cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på landbruksforsikring

Sammenlign tilbud på landbruksforsikring. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Beste landbruksforsikring

Som landbrukseier har du mange valg om hvilke deler av gårdsdriften du ønsker forsikret. Landbruksbygg, planteproduksjon, produksjonsdyr og en hel del flere gode forsikringer man trenger for å sikre en vellyket bedrift.

Hva dekker landbruksforsikring?

Hvilke dekninger forsikringen din kommer med, avhenger i stor grad dine behov. De fleste forsikringsselskap skreddersyr en forsikring ut fra hvordan du drifter gården din. 

Noen har kostbare kjøretøy og maskiner som må forsikres. Andre har verdifullt buskap og tilhørende driftsbygninger. For noen er det mest relevant å forsikre seg mot tap av avling som følge av sykdomsangrep eller klimaskader. 

I tillegg til dekning av driftsbygninger, løsøre, buskap og driftstap, er personforsikring for deg, familien og eventuelt ansatte ofte inkludert. Det betyr også at tap ved driftsavbrudd som følge av sykdom, ulykker eller yrkesskader dekkes. 

Økologisk drift

Samme hvordan du driver, er altså sjansene gode for at du vil kunne finne en løsning som passer deg. Det gjelder selvsagt også om du driver med økologisk landbruk. 

Når du leter etter riktig forsikring, vil du gjerne få spørsmål om du driver konvensjonelt eller økologisk. Dersom du ikke blir spurt dette, kan du presisere det i samtale med forsikringsselskaper som tilbyr deg forsikring.

Økologisk drift medfører nemlig særegne utfordringer som en eventuell landbruk-forsikring bør ta høyde for. La oss se på et eksempel:

Som norsk produsent eller formidler av økologisk mat skal man være Debio-sertifisert. Det betyr at man er underlagt et internasjonalt regelverk for bærekraftig matproduksjon. En slik godkjenning blir fulgt svært nøye opp. Dersom fravik blir oppdaget, kan man i perioder risikere å miste sertifiseringen sin. 

I og med at økologisk mat som regel selges for mer enn konvensjonell mat, medfører det gjerne et økonomisk tap. En landbruksforsikring som har tatt høyde for at du driver økologisk, vil i slike tilfeller slå inn og dekke differansen. 

Landbruksforsikring - Gårdsdyr

Det er stor økonomisk usikkerhet knyttet rundt døde dyr i landbruket. Det er derfor veldig viktig å forsikre både fjørfe, storfe, småfe, gris og hest mot sykdom og ulykke.

Dyrene kan bli utsatt for smittsomme sykdommer eller en ulykke kan oppstå. Det gir som sagt alvorlige økonomiske konsekvenser for deg som bonde. Produksjonsdyr som er ekstra verdifulle bør ha en individuell forsikring.

Du kan også tegne forsikring mot tap av dyr og redusert produksjon. En slik forsikring gjelder også ved påbud om tvangsslakting eller restriksjoner.

IT i landbruket

Landbruket er ikke det samme i dag som det var for 100 år siden. Stadig flere bønder har mer eller mindre automatiserte løsninger, som styres delvis eller fullstendig av datasystemer. 

Disse tekniske løsningene byr på mange fordeler, men det gjør også at vedlikehold av maskineriet krever mer spesialisert kunnskap og tekniske problemer kan forekomme. Datautstyr har sine egne svakheter, og svikt kan være alvorlig for både bonde og dyr. 

En av årsakene til datasvikt, kan være angrep i form av hacking eller virusangrep. Det kan i verste fall føre til at hele systemet går i stå. Av den grunn har flere bønder valgt å skaffe seg forsikringer mot datakriminalitet. Forhør deg gjerne med forsikringsselskapet om du tror at dette kan være aktuelt for deg.

Hvordan finne riktig forsikring - landbruk?

Når du skal finne en landbruksforsikring som passer for deg, gjelder mye av det samme som når du leter etter ordinære forsikringer. For det første gjelder det å danne seg et overblikk over markedet.

Landbruksforsikringer skiller seg imidlertid fra andre forsikringer ved at de ofte er vanskeligere å standardisere. Det betyr at enkelte forsikringer passer din situasjon bedre enn andre, og det å skaffe seg god oversikt kan utgjøre betydelig forskjell.

Denne sammenligningsjobben kan være en både tid- og energikrevende affære, men er en god investering av tiden din i det lange løpet. Da får du de forsikringsvariantene du ønsker, uten å betale for forsikringer som du ikke trenger.

Du kan også bestemme å ikke bruke tiden på å lete etter alternativer. På siden her tilbyr vi gratis og uforpliktende tilbud fra forskjellige forsikringsselskaper slik at du kun trenger å bestemme deg for en forsikring som passer deg best utifra konkurrerende tilbud. Fyll inn skjemaet i toppen av nettsiden, så hjelper vi de