Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE Group 24 2 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget Group 14
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i kontraktsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen kontraktsrett

Få hjelp av en advokat – kontraktsrett

Kontraktsrett er en av flere felt innenfor det mer omfattende avtalerett. En kontraktsrettsadvokat vil dermed også ha kjennskap til avtaleretten.

Kort kan vi si at avtalerett handler om hvordan en avtale blir gyldig, mens kontraktsrett er hvilke generelle rettigheter og plikter man har ved en gyldig avtale.

Prinsippet er at avtaler skal holdes.

I tillegg har man obligasjonsrett. Det er fordringer, altså krav, som springer ut av en kontrakt.

En advokat innen kontraktsrett kan altså hjelpe deg med spørsmål og saker knyttet til kontrakt mellom bedrifter, eller generelt kontrakt mellom to parter eller fler.

Juridisk hjelp kan være god å ha helt fra oppsett av kontrakt. For da kan advokaten komme med innsikt om problemer i kontrakten som kan true samarbeidet mellom partene, og ting som kan lede til tvister.

I tillegg kan advokaten bistå med å sørge for at en avtale skal gjennomføres og holdes, i tillegg til et eventuelt kontraktsbrudd.

Kontraktsbrudd

En del av spørsmålene en kontraktsrettadvokat får er hvorvidt det foreligger kontraktbrudd. Det kan for eksempel være mangler ved varer eller tjeneste, eller forsinket leveranse. Eller om betalingen uteblir.

Da er det betimelig å ville vite hva man kan ha krav på. 

Som følge av kontraktsbruddet kan det være snakk om prisavslag, retting av mangler, ny vare eller heving av avtalen. I noen tilfeller kan man også ha krav på erstatning.

Skulle du selv bli anklaget for kontraktsbrudd kan det også være greit å vite om det faktisk foreligger kontraktsbrudd. Og i så tilfelle, hva man helt eller delvis plikter å gjøre.

For å unngå uklarheter og konflikter er det derfor lurt at en advokat med erfaring innenfor kontraktsrett setter opp kontrakten og sørger for at den blir fulgt. 

Da kan du være trygg på at alt er i orden med avtalen. I tillegg til at man har større sjans for å unngå eventuelle tvister og rettssak, som jo både er tidkrevende og krevende.

Kontrakt – oppsett

Det er et prinsipp om avtalefrihet, eller kontraktsfrihet, i Norge. Dette vil si at man er fri til å inngå avtaler eller la være å inngå avtaler med hvem man vil.

Man står i tillegg fri til å sammen bestemme innholdet i en avtale. Et hvert unntak fra dette må ha hjemmel i lov.

For eksempel kan man ikke lage en husleieavtale som har dårligere vilkår for leietaker enn hva som er nedfelt i husleieloven.

Man plikter heller ikke å gjennomføre en avtale som vil stride mot lov eller «ærbarhet». 

Sistnevnte vil si at man ikke kan tvinges til å gjennomføre noe som ville vært et for stort inngrep i personlig frihet eller som er direkte umoralsk.

Under finner du aktuelle kontraktsmaler for vanlige avtaler:

Noen vil sikkert ha nok med en kontraktsmal, men skal man gjøre endringer kan en advokat være god å ha.

Slik er man er sikker på at man ikke setter opp en avtale som strider mot lov. En ugyldig eller ulovlig kontrakt kan få konsekvenser som avtaleheving og erstatningskrav.

Kontrakt mellom to parter

En stor del av kontraktsrett handler om kontrakt mellom bedrifter, men to eller flere parter kan som privatpersoner også lage avtaler seg imellom.

Det er viktig at en kontrakt ikke har rom for uklarheter og misforståelser. Det er vesentlig for at den skal kunne følges korrekt av partene. I tillegg til at man holder konfliktnivået nede.

I Norge er i tillegg en muntlig avtale mellom to parter like bindende som en skriftlig avtale. Men det er i stor grad vanskeligere å bevise innholdet i avtalen.

Mange kommer til advokater først etter man har inngått en avtale og konflikten har oppstått. Da kunne man spart tid og ressurser på å utarbeide en solid avtale på forhånd med juridisk bistand.

Da får man plassert ansvar, risiko og konsekvenser på en ryddig måte for alle parter.

Advokaten kan altså hjelpe deg når en ny avtale inngås. I tillegg til spørsmål, saker og tvister rundt eksisterende kontrakter, slik at du får vite hva du plikter til og hva du har krav på.
 

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer