Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Få tilbud på barneforsikring

Det er helt gratis og uforpliktende å få tilbud på forsikringer
Det er helt gratis og uforpliktende å få tilbud på forsikringer

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget
Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland

Trenger man barneforsikring?

Vi bruker forsikringer til så mange ting i vår hverdag. Du har selvfølgelig forsikring på bilen, hvis du har en, du har sikkert innboforsikring og kanskje en reiseforsikring? 

Men hvorfor kan det være lurt å forsikre barnet ditt? Unødvendig tenker du kanskje, vi har jo så gode velferdsordninger i Norge. Det kan likevel vise seg at en barneforsikring er nødvendig. 

Det kan likevel være lurt å vurdere en barneforsikring for dine barn. Det er nemlig slik at hvis uhellet skulle være ute, kan det være en del ting som velferdssystemet i Norge ikke dekker. Eller kanskje ikke dekker så bra. 

Du kan da ende opp med store kostnader i forbindelse med uhell og sykdom, eller barnet ditt kan som voksen ha veldig lav inntekt hvis han/hun ender opp med kun en uføretrygd. Da kan det være greit å ha en forsikringsavtale som sikrer deg og barnet ditt bedre. 

Er velferdsordninger nok?

Norge har gode velferdsordninger, og helsevesenet prioriterer barn. Det kan likevel komme mange uforutsette utgifter i forbindelse med uhell og sykdom, som man ikke har tenkt over på forhånd. 

Ta for eksempel astma og allergier. Noen får såpass alvorlig astma at fremtidig arbeidsevne kan bli nedsatt. Boligen dere bor i kan også trenge utbedringer, for eksempel med ventilasjonssystem. Utbedring av bolig dekkes ikke av det offentlige, men en forsikringsavtale kan dekke dette. 

Dekker tap av arbeidsinntekter

Skulle barnet ditt være så uheldig å havne på sykehus, etter for eksempel en brannskade eller en kreftdiagnose, kan en forsikring gjøre at dere som foreldre får dekket kostnader for tapt arbeidsinntekt. For mange vil det være avgjørende at man kan være sammen med barnet sitt på sykehuset, ute at dette går ut over familieøkonomien. 

Barneforsikring – pris

De fleste forsikringsselskapene tilbyr barneforsikringer. Prisen kan variere mye, slik at det er lurt å sjekke med flere selskaper før man bestemmer seg. 

Det er ikke bare pris som spiller en rolle da du skal tegne en forsikring. Du må også sjekke de ulike dekningsgradene, og hva de forskjellige selskapene har inkludert i sine forsikringer. 

Barneulykkesforsikring

Som regel kommer barneforsikringer i to former. Den første er en enkel barneulykkeforsikring, som dekker behandlingsutgifter. Denne gir også utbetaling ved medisinsk invaliditet som kommer som følge av en ulykke. Ved denne type forsikring trenger du ikke å oppgi helseopplysninger om barnet i forkant. 

Når kan man tegne barneforsikring?

Den andre typen er en mer omfattende forsikring, og er som en følge av dette også dyrere i pris. Her dekkes både ulykke og sykdom. Du blir som regel bedt om å fylle ut et skjema om helseopplysninger til barnet i forkant, og dette kan sette begrensninger på forsikringen. Er helsetilstanden uavklart, for eksempel at barnet er under utredning på sykehus eller i barnepsykiatrien, kan det hende at du ikke får tegnet forsikring før barnet er ferdig utredet og evt behandlet. 

Barneforsikring test - hvilken bør man velge?

Norsk Familieøkonomi har hvert år en test av de ulike barneforsikringene på markedet. De skriver på sin nettside at de har vektlagt hva de ulike forsikringene gir av utbetalinger til barnet, ved ulykke eller sykdom. Du kan laste ned hele testen på hjemmesiden til Norsk Familieøkonomi. 

I 2019 kom If forsikring og Codan forsikring best ut, begge fikk terningkast 6. På en god andreplass med terningkast 5 kom Frende, Tryg, Storebrand og Sparebank 1. 

Dekning for barneforsikring

If Forsikring tilbyr to ulike forsikringsavtaler; Standard og Super. Standard er en enkel forsikring, og den rimeligste. Det som skiller de to avtalene er at Super gir engangsutbetaling ved uføre uansett årsak, og det gis også månedlige utbetalinger ved uføre uten årsak. 

Codan tilbyr en forsikringsavtale, Barn Total, og skriver selv at de gir god dekningsgrad til en rimelig pris. 

Frende forsikring har to ulike avtaler, Bra og Best. Det som i hovedsak skiller de to, er utbetalingsbeløpene ved uføre. 

Tryg Forsikring tilbyr også to ulike avtaler, Ulykkesforsikring og Barn Ekstra. Her er hovedforskjellen hva forsikringen faktisk dekker, Barn Ekstra dekker mange flere ting enn Ulykkesforsikring. Det er også forskjell i pris. 

Storebrand har tre ulike avtaler; Standard, Pluss og Topp. Også her er hovedforskjellen hva de ulke forsikringene dekker. Prisen øker selvfølgelig alt etter hvor mye du ønsker at forsikringen skal dekke. 

Sparebank 1 har en barneforsikring. Denne dekker blant annet utgifter ved sykehusopphold, gir engangsstøtte hvis barnet dør, engangsutbetaling ved varig uføre med mer. Du kan selv velge å ta med at forsikringen skal dekke utgifter hvis barnet blir arbeidsuføre på grunn av skade eller ulykke.

Få lavere pris gjennom fagforbund

Som med alle andre forsikringer, kan det være lurt å sjekke med selskapene som de har avtaler med for eksempel et fagforbund eller en organisasjon du er medlem i. Dette kan gi gode rabatter. De fleste selskapene gir også rabatter hvis du har flere forsikringer hos de. 

Du bør undersøke nøye hva som inngår i de ulike avtalene, og hva som er viktig for deg og din familie når det kommer til hva forsikringen skal dekke. Noen er best på utbetalinger underveis i sykehusoppholdet, mens andre forsikringer er bedre hvis man tenker at barnet skal inntektssikres i som voksen hvis det ikke vil være mulig å stå i jobb på grunn av sykdom eller skade som barn. 
 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.