cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Strøm
4 min lesetid
Sist oppdatert: 21 april 2024

Hva er vannkraft og hvordan produseres det?

Mesteparten av kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. Her får du en kjapp gjennomgang av hvordan norsk vannkraft og landets mange vannkraftanlegg fungerer.
Vannkraft benytter seg av vannets bevegelsesenergi og trykk for å generere strøm
Vannkraft er ideelt til produksjon av elektrisitet i Norge, med sine mange fjell, innsjøer og store nedbørsmengder.

I dag produseres nesten all strøm i Norge av vannkraft - en fornybar, ren og kostnadseffektiv form for kraftproduksjon.

Men hva er vannkraft?

Vannkraft er en fornybar energikilde, hvor rennende vann brukes til å produsere elektrisitet.

Det vil si at den ikke går tom innen menneskehetens overskuelige fremtid - noe som står i sterk kontrast til lagerressurser, slik som olje, kull og gass - lagre som kan tømmes, og som det vil ta millioner av år for jorden å kunne produsere mer av.

I tillegg er vannkraft ren energi, som betyr at utslippene av klimagass er veldig lave.

Videre i denne artikkelen gir vi deg en en innføring hvordan vannkraft produseres, samt fordeler og utfordringer ved kraftproduksjon fra vannkraft.

Kutt strømutgiftene dine i dag
Det kan være potensielt mye penger å spare på denne posten, og du kan få gode tilbud på både fastprisavtaler og strøm til spotpris.

Hvordan fungerer vannkraft?

Vannkraft blir produsert via nedbør som regn og snø.

Norge har ideelle forhold for produksjon av vannkraft. Vi har mye nedbør store deler av året, i tillegg til fjell, fossefall og innsjøer. Vannet i innsjøene samles inn i magasiner, der det kan tappes videre til kraftverk ved behov.

I kraftverket renner vannet gjennom rør som heller bratt nedover (se illustrasjon). Dermed oppnår bevegelsen i vannet høy hastighet, og treffer videre et turbinhjul. Denne turbinen driver en generator, og bevegelsesenergien til det rennende vannet sørger for at elektrisk energi skapes.

Etter strømmen er dannet, sendes den gjennom en transformator som fordeler elektrisiteten utover høyspentledninger. Før det til slutt havner i støpselet hjemme hos deg som forbruker.

Når vannet har hatt sin runde igjennom kraftstasjonen, føres det videre tilbake til naturen. Her fordamper vannet, og kommer senere tilbake som ny nedbør. Og det er dette kretsløpet som gjør vannkraft til en ren og fornybar energikilde.

Fordeler og ulemper med vannkraft

Det er både fordeler og ulemper med vannkraft. På den ene siden har vi sterke fordeler som at den benytter fornybar energi og har lave utslipp.

I tillegg produseres det relativt billig strøm via vannkraft. Særlig i Norge, siden det er så lett tilgjengelig. Dessuten er det en stødig ressurs, fordi den kan lagres og brukes når det er behov.

På den andre siden er vannkraft en inngripen i naturen. Man må gjerne demme opp fosser og vann.

Foss og vassdrag i området kan få lavere vannstand eller bli tørrlagte som følge av vannkraftproduksjon. Fordi vann ligger lagret for å kunne slippes ut når vi trenger det.

Dette kan føre til lokale endringer i klimaet. For eksempel med fisk som lever i de aktuelle områdene.

Mange kraftverk er dessuten gamle. En fordel er at man kan ruste opp disse og øke produksjonen betraktelig, uten noe særlig mer inngrep i naturen enn den som er.

Vannkraft i Norge

Vannkraft i Norge har hatt særs gode forutsetninger for utbygging. En av grunnene er at vi har områder med mye nedbør, i tillegg til at landarealet ligger rundt 400 meter over havet i høyden.

Selv korte strekninger kan være bratte og dermed enkelt å benytte seg av vannfallsenergien.

Norge er Europas største vannkraftprodusent

Antall vannkraftverk i Norge er rundt 1600, som står for mesteparten av strømproduksjon i Norge. Dette gjør at vi er Europas største vannkraftprodusent. Mens vi er på syvende plass på verdensbasis.

Første vannkraftverk i Norge ble bygget i Hamn på Senja i 1882 av Senjens Nikkelverk. Største vannkraftverk i Norge er i dag er Tonstad i Sirdal kommune, som produserer 4357 GWh i året.

Verdens største vannkraftverk er De tre kløfters demning i Hubei i Kina. De har en årsproduksjon på 85.000 GWh.

Å bruke bevegelsesenergien i vannet er på ingen måte en ny tanke - vi kan gå tilbake til Romerriket og bruken av vannhjul i forbindelse med maling av korn. Opp gjennom har vannfallsenergi vært brukt til flere mekaniske innretninger. På den tiden var man avhengig av å bygge møllene eller fabrikkene i nærheten av vannet for å benytte seg av vannfallsenergi. 

Dette endret seg i 1870-årene, da vannenergi til produksjon av elektrisk energi ble mer utbredt. Da kunne man transportere elektrisiteten fra et vasskraftverk og dit det måtte behøves.

Støtt vannkraftproduksjon med strømregningen

Det aller meste av energiproduksjon i Norge kommer, som du nå vet, fra vannkraft. Vi har god tilgang på vassdrag, og mange kraftverk i landet her som kan sikre produksjon av fornybar energi.

Men strømforbruket vårt er blant de høyeste i verden.

Det er det flere grunner til. Blant annet har vi et røft klima her og trenger oppvarming, i tillegg til at vannkraft har gitt oss billig strøm.

Vi er også koblet mot et internasjonalt strømnett hvor vi både eksporterer og importerer. Hvor det også blir matet strøm som stammer fra kraftproduksjon som ikke er fornybar. Slik som kullkraft.

Dermed kan man aldri være helt sikker på om strømmen man bruker kommer fra et vannkraftverk.

Det man derimot kan gjøre er å velge såkalt opprinnelsesgaranti til strømavtalen sin. Det fungerer litt som en slags klimakvote for strømmen man bruker.

Noe som vil si at for all strømmen du bruker, vil det senere garantert bli bestilt tilsvarende fra et vannkraftverk.

Da er du med på å øke etterspørselen etter elektrisitet fra en fornybar energikilde. Slik at kraftmiksen vil kunne bli grønnere.

Sammenlign strømavtaler
Sjekk om du kan spare penger på å bytte strømleverandør, helt gratis og uforpliktende.

Thomas Leypoldt Marthinsen
Thomas Leypoldt Marthinsen
Thomas er innholdsleder i Tjenestetorget, med bred bakgrunn fra SEO, tekst- og videoproduksjon. Han har skrevet hjelpsomme artikler og laget engasjerende videoer for ulike bedrifter innen bank, markedsføring, fagforening og filmbransjen. Thomas brenner for å forbedre din privatøkonomi, og har som mål å hjelpe deg som besøker bloggen vår med å hjelpe deg til å få kunnskapen du trenger til å ta riktige beslutninger rundt tjenester som påvirker din privatøkonomi. Du kan se Thomas' arbeid på artikler om bl.a varmepumpe, boligalarm og solskjerming.

Sammenlign strømavtaler

Sjekk om du kan spare penger på å bytte strømleverandør, helt gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

  • Beskriv ditt behov
    Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
  • Få tilbud fra flere selskaper
    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
  • Velg det beste tilbudet
    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Sammenlign strømavtaler
Sjekk om du kan spare penger på å bytte strømleverandør, helt gratis og uforpliktende.