cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Eiendomsmegler
5 min lesetid
Sist oppdatert: 17 februar 2024

Hva koster eierskifteforsikring og er det nødvendig å ha?

I Norge er man som selger økonomisk erstatningspliktig i fem år for skjulte feil og mangler i boligen etter man har solgt. Eierskifteforsikring beskytter den som selger bolig mot et slikt krav.
Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt

Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Slik det er i dag, velger de fleste boligselgere å selge med en eierskifteforsikring, men er eierskifteforsikring nødvendig? 

Før du velger om du skal kjøpe forsikring eller ikke, er det greit å vite hva forsikringen dekker.

Hva er eierskifteforsikring – bolig?

Eierskifteforsikring er først og fremst en forsikring for de som skal selge bolig. Derfor er den også kjent under navnet "boligselgerforsikring".

Den dekker selgers mulige ansvar for erstatning eller prisavslag etter avhendingsloven. Dette kan kjøper kreve for visse feil og mangler ved huset.

Den betales som en engangssum etter salgssummen er klar.

Eierskifteforsikring utgjør en sikkerhet for selgeren.

Grunnen til at den bare varer i fem år etter kjøpet, er at feil og mangler som blir oppdaget etter dette, vil som regel være utenfor reklamasjonsfristen.

Reklamasjonen må sendes innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget og uansett senest innen fem år etter overtagelse av fast eiendom.

En eierskifteforsikring kan sies å være en form for ansvarsforsikring, fordi den ikke skiller mellom grunnlaget for feil og mangler.

Det vil si at selv om selger har tilbakeholdt informasjon eller gitt uriktige opplysninger, kan forsikringen stå som ansvarlig.

Dette gjelder ikke dersom selgers opplysningsplikt er misligholdt. Da kan forsikringsselskapet fremme et regresskrav mot selgeren.

Skal du selge bolig?
Her kan du få tilbud og sammenligne pris på flere dyktige eiendomsmeglere. 

En eierskifteforsikring vil også være i kjøpers interesse. Gjennom eierskifteforsikringen vet kjøper at kravet vil bli dekket dersom boligen viser seg å være mangelfull.

Hva dekker eierskifteforsikring?

Kort og greit så dekker en eierskifteforsikring vesentlige feil og mangler ved boligen, i fem år etter boligsalget.

Dersom kjøper har rett til prisavslag på boligen, eller for å dekke omkostningene ved vesentlig feil og mangler, vil forsikringsselskapet utbetale penger til kjøperen.

Forsikringen dekker også saksomkostningene til selger ved en eventuell rettssak.

En feil eller mangel trenger ikke å være en fysisk skade, men kan også være juridiske rettigheter.

For eksempel tinglyste begrensninger i bruk av eiendommen som eiendomsrett og bruksrett, ukjente økninger i kostnad, eller mangel på noe som ble lovet - Som for eksempel en bod.

Forsikringen dekker ansvaret for eventuelle feil og mangler som fantes på eiendommen da avtalen ble inngått mellom kjøper og selger, men som selger ikke visste om.

Hva er berettigede klager?

Nå er det ikke lenger lov å selge boligen «som den er». I 2022 ble derfor selgers opplysningsplikt strammet inn ytterligere.

Selger har plikt til å opplyse om feil og mangler så langt det lar seg gjøre. I likhet med selgers opplysningsplikt, har kjøper undersøkelsesplikt.

For å si at boligen har en mangel må den være i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med. Da kan det sies at selger har forsømt sin opplysningsplikt, enten ved å holde tilbake opplysninger eller ha gitt uriktige opplysninger om boligen. 

Mange boligkjøp ender i konflikt. Sakene handler ofte om at kjøper mener selger har gitt uærlige eller manglende opplysninger.

Boligen har feil og mangler dersom den er: 

 • I vesentlige dårligere stand enn kjøper kunne forventet
 • Selger har gitt mangelfulle opplysninger
 • Selger har gitt uriktige opplysninger

Du kan lese mer om opplysningsplikt og mangler i denne artikkelen.

Ikke alle mangler og feil er like synlige. Derfor er det greit å sikre seg selv med en god forsikring
Ikke alle mangler og feil er like synlige. Derfor er det greit å sikre seg selv med en god forsikring. 

Hva er skjulte feil og mangler?

Typiske problemer er skjulte feil og mangler, og omfatter ofte bad, vannskader, fuktskade, mugg, råte, lekkasjer, dårlig håndverkerarbeid, skadedyr og lignende. 

Kan du angre et boligkjøp?

Få gode tilbud på advokat
Befinner du deg i en boligkonflikt og trenger juridisk hjelp? Motta og sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater.
Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Burde du ha eierskifteforsikring?

Som selger slipper du å forholde deg til klagene, du kan heller bare henvise til forsikringsselskapet.

De er gode på å avvise slike klager, eller dekke de berettigede kravene som eventuelt oppstår.

Så mange som 15 % klager på feil og mangler etter et boligsalg.

Eierskifteforsikring fungerer som en sikkerhet for deg som selger. Det er betryggende å vite at du slipper å dekke for eksempel skader ved råte på bad eller kjøkken. Dette er skader ikke alle kan dekke på stående fot.

Pris på eierskifteforsikring

Prisen på en eierskifteforsikring varierer ut ifra hvilket selskap du velger, og hva slags boligtype det er.

Det vil være dyrere å forsikre et hus enn for andel av borettslag, eller en liten leilighet.

Om det foreligger en boligsalgsrapport, kan forsikringen din bli billigere. Dette fordi den tar for seg  boligens tekniske tilstand, og kjøper er pliktig å gjøre seg kjent med dette før avtalen inngås.

Med andre ord er det mindre risiko for at forsikringsselskapet må dekke krav, da kjøperen allerede er kjent med vesentlige feil og mangler. 

Er det skjulte feil på boligen? Det kan koste deg flere hundre tusen kroner uten riktig forsikring. 
Er det skjulte feil på boligen? Det kan koste deg flere hundre tusen kroner uten riktig forsikring. 

Hvor får du kjøpt eierskifteforsikring?

Når du skal kjøpe forsikringen, så skjer dette via en eiendomsmegler eller advokat som har avtale med forsikringsselskapet.

Det er vanskelig å få eierskifteforsikring om du selger bolig uten megler.

Skal du selge bolig, og enda ikke funnet eiendomsmegler? Da kan du spare tid og penger på å benytte deg av vår sammenligningstjeneste.

Få tilbud på megler

Du fyller enkelt ut et skjema, som vi videreformidler til flere dyktige meglere samtidig.

Kort tid etter vil du få tilbud fra meglere som vet at de konkurrerer med hverandre om å få deg som kunde. Da er det lettere for deg å velge et tilbud ut ifra inntrykk, pris og erfaring.

Les mer om hvordan du velger megler her.

Å innhente tilbud på denne måten er gratis og uforpliktende. Vi har også lignende skjema for advokat om du selger bolig selv.

Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt
Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt
Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Spørsmål og svar om eierskifteforsikring

Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer