Eiendomsmegler
7 min lesetid
Sist oppdatert: 18 april 2024

Hva er dokumentavgift bolig?

Hovedregelen er at du må betale en dokumentavgift på 2,5 prosent når du kjøper en egen, eller kjøper deg inn i en annen sin selveierbolig. Det finnes også mange fritak for å betale avgiften, som vi skal se nærmere på.
Dokumentavgift bolig
Tinglysning av dokumentet på at eiendommen eller bolig som blir overført til en ny eier, kaller vi for dokumentavgift.

Må du betale dokumentavgift?

Dokumentavgiften er en avgift du betaler ved tinglysning av et dokument, som beviser at eiendommen eller boligen blir overført til en ny eier.

Størrelsen på avgiften er på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi når den tinglyses. Denne summen er regnet ut ifra hva eiendommen ville blitt solgt for på det åpne markedet, uavhengig av hva partene har blitt enig om å betale.

Du betaler altså en dokumentavgift ved overføring av eiendom. Dette gjelder også dersom du kjøper deg inn i samboeren din sin bolig. 

Er du usikker på hvordan du kjøper deg inn i samboer sin bolig? Det kan du lese mer om her.

Du betaler for tinglysing hvis du kjøper en selveierbolig, uavhengig av om dette er en enebolig, et rekkehus eller en enhet i et boligsameie.

Hvordan betaler du dokumentavgift?

Når et dokument har blitt tinglyst blir dokumentavgiften og tinglysningsgebyret sendt ut. Du har da 14 dager på å betale disse.

Den som sender inn dokument til tinglysing må være identifisert som innsender. Det sikrer at faktura med gebyr og eventuell dokumentavgift blir sendt til riktig adresse.

Det er innsenderen som i første omgang er ansvarlig for å betale.

Hvorfor burde du tinglyse skjøtet?

Dokumentavgiften oppstår når skjøtet eller andre aktuelle dokumenter, tinglyses. Avgiften er altså ikke en avgift på selve boligsalget, men på tinglysingen.

Betyr det at du slipper å betale dokumentavgift hvis du ikke tinglyser eiendomsoverføringen?

Ja, du kan velge å ikke tinglyse, men det kommer med en stor ulempe. Dersom du ikke tinglyser boligen, har du heller ikke noe rettsvern mot forrige eiers kreditorer.

Hvis du ikke tinglyser skjøtet, og den du kjøpte boligen fra går konkurs, så kan kreditor gjøre beslag i boligen.

Å tinglyse gir deg et sterkere rettsvern.

Trenger du en dyktig advokat?
Få hjelp av flinke advokater med lang erfaring innen boligrett, avtalerett eller avhendingsloven.
Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Overføring av fast eiendom

Det er ikke et krav om at dokumentet må tinglyses, men dersom du ikke har tinglyst dokumentet og betalt avgiften, vil du ikke ha et rettsvern på at handelen er gjennomført. Dette bærer så klart med seg en risiko. Derfor er det frarådet å ikke betale dokumentavgiften.

Noen kjøpere ønsker å unngå denne avgiften, og underskriver heller et «blanco skjøte».

Det er som regel eiendomsutviklere som ønsker et blancoskjøte. Grunnen til dette er at de ikke skal bo der selv. Personen har kjøpt eiendommen for å videreutvikle den, for så å selge videre.

Dokumentavgiften på 2,5 prosent av eiendommen markedsverdi, kan virke unødvendig kostbart for mange eiendomsutviklere. De skal jo bare eie et sted i en kortere periode.

Eiendomsutviklere kjøper ofte flere og store tomter. Ved større boligprosjekter kan dokumentavgiften utgjøre flere millioner kroner. Derfor har blancoskjøte blitt en kjent metode å slippe unna avgiften på.

Mer informasjon om blanco-skjøte kan du lese her.

Ingen dokumentavgift på borettslagsleiligheter eller aksjeleiligheter

Du betaler ingen dokumentavgift på borettslagsleiligheter eller aksjeleiligheter.

Hvis du kjøper deg inn i borettslagsleilighet bør du likevel få andelen din tinglyst, hos Kartverket. Dette koster langt mindre enn dokumentavgiften. Beløpet ligger et sted mellom 400 og 600 kroner. 

Statens kartverk har ansvar for den geografiske infrastrukturen, og den offentlige eiendomsinformasjon. De jobber med å samle, systematisere og videreformidle offentlig, geografisk informasjon.

Finnes det fritak for dokumentavgift?

Du må betale dokumentavgift uansett hvilken type eiendom du kjøper. Det gjelder alt fra fritidsboliger, til næringseiendommer. 

Det er imidlertid gitt fritak fra plikten til å betale dokumentavgift i enkelte situasjoner.

Dette gjelder blant annet overføring av eiendom:

Det finnes altså endel fritak for å betale dokumentavgift.

Dokumentavgift ved arv

De som har krav på arv, vil være helt eller delvis fritatt fra dokumentavgiften.

Her kan du lese mer om hvordan du oppretter et testament. 

Forskudd på arv regnes derimot som en «gave» etter dokumentavgift-reglene, og går derfor ikke under noen av unntakene for å betale dokumentavgift.

Arvet fast eiendom?

Hvis en fast eiendom testamenteres bort til en part som ikke er en arving etter arveloven, må vedkomne betale dokumentavgift. Som regel gjelder dette for privatpersoner.

Ifølge Kartverket om arv etter testament, er det mange tilfeller der eiendom blir gitt bort til det offentlige, stiftelser eller foreninger som har allmennyttige formål. De blir også fritatt fra å betale dokumentavgiften.

Skal du selge arvet bolig? Les mer om prosessen her. 

Fritak for ektefeller

Overføring av fast eiendom mellom ektefeller har fritak fra dokumentavgiften.

Dersom man arver eiendommen fra en ektefelle, er dette også grunnlag for fritak i følge loven om dokumentavgift § 8.

Ønsker du å opprette et testament?
Ønsker du en annen fordeling enn det arveloven legger opp til? Få tilbud fra dyktige advokater.
Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Dokumentavgift ved samlivsbrudd

Samboere må i utgangspunktet betale dokumentavgift dersom de kjøper seg inn i hverandres boliger. 

Ved et samlivsbrudd har man kun fritak for dokumentavgift i det øyeblikket samboerskapet opphører.

Det betyr at du ved separasjon kan kjøpe ut samboer.

Likeså betyr det at en samboer som vil kjøpe seg inn i 50% av boligen, må betale 2,5% i dokumentavgift, av 50% av markedsverdien på boligen.

Dersom begge parter av samlivet er folkeregistrert på samme bosted, kan partene ved dødsfall eller separasjon bli enige om å overføre eiendommen til en av partene og få fritak.

Unngå dokumentavgift på arv etter samboer

Når en samboer dør og eiendommen overføres til den andre parten, vil gjenlevende få fritak fra å betale dokumentavgiften. Dette gjelder på samme måte som det gjør mellom ektefeller. 

Men, samboere er kun fritatt dokumentavgift dersom de har vært folkeregistrert på samme adresse når en av partene dør, eller har/venter barn sammen.

Det er også viktig å bemerke seg at fritaket kun gjelder for felles bosteder. Hvis dere har en hytte sammen, gjelder ikke det samme fritaket.

Hvordan defineres et samboerskap?

Et samboerskap er et ugift samliv i en ekteskapslignende form, mellom to myndige personer.

I loven regnes man ikke som samboere hvis man bor i et bofelleskap.

Når du sender inn skøytet på eiendommen til tinglysning, må du legge ved relevante dokumentene for å slippe å betale dokumentavgift. Da betaler dere kun et tinglysningsgebyr.

Dokumentavgift til forskjellige typer bygg

Reglene om dokumentavgiften på eiendom, bolig eller tomt, er ulike. 

Dokumentavgift på nybygg

Ved første overføring av en helt ny bygning, som ikke har vært i bruk, vil man kun måtte betale 2.5% av verdien av tomten som dokumentavgift. Du betaler altså mindre i dokumentavgift, på nybygg.

Dersom nybygget er på en festet tomt (altså at en grunneier eier tomten og leier den ut til bygget) trenger man ikke betale dokumentavgift. Du betaler kun dokumentavgift ved endringer i eierforholdet til fast eiendom.

Dette gjelder også for bygninger som er under oppføring.

Dokumentavgift i et eierseksjonssameie

Ved oppløsning av et borettslag kan en seksjonseier ved første overføring få tinglyst overføringen av sin bolig og trenger kun å betale 1.000 kroner i dokumentavgift.

Eierseksjon er en eierandel i en seksjonert eiendom, der eieren har enerett til å bruke en bestemt del av eiendommen, men der hele eiendommen er i sameie med andre seksjonseiere.

Dersom eieren har mer en én bolig i sameiet skal eieren betale 1.000 kroner per overføring.

Et borettslag er ikke regnet som fast eiendom, og detmbetyr derfor at borettslagandeler fritt kan omsettes uten å betale dokumentavgiften. Dette gjelder for alle overføringer og endringer i eierforholdet.

Dokumentavgift på festetomt

Dersom man kun overfører bruksretter til en utbygd tomt, har man fritak for dokumentavgift.

Som regel betaler man kun dokumentavgiften dersom det er endringer i eierforholdene til fast eiendom.

Dokumentavgift på hytte

Du betaler dokumentavgiften for hytter og fritidsboliger, på samme måte som et hvert annet bygg, som ikke faller innenfor fritakene ved arv, samlivsbrudd, eller lignende.

Fritak for Svalbard

Overføring av eiendommer som er lokalisert på Svalbard, har fritak fra å betale dokumentavgiften.

Klage på avgiften

Mener du at det er begått en feil i dokumentavgiften kan du skrive en klage til Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss. 

Du må uansett betale fakturaen innen fristen, men om du får godkjent klagen, vil du få tilbakebetalt summen du har krav på.

Har du spørsmål til dokumentavgiften? 

Det er mange regler og unntak å holde styr på når det kommer til dokumentavgiften. Ønsker du mer informasjon finner du det på Kartverkets hjemmeside

En advokat eller megler kan bistå deg med løsninger og fremgangsmåter i forbindelse med dokumentavgift. 

Har du spørsmål eller trenger hjelp med dokumentavgift, salg eller andre juridiske aspekter? 

Alt du trenger er å fylle ut skjemaet på siden. Etter kort tid vil du motta ulike tilbud på det du trenger hjelp til. Da er det lettere å sammenligne pris og kvalitet. 

Tjenesten er gratis og uforpliktende. 

Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt
Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

  • Beskriv ditt behov
    Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
  • Få tilbud fra flere selskaper
    Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
  • Velg det beste tilbudet
    Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt
Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Spørsmål og svar om dokumentavgift