Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Boliglånskalkulator – sjekk hvor mye lånet kan koste

Før man kontakter de ulike bankene, kan det være greit å ha et bilde på hvor mye et boliglån kommer til å koste deg hver måned. En boliglån-kalkulator er en enkel måte å gjøre dette på.

Da vil du få et estimat på hvor mye lånet koster deg hver måned. Slik at du for eksempel kan måle det opp mot kostnadene du har i dag.

Enten du ønsker å refinansiere et eksisterende boliglån eller kjøpe bolig med et nytt lån.

Med boliglånkalkulatoren vår over, kan du gjøre dette. Da fyller du enkelt inn hvor mye du ønsker å låne, nedbetalingstid og velger rentesatsen du tror du får. 

Effektiv rente regnes ut omtrentlig av lånekalkulator basert på typiske gebyrer for et vanlig boliglån.

Er du usikker på hvilken rentesats du kan få, kan du fylle ut vårt skjema for boliglån.

Boliglånsrente bestemmes nemlig av blant annet inntekt, egenkapital og eksisterende gjeld.

Annuitetslån-kalkulator

Annuitetslån er den vanligste låneformen. Da har man like store terminbeløp gjennom hele låneperioden. Mens forholdet mellom renter og avdrag endrer seg hver gang du betaler inn.

Vår kalkulator over på siden, tar utgangspunkt i denne låneformen og gir deg en månedskostnad tiltenkt annuitetslån.

Renten du må betale regnes ut etter hvor mye du skylder til enhver tid. Derfor vil rente-delen av terminbeløpet stadig synke ved hver betaling. 

Har du kortere nedbetalingstid, vil du også betale mindre i renter totalt.

En ting som likevel er verdt å tenke på, er at man bør sette pengene der det er høyest rente. Har du kredittgjeld eller forbrukslån, bør du som regel prioritere dette fremfor høyere avdrag på et boliglån.

Hva gjelder serielån-kalkulator, er det en noe annerledes prosess. Her er terminbeløpet ulikt, men avdragene er like store. Det er derfor renten som endrer seg og månedsbeløpet blir mindre per måned.

Huslån-kalkulator

Når du skal se hvor mye du trenger å låne, er det viktig at du tar for deg alle kostnader. Altså er det ikke kun prisantydning du må ta med i beregningen, men totalsummen.

Utover prisen på boligen, kommer dokumentavgift, fellesgjeld og felleskostnader.

Ta et eksempel med at du har en låneramme på 3 millioner, og en bolig har prisantydning på 2,5 millioner.

Noen tenker kanskje at de da har 500 000 kroner å slingre på i en budrunde.

Men la oss si at denne boligen har 1 million kroner i fellesgjeld. Boligens andel med gjeld blir da din gjeld. 

Som du sikkert vet kan du ikke låne inntil mer enn 5 ganger din egen inntekt.

Dermed blir din låneramme plutselig 2 millioner om du skulle by på en bolig med 1 million i fellesgjeld.

Hvordan bruke vår kalkulator – boliglån

I vår boliglån-kalkulator, har vi gjort det ganske enkelt å få et estimat på hvor mye månedskostnadene på lån blir.

Du starter med å fylle inn hvor mye du trenger å låne. Det er krav om 15 % egenkapital ved boligkjøp. Dessuten er det en regel om at man ikke kan ha mer gjeld enn fem ganger sin egen inntekt.

Når du skal se hvor mye du kan låne, kan du derfor gange din egen inntekt med fem, og trekke fra gjelden din. Gitt at du har tilstrekkelig egenkapital.

Under lånebeløp fyller du inn over hvor lang tid lånet nedbetales. Desto kortere tid, desto høyere månedskostnad. Mens den samlede kostnaden for renter vil bli mindre når du bruker kortere tid på lånet.

Til slutt kan du legge inn den nominelle renten. Kalkulatoren legger til vanlige satser for etableringsgebyr, termingebyr og tinglysningsgebyr for å gi deg den estimerte effektive renten.

Usikker på hvilken rente du kommer til å få? Det bestemmes av en rekke individuelle faktorer. Du kan søke om lån ved hjelp av den blå knappen i kalkulatoren. 

Dersom du velger å benytte deg av vår tjeneste, får du tilbud med hvor mye du kan låne, samt hvilken rente du får.