cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Utleiemegler
5 min lesetid
Sist oppdatert: 14 mai 2024

Leietaker betaler ikke husleie - hva gjør du?

Det er frustrerende for utleier hvis leietaker ikke betaler husleie. Selv om husleien ikke blir betalt i rett tid, betyr det ikke at du har rett til å kaste ut leietaker, så hvordan reagerer du?
Finn den beste utleiemegleren for jobben

Få tilbud fra flere utleiemeglere i ditt område, og velg den som passer deg best. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Som utleier har du mest sannsynlig lån på boligen og andre utgifter som må betales. En forsinket betaling kan derfor fort bli kostbart og frustrerende.

Har leietaker bare har glemt seg bort, eller fått økonomiske problemer som gjør det vanskelig å betale for seg? Det er greit å skille mellom én forsinket betaling, og et gjentagende betalingsproblem.

Hvis leien er forsinket eller uteblir gang på gang, kan dette også være grunn til å heve avtalen.

Dersom du har valgt å sette bort jobben til profesjonelle, kan utleiemegleren heldigvis hjelpe deg.

Leier du ut på egenhånd og lurer på hva du gjør når leietaker ikke betaler husleie? Dette får du svaret på her.

Betaler ikke leietakeren din?
Få hjelp fra flinke utleiemeglere som kan reglene og vil hjelpe deg med alt det formelle

Sørg for at du alltid har en god kontrakt for leieforholdet

For å være føre-var burde du alltid ha en god leiekontrakt å falle tilbake på.

I husleieavtalen burde dere avtale noe om hva som skjer hvis husleien ikke blir betalt.

Avtalen burde inneholde en utkastelsesklausul, som sier at leieforholdet blir avsluttet om leien ikke blir betalt etter en viss tid.

Hva gjør du når leietaker ikke betaler?

Hvis forfall for betaling av husleie er i en helg eller på en helligdag, vil fristen forskyves til nærmeste virkedag.

Hvis du fremdeles ikke har mottatt betaling av husleien, er det første du må gjøre å sende ut en purring.

For mange leietakere vil dette være en stor nok advarsel om å betale.

Dersom husleien fremdeles uteblir, vil det neste steget være å sende et skriftlig varsel om utkastelse.

Skriftlig varsel om utkastelse

Et varsel om utkastelse burde inneholde informasjon om at leietaker må flytte ut dersom leien og eventuelle renter og omkostninger ikke blir betalt.

Hvis husleien fortsatt uteblir, kan du sende ut et nytt varsel. I dette varselet burde det stå at hvis leietaker ikke betaler for seg innen 14 dager, vil vedtak om utkastelse bli begjært hos namsmannen. Da vil de fleste se alvoret i situasjonen, og prøve å finne en måte å betale.

Du kan lese mer om hvordan utkastelse av leietaker fungerer her. 

Dersom leietaker ikke betaler husleie er det flere regler du må forholde deg til, det er ikke lov til å kaste dem ut selv. 
Det er ikke lov til å kaste ut leietaker selv. Du må ta kontakt med namsmannen.

Utkastelse via namsmannen

Utkastelse må skje via namsmannen. For at dette kan skje, må du ha et tvangsgrunnlag.

Etter du har varslet leietaker om utkastelse, kan du sende en begjæring om utkastelse til namsmannen.

Som følge av saksbehandlingstid kan en utkastelse ta lang tid. Forhåpentligvis har du et depositum som kan dekke tapet for leien i denne perioden.

Hvordan kreve depositum fra banken?

Et depositum er en sum med penger som stiller sikkerhet for utleieren dersom leietakeren påfører skade på et leieobjekt eller skylder leie.

Etter å ha signert leiekontrakten skal pengene settes inn på en depositumskonto som er sperret for både leietaker og utleier.

Det betyr at du som utleier ikke kan hente penger derfra uten å fremme krav til banken.

Kravet må inneholde dokumentasjon på leietakerens betalingsplikter. Dette kan typisk være en leiekontrakt eller oppsigelse.

Da får leietaker varsel fra banken, og får fem uker til å reise sak for Forliksrådet eller Husleietvistutvalget. Det kan for eksempel være at leietaker mener å rett på avslag i husleien, og at det er derfor vedkomne ikke har betalt.

Hvis det ikke utvikler seg til en større sak, får utleier beløpet etter fem uker.

Hvis det blir en sak, blir ikke pengene utbetalt til noen før saken er avgjort. Da vil banken betale ut det dommeren har bestemt.

Hva hvis leietaker ikke har betalt depositum?

Når en leiekontrakt inngås, skal også avtalen om depositum inkluderes. En depositumskonto skal opprettes i leietakers navn.

Huseier betaler kostnadene ved opprettelsen av en slik konto, og leietaker overfører avtalt sum.

Men skjer hvis leietaker ikke overfører?

Et depositum må avtalt mellom partene, ellers kan ikke utleier kreve at det blir betalt inn.

Dersom det er avtalt, kan det sees på som mislighold av avtalen fra leietakers side, hvis vedkomne ikke betaler.

Hvis utleier ikke får depositum før innflytting, kan vedkomne nekte leietaker å flytte inn.

Tvangsgrunnlag for å kreve leieinntekter

Dersom leietaker ikke har betalt depositum som sikkerhet for ubetalt leie, må du skaffe deg et tvangsgrunnlag for det du har krav på av leieinntekter fra leietaker.

Da kan du sende begjær om utlegg fra namsmannen. Dette er en lang prosess, og dessverre ingen garanti for å få leien dekket.

Et depositum skal kunne gi deg sikkerhet dersom leietaker ikke betaler eller har ødelagt noe i leiligheten. 
Et depositum skal kunne gi deg sikkerhet dersom leietaker ikke betaler eller har ødelagt noe i leiligheten. 
Ønsker du hjelp til å leie ut bolig?
Få tilbud fra flere dyktige utleiemeglere, og velg det tilbudet som passer deg best!

Begjæring om tvangsfravikelse

Fravikelse er den rettslige betegnelsen på en utkastelse.

Du kan som utleier sende inn en begjæring om tvangsfravikelse hvis:

 • Du mener å ha rett til å heve leiekontrakten
 • Leietaker har utført et vesentlig mislighold av avtalen
 • Du mener leietaker har "åpenbart uholdbar hjemmel" til å bo i leiligheten (gjentakende manglende betaling av husleie, bråk/uro, ulovlig fremleie o.l.).

Alternativ til utkastelse

Dersom du ikke ønsker å kaste ut noen, kan et alternativ være å hyre inn et inkassoselskap til å kreve inn pengene for deg.

Problemet er hvis de økonomiske problemene til leieboer vedvarer. Det kan tenkes at vedkomne har mistet jobben, opparbeidet seg en overveldende gjeld eller har en generell uaktsom økonomistyring.

Mer ukonvensjonelle metoder for å tvinge inn pengene, slik som å kutte vann- eller strømtilførsel til boligen er ulovlig, og kan gjøre deg erstatningspliktig.

Dette kan en utleiemegler hjelpe deg med

Som du allerede har skjønt, er det mye å sette seg inn i ved utleie. En utleiemegler er ekspert på håndtering av slike saker, og kjenner regelverket inn og ut.

I tillegg er det mulig å få leieforsikring, som gjør at du får utbetalt leie uansett. Slik får du selv mindre risiko.

Er du allerede kommet dit at leietaker ikke betaler? Dette kan også en utleiemegler hjelpe deg med.

Få hjelp og tilbud fra utleiemegler

Du kan hente inn uforpliktende tilbud helt gratis ved å fylle inn et enkelt skjema. Da vil du motta tilbud fra flere utleiemeglere samtidig, og velge det beste og billigste tilbudet for deg.

Når du allerede taper penger på manglende betaling av husleien, kan det være greit å få det billigste og beste tilbudet på en utleiemegler.

Finn den beste utleiemegleren for jobben
Få tilbud fra flere utleiemeglere i ditt område, og velg den som passer deg best. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende. 

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn den beste utleiemegleren for jobben
Få tilbud fra flere utleiemeglere i ditt område, og velg den som passer deg best. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Spørsmål og svar om utleie