligere informasjon om vår bruk av cookies, og en liste over cookies vi bruker på nettsiden vår. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i tilknytning til denne markedsføringen er våre berettigede interesser i å tilby tilpassede annonser om konsernets tjenester.

c) Markedsføring på tvers av våre tjenester hos Tjenestetorget, Tjenestetorget Finans, og Anbudstorget

Vi bruker enkelte av tjenestene beskrevet i punkt a) og b) til markedsføring av tjenestene til konsernselskapene, dvs. Tjenestorget AS (Tjenestetorget.no), Tjenestetorget Finans AS (Tfinans.no) og Anbudstorget.no AS (Anbudstorget.no). Hvert selskap er behandlingsansvarlig etter personvernregelverket for innhenting av personopplysninger på egne nettsider. For markedsføring på tvers av våre nettsider opptrer de tre selskapene som felles behandlingsansvarlige. Har du spørsmål vedr. behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med det respektive selskap. Se kontaktinformasjon angitt i selskapenes personvernerklæringer.

2.4. Når du tar kontakt med oss

Du kan ta kontakt med oss via telefon eller epost om du har spørsmål, ønsker hjelp eller vil gi oss en tilbakemelding. Vi får da se kontaktinformasjonen du bruker for å henvende deg til oss (eks. navn, epostadresse, telefonnummer). Utover dette bruker vi den informasjonen du oppgir i forbindelse med din henvendelse. Vi ber om at du ikke oppgir mer informasjon enn det som er nødvendig for å besvare henvendelsen din, og at du så langt det er mulig unngår å oppgi sensitiv informasjon.

Det rettslige grunnlaget for denne bruken av personopplysninger er ditt samtykke og våre legitime interesser i å forbedre og utvikle våre tjenester. I den grad bruken av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å ta kontakt med oss. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, påvirker det ikke lovligheten av å behandle personopplysningene på grunnlag av samtykket før du trakk det tilbake, eller lovligheten av behandling som er basert på annet grunnlag enn samtykke.

3. Nærmere om informasjonskapsler (cookies)

4. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som gjelder deg. Hvilke rettigheter du har, varierer fra situasjon til situasjon.

Du kan blant annet ha følgende rettigheter:

  • Innsyn: Rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg, samt få en kopi av opplysningene.
  • Retting: Rett til å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.
  • Sletting: Rett til å få slettet opplysninger som ikke lenger er nødvendige eller ikke er lovlige å behandle.
  • Dataportabilitet: Rett til å få en kopi av personopplysninger som du har gitt oss for å få dem overført til en annen tjenestetilbyder.
  • Begrense behandling av personopplysninger: Rett til å begrense hele eller deler av behandlingen frem til begrensningen av behandlingen oppheves.
  • Protestere mot behandling av personopplysninger: Rett til å motsette seg videre behandling av personopplysninger på grunn av din særlige situasjon eller dersom behandlingen knytter seg til direkte markedsføring.

Du har alltid rett til å klage vår behandling av personopplysninger om deg inn til tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet. Vi ber likevel om at du kontakter oss før du sender en klage til tilsynet.

I tilfellene der våre leverandører opptrer som behandlingsansvarlig, må du ta kontakt med dem direkte dersom du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter.