Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Dagens strømpris

Finn ut hva strømprisene er der du bor. Her har vi samlet de nåværende prisene i de fem prisområdene i Norge.
Område Spotpris Endring siste døgn Endring siste døgn
Øst-Norge (NO1)
Sør-Norge (NO2)
Midt-Norge (NO3)
Nord-Norge (NO4)
Vest-Norge (NO5)
Finn strømleverandørene med best pris i ditt område

Norge er delt inn i fem prisområder

Prisen du må betale for strøm endres ikke bare fra time til time, den er også ulik etter hvor du befinner deg i landet. Norge har nemlig 5 prisområder for strøm. Disse kalles også budsoner av noen.

Her er de fem prisområdene i Norge:

  • NO1 Oslo - Østlandet (Også kalt Sørøst-Norge)

  • NO2 Kristiansand - Sørlandet (Også kalt Sørvest-Norge)

  • NO3 Trondheim - Midt-Norge

  • NO4 Tromsø - Nord-Norge

  • NO5 Bergen - Vest-Norge

Du vil gjerne se på strømregningen eller nettleieregningen hvilken strømsone du tilhører.

Grunnen til at Norge er delt inn i prisområder er at kraftsituasjonen er ulik for de hver enkelt prisområde. Et prisområde viser om det er overskudd eller underskudd av kraft i et område.

Strømmen produseres og brukes på ulike steder i Norge. Derfor må strømmen overføres rundt om i landet. Det er ikke plass i strømnettet til at strømmen kan flyte helt fritt.

Hadde prisen vært lik for hele landet, ville man eksempelvis ikke hatt like godt innsyn i hvor det burde bygges ut ny kraftproduksjon og kapasitet.

Kraftbørsen Nord Pool

Nord Pool er den nordiske kraftbørsen. Det er her strømselskapene kjøper strømmen fra kraftselskapene.

Spotprisen på Nord Pool fastsettes av hvor mye strøm man regner med at budområdet trenger, og hvor mye kraftselskapene har tilgjengelig for salg. Altså tilbud og etterspørsel.

Dagens strømpris legges ut på Nord Pool rundt klokka 12 en dag i forveien (day-ahead). Det er prisene for alle de 24 timene i påfølgende dag. Prisene varierer time til time.

Strømselskapene har mulighet til å handle strøm i intradagmarkedet, som betyr at de kan justere seg inn dersom de har kjøpt for lite eller for mye strøm dagen før. Dette har de mulighet til å gjøre fram til en time for brukstidspunktet for strømmen.

Det er flere strømselskaper som tilbyr en app hvor du kan følge med på strømprisen gjennom døgnet, og planlegge strømforbruket ditt.

Sjekk om du kan spare penger på strømmen
Motta tilbud fra flere strømselskaper og se om du kan få en bedre avtale

Hva påvirker dagens strømpris?

Strømprisen endres time for time gjennom en dag, og det kan være mye som påvirker i løpet av en dag. Her er noen faktorer som er med på å bestemme strømprisen.

Tilbud og etterspørsel på strømmarkedet

Med tilbud mener man strøm som produseres, mens etterspørselen er basert på hva strømselskapene har meldt at de ønsker å kjøpe. Noe de igjen baserer på hva de tror brukerne sine kommer til å bruke det neste døgnet.

Er etterspørselen høy mens tilbudet er lavt, øker prisen, mens om etterspørselen er lav og tilbudet høyt, synker prisen.

Det som påvirker tilbud og etterspørsel kan være mye.

Tilbudet kan påvirkes av været, ettersom noe kraftproduksjon er basert på vær. Slik som vindkraft og vannkraft.

Været kan også påvirke etterspørselen. Er det kaldt vil gjerne mer strøm bli brukt til oppvarming.

Mens i kraftproduksjon basert på ikke-fornybar energi, vil strømprisen også påvirkes av prisen for eksempelvis olje og gass.

Skatter og avgifter

Moms (Mva) legges på strømprisen først når strømleverandøren din fakturerer deg.

Strømpriser vi viser i oversikten øverst på siden inkluderer mva i prisene. Med unntak av Nord-Norge, siden det er fritak for mva der.

CO2-kvoter har også økt i pris de siste årene. Dette rammer de som produserer ikke-fornybar energi, for eksempel basert på gass og kull. Håpet er at dette skal bidra til at andelen fornybar energi blir større.

Elsertifikat er også en del av prisen du betaler. Disse pengene skal gå til å støtte produksjon av fornybar kraft.

Været

En del av kraftmiksen kommer fra kraftverk som produserer strøm ved hjelp av vær og prosesser i naturen.

Som en del av et europeisk kraftmarked, er det ikke bare vannmagasinene våre som har utslag for strømprisene her hjemme.

Men mye vann i magasinene her hjemme, kan være med på å dytte strømprisene nedover.

Hva består strømregningen din av?

  • Hvor mye strøm du bruker i faktureringsperioden.

  • Spotprisen fra Nord Pool i tidsrommet du brukte strømmen, eventuelt fastprisen du har blitt enig om med strømselskapet

  • Avgifter til staten (med unntak av Nord-Norge, som er fritatt moms)

  • Påslag og gebyrer til strømselskapet

  • Eventuelle ekstratjenester du betaler for, eksempelvis papirfaktura

  • Nettleie, om du har et strømselskap som tilbyr gjennomfakturering. Ellers vil du få nettleie på egen faktura fra nettselskapet, da med eventuell strømstøtte trukket fra

Billigere strømregning?
Motta tilbud fra flere strømleverandører samtidig, sammenlign og velg det beste.

Varierende strømpriser gjennom døgnet

Ofte vil strømprisen være høyest før de fleste av oss drar på jobb, og når de fleste av oss kommer hjem fra jobb om ettermiddagen.

Hver morgen våkner husstandene opp og starter sitt forbruk av strøm. Enten det er å dusje, skru på TV-en eller varme opp boligen.

Mens om ettermiddagen skal det gjerne lages middag, vaskes tøy og elbilen skal lades.

Det å skaffe deg avtale hos et strømselskap som hjelper deg med å styre strømforbruket utenom «rushtid», vil være bra for både lommeboka og klima.

Ulike strømselskap har ulike løsninger for dette, men mange tilbyr en app som hjelper deg med å få oversikt over strømprisen time for time.

Ny nettleie

Nettleien er det du betaler nettselskapet i området ditt for å transportere strøm til boligen din. Nettleie er konsesjonsbasert, og det er kun et nettselskap i ditt område. Det er ikke mulig å bytte nettselskap.

Prisen går til utbygging, vedlikehold, beredskap, drift og mer på linjenettet der du bor.

Fra 1. juli 2022 fikk vi ny nettleie som gjør at det ikke lenger bare spotpris som endres gjennom døgnet. Nå varierer også nettleie time for time.

Dermed er det enda mer å spare på å ha et mer bevisst strømforbruk, og mer å tape på å bruke strøm når strømmen er dyrest.

Nettselskapet fastsetter prisen på nettleie, men Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontrollerer at nettselskapet ikke krever inn mer penger enn de har lov til.

Smartere strømforbruk

Den billigste strømmen er den du ikke bruker, men å leve helt uten strøm er vanskelig. Derfor er det lurt om du bruker strømmen smartere.

Du kan for eksempel skaffe deg oversikt over når på døgnet prisen er dyrest, og forsøke å legge strømforbruk til de billigste tidene. Det kan lønne seg å vente med å lade elbilen eller å sette på vaskemaskinen.

Det er også lurt å tenke energieffektivitet når du kjøper inn ny elektronikk. Det kan også være lurt å vurdere å oppgradere apparater som er lite energieffektive.

Nesten 60 prosent av strømforbruket går til oppvarming. Det å investere i en varmepumpe, kan hjelpe deg med å kutte forbruket til oppvarming betraktelig.

Om du har mulighet til å installere det, kan solceller faktisk gjøre at du får penger fra strømselskapet ditt. Dette skjer ved at strømmen du ikke bruker selv, selges automatisk til dem.

Dette bør du se etter i en strømavtale

Som du ser, så varierer strømprisene ettersom hvilket prisområde du bor i. Dette er spotprisen alle strømselskap i ditt område forholder seg til når de fakturerer deg.

Nettleie er også den samme for alle som bor i området ditt, og den får man ikke gjort noe med.

Den delen av strømregningen du får gjort noe med, er påslag og gebyrer som strømselskapet tar.

Ved å sammenligne strømavtaler fra flere tilbydere, kan du finne ut hvor mye du kan spare på å bytte strømleverandør.

Fyller du ut vårt skjema rett under teksten, vil du bli kontaktet av flere strømselskaper som vet at de konkurrerer om å få deg som kunde.

Alle våre tjenester er gratis, og alle tilbud du mottar er uforpliktende.

Sjekk om du kan spare penger
Flere strømleverandører konkurrerer om å gi deg billigere strøm. Tjenesten er uforpliktende og gratis.