Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Eierbrøk for bolig - kalkuler hvor mye du eier av boligen

Vet du egentlig hvor mye hver av dere eier av deres felles bolig, eller hvor mye dere burde eie? Vår eierandelskalkulator gjør det enkelt for deg å finne ut av det.  

En eierandelkalkulator gi en pekepinn på hvor mye dere eier hver av felles bolig. Alt dere trenger å gjøre er å fylle inn egenkapitalen dere går inn med, eller hvor mye av lånet dere står for.

Dermed får dere en prosentvis fordeling av hva dere bør eie av boligen hver for dere.

Dere trenger selvfølgelig ikke å følge denne utregningen hvis dere ønsker en annen fordeling, men det kan være lurt å sjekke ut hvis du lurer på hvilken eierandel du burde ha.

Hvorfor er det lurt å sjekke eierbrøken?

Har dere kjøpt bolig sammen, og sjekket at eierbrøken stemmer?

Det burde dere gjøre. Husk at eierandelen ikke blir bestemt av banken, men av hva som står i skjøtet.

Hvis en av dere har gått inn med mer egenkapital enn den andre, kan vedkomne tape mye penger hvis eierbrøken ikke er satt riktig.

Eiendomsmegler tar utgangspunkt i at boligen skal fordeles 50/50 mellom to som kjøper en bolig.

Hvis dere stiller med ulik egenkapital, eller skal betale ulikt på boliglånet, bør eierandelen i boligen også reflektere dette.

Gi derfor beskjed til eiendomsmegler hvor stor eierandel dere ønsker på skjøtet.

Hvordan tinglyse skjøtet?

Et skjøte er et dokument som overfører en bolig fra en eier til en ny eier. Ved salg av bolig pleier eiendomsmegleren og registrere den nye eieren i Norges offisielle eiendomsregister - Matrikkelen, så den nye eieren kan tinglyse skjøtet.

Vi tinglyser for å beskytte oss selv mot at andre kan selge, pantsette eller tinglyse heftelser på boligen vår.

Før du tinglyser har du ikke et godt rettsvern. Du blir nemlig ikke sett på som rettslig eier av eiendommen.

Hvis du ikke tinglyser, er det snakk om et blanco skjøte. Det kan du lese mer om her.

Tinglys begge eierne

Hvis flere personer kjøper en bolig sammen, burde det tinglyses at alle er eiere. Dette meldes da inn til Statens kartverk, med hvor stor andel av boligen hver av dem eier.

Særlig samboere som kjøper seg inn i den andre sin leilighet ser ut til å glemme, eller ikke tenke over å gjøre dette. Hvis dere ikke tinglyser begge som eiere kan det oppstå problemer ved et eventuelt brudd.

Hva er dokumentavgift?

Dokumentavgift er en avgift du må betale inn til staten når du tinglyser skjøtet. Denne avgiften gjelder hvis du kjøper deg inn i et sameie, men i et boligaksjeselskapet eller borettslag.

Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av kjøpesummen. Det er viktig å regne inn denne kostnaden for å se på hva totalprisen blir. Avgiften kan utgjøre flere hundre tusen.

2,5 prosent av boligens verdi:

  • Avgiften på en leilighet til 2 millioner vil være 50 000 kroner
  • Avgiften på en leilighet til 5 millioner vil være 125 000 kroner
  • Avgiften på en leilighet til 8 millioner vil være 200 000 kroner

Skal dere kjøpe sammen?

Banken bestemmer hvor mye lån dere får, og hvor høy rente dere betaler. Våre rådgivere kan forhandle boliglån på vegne av dere, helt gratis og uforpliktende.

Vil dere ha et estimat på hvor mye dere kan låne, eller hvor mye lånet kommer til å koste dere? Sjekk ut vår boliglånskalkulator her.

Hva må du tenke på når dere kjøper bolig sammen?

Når dere skal kjøpe en felles bolig, er det viktig å lage en skriftlig, rettferdig eieravtale.

I avtalen burde dere se på hva hver av dere har betalt i egenandel, og hvordan dere skal betale ned på lånet fremover. Sett gjerne opp et lite regnestykke, eller bruk vår kalkulator for å se hvordan brøken blir.

Avtalen burde blant annet inneholde svar på disse spørsmålene:

  • Hvor mye lån skal hver av dere være ansvarlig for?
  • Hvor mye egenkapital stiller hver av dere?
  • Er det andre utgifter som bør være med i eierbrøken?

Kjøpe bolig med ulik egenkapital

Veldig mange par tar opp et boliglån med ulik egenkapital.

Eksempel:

Person 1 og person 2, trenger en egenkapital på 450 000 kroner for å kjøpe en bolig med totalsum på tre millioner kroner.

  • Person 1 har 150 000 kroner i egenkapital
  • Person 2 har 300 000 kroner i egenkapital

Det gir dem en samlet egenkapital på 450 000 kr.

Etter banken har trukket fra egenkapitalen, vil dere sitte igjen med et samlet lån på 2 550 000. Det kan dere for eksempel dele på to, slik at dere har et lån på 1 275 000 hver.

Hvordan finne eierbrøken?

For å finne eierbrøk på boligen, må man da se hvor stor andel av kjøpesum hver av dere har. Dette er deres andel av lån og egenkapital. Det vil si at person 1 har stått for 1 425 000 kr av kjøpesum, mens person 2 har stått for 1 575 000 kr av kjøpesum.

Riktig prosent finner dere ved å dele deres andel av kjøpesum på den totale kjøpesum. Gang deretter med 100.

  • Person 1: 1 425 000 / 3 000 000 * 100 = 47,5 prosent.
  • Person 2: 1 575 000 / 3 000 000 * 100 = 52,5 prosent

Dere kan også bruke kalkulatoren øverst på siden til å finne eierbrøk. Der kan dere også se hvordan det blir hvis den ene parten skal betale mer av lånet enn den andre.

Eie like mye?

Det går også an å eie like mye selv om person 1 og 2 stiller med ulik egenkapital. Det er mange grunner til at folk velger å gjøre det slik.

Hvis en tjener mye mindre enn den andre, men likevel bidrar vel så mye i samlivet og med økonomi etter evne, kan det føles rettferdig å dele eiebrøken likt.

Det eneste dere må huske på er at ved et eventuelt brudd, vil begge få igjen det samme, selv om dere gikk inn med to helt forskjellige beløp.

Vil dere vite hva boligen er verdt i dagens marked? Finn riktig verdivurdering her.

Viktigheten av en samboerkontrakt

Uansett om du skaffer en bolig sammen med kjæresten, en venn eller noen andre, burde dere skrive en samboerkontrakt, der dere avtaler viktige momenter for bo-og eierforholdet deres.

Målet med samboeravtalen er at den skal gi en rettferdig fordeling av boligen, dersom noe skulle skje og samboerskapet tok slutt.

Samboere uten felles barn har ikke like sterke rettigheter som ektefeller. Fordelingen av deres eiendeler og økonomi er derfor ikke like godt regulert i loven.

Sikrer dere for uforutsette hendelser

De færreste som flytter sammen med kjæresten liker å tenke på at det kan ta slutt, men det er veldig lurt at samboere lager en avtale likevel.

En samboeravtale gjelder heller ikke bare ved et brudd. Det kan skje andre ting i livet, som endrer på bo-situasjonen deres.

En av partene kan falle bort, og da vil det være vanskelig for gjenlevende å kunne beholde eiendeler og boligen, dersom dere ikke har en samboerkontrakt.

Det finnes flere samboerkontrakt-maler dere kan bruke på nettet. Dere kan også ordne kontrakten sammen med en advokat.

Samboeravtalen er gyldig og bindende når begge har signert.

Endre eierbrøk?

Det går an å endre en eierandel senere. Ulike forhold kan gjøre at man ønsker å gjøre dette, for eksempel hvis en arver 500 000 kroner, og ønsker å putte pengene inn i boligen.

Hvis begge partene er enig i at eierbrøken skal forandres, burde dere skrive en ny avtale.

Få gode tilbud på boliglån

Tjenestetorget kan hjelpe deg med å finne banker som kan gi deg gode tilbud på boliglån. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden vår!

Våre rådgivere kan forhandle boliglån på vegne av dere, helt gratis og uforpliktende.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid
Vi hjelper deg med å sjekke hvilke tilbud du kan få på boliglån eller refinansiering, med ett skjema. Tjenesten er gratis og uforpliktende.