cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Forsikring
11 min lesetid
Sist oppdatert: 14 mai 2024

Hvilke forsikringer trenger jeg?

Når sjekket du forsikringene dine sist? Mangler du en forsikring du burde hatt, eller kanskje du faktisk er dobbeltforsikret?
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig

Hvilke forsikringer trenger du? I denne artikkelen går vi gjennom de vanligste, og prøver å gjøre deg bedre rustet til å vurdere hvilke forsikringer som er nødvendig å ha.

Husk at det ikke finnes et fasitsvar på hvilke forsikringer du trenger. Folk er i forskjellige livssituasjoner, familiesituasjoner og eier ulike ting.

Likevel er det noen som er like viktige å ha for de aller fleste.

Vil du spare penger på forsikring?
Se hva slags pris du kan få på forsikringene du allerede har, eller ønsker å ha. Tjenesten er gratis og uforpliktende.  

Hvorfor forsikring?

Forsikring er en av de beste investeringene du kan gjøre. Hvis et uhell skulle skje, slipper du å ende opp i en økonomisk knipe, dersom du ikke har en god forsikring. 

Her er det viktig å være obs på dekningen, egenandel og andre vilkår i polisen - det er ikke vits med en forsikring om det ikke dekker det den skal. 

Innboforsikring

En innboforsikring dekker innbo og løsøre i hjemmet ditt, altså ting som møbler, klær og andre eiendeler - I tillegg til brannskader og vannskader.

Bor du i leilighet i et sameie eller borettslag, vil dere som regel ha felles bygningsforsikring som dekker det utvendige, men de aller fleste huseiere burde investere i en husforsikring. 

Husforsikring

Innbo forsikrer eiendelene som er inne i huset, mens en husforsikring forsikrer selve huset. Bor du i leilighet har som regel borettslaget eller sameiet forsikret bygget.

Det kan derfor bli veldig kostbart om noe skulle skje med huset ditt. Det kan for eksempel være vannskader som er så dyre å utbedre at det blir vanskelig å få råd til det, eller at huset brenner.

Boligen er som oftest den største verdien vi eier.

En standard husforsikring vil dekke disse tingene, i tillegg til andre plutselige skader som kommer uforutsett.

Det tilbys også det som kalles fullverdigaranti. Dette betyr at man får bygget et nytt hus uavhengig av forsikringssum, slitasje og alder på boligen.

På markedet finnes også utvidede husforsikringer som også dekker skade ved skadedyr, hussopp og utvidet forsikring for våtrom.

En villaforsikring er det samme som en husforsikring.

Hytte og husforsikring er forsikringer man bør ha. Dersom det skjer noe er det ikke mange som har råd til å betale.
Hytte og husforsikring er forsikringer du bør ha. Dersom det skjer noe, er det ikke mange som har råd til å betale for skadene.

Hytteforsikring

En hytteforsikring er en forsikring som dekker hytter og andre fritidsboliger. Som med husforsikring vil du kunne få dekket hvis hytten blir skadd eller totalskadd, av ulike grunner.

Mange hytter står uten tilsyn store deler av året, og er derfor utsatt på grunn av dette. Innboforsikring for hytte og annen fritidseiendom må kjøpes utenom.

Boligalarm og lignende tiltak vil kunne gi deg billigere hytteforsikring.

Uføreforsikring

Hvis en sykdom eller ulykke gjør slik at du ikke kan jobbe, vil du ikke lenger ha den samme månedslønnen som når du er i arbeid.

Uførestønaden man får fra NAV er ikke like høy, og det er godt mulig du må klare deg på halvparten av hva du er vant til.

Uhell og sykdom kan ramme folk i alle aldre, så du bør ta en vurdering på om du klarer deg med mindre penger i måneden. Hvor mye forsikringer koster, avhenger av alder, inntekt, gjeld og barn.

Med en uføreforsikring får du penger i tillegg til hva du får fra NAV. Det er gjerne to varianter å velge mellom:

 • Uførekapital – en større sum som blir betalt ut én gang.
 • Uførepensjon eller uførerente – fast beløp som blir utbetalt hver måned fram til du blir pensjonist.

Særlig som ung kan du gå glipp av mye inntekt om du blir uføre.

Barneforsikring

En barneforsikring er en slags uføreforsikring for barna dine. Hvis barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke, kan en slik forsikring være med på å gi familien økonomisk trygghet i en krevende periode.

De ulike forsikringsselskapene har litt forskjellig tilnærming til barneforsikring. De velger enten å legge vekt på utbetalinger til barnet eller til foreldrene.

Utbetalingen til foreldrene er mest rettet mot det å kunne omstille seg til de nye endringene og utfordringene i hverdagen. Som for eksempel psyke eller ombygging av hjemmet.

Når det kommer til utbetalinger til barnet, går det ofte ut på at barnet gjennom månedlige utbetalinger får muligheten til å være økonomisk selvstendig som ufør.

Det er gode offentlige ordninger i Norge når uhellet først er ute. En barneforsikring blir derfor en ekstra trygghet. Så har du barn, kan du sette deg inn i hva slags hjelp det offentlige tilbyr, og vurdere om dere ønsker en barneforsikring i tillegg.

Barneforsikring og reiseforsikring er to viktige forsikringer. Uten de kan du plutselig stå på bar bakke om noe skjer. 
Barneforsikring og reiseforsikring er to viktige forsikringer. Uten dem kan du plutselig stå på bar bakke om noe skulle skjedd.

Kritisk sykdom

Noen ønsker også å ha en forsikring som dekker kritisk sykdom og alvorlig sykdom.

Du bestemmer selv hva erstatningen skal brukes til, for eksempel:

 • Behandling på privatklinikk
 • Redusert arbeidstid for deg eller dine nærmeste
 • Kompensasjon for tapt inntekt for deg som er selvstendig næringsdrivende

Forsikringen gir utbetaling ved kritisk sykdom som:

 • Ondartet kreft
 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Operasjon av hjerteklaff, hovedpulsåren og utblokking av blodårer

Forsikringen gir utbetaling ved en rekke diagnoser som kronisk nyresvikt, Parkinson osv.

Akkurat hva den dekker spørs hvilken forsikring du har, og hos hvilket selskap.

Ulykkesforsikring

Det er ikke alltid man blir uføre etter en ulykke. Du kan amputere et ben og fortsatt stå i fullt arbeid. En ulykkesforsikring dekker derfor det som kalles for medisinsk invaliditet etter skade eller sykdom.

Summen man får utbetalt fastsettes etter medisinsk invaliditetsgrad. Dette er for å bedømme på et objektivt grunnlag hvor stort fysisk eller psykisk funksjonstap man har.

Du får utbetalt et engangsbeløp. Dette gjelder også ved dødsfall, og er ment til de etterlatte for dekning av begravelse.

Reiseforsikring

En reiseforsikring er ikke bare for når du er på ferieturer i utlandet. Så fort man forlater bostedsadressen sin er man dekket av reiseforsikringen.

Det er særlig viktig å ha en reiseforsikring når man er i utlandet. Hvis du blir syk i utlandet, kan et sykehusopphold koste deg dyrt ettersom hvilket land du er i.

Selv om det er mulig å kjøpe reiseforsikring for bestemte perioder og reiser, er det kjekt å ha en helårs reiseforsikring, som forsikrer deg hele året. Det er fort å bli frastjålet en mobil her i Norge også.

Uforutsette utgifter med å komme seg hjem.

Hvis du skal reise i lengre perioder burde du vurdere en reiseforsikring super.

Bilforsikring

Ansvarsforsikring er obligatorisk for kjøretøy, men det finnes også bilforsikringer som dekker mer. De er dyrere, og valgfrie.

I stigende prisnivå, her er de ulike formene for bilforsikring:

 • Ansvarsforsikring – Minstekravet for forsikring av kjøretøy, dekker ikke skade på egen bil, men skade på andre biler, omgivelser og annet.
 • Delkasko – Inneholder overnevnte, dekker den skader på egen bil som skyldes tyveri eller brann, i tillegg til glasskader. Avhengig av selskapet du velger kan det også inneholde veihjelp.
 • Kasko (full kasko) – Inneholder overnevnte. Kasko dekker også skader og reparasjoner ved ulykke.

Dersom bilen din er verdt under 100.000 kroner kan du nøye deg med delkasko. Det er det en del penger å spare på.

Hvis bilen ikke er i bruk, er ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift likevel obligatorisk inntil kjøretøyet avskiltes.

Trenger du bilforsikring?
Her kan du få tilbud fra flere selskaper, og velge det som passer deg best.

Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring)

Når du skal selge bolig, hender det at det oppstår konflikt i kjølvannet av overtagelsen av boligen.

Som selger er du nemlig ansvarlig for berettigede krav som kommer fra selger de neste 5 årene. Det er snakk om ting som kjøper ikke har blitt opplyst om, altså skjulte feil og mangler.

Dette er uavhengig av om du som selger har skyld eller ikke.

Har du investert i en tilstandsrapport før du selger, minsker sjansen for konflikt, fordi det er en grundig gjennomgang av boligens tilstand når du selger.

Hvis du ender opp med å bli erstatningspliktig, kan dette dekkes av en boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Som kjøper av bolig, får man tilbud om boligkjøperforsikring. Dette er en forsikring som dekker rettshjelp om du skal fremstille krav mot selger i de første 5 årene etter overtagelse.

En vanlig misforståelse er at dette er en forsikring som dekker ukjente feil og mangler ved boligen, men det altså ikke tilfellet.

Forsikringen dekker juridisk bistand om du skal gå til sak.

Siden de fleste boliger selges som den er, eller «as is», skal det mye til for å få gjennomslag for krav, men det er mulig. Dette kan du lese mer om her.

Har du dyre gjenstander som du er redd for? Da kan verdisaksforsikring gi deg trygghet. 
Har du dyre gjenstander som du er redd for? Da kan verdisaksforsikring gi deg trygghet. 

Verdisakforsikring

En innboforsikringen dekker ikke nødvendigvis alt du eier. Hvis du eier en gjenstand med høy verdi, kan det være lurt med en verdisakforsikring.

Du må kunne dokumentere verdien på gjenstanden, og ha kvittering eller takst på kjøpet.

Du bør likevel sjekke om innboforsikringen og reiseforsikringen din dekker gjenstanden eller samlingen, slik at du slipper å være dobbeltforsikret.

Bunad, smykker og kunst er typiske ting folk velger å forsikre.

Dyreforsikring

Veterinærutgifter trenger ikke være så altfor dyrt, men om kjæledyret i familien må opereres, kan det koste titusener.

Vilkårene for forsikringene endrer seg ettersom hvilket dyr man har, enten det er katt, hund, hest eller papegøye. Alderen på dyret har også noe å si.

Om noe skjer med husdyret ditt kan det fort bli dyrt. Med en god forsikring slipper du å bekymre deg. 
Om noe skjer med husdyret ditt kan det fort bli dyrt. Med en god forsikring slipper du å bekymre deg. 

Uflaksforsikring

Uhell og uflaks dekkes av en uflaksforsikring. Dette kan være greit når mobilen faller i oppvaskkummen, eller PC-en blir revet fra pulten og ned på gulvet.

Avbestillingsforsikring

Hvis du må avlyse en planlagt reise fordi du for eksempel blir syk eller utsatt for en ulykke kan det være snakk om titusenvis av kroner tapt.

En avbestillingsforsikring kan dekke utgiftene du hadde knyttet til den planlagte ferien. Det kan være alt fra flybilletter, hotellopphold eller andre type billetter.

Forsikringsvilkår

Når du skal velge hvilke forsikringer du skal ha, og hvilket selskap du skal ha dem fra, er det nødvendig å lese gjennom forsikringsvilkår.

Det er lett å sammenligne to priser, og gå for den billigste. Da kan de hende det finnes en hake - For eksempel at forsikringen ikke dekker vesentlige ting, eller at summen for egenandel er langt høyere.

Slik blir du bedre rustet til å gjenkjenne en god og dårlig forsikring, og gir deg et godt sammenligningsgrunnlag.

Lenge siden du sjekket forsikringene dine?
Sjansen er stor for at du kan spare penger på forsikring. Fyll inn skjemaet og motta ulike pristilbud. 

Hvilke forsikringer har jeg?

Mange nordmenn vet ikke hvilke forsikringer de har, og det er derfor i fare for å være dobbeltforsikret. Det høres kanskje positivt ut, men man får likevel kun utbetaling fra én av forsikringsselskapene.

Derfor er det rett og slett mange som betaler dobbelt opp til ingen nytte.

Noen av forsikringene du ikke visste du hadde kan være eksempelvis:

 • Innboforsikringen som er inkludert i fagforeningskontingenten du betaler.
 • Noen arbeidsgivere har uføreforsikring for sine ansatte.
 • Hvis man står på samme folkeregistrerte adresse som sine foreldre, kan deres innboforsikring dekke deg også.

Spar penger på å samle forsikringer

Ofte kan du få rabatt om du har flere forsikringer hos et og samme selskap. Dette gjelder de fleste aktørene på markedet.

Du kan faktisk få opp mot 20 % i rabatt, avhengig av selskap og hvor mange forsikringer du har der.

I noen tilfeller kan det være verdt å ha ulike forsikringer i forskjellige selskaper. Det er et regnestykke du må ta etter du har fått tilbud om forsikring.

Forsikringer er noen av de viktigste investeringer du gjør i livet. Derfor er det viktig at du har de viktigste for deg og din familie.
Forsikringer er noen av de viktigste investeringer du gjør i livet. 

Disse forsikringene trenger du

En huskeregel er å forsikre det du ikke har råd til å miste, så her er de viktigste uavhengig hvor du er i livet:

 • Uføreforsikring gir deg økonomisk trygghet om du skulle bli ufør.
 • Husforsikring om du har bolig som ikke dekkes av forsikringen til et sameie eller borettslag.
 • Innboforsikring dekker det du har inne i hjemmet.
 • Reiseforsikring dekker medisinsk behandling om du blir syk på reise. Særlig utenfor EØS-land kan dette bli dyrt.
 • Ansvarsforsikring er obligatorisk for biler med skilt. For biler over 100.000 kroner bør du ha kasko, mens det holder med delkasko for de som er verdt mindre. Har du båt, bør du også vurdere å forsikre den.
Bilforsikring og uføreforsikring er to av forsikringene du bør ha. Det vil gi deg en trygghet dersom noe skulle skje. 
Bilforsikring og uføreforsikring er to av forsikringene du bør ha. De vil gi deg en trygghet dersom noe skulle skje. 

Hvilke forsikringer trenger du som student?

Som student lever man på stramt budsjett, likevel anbefales det at du prioriterer å ha visse forsikringer om det lar seg gjøre. Mange forsikringsselskaper har egne tilbud til deg som er yngre.

Du kan også sjekke om du har forsikring som studentmedlem av et fagforbund eller lignende.

Forsikringer studenter bør vurdere:

 • Uføreforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Innboforsikring: Er du folkeregistrert hos foreldrene dine, kan det hende ditt innbo er dekket inntil 2 år.
 • Reiseforsikring: Enten du er på ferie eller bare en tur på byen, kan en reiseforsikring dekke tyveri av gjenstander.
 • Studentforsikring: Flere selskaper tilbyr forsikring for deg som skal på utveksling. 

Spar penger på forsikring

Nå som du vet litt mer om hvilke forsikringer det er lurt å ha, gjenstår det bare å saumfare vilkårene og prisene på markedet.

Det er mange selskaper som gjerne vil at du skal ha forsikringene dine hos dem, og det er lett å miste oversikten.

Derfor vil vi hjelpe deg med å gjøre prosessen litt enklere og mindre tidkrevende.

Under kan du fylle inn et skjema med hvilke forsikringer du trenger. Dette blir deretter sendt til flere forsikringsselskaper samtidig, som gjør at de vil konkurrere om å gi deg den beste prisen.

Å benytte seg av denne sammenligningstjenesten er gratis og uforpliktende for deg, og du få et godt grunnlag for å kunne sammenligne tilbudene før du velger det beste for deg.

Har du allerede forsikringene du trenger?

Det å bytte forsikringsselskap er noe du kan spare mye penger på, og det er en god idé å sjekke hvilke tilbud du kan få til tid og annen.

Det er ikke sikkert prisen du har fått nå er like konkurransedyktig år etter år.

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig
Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!
  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!
  Tonny Hovland

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig