Advokat
6 min lesetid
Sist oppdatert: 16 mai 2024

Hva er pliktdelsarv?

Man kan ikke testamentere bort verdiene sine helt fritt. Dersom du etterlater deg livsarvinger, vil de ha krav på en bestemt del av arven. Delen de har krav på kalles pliktdelsarv. Hvordan fungerer det?
Pliktdelsarv er arv livsarvinger har krav på, og arvelater ikke kan råde fritt over.
Livsarvingene dine har krav på en pliktdelsarv.

Loven inneholder regler om pliktdelsarv for å sikre forutberegnelighet for avdødes livsarvinger.

Pliktdelsarven begrenser også den avdødes mulighet til å prioritere andre enn barna, og hindrer forfordeling mellom arvingene.

Pliktdelsarv er altså arv livsarvinger har krav på, og arvelater ikke kan råde fritt over. Med andre ord: Ingen kan testamentere bort pliktdelsarven, men det finnes situasjoner som kan begrense den. Dette skal vi ta for oss nedenfor.

Her kan du lese mer om arverekkefølgen.

Livsarvinger er arvinger i direkte nedstigende linje fra avdøde, for eksempel barn og barnebarn

Hvor mye er pliktdelsarven på?

I utgangspunktet er to tredjedeler av arven forbeholdt avdødes livsarvinger. Det finnes likevel enkelte unntak og begrensninger.

Siste tredjedelen av arven blir kalt "den frie tredjedel". Den kan arvelater råde fritt over. Det vil si at de kan testamentere bort denne delen til hvem de selv ønsker.

Hva livsarvingene arver avhenger av avdødes:

 • Sivile status
 • Testament

Du finner bestemmelsene om pliktdelsarv i arvelovens § 50. Hvis avdøde ikke opprettet et testament før sin død, gjelder arvelovens regler.

Her kan du lese mer om hvordan du oppretter et testament.

Trenger du hjelp fra advokat?
Få tilbud på dyktige advokater, som kan hjelpe deg med svar på spørsmålene dine, gi råd eller opprette/endre et testament.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Den nye arveloven gjelder fra 1. januar 2021. Det kan da være lurt å sjekke om din ektepakt, samboeravtale eller testament er oppdatert i henhold til den nye arveloven.

Pliktdelsarv på to tredjedeler av arven

Størrelsen på pliktdelsarven til hvert barn økte fra 1 million kroner til 15 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G) i den nye arveloven som trådte i kraft 1.1.2021.

Grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2023 er kr 118 620, men endres som sagt en gang i året.

Dersom du har et eldre testament, må du derfor gjøre om på det, så ønskene dine baserer seg på de nye reglene.

Fra 1 million kroner til over 1,5 millioner

15 ganger Grunnbeløpet er per dags dato 1 779 330 kroner. Ettersom grunnbeløpet justeres hvert år, vil pliktdelsarven også justeres løpende.

Beløpet gjelder for hvert barns linje. Det vil si, dersom arvelater hadde tre barn, hvor en er død, vil det avdøde barnets andel på 15 G bli fordelt på vedkomne sine barn.

Eksempel

En kvinne dør i 2023. Hun hadde en formue på kr 9 millioner kroner, og hadde tre barn, hvorav to er i live. Det avdøde barnet har to barn. Beløpsgrensen etter ny lov, på kr 1 779 300 millioner kroner, vil her kunne gjøres gjeldende.

De to barna til arvelateren som er i live skal hver ha kr 1 779 300 millioner kroner. Det avdøde barnet sin andel på kr 1 779 300 kroner vil bli fordelt likt på hvert av de to barnebarna, 889 650 kroner på hver.

Hvordan må man forholde seg til arveloven?

Arvelovens regler om pliktdelsarv er ufravikelig. Det betyr at det ikke er lov å avtale eller bestemme noe som er i strid med reglene.

Pliktdelsarven har prioritet foran hva som står i et testament.

Hvis et testament inneholder noe som bryter med pliktdelsarven, vil det derfor være helt eller delvis ugyldig. I visse tilfeller, kan det være lov hvis det foreligger et spesielt rettsgrunnlag for det.

Har ektefeller rett på pliktdelsarv?

Det er bare livsarvinger som har rett til pliktdelsarv, men ektefeller har rett til å arve en viss minstesum.

Hvis den avdøde har ektefelle og livsarvinger, har ektefelle krav på en fjerdedel av den avdødes formue. Minstearven er til ektefellen på 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G).

4 ganger grunnbeløpet utgjør i dag 474 480 kroner.

Denne minstesummen er faktisk prioritert foran livsarvingenes pliktdelsarv. Det vil si - pliktdelsarven faller bort, hvis arvelater har en formue på mindre enn 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G).

Her kan du lese mer om:

Trenger du juridisk hjelp?
Få tilbud og kom i kontakt med dyktige advokater med lang erfaring i arverett.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Pliktdelsarv og uskiftet bo

 Å sitte i uskiftet bo betyr at den gjenlevende ektefellen/samboer overtar avdødes formue, eiendeler og gjeld, og utsetter oppgjøret og delingen med de andre gjenlevende arvingene.

Delingen vil da skje etter at gjenlevende ektefelle/samboer er død, eller ikke lenger sitter i uskifte.

Retten til å sitte i uskiftet bo, har prioritet foran utbetaling av pliktdelsarv til livsarvingene.

Her kan du lese mer om hvordan du arver gjeld.

Unntak

Unntaket er dersom det er særkullsbarn med i bildet. Særkullsbarn er barn av arvelater, men ikke av gjenlevende ektefelle. De har derfor rett til å kreve sin pliktdelsarv utbetalt med en gang.

Hvordan kan man råde over pengene når man er i live?

Når du er i live, står du i utgangspunktet fritt til å dele ut penger og verdier. Du trenger altså ikke å tenke på pliktdelsreglene da, med mindre du sitter i uskiftet bo.

I mange tilfeller er det gode grunner til hvorfor man ønsker å forskjellsbehandle livsarvinger. Da kan det være lurt å gjøre dette før arveoppgjøret.

Samboeres arverett

Samboere som har, venter, eller har hatt barn sammen har arverett etter hverandre.

Arven ligger på 4 G, men kan endres i testament. Endringen kan gjøre at gjenlevende samboer arver mindre eller mer enn 4 G.

Samboere har rett til å sitte i uskifte dersom de bare har fellesbarn. Sammenlignet med ektefeller, er deres rett til å sitte i uskifte mer begrenset.

Kan du testamentere bort eller avkort arven?

I utgangspunktet kan du testamentere bort alt annet enn minstearven og pliktdelsarven.

Avkortning av arv innebærer en reduksjon av livsarvingens arv, som er ment å utjevne tidligere forskudd på arv, eller gaver av en viss størrelse.

Det er ikke lenger lov å avkorte for noe som allerede er gitt av økonomisk verdi.

Må opplyses om

Dersom arvelater ønsker å gi en gave, eller et forskudd på arv som vil kunne avkorte arven senere, må arvelater si dette til livsarvingen det gjelder før verdien blir gitt.

Da er livsarvingen informert om hvordan gaven eller forskuddet vil spille inn i arveoppgjøret senere, og eventuelt takke nei.

Her kan du lese mer om hvordan du gir forskudd på arv.

Trenger du juridisk hjelp?

Arveretten inneholder mange regler, unntak og formkrav at det kan bli vanskelig å ha helt oversikt. I tillegg er det mye følelser knyttet til fordeling av arv.

En dyktig advokat kan hjelpe deg med å opprette et testament, eller finne hva du har rett på, og hvordan du skal gå frem dersom det oppstår uenigheter. Om du har mange spørsmål, kan også advokaten din gi deg svarene du trenger.

Sammenlign pris på dyktige advokater

Vi hjelper deg med å sammenligne dyktige advokater som jobber i ditt område.

Alt du trenger å gjøre er beskrive saken din i skjemaet vårt, så tar vi dere videre til flere advokater med god erfaring innen arverett.

Etter kort tid vil du motta tilbud fra flere advokater. Da er det lettere å sammenligne tilbudene, og velge den advokaten du føler gir deg det beste tilbudet.

Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Finn beste advokat for din sak

Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.