Eiendomsmegler
4 min lesetid
Sist oppdatert: 10 mai 2024

Hva er egenerklæringsskjema - bolig

Det er mye nytt å sette seg inn i før du skal selge bolig. Blant annet må du fylle ut et egenerklæringsskjema, der du svarer på en rekke spørsmål om forhold ved boligen din.
Egenerklæringsskjema gjør bolighandelen tryggere for både kjøper og selger.
Før du selger bolig er det viktig å fylle inn et egenerklæringsskjema. Da minsker du risikoen for å bli erstatningspliktig senere.

Dette er opplysninger som er viktige for kjøper å vite om, og for at du som selger ikke mottar et erstatningskrav senere.

Hva er et egenerklæringsskjema ved salg av bolig?

Et egenerklæringsskjema er et skjema man fyller ut i forbindelse med salg av boligen sin. Det er for å gi potensielle kjøpere viktige opplysninger om forhold ved boligen.

Sammen med takstrapporten og salgsrapporten skal egenerklæringsskjema gi potensielle kjøpere nok informasjon om hvilken tilstand boligen er i.

Som selger har du plikt til å gi kjøper denne informasjonen. Selger har altså en opplysningsplikt. 

Egenerklæringen er derfor er viktig både for personen som ønsker å kjøpe boligen, men også for at du som selger ikke står ansvarlig for brudd på opplysningsplikten din senere.

Derfor er viktig at svarene dine i egenerklæringsskjemaet stemmer overens med hva du vet om boligen.

Skal du selge bolig?
Motta tilbud fra flere dyktige meglere her. Da er det lettere å sammenligne pris og vilkår. Tjenesten er gratis og uforpliktende.
Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Hvorfor må man fylle inn egenerklæringsskjemaet?

Selger har opplysningsplikt ved salg av bolig. Det vil si at du som selger må gi kjøperen viktige opplysninger og informere om eventuelle feil ved boligen.

Konsekvensene av å prøve å skjule mangler kan gi deg store konsekvenser etter salget av boligen.

Kjøper kan kreve erstatning fra deg som selger dersom du har svart uærlig på skjemaet.

Hvilke forhold ved boligen skal du si fra om?

Skjemaet inneholder en rekke spørsmål du som selger må fylle ut før salg. I skjemaet vil du bli spurt om krysse av «ja» eller «nei».

Egenerklæringsskjemaet inneholder spørsmål om en rekke forhold, fra enkel kontaktinformasjon om deg som selger til for eksempel om boligen har eller har hatt problemer med skadedyr, hva slags arbeid som har blitt utført, hvem som utførte arbeidet og om man har noen rapporter og vise til.

Vær ærlig

Det er viktig at du er helt ærlig når du fyller inn skjemaet. Er du i tvil på noen av spørsmålene, kan du vente til takstmann kommer på befaring og spørre da. Husk å oppgi all kunnskap om boligen din, selv om det gjelder forhold som nå er rettet.

Hva inneholder en egenerklæring?

Eksempler på hva du må oppgi i et egenerklæringskjema:

 • Feil tilknyttet bad/våtrom, f.eks. sprekk i fliser, lekkasje, råte eller sopp
 • Problemer med ildsted/skorstein/pipe
 • Skadedyr i boligen
 • Utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade
 • Reguleringsplaner eller andre planer som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller omgivelsene
 • Pålegg/heftelser/krav vedrørende eiendommen
 • Om arbeid er utført av faglært eller ufaglært

Du kan også komme med mer utfyllende opplysninger om punktene dersom du ønsker det.

Lovendring strammer inn på selgers opplysningsplikt

Avhendingsloven inneholder regler om kjøp og salg av bruktbolig. Stortinget vedtok endringer i avhendingsloven i 2019, som trådde i kraft 1.januar 2022. 

De nye bestemmelsene gir boligselgere et større ansvar og senker terskelen for hva boligkjøper kan kreve erstatning fra.

Formålet er at ingen skal tjene på å holde tilbake på informasjon de har om boligen.

Det vil ikke lenger være lov å selge boliger «som den er».

Les mer om endringene i avhendingslova for tryggere bolighandel her. 

Konsekvensen av uriktig utfylling av egenerklæringsskjemaet

Dersom du bevisst eller ubevisst prøver å skjule mangler, kan du bli erstatningsansvarlig etter salget. Nå er det heller ikke lenger lov å selge boligen «som den er». Nå kan ikke lenger boligselgere gjemme seg bak forbeholdet. 

Før måtte kostnadene for mangler tilsvare ca. fem prosent av kjøpesummen, men nå settes beløpsgrensen til 10 000 kroner.

Det skal fremdeles litt til før du kan få erstatning. Hvis det er feil eller mangel, kjøper burde ha forventet, ble opplyst om før salg, eller som kjøper selv oppdaget før kjøp. er det ikke en mangel.

En uriktig utfylling av egenerklæringen kan derfor gi selger et erstatningsansvar.

Eiendommen kan sies å ha en mangel dersom kjøperen ikke har fått opplysninger om viktig forhold ved eiendommen, som man burde regne med å få.

Dette gjelder både om selger kjenner til forholdet eller burde ha gjort det.

Befinner du deg i en boligkonflikt?
Motta og sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende
Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Egenerklæring må samsvare med takstmanns vurdering

Før salg av eiendom må takstmann lage en tilstandsrapport. Egenerklæringsskjemaet er også et viktig hjelpemiddel for takstmann for å få riktig bakgrunnskunnskap, og til å spørre spørsmål om viktige forhold ved boligen. 

I forskriften til avhendingslova fra 2021 finner du mer informasjon om hva som være undersøkt i en bolig, hva tilstandsrapporten må inneholde, og hvordan rapporten skal utformes. Rapporten blir altså mer standardisert. 

Den må også stemme overens med egenerklæringsskjemaet og salgsoppgaven. 

Forsterker opplysningsplikten og undersøkelsesplikten

I likhet med selgers opplysningsplikt, har kjøper undersøkelsesplikt. Denne plikten ble også forsterket fra og med 2022. 

Plikten går ut på at kjøper må gå gjennom boligens tilstand selv. Dette gjør man ved å sette seg inn i alle salgsdokumentene, som for eksempel takstrapporten og selgers egenerklæringsskjema. 

Kjøper kan ikke senere klage på feil som ble opplyst om i sakspapirene, eller som man burde ha kunne forventet.

Skal du selge bolig?

En god megler spiller en stor del av om boligsalget blir en suksess eller ikke. Vi har gjort det lettere for deg å sammenligne dyktige meglere i ditt område.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet nedenfor. Etter kort tid vil du motta tilbud fra flere ulike meglere.

Fordelen med dette er at det blir lettere å sammenligne pris, tilbud og erfaring. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og du takker kun ja hvis du synes tilbudet er bra.

Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt
Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

 

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt
Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Egenerklæringsskjema for bolig