Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Kontraktsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Kontraktsrett

Kontraktsrett

En kontrakt gir partene et grunnlag for hvordan en kontrakt kan avvikles. Men skulle det forekomme et brudd på kontrakten som resulterer i sterk uenighet mellom partene, eller som ikke er i tråd med loven, kan det lønne seg å få en advokat til å se på saken.

Få hjelp av en advokat innen kontraktsrett

En advokat innen kontraktsrett kan altså hjelpe deg med spørsmål og saker knyttet til kontrakt mellom bedrifter, privatpersoner, og andre situasjoner der det er to eller flere parter som har inngått en avtale.

Juridisk hjelp kan være god å ha helt fra oppsett av kontrakt. For da kan advokaten komme med innsikt om problemer i kontrakten som kan true samarbeidet mellom partene, og ting som kan lede til tvister.

I tillegg kan advokaten bistå med å sørge for at en avtale skal gjennomføres og holdes, i tillegg til et eventuelt kontraktsbrudd.

Kontraktsrett vs avtalerett

Kort fortalt kan vi si at:

 • Avtalerett handler om avtalen som helhet. For eksempel: utleier har opplyst i annonse at leilighet er møblert, strøm og internett inngår, osv - du og utleier er enige om at du skal leie leiligheten med disse vilkårene.
 • Kontraktsrett handler om hvordan denne avtalen (eller kontrakten) avvikles. Når oppfylles kontrakten? Hvilke konsekvenser har partene for mislighold av kontrakten? Og hvordan kan en tvinge frem en oppfyllelse av kontrakten?

Kontraktsbrudd

En del av spørsmålene en kontraktsrettadvokat får er hvorvidt det foreligger kontraktbrudd. Det kan for eksempel være:

 • Mangler ved en vare eller tjeneste
 • Forsinket leveranse
 • Betalingen uteblir

Som følge av kontraktsbruddet kan det være snakk om prisavslag, retting av mangler, ny vare eller heving av avtalen. I noen tilfeller kan man også ha krav på erstatning.

Skulle du selv bli anklaget for kontraktsbrudd kan det også være greit å vite om det faktisk foreligger et kontraktsbrudd. Og om det viser seg å være tilfellet; hva er du da helt eller delvis pliktet til å gjøre?

For å unngå uklarheter og konflikter er det derfor lurt at en advokat med erfaring innenfor kontraktsrett setter opp kontrakten og sørger for at den blir fulgt. 

Da kan du være trygg på at alt er i orden med avtalen. I tillegg til at man øker sannsynligheten for å unngå eventuelle tvister og rettssak.

Innholdet i kontrakten

Det er et prinsipp om avtalefrihet, eller kontraktsfrihet, i Norge. Dette vil si at man er fri til å inngå avtaler eller la være å inngå avtaler med hvem man vil.

Man står i tillegg fri til å sammen bestemme innholdet i en avtale. Et hvert unntak fra dette må ha hjemmel i loven.

For eksempel kan man ikke lage en husleieavtale som har dårligere vilkår for leietaker enn hva som er nedfelt i husleieloven.

Man plikter heller ikke å gjennomføre en avtale som vil stride mot lov eller «ærbarhet». 

Sistnevnte vil si at du ikke kan tvinges til å gjennomføre noe som ville vært et for stort inngrep i personlig frihet eller som er direkte umoralsk.

Under finner du aktuelle kontraktsmaler for vanlige avtaler:

Noen vil sikkert greie seg med en slik kontraktsmal, men skal man gjøre endringer kan en advokat være viktig, slik at man er sikker på at man ikke setter opp en avtale som strider mot loven.

En ugyldig eller ulovlig kontrakt kan få konsekvenser som avtaleheving og erstatningskrav.

Kontrakt mellom to parter

En stor del av kontraktsrett handler om kontrakt mellom bedrifter, men to eller flere parter kan som privatpersoner også lage avtaler seg imellom.

Det er viktig at en kontrakt ikke har rom for uklarheter og misforståelser. Det er vesentlig for at den skal kunne følges korrekt av partene. I tillegg til at man holder konfliktnivået nede.

I Norge er i tillegg en muntlig avtale mellom to parter like bindende som en skriftlig avtale. Men det er i stor grad vanskeligere å bevise innholdet i avtalen.

Mange kommer til advokater først etter man har inngått en avtale og konflikten har oppstått. Da kunne man spart tid og ressurser på å utarbeide en solid avtale på forhånd med juridisk bistand.

Da får man plassert ansvar, risiko og konsekvenser på en ryddig måte for alle parter.

Advokaten kan altså hjelpe deg når en ny avtale inngås. I tillegg til spørsmål, saker og tvister rundt eksisterende kontrakter, slik at du får vite hva du plikter til og hva du har krav på.

Søk etter advokater via Tjenestetorget

Det finnes mange advokater og det lønner seg å sjekke og kunnskapsområder hos flere. Gjennom oss kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere advokater – gjennom ett skjema!

Du fyller ut skjemaet og får opp hvilke advokater i ditt område som kan hjelpe deg i din sak. Kort tid etter vil du bli kontaktet med tilbud fra flere advokater, forutsatt at de har kapasitet. På den måten kan du enkelt sammenlikne og velge det tilbudet og advokaten som passer deg best

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.