cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Forsikring
6 min lesetid
Sist oppdatert: 28 april 2024

Trenger du boligkjøperforsikring eller ikke?

Når du skal kjøpe bolig, vil du mest sannsynlig også få tilbud om å kjøpe boligkjøperforsikring. Da er det greit å vite hva dette er, og om det er noe du trenger.
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig

Mange eksperter er uenig om det er nødvendig å ha en egen boligkjøperforsikring. I motsetning til boligselgerforsikring, har boligkjøperforsikring en ganske ulik funksjon.

En boligselgerforsikring vil dekke selgers kostnader ved eventuelle skjulte feil og mangler, som måtte oppstå i etterkant av et boligsalg. Kall det gjerne en ansvarsforsikring for bolig.

En boligkjøperforsikring derimot, er ment for å dekke rettshjelp i tvist med boligselgers forsikringsselskap.

Det vil si at den dekker advokatutgifter, men den sikrer ikke at du får erstatning.

Forbrukerrådet anbefaler alle boligselgere til å kjøpe eierskifteforsikring, men har ikke kommet med samme anbefaling om boligkjøperforsikring.

Lenger ned i artikkel kan du lese om gode alternativer til boligkjøperforsikring. 

Ønsker du tilbud på forsikringer?
Her får du tilbud fra ulike forsikringsselskap, som gjør det lettere å sammenligne pris.

Hva dekker boligkjøperforsikring?

Kort og konkret så dekker forsikringen rettshjelp ved tvister mellom boligkjøper og boligselger, som følge av feil og mangler ved bolig, i inntil fem år etter boligen overtas av kjøper.

En boligkjøperforsikring gir rett på hjelp med å vurdere om det kan rettes krav mot selger, og dekker i så fall rettshjelp og saksomkostninger for kjøper.

Det kan nemlig være vanskelig å få utbetalt noe fra boligselgers forsikring, da dette er selskaper som har lang erfaring med slike saker.

Etter at du har brukt opp 10 timer gratis hjelp, må du betale en egenandel. Den ligger på rundt 4000 kroner.

Hva hvis du klarer å vinne frem?

Egenandelen refunderes om du vinner saken mot selgers forsikringsselskap.

Forsikringen kan kun tegnes av privatpersoner som kjøper bolig til eget formål. Altså kan den ikke kjøpes ved kjøp av næringseiendom.

Fordeler med boligkjøperforsikring

1. Boligkjøperforsikringen dekker saksomkostninger

2. Saksomkostningene har ikke et tak

3. Forsikringsselskapet fikser en advokat som kan feltet

4. Den gir deg en ekstra trygghet mot høye advokatregninger

Forsikringen dekker alt dette i fem år.

Dekker boligkjøperforsikring skjulte feil og mangler?

Med denne forsikringen vil du få hjelp og bistand dersom saken ender i retten.

Det er viktig å merke seg at forsikringen dekker juridisk bistand i forbindelse med en konflikt, men ikke selve utbedringen av mangler eller feil.

Uten boligkjøperforsikring kan det fort bli dyrt om du skal få flere timer hjelp fra en advokat.

Hvorfor er det ikke nødvendig med en boligkjøperforsikring?

Grunnen til at flere eksperter advarer om forsikringen, er at veldig få får nytte av den. Hvis du er flink med din undersøkelsesplikt og leser nøye gjennom tilstandsrapporten og de andre salgsdokumentene, kan du være ganske sikker på at du har gjort et trygt boligkjøp.

I tillegg dekker ikke forsikringen utgiftene på eventuelle skader og mangler. Den dekker kun saksomkostninger.

En boligkjøperforsikring er også en dyr forsikring, som du mest sannsynlig ikke får brukt. Utgifter til advokat kan også være dekket gjennom andre, mer vanlige forsikringer. 

Se om du kan være dekket av andre forsikringer

Mange kan faktisk bruke innbo- eller husforsikringen sin, hvis de må ut med advokatkostnader i forbindelse med boligsalg.

I motsetning til boligkjøperforsikring, er en vanlig innboforsikring og husforsikring trygge og vanlige forsikringer å ha. 

Innbo- eller husforsikringen din kan dekke rundt 80.000 til 100.000 til utgifter tilknyttet rettshjelp. Det gjelder også andre tvister som måtte oppstå - i tillegg til saker om ansvar. Avhengig av hvilken forsikring du har, selvsagt.

Forsikringer blir solgt til ulike priser og med forskjellige vilkår. Vi hjelper deg med å samle inn tilbud fra flere forsikringsselskaper. Da er det enklere å sammenligne pris og dekning.

Husk at det er lurt å be om et pristilbud på forsikringer, selv om du allerede er forsikret. Det kan nemlig være mye penger å spare på å sjekke.

Ønsker du tilbud på innbo- eller husforsikring?
Fyll inn skjemaet med hvilke forsikringer du ønsker, så vil du straks motta tilbud fra flere forsikringsfirmaer. 

Pris på boligkjøperforsikring

Det er som kjent forskjellige aktører som tilbyr denne forsikringen, og prisen vil variere litt avhengig av hvilket selskap du velger.

I tillegg vil prisen variere ut ifra hva slags bolig du har. Prisen på boligkjøperforsikring vil for eksempel være billigere hvis du eier en liten toroms enn et stort hus.

 • Borettslagandel vil ligge på rundt 4000 kroner
 • Selveierleilighet vil ligge på rundt 7000 kroner
 • Ulike former for hus vil ligge på rundt 11.000 kroner

Summen betales som en engangssum i forbindelse med boligkjøpet, og det er megler som har ansvar for å kreve inn denne på vegne av forsikringsselskapet.

Erfaringer med boligkjøperforsikring

Noen reiser spørsmålet om interessekonflikt - for det er ikke tvil om at det er mest lønnsomt for et boligkjøperforsikringsselskap å ikke gå til sak. Enkelte har derfor opplevd å bli forsøkt overtalt til å droppe kravene.

På forsikringsselskapers nettsider, er de færreste krav berettigete, og det vil derfor ikke ha noen hensikt å ta saken til retten uansett.

Hva gjør du når du oppdager feil og mangler?

Uavhengig om du har boligkjøperforsikring eller ikke, er det flere ting du som kjøper kan gjøre før det havner i retten.

 • Holde tilbake pengene frem til alt er som avtalt.
 • Kreve manglene utbedret – så langt det er selgers plikt og innenfor 5 år etter overtakelse.
 • Kreve erstatning for omkostninger du selv har hatt ved å utbedre mangler.
 •  Avslag i pris om manglene ikke blir utbedret.
 • Heve kjøpet dersom det er et kontraktsbrudd.

Det er likevel ikke sikkert at selger går med på dette, men heller velger å ta det til retten. Er det et boligselgerforsikringsselskap med i bildet, er dette parten du møter i retten. 

Stadig flere boliger selges med tilstandsrapport. Dette er et godt verktøy for deg som boligkjøper, da du kan sette deg grundig inn i boligen før du kjøper, og slik unngå tvist.

Kjøper du en bolig med tilstandsrapport kan det være lurt å lese denne nøye, for unngå tivister. 
Kjøper du en bolig med tilstandsrapport kan det være lurt å lese denne nøye, for unngå tivister. 
Befinner du deg i en boligkonflikt?
Få tilbud fra dyktige advokater med lang erfaring innen fast eiendomsrett.

Hva skal du se på når du kjøper bolig?

Flere advokater og eksperter er som nevnt uenige i om forsikringen er nødvendig. Forbrukerrådet mener man heller bør velge å kjøpe boliger med tilstandsrapport, og lese nøye gjennom dem. Da er det mindre sannsynlig at det oppstår konflikter senere.

Hvis du leser tilstandsrapporten, vil du bli bedre opplyst om tilstanden på boligen. Det er tryggere å kjøpe når du vet hvilke utgifter som er der, eller som kan dukke opp i fremtiden.

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt

De aller fleste boliger selges «som den er», som vil si at kjøper overtar mye av ansvaret for feil og mangler.

Det finnes likevel saker hvor selger har holdt tilbake informasjon, eller ikke skaffet opplysningene kjøper burde regne med å få. Du kan lese mer om selgers opplysningsplikt her.

Husk også at det finnes en undersøkelsesplikt for kjøper, så langt det lar seg gjøre.

Plikten går ut på at også kjøper må gå nøye gjennom tilstanden på boligen. Dette gjør kjøper ved å sette seg inn i alle salgsdokumentene, som for eksempel takstrapporten og selgers egenerklæringsskjema. 

Kjøper kan ikke senere klage på feil som ble opplyst om i sakspapirene, eller som man burde ha kunne forventet.

Har du forsikringene du trenger?

Det kan være lurt å gå gjennom forsikringene dine før du bestemmer deg for om du vil skaffe boligkjøperforsikring eller ei.

Her kan du lese mer om hvilke forsikringer du burde ha. 

Uansett om du har forsikringene du trenger, eller ønsker å skaffe deg forsikring, kan det lønne seg å innhente tilbud fra flere forsikringsselskap samtidig. Vi i Tjenestetorget kan hjelpe deg med å hente inn disse tilbudene.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden vår med hva du ønsker av forsikringer. Etter kort tid vil du motta flere tilbud. Da er det lettere å sammenligne pris, egenandel og vilkår.

Tjenesten er gratis og uforpliktende. Du takker bare ja, dersom du er fornøyd med tilbudet! 

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig
Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!
  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!
  Tonny Hovland
 

 

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig

Spørsmål og svar på boligkjøperforsikring?