Utleiemegler
5 min lesetid
Sist oppdatert: 03 mai 2024

Hva er depositum og hvordan fungerer en depositumskonto?

Når man inngår en leiekontrakt er depositumskontoen en sikkerhet for utleieren dersom leietakeren påfører skade på leieobjektet, eller ikke betaler leie.
Depositum
Ved utleie er depositumskonto et krav, og utleiers ansvar.

Hva er et depositum?

Et depositum er en sum med penger som stiller sikkerhet for utleieren dersom leietakeren påfører skade på et leieobjekt eller for skyldig leie.

Tre måneders eller seks måneders husleie?

Ifølge husleieloven er det utleier som bestemmer størrelsen på depositumsbeløpet, men beløpet kan ikke overskride totalt seks måneders husleie.

Dette er sikkerhet for utleier dersom leier påfører skader på leieobjektet, ikke betaler leie husleien eller på andre måter ikke oppfyller kontrakten. Med andre ord - pengebeløpet sikrer utleier mot økonomisk tap i leieforholdet.

Depositumet settes inn på en egen konto, avskilt fra leiers og utleiers midler.

Trenger du hjelp til utleie?
Motta og sammenlign tilbud fra flere dyktige utleiemeglere. De kan gjøre utleieprosessen lettere og tryggere.

Hva står det i leiekontrakten?

Størrelsen på depositumet skal skrives inn i en leiekontrakt slik at leietaker kan gi skriftlig godkjenning til depositumets størrelse og håndtering.

Etter å ha signert leiekontrakten skal pengene settes inn på en depositumskonto som er sperret for både leietaker og utleier. Man får utbetaling av depositum etter endt leieforhold.

Hvis depositumet ikke er skrevet inn i en leiekontrakt kan ikke utleier kreve det i etterkant. 

Hva er en depositumskonto?

En depositumskonto er en konto som verken utleier eller leietaker har direkte tilgang til. Det er en egen type konto som en bank kontrollerer.

Dersom én av partene ønsker tilgang til kontoen, skal den andre parten få beskjed og kan da protestere på tilgangen eller gi skriftlig samtykke.

Hva dekker depositumet?

Er det ikke avtalt noe i leieavtalen, skal depositumet dekke:

• Skyldig husleie

• Skader på boligen

• Utgifter i forbindelse med utkastelse

• Andre krav etter leieavtalen

Les mer om oppsigelse av leiekontrakt og leietakers rettigheter her. 

Opprettelse av depositumskonto

Det fleste banker i Norge tilbyr opprettelse av en depositumskonto.

Et godt utgangspunkt er å snakke med banken der husleien skal betales og be om at det opprettes en ny konto, så slipper man å begynne et nytt kundeforhold. 

Bankene tar som regel et gebyr for opprettelse av konto, og det gebyret må utleier betale.

Størrelsen på dette gebyret baserer seg ofte på kundeforholdet mellom utleier og banken, og dersom utleier ikke er en kunde i banken, må de opprette et kundeforhold. 

Krav om legitimasjon

En depositumskonto kan man opprette gjennom en nettbank ved å identifisere seg med BankID. Det er greit å være bevisst på at det kan være forskjellige priser når man oppretter en konto i nettbanken og når man gjør det ved å møte opp i banken.

Dersom utleier foretrekker det, kan man også be om et møte der både utleier og leietaker treffes i banken. Det er krav om legitimasjon, og det er lurt å bruke passet, da den er godtatt av alle institusjoner.

Det er ingen juridisk forskjell når man oppretter en konto i nettbanken eller ved fysisk møte.

Depositumskontoen skal opprettes i leietakers navn og rentene som kommer av depositumet skal tilfalle leietakeren.

Må jeg ha en depositumskonto?

Ja, man kan ikke ta depositum uten å ha en slik konto for pengene.

Det betyr at å ha depositum på utleiers konto ikke er lov uansett hva man blir enig om, da husleieloven krever en depositumskonto og det er ufravikelig.

Uten en konto er det et ulovlig depositum.

Hvem har tilgang til depositumskontoen?

Når depositumskontoen blir opprettet, og leieforholdet begynner, skal den stå urørt frem til leieforholdet opphører.

Kontoen til depositumet er en sperret konto og ingen skal ha tilgang til pengene før leieforholdet er over. 

Når skal depositum betales tilbake?

Hvordan blir depositumet utbetalt? Når leieforholdet opphører skal en av partene sende et krav til banken om at kontoen skal åpnes og gjøre pengene tilgjengelig.

Etter å ha mottatt kravet vil banken sende en beskjed til utleier, som har fem uker til å gi et skriftlig krav på penger de mener de har krav på som følge av skader, ubetalt leie eller andre utgifter som følge av at leietakeren ikke har overholdt kontrakten.

Utleieren kan også sende krav til banken for å gjøre opp kontoen. Da vil leietaker motta en beskjed at utleier ønsker å åpne kontoen, og har da fem uker på å komme med et tilsvar.

Uenigheter om utbetaling

Dersom det oppstår en uenighet mellom hvordan kontoen gjøres opp, skal ikke pengene utbetales til noen parter før uenighetene er løst.

Hvis leiekontoen er i samme bank som depositumskontoen, kan utleier kreve penger utbetalt for uteblitt leie dersom vedkomne har dokumentert skyldig leie, og dersom leietaker ikke protesterer ved formelt å reise søksmål innen en viss tidsfrist.

Dersom man ikke kommer til en enighet, må man ta saken til en rettsinstans.

Alternativ til depositum

I ethvert budsjett kan det være vanskelig å avse tre måneders husleie.

Det er utviklet noen alternativer til depositumer som man kan ta i bruk dersom man trenger hjelp til å fylle en depositumkonto.

Depositums-garanti

Dette er en garanti, også kjent som leiegaranti eller husleiegaranti, som gir utleieren en sikkerhet på samme måte som et ordinært depositum.

Denne garantien kjøper leietaker og betaler en engangssum av 14% av depositumet.

Med denne garantien slipper en leietaker å gi fra seg et stort beløp, samtidig som den dekker for skyldig husleie, utgifter ved utkastelse og skade på bolig. Varigheten på en slik garanti er tre år.

Dette er en tjeneste som noen banker og selskaper ikke tilbyr, og du burde undersøke hva som passer best for deg.

Utleiemegler

Dersom du ønsker minst mulig stress med å leie ut boligen kan du forhøre deg med en utleiemegler. De har utleieforsikring som garanterer at du får husleie inn på kontoen. De passer på at leietaker får signert leiekontrakt og passer på at alle lover og regler blir fulgt i leieforholdet. 

Få gode pristilbud på utleiemegler

En dyktig utleiemegler kan hjelpe deg med kontrakter, visninger, opprette en konto for depositum, finne de rette leietakerne, gi deg ekstra økonomisk trygghet, samt bidra til å sikre et godt leieforhold.

På Tjenestetorget kan du få gratis og uforpliktende tilbud fra utleiemeglere, slik at du får mest mulig for pengene.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet, og vi tar kontakt med flere av dem for deg.

Du vil så motta flere tilbud fra flinke utleiemeglere, som du kan sammenligne og velge mellom. Tjenesten er gratis og uforpliktende. 

Finn den beste utleiemegleren for jobben
Få tilbud fra flere utleiemeglere i ditt område, og velg den som passer deg best. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

  • Beskriv ditt behov
    Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
  • Få tilbud fra flere selskaper
    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
  • Velg det beste tilbudet
    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn den beste utleiemegleren for jobben
Få tilbud fra flere utleiemeglere i ditt område, og velg den som passer deg best. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Svar på spørsmål om depositum