Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Få tilbud på landbruksforsikring

Sammenlign tilbud på landbruksforsikring fra flere forsikringsselskaper.

Få billigere forsikring på 1–2–3:
Velg hvilke type forsikringer du ønsker å motta tilbud på.
Sammenlign og finn det beste tilbudet.
Velg om du ønsker å akseptere tilbudet du mottar eller ikke, helt gratis og uforpliktende.

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget
Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland

Landbruksforsikring

Det finnes en rekke forsikringer som er skreddersydd til ulike produkter og målgrupper. Tenk bare på hus-, hytte- og bilforsikring, for ikke å snakke om egne forsikringer til hunder, hester og snøscootere. Da skulle det bare mangle at det ikke også fantes en egen forsikring for deg som driver gårdsbruk! 

Mange vil nok først og fremst forbinde landbruksforsikring med konsernet Landkreditt, som i sin tid ble etablert under navnet “Landbruksforsikring AS”. Til tross for det er dette en forsikring som de aller fleste store forsikringsselskap i dag tilbyr. 

I det følgende skal vi se nærmere på hva landbruksforsikring innebærer og hvem den er ment for. Det betyr at vi blant annet vil ta stilling til spørsmål som:

  • Hvor stort må jeg drive for at landbruksforsikring skal lønne seg?
  • Er dette en forsikringstype for meg som driver økologisk?
  • Hva dekker egentlig forsikringen?
  • Forsikring av dyr
  • Hvordan finne riktig forsikring for landbruk?

Hva dekker landbruksforsikring?

Hvilke dekninger forsikringen din kommer med, avhenger i stor grad dine behov. De fleste forsikringsselskap skreddersyr nemlig dekningen ut fra hvordan du driver gården din. 

Noen har kostbare kjøretøy og maskiner som må forsikres. Andre har verdifullt buskap og tilhørende driftsbygninger. Atter andre er mest opptatt av å forsikre seg mot tap av avling som følge av sykdomsangrep eller klimaskader. 

I tillegg til dekning av driftsbygninger, løsøre, buskap og driftstap, er personforsikring for deg, familien og eventuelt ansatte ofte inkludert. Det betyr også at tap ved driftsavbrudd som følge av sykdom, ulykker eller yrkesskader dekkes. 

Dette dekkes av en landbruksforsikring

  • Traktorer, skurtresker og andre maskiner som brukes i jord- og skogbruk, privat og annen næringsvirksomhet
  • Maskiner, tilhengere og redskap uten fremdrift
  • Maskiner som er eid av en maskinring eller sameie
  • Traktorglessklippere brukt i landbruks- og privat virksomhet

Økologisk drift

Samme hvordan du driver, er altså sjansene gode for at du vil kunne finne en løsning som passer deg. Det gjelder selvsagt også om du driver med økologisk landbruk. 

Når du leter etter riktig forsikring, vil du gjerne få spørsmål om du driver konvensjonelt eller økologisk. Hvis ikke er det noe du kan vurdere å spesifisere selv. Økologisk drift medfører nemlig særegne utfordringer som en eventuell forsikring bør ta høyde for. La oss se på et eksempel:

Som norsk produsent eller formidler av økologisk mat skal man være Debio-sertifisert. Det betyr at man er underlagt et internasjonalt regelverk for bærekraftig matproduksjon. En slik godkjenning blir fulgt svært nøye opp. Og hvis fravik blir oppdaget, kan man i perioder risikere å miste sertifiseringen sin. 

I og med at økologisk mat som regel selges for mer enn konvensjonell mat, medfører det gjerne et økonomisk tap. En landbruksforsikring som har tatt høyde for at du driver økologisk, vil i slike tilfeller slå inn og dekke differansen. 

Forsikring av dyrene på gården og besetning

Det er stor økonomisk usikkerhet knyttet rundt døde dyr i landbruket. Det er derfor veldig viktig å forsikre både fjørfe, storfe, småfe, gris og hest mot sykdom og ulykke.

Dyrene kan bli utsatt for smittsomme sykdommer eller en ulykke kan oppstå. Det gir som sagt alvorlige økonomiske konsekvenser for deg som bonde. Produksjonsdyr som er ekstra verdifulle bør ha en individuell forsikring.

Skade på hest

En landbruksforsikring omfatter skader som gjør at hesten på grunn av ulykke eller sykdom, enten dør eller må avlives av hensyn til dyrevern, eller kommer bort.

Skade på storfe, småfe og gris

Dette gjelder tap av dyr og redusert produksjon. Det gjelder også ved påbud om nedslakting eller restriksjoner. Skade hos kunde eller leverandør. Ulykke på husdyr

IT i landbruket

Landbruket er ikke det samme i dag som det var for 100 år siden. I likhet med andre sektorer, har IT-revolusjonen satt sine spor i landbruket. Flere har mer eller mindre automatiserte løsninger, som styres delvis eller fullstendig av datasystemer. 

Foruten alle fordelene slikt utstyr medfører, har også enkelte nye problemstillinger dukket opp. Datautstyr har sine egne svakheter, og svikt kan være svært alvorlig ikke bare for bonden, men også dyrene det gjelder. 

En av årsakene til datasvikt, kan være angrep i form av hacking eller virusangrep. Det kan i verste fall føre til at hele systemet går i stå. Av den grunn har flere bønder valgt å skaffe seg forsikringer mot datakriminalitet. Forhør deg gjerne med forsikringsselskapet om du tror at dette kan være aktuelt for deg.

Hvordan finne riktig forsikring?

Når du skal finne riktig landbruksforsikring, gjelder mye av det samme som når du leter etter andre forsikringer. For det første gjelder det å danne seg et overblikk over markedet. Hvilket kan være en både tid- og energikrevende affære. Ikke bare er det mange selskaper å holde styr på, men også en bråte ulike forsikringsvarianter. 

Tjenester som enkelt tillater deg å innhente og sammenligne tilbud fra ulike forsikringsselskaper letter dette arbeidet betraktelig. Ved å benytte deg av en slik tjeneste minsker du også sjansen for å gå glipp av de gode tilbudene. 

Landbruksforsikringer skiller seg imidlertid fra andre forsikringer ved at de ofte er vanskeligere å standardisere. Mens de fleste har en mer eller mindre vanlig bil, og bruker denne forutsigbart, drives landbruk på svært forskjellige måter. 

Det vil altså være enkelte selskaper som passer din drift bedre enn andre. Og det å skaffe seg god oversikt kan utgjøre betydelig forskjell.

Erfaringer med landbruksforsikring

Et annet tiltak som kan være til hjelp i jakten på riktig forsikringsselskap, er å oppsøke andre kunders erfaringer. Disse befinner seg i dag ofte bare noen få tastetrykk unna. Diverse nettfora og tjenester som Bytt.no har nemlig gjort det å dele sine erfaringer med andre svært enkelt. 

Selv om dette kan være nyttige hjelpemiddel, er det visse begrensninger man burde være klar over. En ting er at omtalene ofte spriker svært mye. Det skyldes antakelig at de som tar seg bryet med å skrive har gjort seg spesielle erfaringer. På den måten blir det langt mellom de mer nyanserte tilbakemeldingene, og gjennomsnittskundens opplevelse reflekteres derfor ofte dårlig.

Dessuten kan hver enkelts behov variere mye. Og som vi har sett, gjelder det kanskje spesielt landbruksforsikring. Derfor skal man være forsiktig med å tolke andres erfaringer som relevant uten sette seg grundig inn i situasjonen først. 

Pris på landbruksforsikring

Pris på landbruksforsikring varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Det er derfor viktig å sammenligne pris og vilkår fra flere.

Dette gjør du raskt og enkelt gjennom Tjenestetorget! Du fyller kun ut ett enkelt skjema og velger hvilke forsikringsselskaper du ønsker tilbud fra. På den måten får du flere gode tilbud du kan sammenligne.

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende - som betyr at du kan kaste fra deg tilbudene om du ønsker det.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.