cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på livsforsikring

Sammenlign tilbud på livsforsikring. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Beste livsforsikring

Om noen i familien skulle falle fra, kan en livsforsikring sikre familiens økonomi. En slik forsikring kan gi trygghet ved både sykdom og ulykke.

Mange forbinder nok forsikring først og fremst med skadeforsikring. Det vil si forsikringer som dekker skade på eller tap av gjenstander og eventuelle rettigheter. Bilforsikring, husforsikring og innboforsikring er typiske eksempler på dette.

Men også liv og helse lar seg forsikre. Dette kalles gjerne for livsforsikring eller personforsikring.

Noen kaller også livsforsikring for dødsforsikring. Mange søker derfor etter «beste dødsfallsforsikring» når de leter etter livsforsikring.

Uansett hva du kaller det, har du sikkert tatt et valg om å kjøpe det. Da er det greit å sette seg litt inn i hva du betaler for, og hvor du får best livsforsikring.

Med vårt skjema på siden her, kan du få tilbud fra flere forsikringsselskaper. På den måten kan du finne ut hvor du får best vilkår for dine penger. 

Samtidig som selskapene vet de konkurrerer om å få deg som kunde. Altså kan du vente deg å få tilbud som er deres beste.

Hva er livsforsikring?

Mange familier har et budsjett som er helt avhengig av to inntekter for å gå opp. Ofte er det snakk både om huslån og billån som man skal betjene. Ikke så rent få har barn som trenger sitt de også.

Da er det enkelt å tenke seg at det ikke alltid ville kunne gå rundt, skulle inntekten til en av partene falle bort.

For at etterlatte i slike situasjoner ikke skal ende på bar bakke, velger mange å anskaffe en livsforsikring. I enkelte tilfeller vil det være den ene tingen som avgjør om dine nærmeste får beholde beholde bolig og livsstil. 

I andre vil det i det minste kunne bidra til økonomisk forutsigbarhet og stabilitet i en vanskelig tid.

Trenger man livsforsikring? Er livsforsikring nødvendig? Det er ikke lett å gi et fasitsvar på om man trenger en slik forsikring. Livsforsikring er riktignok for å sikre at etterlatte får en trygghet.

Derfor må du selv bedømme om det er noe du vil kjøpe. Men har du ikke noen etterlatte som er avhengig av inntekten din, er det nok ikke en forsikring du først trenger å tenke på.

Kan man ha flere livsforsikringer?

Det er mulig å ha to livsforsikringer eller flere. Faktisk så mange som man ønsker, og alle vil bli utbetalt i sin helhet.

Dette er i kontrast med for eksempel innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring. Derfor er det lurt å gå gjennom forsikringene sine, sånn at du ikke unødvendig er dekket dobbelt.

Gjeldsforsikring vs. livsforsikring - død

Mange lurer på om de skal ha livsforsikring eller gjeldsforsikring, men det går for det samme. Livsforsikringen er jo en engangsutbetaling til dine etterlatte. Dermed kan den brukes til å nedbetale ned gjeld, slik at 

Dermed er det ikke noe egentlig valg mellom gjeldsforsikring eller livsforsikring. Man bør helst tegne den tilsvarende gjelden man har. Minst halvparten. Dermed kan den også bli lavere ettersom du betaler ned lån.

Livsforsikring - uføreforsikring

En type forsikring for helse er uføreforsikring. Der vil man få utbetaling dersom man blir varig ufør som følge av ulykke eller sykdom.

Det kan være uførekapital som utbetales som et engangsbeløp, og uførerente er utbetaling er månedlig utbetaling.

Man har også forsikring ved visse typer kritisk sykdom. Denne dekker tap av inntekt mens behandling pågår og hvileperioden etter.

Uføreforsikringen dekker altså inntektstapet ditt ved varig uføre. Du er i live, men har ikke mulighet til å jobbe, eller begrenset arbeidskapasitet. Dermed kan det få store økonomiske konsekvenser. Uføretrygd dekker nemlig ikke hele inntekten din.

Desto mer du tjener, desto mer har du å tape om du blir uføre. Men er du ung, kan det også være lurt å ha en forsikring mot uførhet. Ettersom du ikke har rukket å jobbe like mye og er gjerne relativt økonomisk uetablert.

Gruppelivsforsikring vs. livsforsikring

Gruppelivsforsikring er det arbeidsgiveren på jobben din som står for. Bedriften kan skaffe en forsikring som enten omfatter grupper av ansatte, eller alle sammen. Den er ikke bare gjeldende i arbeidstiden.

Hvilke forsikringssummer som betales ut til etterlatte, avhenger av hva bedriften velger. Dessuten kan de ha bestemt ulike summer for grupper av ansatte. 

For eksempel basert på alder, sivilstatus, forsørgerstatus eller hvilken kategori jobben deres går under.

Det kan lønne seg å sjekke med arbeidsgiveren om gruppelivsforsikring. Er den nok til å sikre din familie økonomisk dersom du skulle falle fra? Hvis ikke, kan det være viktig å tenke på om du bør skaffe en selv også. 

Utbetaling av forsikring ved dødsfall

Utbetaling av livsforsikring ved død skjer i form av en engangssum. Nøyaktig hvor stor utbetalingen er, avgjør du selv. Forsikringsselskapene har som regel en øvre og en nedre grense.

Hvor mye man bør velge i forsikringssum, kommer an på situasjonen din. Men den bør gjerne stå til gjelden din. For eksempel din andel av gjeld i sin helhet, halvparten. 

Noen velger også å legge ved en årslønn i beløpet. Eller nok til at etterlatte kan innfri lån i sin helhet.

I utgangspunktet skal forsikringen slå inn uansett hva årsaken til dødsfallet er. Både ulykke, sykdom eller drap skal ikke bli dekket av livsforsikring. Selvmord er litt mer komplisert. 

Her må den gjerne ha vært aktiv i en periode først. Hvis ikke kan et bevis på at det ikke var planlagt da forsikringen ble tegnet være tilstrekkelig.

Hvem får utbetalt livsforsikring?

På samme måte som du står fritt til å velge utbetalingssum, kan du også velge hvem den skal gå til. Dette kalles begunstiget livsforsikring. 

Hvis ikke noe annet er spesifisert, vil forsikringssummen utbetales i henhold til arveloven. 

Da er det arverekkefølgen som gjelder. Det vil si at samboer eller ektefelle, etterfulgt av livsarvinger, har prioritet. Avdødes foreldre, søsken og eventuelle nieser og nevøer er neste i rekken.

Livsforsikring - utbetaling - skatt

Må man betale skatt på livsforsikring? Nei, den eller de som kommer til å motta utbetalingen fra forsikringen ved dødsfall trenger ikke betale skatt. 

Etterlatte står altså helt fritt til å bruke summen av penger i sin helhet til det de ønsker. Enten det er å omstille seg til å betjene utgifter når det mangler en inntekt. Eller kanskje det viktigste er å nedbetale lånet, så man slipper å flytte.

Livsforsikring - samboere

Samboer er ikke likestilt ektefelle etter loven. Derfor er man ikke automatisk forsikret. Særlig om man ikke har felles barn sammen.

For å være sikker på at samboeren din skal motta penger fra forsikringene dine, kan du velge å begunstige vedkommende. Det samme kan de velge å gjøre for deg om de ønsker, om dere er avhengig av begges inntekt.

Hvem kan ha livsforsikring?

Om man ønsker kan man i teorien, med samtykke fra foresatte, skaffe livsforsikring før man blir myndig. De fleste forsikringsselskap oppgir likevel som regel en nedre grense på 18 år. 

Den øvre grensen varierer. Noen har satt den til 60 år, mens tar den til 75 år. 

Husk at det her er snakk om kjøp av forsikring. Hvor lenge livsforsikringen gjelder varierer også forsikringsselskap til forsikringsselskap, men til og med fylte 80 år er ingen uvanlig grense.

Helseerklæring

Helseerklæring er en vanlig del av prosessen med å tegne livsforsikring hos forsikringselskapene. Din helsetilstand vil nemlig være med på å avgjøre hvor dyr forsikringen blir. 

Her er det viktig at man oppgir riktig og tilstrekkelig informasjon, ellers kan forsikringen i verste fall erklæres ugyldig. 

Hvis helsetilstanden din er spesielt dårlig og du er underliggende syk, kan du risikere et fullstendig avslag. 

Vanligere er det imidlertid at man får innvilget forsikring med forbehold om eventuelle sykdommer. Mens andre ganger må du rett og slett regne med at prisen øker.

For eksempel om man har begynt å røyke etter man har skaffet seg forsikringen, kan summen bli mindre ved dødsfall.

Pris livsforsikring

Hva koster livsforsikring? Pris er avhengig av flere faktorer, i tillegg til at ulike selskaper har ulike priser. Deriblant hvor avhengig de etterlatte er av din økonomi. Altså hvor stor forsikringssum du ønsker for utbetaling.

Det er altså ikke bare å finne en billig livsforsikring. Du må altså finne en med gode vilkår, som står i stil med din inntekt og gjeld. Slik at familien din har økonomisk trygghet ved ditt dødsfall.

I tillegg til din nåværende helsetilstand, vil også sykdomshistorikken din kunne påvirke hvor mye forsikringen koster deg. Det kan gå begge veier. Har du stort sett vært frisk, vil det kunne gi et positivt utslag hva på pris. 

Sykdommer uten økt risiko for tilbakekomst eller senskader, har ingen innvirkning på forsikringspremien.

Ønsker du å danne deg en idé om hva livsforsikringen vil koste deg, bør du gjerne innhente tilbud fra ulike selskaper og finne ut hvem som kan gi deg en billig livsforsikring med de beste vilkårene.

Beste livsforsikring - best i test

Livsforsikring er noe mange ønsker å sjekke tester for å finne ut hvem av selskapene som har de beste tilbudene. Altså beste dekning og at man får en billig livsforsikring for sine penger.

Mange danner seg for eksempel oversikt ved hjelp av tester utført av større aviser og magasiner. Andre oppsøker erfaringer fra andre forsikringskunder, det være seg venner og familie eller brukere på tjenester på nett.

Hvilke forsikringer som gjør det best i test, er utvilsomt nyttig informasjon når beslutningen skal tas. Det samme gjelder de positive og negative erfaringene som andre forsikringskunder har gjort seg.

Det er vel og bra at du ønsker å sammenligne og holde deg oppdatert. Men videre er det forskjellige faktorer som avgjør hva som er beste tilbud for deg. Ikke bare sammenlign på prisen, men også vilkår som gjenspeiler det viktigste for deg og dine.

Livsforsikring priser - sammenligning

Så hvor mye koster livsforsikring? På siden vår her, kan du benytte deg av vårt skjema og innhente tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig. 

Gjennom vår gratis og uforpliktende tjeneste, er det enkelt å sammenligne tilbudene og få oversikt over markedet.

Det er imidlertid slik at mange forsikringer varierer mye i pris og dekning ut fra hver enkelts behov og livssituasjon. For å finne forsikringen som er best for akkurat deg, må du derfor ta utgangspunkt i din spesifikke situasjon. 

Det gjør du best ved å motta personlige tilbud fra ulike forsikringsselskap og sette disse opp mot hverandre. Det er bare å fylle ut et enkelt skjema.

Da er det ikke bare enkelt å motta tilbud og sammenligne tilbudene. Du kan også vente deg forsikringsselskapene sine beste tilbud, ettersom de vet at de konkurrerer med andre selskaper om å få deg som kunde.

Det å få tilbud gjennom vår tjeneste er gratis, og tilbud du mottar er uforpliktende. Altså har du ingenting å tape. Et tips er at du kan få ekstra rabatt dersom du samler forsikringene dine hos en av forsikringsselskapene.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer