cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Advokat
6 min lesetid
Sist oppdatert: 15 mai 2024

Arv samboer - Hva arver samboer?

Hvis man er gift, følger det av loven at den gjenlevende ektefellen arver den avdøde. Samboere har ikke samme arverett etter loven, og må derfor gå aktivt inn for å sikre hverandre.
Arv av samboer
Samboere må gå mer aktivt inn for å sikre en rettferdig arv etter hverandre. Les mer om det her.

På grunn av arvereglene i loven, har samboere et større sikringsbehov. Dette ordner mange ved å opprette et:

Hvordan fungerer egentlig samboeres arverettigheter?

Vil du opprette et testament?
Få flere gode tilbud fra dyktige advokater, og sammenlign prisen.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Hvor mye kan samboer arve?

I utgangspunktet inneholder loven svært få regler for arv av samboer.

Loven oppstiller likevel noen rettigheter for arv av samboer, dersom de har, har hatt eller venter felles barn sammen.

Hvis et samboerpar oppfyller dette kravet, har gjenlevende samboer rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, og rett til å overta visse eiendeler i uskifte.

Samboers arverett og rett til å sitte i skifte varierer ut ifra familiesituasjonen og formuen.

Folketrygdens grunnbeløp er et fastsatt beløp som de fleste ytelsene i folketrygden utregnes i forhold til. 

Arverett for samboere med felles barn

Når avdøde går bort, vil den gjenlevende samboeren har rett på en minstearv på 4 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Folketrygdens grunnbeløp er per 1. mai 2023 er 1 G = kr 118 620, og samboer har derfor rett på 474 480 kroner.

Hvis boet ikke er stort nok, vil minstearven går foran barnas pliktdelsarv.

Et dødsbo er alt en død person etterlater seg av formue og gjeld.

Barnas pliktdelsarv er den delen av arven som arvelateren ikke kan ta fra arvingene i testament. Denne er på 15 G, som vil si ca. 1,7 millioner kroner.

For å ha arveretten i behold må samboerforholdet fremdeles ha bestått på dødsfallstidspunktet.

Arveretten kan utvides eller innskrenkes ved testament. Dette kommer vi tilbake til litt senere.

Kan gjenlevende samboer sitte i uskiftet bo?

Å sitte i uskifte betyr at lengstlevende har rett til å overta alt det den avdøde eide og disponerte over, uten å måtte gjøre opp arven med de andre arvingene først. Dette betyr at gjenlevende samboer også tar over avdødes gjeld.

Retten til å sitte i uskifte følger direkte av loven. Gjenlevende samboer med felles barn har altså rett til dette, uten at det er fastsatt i et testament.

Et uskiftet bo vil kunne inneholde:

 • Felles bolig med innbo som er brukt i fellesskap
 • Bil og fritidsbolig som er brukt i fellesskap.
 • Innbo som er brukt i fellesskap
 • Eventuelt andre eiendeler som er fastsatt i testament eller arvingene samtykker til.

Ønsker dere å sikre hverandre med andre ting, som fond, aksjer og bankkontoer, må dette komme frem i et testament.

Alle punktene kan utvides eller innskrenkes i et testament.

Samboere med felles barn har rett til å sitte i uskifte etter hverandres død.

Rent praktisk blir arveoppgjøret med avdødes arvinger utsatt.

Loven inneholder regler for uskifte for å sikre den gjenlevende en økonomisk mulighet til å bli sittende med felles bolig.

Arveoppgjøret vil bli fordelt når den gjenlevende samboeren dør, eller vilkårene for uskifte opphører.

I mellomtiden kan den lengstlevende bruke boet innenfor de rammer arveloven har satt.

Grunner til bortfall av retten til uskifte:

 • Nytt ekteskap 
 • Samboerskap som har vart i minst to år
 • Har eller venter barn med ny samboer
Usikker på din arverett, eller rett til å sitte i uskifte?
Kom i kontakt med dyktige advokater, som kan hjelpe deg med dine spørsmål om arv.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Uskifte for samboere med særkullsbarn?

Det er andre regler som gjelder dersom avdøde hadde særkullsbarn. De må nemlig gi samtykke for at den gjenlevende samboeren kan sitte i uskiftet bo.

Særkullsbarn må gi samtykke for at gjenlevende samboer kan sitte i uskifte.

Dette samtykket kan man også få eller bli enige om mens alle er i livet. Med andre ord, et forhåndssamtykke.

Særkullsbarn er barn til den ene parten i et ekteskap. Særkullsbarn er dermed bare livsarving til den ene parten.

Fordi særkullsbarn bare er barnet til den avdøde, har de i utgangspunktet rett til å kreve sin arv umiddelbart.

Hvis særkullsbarna ikke ønsker å gi et slikt samtykke, kan et alternativ være å skifte med særkullsbarna, men sitte i uskifte med fellesbarna.

Så ja, samboere har lov til å sitte i uskiftet bo dersom de har felles barn, men ikke nødvendigvis hvis avdøde hadde særkullsbarn.

Arverett for samboere uten felles barn

Dersom gjenlevende samboer og avdøde ikke hadde felles barn sammen, har man etter arveloven ikke arverett etter hverandre.

I mange tilfeller er det behov for å opprette et testament for å sikre både egne og hverandres rettigheter og ønsker.

Opprett et testament

Hvis dere ikke synes at fordelingen etter arveloven blir rettferdig i deres tilfelle, er det viktig å lage et testament.

Dette er et dokument som inneholder hva som skal skje med testators eiendeler etter sin død.

Mange velger å gjøre dette for at samboeren eller ektefellen skal arve mer, andre vil tilgodese et barn, barnebarn eller en god venn mer enn hva loven skulle tilsi.

Dersom du reduserer arven til samboeren, skal samboeren ha fått kjennskap til testamentet før dødsfallet.

Dersom avdøde var barnløs, kan vedkommende testamentere bort hele eller deler av formuen til samboeren.

Lurer du på hvordan ektefeller arver hverandre? Les mer om dette her.

Ønsker du å opprette et testament?
Kom i kontakt med dyktige advokater som kan hjelpe deg med å opprette et testament.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Hvilke begrensninger gjelder ved testament?

Samboere må følge følgende begrensinger når de skal testamentere bort hele eller deler av arven.

 • Livsarvingene skal til sammen arve minst 2/3. Det vil si at dette ikke kan tas fra dem ved å opprette testament. Samboerens arverett kan settes til inntil 1/3 (33 %) av boet.
 • Etter minst 5 års samboerskap utvides adgangen til å opprette testament slik at arveretten fortsatt er 1/3 (33 %) av boet, men det kan bestemmes at arven minst skal utgjøre en verdi tilsvarende 4 g. Denne arven går foran særkullsbarnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler.

Trenger du å opprette et gjensidig testament?

Det er mange regler om gjensidige testamenter, og det kan være vanskelig å ha helt oversikt. Likevel er det veldig lurt å opprette et, og gjerne før det haster.

Med et testament i orden vet du at arven blir fordelt slik du mener er rettferdig og riktig.

En god advokat kan hjelpe deg med å sikre riktig arv etter hverandre.

Lag en samboeravtale nå

Et testament er viktig for å sikre at samboere får en rettferdig og riktig arv etter hverandre. En samboeravtale er viktig for å fordele felles bolig og innbo mens man fremdeles er i live. Den beskriver også fordelingen av verdiene deres.

En samboerkontrakt er også aktuelt hvis dere skal skaffe dere en bil og fritidseiendom, eller noe annet som representerer store verdier.

Hvilke forsikringer trenger dere?
Få flere gode tilbud på forsikring. Da er det lettere å sammenligne vilkår og pris.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Ønsker du tilbud på advokat? 

Gjenlevende samboere har dessverre færre rettigheter enn det gjenlevende ektefelle har, enten om de har felles barn eller ikke.

Derfor er det viktig at samboere går aktivt inn for å sikre hverandre - spesielt samboere uten felles barn.

Vi anbefaler sterkt å opprette en samboeravtale og et testament som beskriver deres rett til arv av hverandre.

Ønsker du tilbud fra flere advokater? På denne måten er det lettere å sammenligne tilbudene, og velge tilbudet du synes er best.

Tjenesten er gratis og uforpliktende. Det vil si at du kun takker ja, dersom du synes tilbudet er bra!

Alt du trenger å gjøre er å fylle inn skjemaet på siden, så fikser vi resten.

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Finn beste advokat for din sak

Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Spørsmål og svar om samboers arverett