Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Trenger du å gjøre tiltak mot radon i hus?

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra seriøse selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best - både på pris og etter behov
Radon

Få hjelp til radontiltak

Kom i kontakt med dyktige radonselskaper. Fyll ut skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra seriøse selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best - både på pris og etter behov

Tiltak mot radon

Har du gjennomført radonmåling i din bolig, og funnet ut at du har for høy radonkonsentrasjon? Da finnes det ulike tiltak som kan vurderes, avhengig av hva som er kilden til radonforekomsten.

Vanlige kilder er:

 • Byggegrunnen
 • Husholdningsvannet
 • Bygningsmateriale

Videre kan du lese mer om hvilke tiltak du kan gjøre for å redusere nivåene av den radioaktive gassen.

Hvorfor er radontiltak viktig?

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig rundt oss. Utendørs er radon sjeldent et problem, men ved for høye nivåer innendørs over lengre tid, øker risikoen for lungekreft.

Det er altså gode grunner til å redusere radonnivået så mye som mulig dersom du har for høye nivåer.  Dersom det viser seg at radonverdiene er over 100 Bq/ m³ (becquerel per kubikkmeter), bør du gjøre tiltak.

Skal du leie ut, er du lovpålagt å utføre radonmåling på stedet det gjelder.

Etter tiltak er blitt utført mot høye nivåer av radon skal tiltakene:

 • Redusert radonnivået så mye som mulig
 • Ha blitt utført på en sikker måte, slik at radon ikke utilsiktet lekker inn i bygget
 • Være varige og funksjonelle
 • Være enkle å kontrollere og vedlikeholde videre

Avhengig hvor høyt nivå av radon du eventuelt har varierer det fra enkle tiltak du kan gjøre på egenhånd, til mer omfattende tiltak hvor du vil trenge en profesjonell til å hjelpe deg.

Hvem kan hjelpe deg med å fjerne radon?

Statens strålevern anbefaler at du tar kontakt med profesjonelle fagfolk for å utføre tiltak mot høye radonnivåer.

Men hvem er det vi snakker om egentlig?

Vi snakker om radonfirmaer med kompetanse på dette problemet. Selv om det ikke finnes en sertifiseringsordning per i dag, er de aller fleste firmaer i Norge seriøse og dyktige på sitt felt.

Likevel bør du være klar over at det finnes noen useriøse firmaer også. Her er det derfor veldig viktig at du gjør god research i forkant.

Noen firmaer kan finne på å møte opp på døren din, ubedt. Forbrukerrådet har en oppfordring om at du ikke bør inngå avtaler med et radonfirma på stedet. Det er, som sagt, lurt å vurdere ulike alternativer og erfaringer med ulike tilbydere før du bestemmer deg.

Her på våre sider kan du enkelt innhente tilbud fra seriøse radonfirmaer ved å benytte vårt skjema. Dette kan du lese mer om lenger ned på denne siden.

Tiltak basert på ulike kilder

Som nevnt innledningsvis, finnes det ulike tiltak som kan vurderes. Hvilket tiltak du ender op med, kommer an på hva som er kilden til radonforekomsten.

Faktisk vet de færreste nordmenn hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere radonnivået sine respektive boliger. Det er i grunn ikke så overraskende - i dag finnes det ikke noen generelle fasitsvar på dette spørsmålet.

Det er nemlig ikke sikkert at det som passer for naboen din passer for deg. Det kan være ulik radonkonsentrasjon og ulike radonkilder som utgjør forskjellene, og som gjør at hvert enkelt tilfelle må vurderes individuelt.

Men i hovedsak dreier tiltakene seg om:

 • Utlufting
 • Endring av luftstrømmer
 • Trykk

Kanskje må du stenge av et åpent trappeløp eller installere noen ekstra lufteventiler. Eller kanskje du må sette opp et radonsug i en eller annen form. Eller holder det rett og slett å lufte regelmessig, og bruke de eksisterende ventilene oftere?

La oss videre ta en nærmere kikk på tiltakene knyttet til de ulike kildene.

Tiltak mot radon i byggegrunnen

Når det gjelder radon i byggegrunnen, er de mest brukte variantene for å redusere radon i inneluften:

 • Trykkredusering/ventilering av grunnen: Trykkredusering og ventilering, samt radonsug fra grunnen under et bygg, er som oftest et av de mest effektive radontiltakene for å redusere nivåene av radon – gjerne i kombinasjon med tetting mot grunnen.
 • Tetting mot grunnen: Det er ikke alltid dette tiltaket er nok ene og alene, men tetting hjelper ofte i kombinasjon med de andre tiltakene.
 • Ventilasjon: Avhengig av hvor stort radonproblemet er, og hvordan din eksisterende ventilasjon fungerer, vil effekten av denne løsningen variere.

Tiltak mot radon i vannet

Om kilden til radonproblemet kommer fra husholdningsvannet, finnes det også her ulike løsninger - og de kan gjerne kombineres.

 • Lufting: Et av de vanligste og mest effektive tiltakene mot radon i vann er å blande vannet med luft - for eksempel via gjennombobling.
 • Filtrering
 • Lagring

Etter at et tiltak er gjennomført bør en ny radonmåling gjøres for å sikre at tiltaket eller tiltakene har hatt en effekt.

Tiltak mot radon i bygningsmaterialet

Er det bygningsmaterialene som viser seg å være kilden til radonproblemet, kan ofte kombinasjoner av ventilasjon og tetting bidra til reduksjon av radonnivået.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Om du lurer på hvor mye radon som er i ditt område, har Statens strålevern (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og NGU (Norges geologiske undersøkelse) utarbeidet et radonkart slik at du kan sjekke dette.

Det er forskjellige grader aktsomhet når det kommer til radonfare. Gradene er delt opp i fire:

 1. Særlig høy aktsomhetsgrad
 2. Høy aktsomhetsgrad
 3. Moderat eller lav aktsomhetsgrad
 4. Usikkert

Omtrent 10% av norske bolighus ligger i områder med høy og særlig høy radonfare. Kartet gir kun en indikasjon på om du bør sjekke radonnivået med en radonmåling, ikke om ditt hus har for høye radonkonsentrasjoner.

Selv om kartet ikke viser stor fare i akkurat ditt område, anbefaler Statens Strålevern likevel å gjennomføre en radonmåling i boligen din.

Det kan forekomme høye konsentrasjoner av radon hvor som helst i Norge selv om kartet sier noe annet.

Er et området merket med høy aktsomhet vil det si at det er statistisk sett høyere sjanse for at du finner radonverdier i et hus som ligger i det området. Det vil ikke si noe om sikkerheten for ditt hus. Kun en radonmåling av inneluften vil si om det er et radonproblem.

De forskjellige gradene er definert slik:

 1. Særlig høy aktsomhet: Høy sjanse for radon
 2. Høy aktsomhet: minst 20% av boligene har statistikk sett radonkonsentrasjoner over anbefalt grense. Som ligger på 200 Bq/ m³
 3. Moderat til lav aktsomhet: Det er lavere fare for radon enn i boliger med høy. Det kan fortsatt være
 4. Usikker: Hvis det ikke er nok inneluftmålinger på stedet eller tilstrekkelig med grunnlag til å si at aktsomheten er høy, moderat eller lav.

Få pris på radontiltak

Når det gjelder tiltakene er det, som nevnt, ikke et generelt fasitsvar som gjelder for alle. Din bolig kan ha en annen situasjon enn naboens, og derfor vil det lønne seg å få hjelp fra profesjonelle radonfirmaer.

Hva det koster å gjennomføre en radonmåling og tiltak for radon vil variere fra selskap til selskap, og hvilke tiltak det er snakk om.

For å få en konkret pris kan du benytte skjemaet vårt - da vil du få et godt og uforpliktende tilbud!

Få hjelp til radontiltak

Kom i kontakt med dyktige radonselskaper. Fyll ut skjema og motta tilbud, helt gratis og uforpliktende.