cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Strøm
4 min lesetid
Sist oppdatert: 27 mai 2024

Hva er fornybar energi?

Flere og flere er opptatt av fornybar energi og energieffektivisering. Både bedrifter og privatpersoner ønsker å gjøre det de kan for å bytte ut ikke-fornybar energi med fornybare energikilder. Men hva er fornybar energi?
Fornybar energi fra vannkraft står for det meste av strømproduksjon i Norge
Vannkraft er fornybar energi, i motsetning til lagerressurser som kan gå tom i overskuelig fremtid

Samtidig som energibruken i moderne samfunn øker, trenger vi en måte å holde utslippene av klimagasser så lave som mulig.

Derfor ser man hele tiden etter alternative energikilder som kan være en mer effektiv energiressurs, og som i tillegg ikke går tom med det første.

Disse alternativene er ressurser innen fornybar energi.

Fornybar energi er energikilder vi ikke går tom for. Dette kan for være eksempel havvind, vannkraft og solenergi. Siden vi ikke går tomme for disse kildene, er det derfor stadig økende fokus på å skifte ut fossile energikilder som olje, gass og kull med fornybare energikilder.

I denne artikkelen kan du lese mer om forskjellen på fornybare og fossile energikilder, hvordan dagens status i Norge er, og hvordan du selv kan bidra til å øke forespørselen etter fornybar strømproduksjon.

Forskjellen på fornybare og ikke-fornybare energikilder

Fornybar energi er, som nevnt, energikilder vi ikke går tom for. Fornybare energikilder er derfor langt mer bærekraftige enn fossile energikilder.

Eksempler på fornybare ressurser:

Fellesnevner for alle disse er at dette er energiressurser som ikke vil gå tomme.

I andre enden finner du fossile energikilder, også kjent som ikke-fornybar energi:

 • Kull
 • Olje
 • Gass

Når vi skaper energi fra olje, kull, uran og naturgass, bruker vi gradvis opp ressurser naturen bruker lang tid (ja, millioner av år) på å skape.

En annen ulempe med en ikke-fornybar energikilde er utslippene av CO2.

I dag har EU et bindende mål på at 32 prosent av totalt energiforbruk for EU innen 2030 skal stamme fra fornybare energikilder. Men nyere informasjon kan tyde på at målet vil økes til mellom 38-40 prosent fornybar energi.

Vi bruker begge deler i dag

Der er flere fordeler med fornybar energi. Men det å bruke strøm fra en fornybar ressurs må enn små lenge sees på som et ledd i en større plan.

For i det internasjonale kraftnettverket er det en blanding av fornybar energi og ikke-fornybar energi. Vi kan altså importere både fornybar og ikke-fornybar energi via forbruket vårt.

Samtidig kan økt strømforbruk fortsatt føre til at kraftverk som benytter seg av fossil energi øker produksjonen. Eksempelvis de som bruker kull, olje og gass.

Hvorfor bruker vi fortsatt fossile energikilder?

Fossile energikilder har spilt en stor rolle for den industrielle utviklingen i verden. Her kan du se positive og negative trekk ved fossile energikilder:

Positivt:

1. Fossilt brensel kan lett fraktes og brukes under transport (med bil, fly eller båt)

2. Er lett å lagre

3. Det er store forekomster av fossile energikilder på kloden

4. Vi har en velutviklet teknologi for å kunne utvinne, håndtere og bruke fossilt brensel

Negativt:

1. Fossilt brennstoff øker temperaturen på jorda fordi det endrer balansen av CO2 i atmosfæren (drivhuseffekten)

2. Økt temperatur gir store negative konsekvenser som global oppvarming

3. Er årsak til sur nedbør, som videre har store negative konsekvenser for livsmiljøet til store økosystem

Les mer: hvordan spare strøm hjemme?

Fornybar energi i Norge

Fornybare energikilder i Norge kommer i stor grad fra den norske vannkraften. Men vi har samtidig et stadig økende strømforbruk. Vi gjør store oppgraderinger i hjemmene våre, og stadig flere skaffer seg elbiler.

Det som er problematisk er at vi er tilknyttet et internasjonalt kraftnettverk. Vi selger strømmen vår ut av landet. Men vi importerer også strøm, for eksempel fra land som bruker ikke-fornybare ressurser.

Derfor kan du ikke være helt sikker på om strømmen du bruker er fornybar eller ikke. Øker man den generelle etterspørselen etter energi, må også kraftselskapene produsere mer.

Opprinnelsesgaranti

En ting strømselskapene gjør for å kompensere for dette er å tilby opprinnelsesgaranti. Da gjør man slik at den mengden strøm man bruker, blir senere produsert av et kraftverk med fornybar energi.

På den måten er man med på å øke etterspørselen etter fornybar strømproduksjon. Slik at miksen av energi på det internasjonale kraftnettverket heller mer mot grønn energi.

Sammenlign tilbud på strøm via Tjenestetorget

Ønsker du et tilbud på strøm, enten med opprinnelsesgaranti eller ikke, kan du benytte deg av vårt skjema rett under her. Da får du tilbud fra flere strømleverandører samtidig og kan sammenligne og velge den beste strømavtalen.

Sammenlign strømavtaler
Sjekk om du kan spare penger på å bytte strømleverandør, helt gratis og uforpliktende.

 

Tony Alexander Bakken Norgaard
Tony Alexander Bakken Norgaard
Tony Norgaard er innholdsprodusent hos Tjenestetorget. Han har en bachelor i medier og kommunikasjon fra Oslomet. Han har også studert bedriftsøkonomi ved Universitetet i Sørøst-Norge.  Han skriver hovedsakelig om lån og personlig økonomi, og har opparbeidet seg mye kunnskap på feltet.

Sammenlign strømavtaler

Sjekk om du kan spare penger på å bytte strømleverandør, helt gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Sammenlign strømavtaler
Sjekk om du kan spare penger på å bytte strømleverandør, helt gratis og uforpliktende.