cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på barneforsikring

Sammenlign tilbud på barneforsikring. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Beste barneforsikring

Vi har forsikringer på mange eiendeler og situasjoner som kan oppstå i livet. En god barneforsikring skal sikre barnets fremtid dersom barnet er utsatt for ulykker eller sykdommer som fører til skader. Med gode helsetjenester i Norge, er barneforsikring nødvendig?

Trenger man barneforsikring?

Det kan være lurt å vurdere en barneforsikring dersom du er beskymret for at noe skulle skje. Selv om vi har gode helsetilbud som alle dekkes av, er det ikke sikkert at de dekker tilfellet ditt i den grad du trenger.

Det er også slik at mange barneforsikringer dekker hjelp i hverdagen ved at du har tilgang til en helsetelefon som betjenes av en sykepleier. Da kan du stille spørsmål vedrørende barnets tilstand uten at du må gå gjennom fastlegen.

Som sagt innledningsvis skal en barneforsikring sikre et barn for fremtiden. En barneforsikring vil hjelpe barnet ditt i voksen alder dersom barnet blir ufør og sliter med jobb når de blir gamle nok til å få det. Like ens vil forsikringen hjelpe i situasjoner som medisinsk invaliditet ved sykdom.

En barneforsikring vil også hjelpe deg som foreldre til å dekke de økonomiske kostnadene som er forbundet med uhell eller sykdom.

Er velferdsordninger nok?

Norge har gode velferdsordninger, og helsevesenet prioriterer barn. Det kan likevel komme mange uforutsette utgifter i forbindelse med sykdom eller ulykke, som man ikke har tenkt over på forhånd. 

Ta for eksempel astma og allergier. Noen får såpass alvorlig astma at fremtidig arbeidsevne kan bli nedsatt. Boligen dere bor i kan også trenge utbedringer, for eksempel med ventilasjonssystem. En slik ombygging av bolig dekkes ikke av det offentlige, men en forsikringsavtale kan dekke dette. 

Dekker tap av arbeidsinntekter

Skulle barnet ditt være så uheldig å havne på sykehus, etter for eksempel en brannskade eller en kreftdiagnose, kan en forsikring gjøre at dere som foreldre får dekket kostnader for tapt arbeidsinntekt.

For mange vil det være avgjørende at man kan være sammen med barnet sitt på sykehuset, uten at dette går ut over familieøkonomien. 

Det betyr med andre ord at barneforsikringen ikke bare dekker barn, men også foreldre i relasjon til barn. Du vil få dagpenger ved sykehusopphold og forbli økonomisk selvstendig til tross for sykdom som rammer barnet og gjør at du ikke får jobbet.

Det gir deg som foreldre muligheten til å kunne være der for barnet uten at du trenger å beskymre deg for økonomien når dere kommer tilbake til hverdagen.

Barneforsikring – pris

De fleste forsikringsselskapene tilbyr barneforsikringer. Prisen kan variere mye, så det er lurt å sjekke med flere selskaper før man bestemmer seg. 

Det er ikke bare pris som spiller en rolle da du skal tegne en forsikring. Du må også sjekke de ulike dekningsgradene, og hva de forskjellige selskapene har inkludert i sine forsikringer slik at du får de beste vilkårene til prisen du betaler. 

Barneulykkesforsikring

Som regel kommer barneforsikringer i to former. Den første er en enkel barneulykkeforsikring, som dekker behandlingsutgifter. Denne gir også utbetaling ved medisinsk invaliditet ved ulykke. Ved denne type forsikring trenger du ikke å oppgi helseopplysninger i forkant. 

Når kan man tegne barneforsikring?

Den andre typen er en mer omfattende forsikring, og er som en følge av dette også dyrere i pris. Her dekkes både ulykke og alvorlig sykdom. Du blir som regel bedt om å fylle ut et skjema om helseopplysninger i forkant, og dette kan sette begrensninger på forsikringen.

Er helsetilstanden uavklart, for eksempel at barnet er under utredning på sykehus eller i barnepsykiatrien, kan det hende at du ikke får tegnet forsikring før utredningen er ferdig og eventuelt behandlet. 

Barneforsikring test - hvilken bør man velge?

Norsk Familieøkonomi har hvert år en test av de ulike barneforsikringene på markedet. De skriver på sin nettside at de har vektlagt hva de ulike forsikringene gir av utbetalinger til barnet, ved ulykke eller sykdom. Du kan laste ned hele testen på hjemmesiden til Norsk Familieøkonomi. Her kan du se testkriteriene som avgjør best barneforsikring for dem. 

I 2019 kom If skadeforsikring og Codan forsikring best ut, begge får terningkast 6 med gode dekninger. På en god andreplass med terningkast 5 kom Frende, Tryg, Storebrand og Sparebank 1. 

Dekning for barneforsikring

Vi skal ta en nærmere titt på hvilken barneforsikring er best, og ta for oss hva som tilbys av den beste barneforsikringen på markedet.

If Forsikring tilbyr to ulike forsikringsavtaler; Standard og Super. Standard er en enkel forsikring, og den rimeligste. Det som skiller de to avtalene er at Super barneforsikring gir engangsutbetaling ved uføre uansett årsak, og det gis også månedlige utbetalinger ved uføre uten årsak. 

Codan tilbyr en forsikringsavtale, Barn Total, og skriver selv at de gir god dekningsgrad til en rimelig pris. 

Frende forsikring har to ulike avtaler, Bra og Best. Det som i hovedsak skiller de to, er utbetalingsbeløpene ved uføre. 

Tryg Forsikring tilbyr også to ulike avtaler, Ulykkesforsikring og Barn Ekstra. Her er hovedforskjellen hva som faktisk dekkes. Barn Ekstra dekker mange flere ting enn Ulykkesforsikring. Det er også forskjell i pris. 

Storebrand har tre ulike avtaler; Standard, Pluss og Topp. Også her er hovedforskjellen hva de ulke forsikringene dekker. Prisen øker alt etter hvor mye mer du ønsker av dekning. 

Sparebank 1 har en barneforsikring. Denne dekker blant annet utgifter ved sykehusopphold, gir engangsstøtte ved dødsfall, engangsutbetaling ved varig uføre og mer. Du kan selv velge å ta med at forsikringen skal dekke utgifter hvis barnet blir arbeidsuføre på grunn av skade eller ulykke.

Hvilken forsikring trenger du?

Du bør undersøke nøye hva som inngår i de ulike avtalene, og hva som er viktig for deg og din familie når det kommer til hva forsikringen skal dekke. Noen er best på utbetalinger underveis i sykehusoppholdet, mens andre forsikringer er bedre hvis man tenker at barnet skal inntektssikres i som voksen hvis det ikke vil være mulig å stå i jobb på grunn av sykdom eller skade  de har fått som barn. 

Se gjerne etter hvilke sykdommer som dekkes av barneforsikringen dersom barnet ditt har en sykdom du mistenker at ikke dekkes av forsikringen. Noen forsikringer dekker utvalgte sykdommer og medisinsk invaliditet ved sykdom som er forbundet med slike sykdommer.

Selv om en barneforsikring er regnet som den beste betyr ikke det at den er best for ditt barn. Det er først og fremst svært viktig at barnet får den hjelpen de har behov for, enten det er psykiske lidelser eller hjelp i voksenlivet.

Få lavere pris gjennom fagforbund

Som med alle andre forsikringer, kan det være lurt å sjekke med selskapene som de har avtaler med for eksempel et fagforbund eller en organisasjon der du er medlem. Dersom organisasjonen du er del av har en slik avtale kan du få tilbud og gode rabatter på forsikringer.

De fleste selskapene gir også rabatter hvis du har flere forsikringer hos dem. Det kan gjøre barneforsikringen og de andre forsikringene dine billigere. 

Flere gode tilbud fra forskjellige selskaper 

Tjenestetorget spesialiserer seg på å samle tilbud fra forskjellige selskaper for å gi deg det best tilbud på det du vil ha. Ved å fylle inn skjemaet på siden her vil du få gratis og uforpliktende tilbud fra flere selskaper samtidig, og kan velge hvilken dekning du ønsker. '

Ved å sammenligne forskjellige forsikringer og deres dekning kan du avgjøre hvilken forsikring som er den beste for å forsikre barnet ditt, både på kort og lang sikt.

 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer