Forsikring
4 min lesetid
Sist oppdatert: 07 mai 2024

Trenger du en egen sykkelforsikring?

Mange forsikringsselskaper kan friste med en egen sykkelforsikring, men før du tegner en slik avtale burde du sjekke om sykkelen din allerede er dekket i noen av de andre forsikringene dine.
Kvinne på sykkel, smiler
Sykkelen din kan også dekkes gjennom reiseforsikring, innboforsikring eller verdiforsikring.

Stadig flere har begynt å sykle i hverdagen, men dessverre blir også stadig flere sykler stjålet. Politiet mottar ca. 21 000 anmeldelser om sykkeltyveri, i året. I tillegg til dette er det store mørketall for sykkeltyverier som ikke blir anmeldt.

Sykkeltyverier utgjør 18 % av alle simple tyverier, og er derfor en av de vanligste formene for hverdagskriminalitet.

Hva er en sykkelforsikring?

Sykkelforsikring dekker tyveri, og alle plutselige skader ved tyveri og hærverk, kollisjon og utforkjøring, i hele verden.

Få tilbud på forsikringer!
Motta tilbud på forsikringene du allerede har, eller ønsker å ha. Da er det lettere å sammenligne pris og dekning.

Er sykkelen din allerede dekket?

Visste du at innbo-, reise- og verdiforsikringen også kan dekke sykkelen din?

Innboforsikring

Hvis sykkelen din er registrert i Falck sykkelregister, kan kanskje innboforsikringen din dekke tyveri av sykkelen. Vilkårene til de ulike forsikringsselskapene varierer.

Noen selskap krever at sykkelen må være registrert i et sykkelregister for at du kan få redusert egenandel. Andre selskap krever at sykkelen må ha vært låst med en FG-godkjente sykkellås.

En innboforsikring vil som regel dekke:

 • Tyveri av låst sykkel hvor som helst i Norden - opptil 10 000 kroner.
 • Innboforsikring super dekker tilsvarende inntil 25 000 kroner.
 • Tyveri og hærverk fra egen bolig eller garasje gir full erstatning
 • Hvis sykkelen din går tapt som følge av brann i boligen din.

De to siste har ingen sumbegrensning på seg.

Innboforsikringen vil derimot ikke dekke skader eller uhell på sykkelen. Super innboforsikring dekker derimot plutselig skade på sykkel.

Fordelen med innboforsikring kontra sykkelforsikring er at den også dekker alt av det du eier hjemme - Uansett om du blir utsatt for brann, vannskade eller tyveri.

Hjemmet vårt inneholder mange verdifulle ting, og derfor er dette en flott forsikring for å beskytte og dekke dem.

En innboforsikring dekker også det som står lagret i kjeller, loft og garasje. Forsikringen dekker altså et mye større område enn en sykkelforsikring gjør.

Les om hvilke forsikringer du burde ha her. 

Reiseforsikring

En reiseforsikring gjelder alle typer reiser uten krav til overnatting. 

Reiseforsikringen dekker:  

 • Rimelige og nødvendige utgifter i forbindelse med skader og tap av gjenstander
 • Sykdom og ulykke som oppstår på reise.
 • Dekke tyveri av sykkel

Reiseforsikring dekker tyveri av sykkel med opp til 40 000 kroner, men flere forsikringsselskap har et vilkår om at tyveriet må ha oppstått utenfor den kommunen du bor, studerer eller arbeider i.

Reiseforsikringen dekker ikke skader eller uhell på sykkelen.

Egenandelen kan variere ut fra hvilken type forsikring du har, men ligger som oftest på ca. 2000 kroner.

Hva med el sykkel?

Innboforsikringen din omfatter vanlige sykler, og et eventuelt rettslig erstatningsansvar.

Hvis du har en spesielt kostbar sykkel, eller konkurransesykkel som du bruker i ritt eller konkurranser, burde du vurdere en verdisakforsikring.

Verdisakforsikring

Med en verdisakforsikring får du dekket skade på eller tap av verdifulle gjenstander i hele verden, også på reise. Det kan for eksempel være sykkel, men også bunad, kunst, smykker og lignende.

Verdisakforsikringen dekker også gjenglemte gjenstander, som for eksempel hvis du glemmer igjen sykkelen din et sted. Forsikringen har også lavere egenandel enn mange andre typer forsikringer.

Trenger du egentlig sykkelforsikring?

En sykkelforsikring er som sagt en veldig snever forsikring, og det kan derfor være lurt å sjekke om det lønner seg å få den dekket via en verdisakforsikring, innboforsikring eller reiseforsikring.

Den store fordelen her at du får forsikret sykkelen via andre mer nødvendige forsikringer som det er lurt å ha.

Uansett om du er forsikret eller ikke, er det lurt å gjøre ditt for at sykkelen ikke blir tatt.

Her er noe du kan gjøre for å forhindre tyveri:

 1. Lås sykkelramme og bakhjul til en stolpe, sykkelstativ, eller lignende
 2. Lås forhjulet
 3. Bruk en FG-godkjent sykkellås
 4. Registrer sykkelen din i Falck sykkelregister
 5. Merk sykkelen med et tyveriforebyggende merke

Trenger du forsikring?

Trenger du innbo-, verdi-, eller reiseforsikring? Vi i tjenestetorget kan hjelpe deg med å skaffe tilbud fra flere ulike forsikringsselskaper.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet vårt med hva du ønsker av forsikring. Etter kort tid vil du motta flere tilbud. Da er det lettere å sammenligne pris, egenandel og vilkår.

Tjenesten er gratis og uforpliktende. Du takker bare ja, dersom du blir tilbudt en forsikring du er fornøyd med! 

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig
Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!
  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!
  Tonny Hovland

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig