Advokat
7 min lesetid
Sist oppdatert: 21 april 2024

Derfor burde dere opprette en samboerkontrakt - bolig

Skal dere flytte eller kjøpe bolig sammen? Da er det viktig med en samboeravtale for å sikre ordnede økonomiske forhold, både for nå, men også i fremtiden.
Samboerkontrakt
Samboere burde opprette en avtale for samboerskapet, så de er sikret en rettferdig fordeling av verdiene sine.

Samboere har dessverre ikke det samme rettslige rammeverket som gifte par har. Når to samboere flytter sammen, burde de derfor opprette en avtale som beskriver fordelingen av verdiene. En samboerkontrakt er også aktuelt hvis dere skal skaffe dere en bil, fritidseiendom eller noe annet som representerer store verdier.

Spesifiser hvem som eier hva i samboeravtalen

En kontrakt, også kalt samboeravtale, er et dokument med rettigheter og plikter som samboerne har blitt enige om. Avtalen tar også for seg hvordan ting og eiendeler skal fordeles dersom forholdet tar slutt.

Hva burde avklares i en samboerkontrakt/samboeravtale?

Det viktigste å avklare i samboerkontrakten er:

 • Eierforhold
 • Lån og gjeldsforpliktelser
 • Forpliktelser partene har ovenfor hverandre
 • Faste felles utgifter – hvordan fordeles regningene?
 • Hva skjer ved salg eller brudd?

Her kan du lese mer om hvordan du kjøper deg inn i samboers bolig. 

Skal dere kjøpe bolig sammen?
Vi hjelper deg med å forhandle frem et godt tilbud på lån.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

En skriftlig samboerkontrakt er sterkt anbefalt.

På denne måten kan man unngå mange konflikter hvis forholdet tar slutt.

I verste fall kan disse konfliktene bli langvarige og rettslige.

Selv om dere har blitt munlig enig om hvordan dere vil gjøre det ved et eventuelt brudd, bør det skrives ned.

Muntlige avtaler er i prinsippet like bindende som skriftlige, men det er vanskelig å bevise hva som ble avtalt muntlig, i ettertid.

Eierforhold - hvor mye eier dere?

I samboeravtalen burde det stå tydelig hvor stor del av leilighet eller hus som eies av hvem.

Etter å ha kjøpt en ny bolig, blir grunneiendommen overført fra tidligere eier til den nye.

For at den nye eieren skal bli registrert hjemmelshaver i de offentlige eiendomsregistre, må skjøtet tinglyses.

Et skjøte er et skjema den tinglyste eieren bruker for å overføre fast eiendom til en annen person.

Det er eierforholdet som står i skjøtet som er avgjørende for hvor mye hver av dere eier av boligen, med mindre det står noe annet i samboeravtalen.

Det som står i samboerkontrakten, går foran de formelle eierforhold som eventuelt står i skjøtet. 

Hvis en av dere har gått inn med mer egenkapital enn den andre, kan fordelingen bli feil og urettferdig dersom samlivet tar slutt og dere skal selge boligen.

Vedkomne som gikk inn med mer egenkapital kan nemlig tape mye penger hvis eierbrøken ikke er satt riktig i skjøtet.

Eiendomsmegler tar utgangspunkt i at boligen skal fordeles 50/50 mellom to som kjøper en bolig.

Hvis dere stiller med ulik egenkapital, eller skal betale ulikt på boliglånet, bør eierandelen i boligen også reflektere dette.

Når boligen selges igjen, vil den som eier 30 prosent ha rett på 30 prosent av salgsgevinsten. Dette gjelder også hvis salget fører til et eventuelt tap. Da må man også dekke 30 prosent av tapet.

Gi derfor beskjed til eiendomsmegler hvor stor eierandel dere ønsker på skjøtet.

 • Sett opp en oversikt over hva hver av dere eier, herunder arvemidler. Eiendeler som dere eier sammen, for eksempel felles bolig, må angis med eierbrøk.
 • Det kan også være naturlig å avtale at eiendeler anskaffet i samboertiden, eies med en halvdel hver – med mindre noe annet er avtalt eller klart fremgår av anskaffelsen.

Lurer du på hvor mye du eier av boligen? Prøv vår eierbrøkskalkulator her. 

Skal du kjøpe deg inn i bolig?

Dersom du eller kjæresten skal flytte inn til den andre, burde samboerkontrakten regulere hvor stor andel av boligen dere skal eie hver. Med andre ord - hvor mye skal opprinnelig eier eie, og hvor mye skal den andre kjøpe seg inn i.

Andre ting som burde bli avtalt i samboeravtalen er hvordan den som kjøper seg inn i boligen skal betale seg inn. Skal vedkomne betale seg inn med en stor sum nå, eller betale seg inn over tid - ved månedlig leie, eller faste bidrag til låneutgiftene?

Det er eierforholdet i samboerkontrakten som blir ansett som det reelle eierforholdet i en eventuell tvist.

Når man kjøper seg inn i en annen sin bolig, burde dette formaliseres gjennom å tinglyse skjøtet. Da må den som kjøper seg inn også betale dokumentavgift.

Hvem er ansvarlig for gjelden?

Det skilles mellom gjeldsansvar utad og gjeldsansvar innad.

 • Gjeldsansvar utad er den som er ansvarlig for gjelden overfor kreditor.
 • Gjeldsansvar innad er hvem av ektefellene som er internt ansvarlig for gjelden.

Samboerkontrakten burde si noe om hvordan ansvaret for boliggjelden skal fordeles innad.

Hvorfor er det viktig å avklare gjeldsforpliktelser?

Det er særlig viktig i de tilfellene der bare den ene av dere står som ansvarlig for gjelden overfor kreditor.

Hvis samlivet tar slutt vil den som har gjeldsansvaret utad fortsatt være ansvarlig overfor kreditor. Dersom det er avklart i samboerkontrakten hvordan gjelden skal fordeles innad, er man sikret retten til å kreve den andre parten sin andel av gjelden.

Kan du arve gjeld?

Forpliktelser partene har ovenfor hverandre 

Ofte har samboere ulike økonomi på grunn av inntekt, arv eller sparing. Dersom det er store forskjeller, bør avtalen inneholde noen punkter om hvordan fellesøkonomien skal organiseres.

Med andre ord - hvordan skal regninger og utgifter fordeles?

Mange velger å inngå en avtale om å bidra etter evne.

Andre ting dere kan vurdere å ta med i avtalen er:

 • Skal dere ha en felles konto?
 • Hvordan fordeler dere løpende utgifter?
 • Hvor mye skal hver av dere betale inn til felles konto?
 • Hvilke forsikringer har dere?
 • Hvordan skal dere spare?
Ønsker du hjelp fra advokat?
Det er ikke et krav å bruke advokat i forbindelse med opprettelsen av en samboeravtale, men det kan være praktisk. Motta gratis og uforpliktende tilbud fra advokater her.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Deling ved et eventuelt samlivsopphør

Hvis forholdet tar slutt kan en samboerkontrakt bidra til at dere unngår de store konfliktene.

Slike konflikter kan ofte bli langvarige, rettslige, dyre og ikke minst følelsesmessige.

Selv om dere muntlig har blitt enig om hvordan dere vil gjøre det ved et eventuelt brudd, bør det skrives ned.

Muntlige avtaler er i prinsippet like bindende som skriftlige, men det er vanskelig å bevise hva som ble avtalt muntlig, i ettertid.

Noe av det dere burde avklare:

 • Hvilke eiendeler eier dere sammen?
 • Hvilke eiendeler skal holdes utenom fordelingen?
 • Hvordan skal dere fastsette verdien hvis en blir boende?
 • Hvordan kan dere kjøpe ut hverandre?
 • Hva gjør dere med gjelden?
 • Hva skjer med forsikringsavtalene?

Her kan du lese mer om hvordan et samlivsbrudd fungerer for samboere.

Hvordan forsikre hverandre?

Mange samboere velger å ikke opprette samboerkontrakt fordi de tenker at forholdet aldri vil ta slutt, eller fordi de tenker at de skal klare et brudd uten store konflikter og uenigheter.

Det viktig å huske at det ikke bare er et brudd som kan være grunnen til hvorfor du har behov for en skriftlig avtale.

En samboerkontrakt kan også ta for seg hva som skjer dersom den ene blir syk, utsatt for en ulykke eller i verste fall dør.

Derfor er det lurt med en oversikt i samboerkontrakten over hvilke forsikringer dere har som angår hverandre og sikrer den andre.

Mange velger å ha en livsforsikring. Den vil sikre den gjenlevende parten hvis uhellet er ute.

Trenger du livsforsikring eller andre forsikringer?
Her kan du få tilbud på de forsikringene du trenger.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Har dere felles barn?

Har dere barn, enten det er mine, dine eller våre barn, bør dere alltid opprette en samboeravtale.

Arven etter samboere med barn er begrenset til fire ganger folketrygdens grunnbeløp.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2023 er kr 118 620.

(Det vil si arven er begrenset til 4 x 118 620= 474 480 kr).

Gjensidig testament for samboere

Hvis to samboere ønsker å tilgodese hverandre i ett testament, kan de opprette et gjensidig testament.

På denne måten kan de tilgodese hverandre uavhengig av hvem som dør først.

Testamentet burde også inneholde hva som skjer med arven etter den lengstlevende partneren dør.

Hvis samlivet tar slutt, må man huske å tilbakekalle testamentet. Hvis ikke - vil det fortsette å gjelde etter samlivsbruddet.

Selv om du oppretter et testament, har barn fortsett en pliktdelsarv, som må følges.

Oppbevaring av samboerkontrakt

Generelt om hva du bør passe på ved inngåelse av ferdigutfylte samboeravtaler:

 • De punktene i avtalen som ikke er anvendelige i deres tilfelle, må strykes ut slik at det ikke kan føyes inn nye forpliktelser etter at partene har underskrevet.
 • Begge parter bør ha en kopi av kontrakten. Selve kontrakten bør oppbevares på et trygt sted, for eksempel i bankboks, i nettskyen, hos en nøytral tredjemann eller tilsvarende.
 • Der hvor man i avtalen har krysset av for punktet ” i henhold til særskilt avtale”, bør denne legges ved.
 • Dersom man ønsker å endre eller legge til nye punkter i avtalen, strykes de gamle punktene ut og nye endringer vedlegges.

Det er viktig å gjennomgå samboeravtalen jevnlig, da forhold som kan ha betydning for eierforholdet ofte vil kunne endres i løpet av samboerskapet.

Få tilbud fra dyktige advokater

Uansett om du ønsker å opprette en samboerkontrakt, et gjensidig testament eller begge deler - vi kan hjelpe deg!

Et generelt problem med samboeravtaler er at de er uklare eller ufullstendige. Det er derfor viktig at dere bruker tid når dere inngår en samboeravtale, slik at problemer unngås.

Alt du trenger å gjøre er å fylle inn skjemaet på siden vår. Vi tar så kontakt med dyktige advokater innen kontraktsrett og arverett.

Etter kort tid vil du motta tilbud fra flere av dem. Da er det lettere å velge den du mener kan gi deg det beste tilbudet.

Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Spørsmål og svar til samboerkontrakt