Advokat
6 min lesetid
Sist oppdatert: 21 april 2024

Arv av hytte - ulike måter å arve hytta på

Å arve en hytte er egentlig et stort privilegium, men dessverre er det ikke uvanlig at det oppstår krangling og konflikter i forbindelse med et arveoppgjør. Ved å ta noen forhåndsregler kan dere kanskje unngå at det skjer deres familie.
Unngå store arvekonflikter ved å være tydelig og rettferdig.
Ingen ønsker store arvekonflikter om hytta. I denne artikkelen kan du lese om måter å unngå dem på.

Visste du at hver fjerde nordmann har vært involvert i en arvekonflikt? 

Familiehytta er et sted hvor hele familien har mange minner fra. Hvis du har flere søsken, kan det derfor være vanskelig og sårt hvis bare én av dere arver den. Like vanskelig kan det være å bli enige om hvordan dere skal arve en hytte sammen. 

I denne artikkelen skal vi ta for oss ulike måter for hvordan barn kan arve hytta, og hvordan foreldre eller barna kan unngå store uenigheter rundt det. 

Les mer om arverekkefølgen her.

Hvordan kan neste generasjon overta hytta?

Når foreldre dør, er utgangspunktet at barna deres skal arve likt. Videre er det opp til barna hvordan de vil fordele arven. Hvis det er mange verdier kan dere kanskje avtale at en tar hytta, en tar boligen og en tar fond og sparepenger. 

Dersom foreldrene har opprettet et testament, gjensidig testament, eller arvepakt, vil derimot arvingene ikke ha like mye frihet. 

I et testament kan foreldre bestemme at for eksempel ett barn skal arve mer enn de andre, eller at en av barna skal arve hytta alene. De kan også oppføre regler for eierbrøk og ordninger knyttet til bruk, kostnader og vedlikehold. 

Faktisk er det veldig lurt å opprette et testament. Da kan foreldrene beskrive hvordan arveoppgjøret skal skje og forklare barna dine hvordan bruken av hytta skal være framover.

Dessverre skriver bare 1 av 10 testament. Hvis flere gjorde det, og opplyste arvinger om innholdet før sin død, kunne mange arvekonflikter vært unngått. 

Ønsker du å opprette et testament?
Få tilbud fra flere dyktige advokater.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Hva avdøde sitt ønske legges til grunn

Et testament er et dokument som inneholder hva du vil skal skje med eiendelene dine etter din død. 

Testamentet må følge disse formkravene for å være gyldig:

 • Skriftlig
 • Underskrevet av en selv
 • Underskrevet av to vitner

Hvis dokumentet er gyldig skal det følges, innenfor lovens begrensninger.

For å lage et burde du ta kontakt med en advokat, så kan du være trygg på at testamentet er opprettet på riktig måte, og ikke fører til konflikter senere.

Husk! Selv om du oppretter et testament, er det fremdeles en viss del av arven som må gå til dine livsarvinger. 

Pliktdelsarv

Pliktdelsarv sikrer dine barn en rett til to tredjedeler av det du etterlater deg, uavhengig av hva du bestemmer om fordeling av arv i et testament.

Nå er beløpsgrensen satt til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, som er nesten 1,8 millioner kroner. 

Forskudd på arv - hytta

En annen måte å kontrollere hvem som får hytta er å gi den som forskudd på arv. Det som skiller dette fra vanlig arv, er at et forskudd gis før arvelater har gått bort. 

Hvis du tenker å overføre hytta til ett eller flere av barna mens du enda lever, bør du snakke med dem om det. 

I utgangspunktet skal ikke arvinger betale full dokumentavgift på eiendom som arves etter foreldrenes død, men dette må gjøres hvis det er snakk om arveforskudd.

Hva er dokumentavgift?

Dokumentavgiften er en avgift som må betales til staten. Beløpet ligger på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi.

Les mer om hvordan barna kan overta hytta eller andre eiendommer her.

Pliktdelsarv når det er forskudd på arv

Når det gis forskudd må du også passe på at beløpene ikke bryter med pliktdelsarven til livsarvingene.

Hvis ett av barna har fått eiendom som går på bekostning av de andre arvingenes pliktdelsarv, må vedkomne da løse ut de andre. 

Beholde hytta sammen?

Hva hvis neste generasjon ønsker å beholde hytta? Det første dere må gjøre hvis dere arver en hytte sammen, er å bestemme dere for om den skal beholdes eller selges. 

Her er det også lurt å sette seg inn i hvilke skatteregler som gjelder for salg av arvet hytte. 

Hvis den skal beholdes burde dere avklare om den skal beholdes sammen, eller om en av dere skal kjøpe ut de andre. 

Skatteregler ved arv av hytta

1.januar 2014 ble arveavgiften avviklet. Avgiften var en avgift som arvinger måtte betale i form av skatt på all arv og alle gaver, som de mottok i forbindelse med et dødsfall.

Hvis dere arver en hytte, trenger dere ikke å betale dokumentavgift, med mindre du skal kjøpe ut noen av de andre arvingene. 

Selve overdragelse av eiendom mellom foreldre og barn skjer som regel vederlagsfritt ved arv. Det er først når barna skal selge hytta at det vil være betydelig risiko for at gevinsten blir veldig stor. 

Hvis dere er to som arver hytta og en av dere vil beholde den, må vedkomne betale dokumentavgift for den andre arvingens halvdel, men ikke for sin rettmessige del. 

Skal du selge hytta?
Få tilbud av flinke eiendomsmeglere som kan hjelpe deg med å selge hytta til en god pris
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Kontinuitetsprinsippet

Etter at arveavgiften ble avviklet, ble kontinuitetsprinsippet innført - det vil si at barna overtar foreldrenes skattemessige posisjoner.

I motsetning til en bolig du selv bor i, vil du være skattepliktig for en bolig du ikke selv bor i. Det vil si at du plikter å skatte av gevinsten.

Dersom du arver en eiendom som foreldrene dine kunne solgt skattefritt, skal også barna slippe å skatte av gevinsten når du selger.

Kravet for å unngå skatteplikt for fritidsbolig er at dere har brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte år.

Arver inngangsverdien

Når barna arver hytte fra foreldrene sine, overtar de altså inngangsverdien på fritidsboligen. 

En inngangsverdi er det eiendommen kostet da foreldrene kjøpte den.

Inngangsverdien regnes mot utgangsverdien, altså hva eiendommen blir solgt for. Ved å sammenligne disse to er det lett å fastslå om man har solgt med gevinst. 

Gevinsten finner du ved å trekke inngangsverdien, inkludert eventuelle påkostninger i løpet av eiertiden, fra salgssum, fratrukket kostnader tilknyttet salget som for eksempel taksering, megler eller oppussing gjort i forbindelse med salg.

Arveoppgjør er komplisert. Både arveloven og ekteskapsloven inneholder begrensninger. Det kan derfor være lurt å snakke med en advokat dersom du er usikker på noe i tilknytting til arv. 

Hvis barna beholder hytta

Det er også fult mulig å beholde hytta i fellesskap, men da burde dere snakke litt om hvordan dette skal gjøres. Hvor mye er dere der sammen, eller med hver deres familie? Hvordan fordeler dere hytta i helger, påsken, sommerferien osv? 

En hytte krever også vedlikehold, hvordan skal dere fordele dette arbeidet? Er dere enig om hvordan dere skal bruke hytta og hvilken standard man skal forlate hytta i? 

Skriftlige avtaler

Det er lurt å sette seg ned å lage en skriftlig avtale om hvordan dere faktisk skal dele på hytta. 

Kanskje dere tenker at det ikke er nødvendig for deres familie? Dette gjelder også hvis dere er en familie uten de store uenighetene. 

En avtale opprettes ikke bare fordi det er uenigheter, men for å forhindre senere konflikter. En av dere kan for eksempel møte en ny partner som er vanskelig å forholde seg til, få en helt annerledes økonomi, skaffe en ny hobby som går utover bruken av hytta, eller lignende. 

Det er lettere å lage en god avtale med fine løsninger på bruk, felleskostnader og vedlikehold når hele familien er på et godt sted. 

For å unngå konflikter er det derfor lurt å opprette en skriftlig avtale. 

Snakk med en dyktig advokat

Trenger du hjelp eller svar på spørsmål om arveoppgjør? Vi hjelper deg med å finne dyktige advokater, som hjelper deg med å holde konfliktnivået nede. 

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut hva du trenger hjelp til, så finner vi advokater som har spesialisert seg på dette.

Etter kort tid vil du motta flere tilbud. Da er det lettere å sammenligne dem og velge en advokat som passer deg best.

Tjenesten er gratis og uforpliktende!

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Finn beste advokat for din sak

Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.