Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Få tilbud på ulykkesforsikring

Det er helt gratis og uforpliktende å få tilbud på forsikringer
Det er helt gratis og uforpliktende å få tilbud på forsikringer

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget
Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland

Ulykkesforsikring

En ulykke kan gi dramatiske konsekvenser for deg og din familie. Du kan ikke sikre deg mot plutselige og uforutsette hendelser. Derimot, kan en ulykkesforsikring gi deg trygghet i etterkant hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke. De økonomiske konsekvensene vil da bli lettere å håndtere i en ellers vanskelig periode.

Sikret for ulykke – hele døgnet

Mange av de som rammes av en alvorlig ulykke får store økonomiske problemer. Ved å ha en ulykkesforsikring er du ikke bare sikret på jobben, men hele døgnet. Også på fritiden.

Hvem bør ha ulykkesforsikring?

Noen har ulykkesforsikring gjennom arbeidsgiver, men ofte omfatter den kun skader som skjer på jobb og ikke fritiden. Derfor anbefales det en ulykkesforsikring som tillegg til livsforsikring, uføreforsikring eller uførepensjon.

Du kan kjøpe en slik type forsikring frem til fylte 75 år og kan beholdes livet ut. Hos noen forsikringsselskaper får du utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet.

Hva dekker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring gir dekning kun mot det som kalles en «upåregnelig ytre omstendighet». Med andre ord, dekker den ikke død eller invaliditet grunnet sykdom. Forsikringen gjelder ulykker som skjer på fritiden som fører til invaliditet.

Forsikringen gir deg en engangsutbetaling som skal dekke dine behandlingsutgifter om du skulle bli invalid som følge av ulykken.

Medisinsk invaliditet

Medisinsk invaliditet kan forklares som en varig redusert funksjonsevne. Det betyr ikke nødvendigvis at invaliditeten fører til redusert arbeidsevne eller arbeidsuførhet.

Forsikringen gir en erstatning ved invaliditet, det vil si at du får nedsatt funksjonsevne, som følge av ulykke. Forsikringssummen er ofte 500 000 – 2 millioner kroner. Størrelsen på utbetalingen er avhengig av invaliditetsgraden som du kan lese mer om nedenfor. Ved ulykke som fører til over 50 prosent medisinsk invaliditet gis det dobbel erstatning, det vil si inntil 4 millioner kroner.

Du kan lese mer om medisinsk invaliditet her.

Invaliditetsgrad

Selve invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Sosialdepartementets invaliditetstabell. Denne graden er avhengig av fritidsinteresser, ferdigheter, yrke eller arbeidsevne. Du kan lese mer om invaliditetstabellen her.

Risikosport

Driver du med aktiviteter med særlig risiko («risikosport») er du unntatt i den ordinære ulykkesforsikringen. Du må da kjøpe en tilleggsforsikring. Forsikringssummen her er på omtrent 500 000 kroner, men du har rett til dobbel erstatning ved en invaliditetsgrad på over 50 prosent.

Pris på ulykkesforsikring

Pris på ulykkesforsikring varierer mye fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Derfor anbefales det alltid å sjekke priser og vilkår hos flere selskaper før du bestemmer deg. Tenk først gjennom hva som er viktig for deg å få dekket om en ulykke skal skje og les vilkårene nøye. Deretter sammenlign slik at du får best mulig pris.

Dette gjør du enkelt gjennom Tjenestetorget! Du fyller kun ut ett skjema og velger hvilke selskaper du ønsker å sende informasjonen til. Dermed vil du få tilbud fra disse selskapene som du lett kan sammenligne.

Forsikringsselskaper i Norge

Det finnes mange forskjellige forsikringsselskaper i Norge. Noen av selskapene som tilbyr ulykkesforsikring er: Codan, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, IF, KLP, Nemi, Rema, Storebrand, Sparebank 1, Tide, Troll, Tryg og Vardia.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.