Radonmåling / tiltak

Alle som bor i enebolig, rekkehus og de laveste etasjene i flermannsbolig bør sjekke boligen sin for radongass. Beregninger Statens Strålevern har gjort, viser at radon i boliger er medvirkende årsak til om lag 14 % av alle nye lungekrefttilfeller i Norge.

Ved å fylle ut skjemaet under, vil du motta uforpliktende tilbud fra flere leverandører av radonmålinger og radonsanering. På neste side velger du selv hvilke leverandører du ønsker tilbud fra.

Tjenesten er gratis og uforpliktende!

Råd om
radon
Av Øyvind Warhuus, Økonomisk rådgiver i Tjenestetorget.

Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen.

Les alle tips

Anbefalinger fra Statens strålevern

Statens Strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan om å måle radonkonsentrasjonen.

Ombygging av ditt hus/leilighet?

Selv om du har utført radonkontroll tidligere, kan det være lurt å ta en ny kontroll hvis du har utført større ombygginger i underetasjen.

En radonmåling kan være gunstig ved salg av bolig/leilighet

En utført radon-kontroll kan være gunstig ved salg av bolig. Pass på at megler fører opp opplysningen i prospektet.

Anbefalte radonnivåer

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Undersøk hjemmesiden til Statens Strålevern for mer informasjon

Du finner veldig mye bra, objektiv informasjon om radonkontroll og tiltak hos Statens Strålevern på nrpa.no/radon.

Start utfylling her!

Jeg ønsker tilbud på (huk av for en eller flere)

Radonsanering/Radontiltak
Radonmåling i bygning/hus
Radonmåling i grunn
Radonmåling i vann/brønn
Informasjon om bygningen
Bygningstype

Byggeår

Grunnflate

Kjeller / krypkjeller

Tidligere utført radonmåling

Kontaktopplysninger

Navn

Evt. Firmanavn (valgfritt)

Adresse

Postnummer

Poststed

Fylke

Kommune

Telefonnummer

E-post

Jeg ønsker å motta relevant informasjon og oppfølging fra Tjenestetorget på e-post.
Tjenestetorget si teneste var nyttig. Det er vanskeleg og tungvint å finne fram sjølv til firma som er spesialistar på tiltak mot radon.
Elisabeth Kjerulf Brenno, Gol
Rask og effektiv respons. Fikk tre leverandører av radontiltak å velge fra. Det gjorde det enkelt å bestille, noe jeg hadde utsatt å gjøre i lang tid.
Siv Sundt , Akershus