Advokat
5 min lesetid
Sist oppdatert: 14 juni 2024

Arv ektefelle - hva arver gjenlevende ektefelle?

Etter et dødsfall sitter mange etterlatte igjen med spørsmål om arv og fordelingen av den. Hvor mye en ektefelle arver avhenger av flere faktorer, som hvis avdøde har barn, foreldre, søsken eller har skrevet et testament.
Sitte i uskiftet bo, minstearv, arve alt? Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvordan gjenlevende ektefelle arver.
Gjenlevende ektefelle kan arve alt fra en minstearv til hele arven. Les mer om hvordan gjenlevende ektefelle arver her.

Hvordan arver gjenlevende ektefelle?

Dødsboet består av den avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Gjenlevende ektefelle arver en fjerdedel av dødsboet, dersom avdøde hadde barn, særkullsbarn eller barnebarn.

Dersom avdøde ikke har slike livsarvinger, og nærmeste slekt er foreldre, søsken eller søskens barn/barnebarn, vil den gjenlevende ektefellen arve halvparten av dødsboet.

Hvis det ikke er noen livsarvinger eller andre arvinger kan ektefellen arve alt. Arven kan også økes og begrenses i et testament.

4 eller 6 ganger folketrygdens grunnbeløp?

Ektefellen har uansett rett til minstearv. I de tilfellene der den avdøde etterlater seg livsarvinger har ektefellen rett til en minstearv på 4 ganger grunnbeløpet.

Her kan du sjekke hva folketrygdens grunnbeløp er.

I tilfellene der ektefellen ikke etterlater seg livsarvinger, men foreldre eller søsken, har ektefellen rett til en minstearv på 6 ganger grunnbeløpet. Det er mange som ikke er klar over dette.

Hvis det utgjør mindre enn minstearven, økes arven til minstebeløpet. Retten på minstearv går også foran barn og andre livsarvinger sin arverett. Arveloven sikrer altså gjenlevende ektefelle et minimumsbeløp av arven.

Minstearven kan ikke begrenses ved testament.

Livsarvingenes rett

Selv om vi har regler om minstearv, har avdødes barn enkelte rettigheter så gjenlevende ektefelle ikke blir enearving. En livsarving kan be om:

 • Formuesfullmakt - oversikt over avdødes økonomi.
 • Proklama - oversikt over avdødes gjeld
 • Skiftetakst - verdifastsettelse av gjenstander og eiendom

Under visse vilkår kan barna også ha rett til å overta eiendeler mot å betale markedsverdi til dødsboet.

Trenger du hjelp til å finne ut av din arverett?
Kom i kontakt med dyktige advokater som kan hjelpe deg med arveoppgjøret.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Testament

Mange velger å opprette et testament for å sikre en fornuftig fordeling av sin formue. Et testament er et dokument som inneholder en beskrivelse av hva man vil og ønsker at skal skje med  eiendelene sine etter man er død.

Et testemant kan også påby et skifte, ektefelles rett til å sitte i uskifte, eller en spesiell fordeling av arven.

Et testamentet må følge disse formkravene for å være gyldig. Det må være:

 • Skriftlig
 • Undertegnet av arvelater
 • Undertegnet av to vitner

Hvis det foreligger et gyldig testament skal dette følges i arveoppgjøret, men innenfor lovens begrensninger.

Har du spørsmål om testament? Det er lurt å ta kontakt med en advokat, gjerne en som er spesialist på arverett. Da kan du være trygg på at testamentet blir gyldig. En ektefelle kan opprette et testament der vedkomne øker eller reduserer arveretten til den etterlatte.

Dersom du vil innskrenke rettighetene til ektefellen din, må vedkomne ha fått kjennskap til dette før dødsfallet - hvis ikke vil det være ugyldig. Det eneste unntaket for dette er dersom det var umulig eller urimelig vanskelig å varsle ektefellen om testamentet.

Hvis du ikke har livsarvinger, kan du gjøre gjenlevende ektefelle til enearving i testamentet.

Rett til å sitte i uskiftet bo - gjenlevende ektefelle

Når den ene ektefellen dør, vil den gjenlevende ektefelle enten overta boet uskiftet eller gjennomføre skifte med arvingene.

Å overta boet uskiftet vil si å beholde ektefellens felles formue som om ingenting har hendt.

Gjenlevende ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo med felles livsarvinger. Det innebærer at arven etter avdøde fordeles med de andre livsarvingene på et senere tidspunkt.  

Den gjenlevende ektefellen som sitter i uskifte har i utgangspunktet fri rådighet over det avdøde eide - men ved visse unntak.

Det er ikke lov å råde over formuen på en så klanderverdig måte at den blir:

 • Vesentlig redusert
 • Står i fare for å bli vesentlig redusert

Ønsker ektefellen å sitte i uskifte må dette avtales med særkullsbarn, dersom man har det. Særkullsbarn er barn til den ene parten i et ekteskap.

I mange tilfeller har ektefeller både felles barn og særkullsbarn. Gjenlevende kan da velge å skifte med avdødes særkullsbarn, men sitte i uskiftet bo med fellesbarn.

Forutsetninger for å sitte i uskiftet bo

Ofte velger gjenlevende ektefelle å sitte i uskiftet bo. Da må vedkomne selv be om å få sitte i uskifte. Her finner du skjemaet for «Melding om uskiftet bo».

Følgende vilkår for å sitte i uskiftet bo må være oppfylt:

 • Gjenlevende ektefelle overtar ansvaret for ektefellens gjeld.
 • Eventuelle særkullsbarn, må samtykke i uskifte.
 • Hvis avdøde hadde særeie, må det inngås avtale med arvingene dersom dette skal inngå i uskifteboet.

Uskiftet bo

Uskifteboet kan skiftes mens gjenlevende ektefelle fortsatt lever hvis:

 • Gjenlevende ektefelle krever det
 • Gjenlevende ektefelle skal gifte seg på nytt
 • De andre arvingene krever det
 • Gjenlevende ektefelle har inngått samboerskap etter 1. juli 2009 og dette samboerskapet har vart i minst to år
 • De andre arvingene krever det fordi verdien av uskifteboet er vesentlig redusert grunnet gjenlevende ektefelles ved utilbørlige atferd

Etter å ha fordelt boet vil den gjenlevende ektefellen fortsatt ha arveretten etter avdøde i behold.

Arverett - separert ektefelle

Arveloven inneholder også regler for opphør av ektefellens arverett ved separasjon og skilsmisse.

Arveretten etter loven faller bort dersom fylkesmannen har mottatt begjæring om separasjon før dødsfallet fant sted.

Hvis det ikke er grunn til å tro at avdøde mente noe annet, faller arv som avdøde har fastsatt i testamentet sitt bort dersom samlivet har tatt slutt.

Etterlattepensjon

Gjenlevendepensjon og overgangsstønad til gjenlevende er ytelser som skal bidra til å sikre ektefelle/samboer inntekt til livsopphold etter dødsfall.

Det finnes en rekke punkter som må oppfylles for få kunne få denne støtten. Blant annet spiller varigheten på ekteskapet, og om det er barn involvert, en stor rolle for om du har rett til å motta gjenlevendepensjon.

Har du spørsmål om gjenlevende ektefelles arv?

Har du spørsmål om gjenlevende ektefellens arv eller trenger du hjelp til arveoppgjøret etter din avdøde ektefelle? Noen advokater er eksperter på gjenlevende ektefelles arverett.

Det oppstår mange arvekonflikter hvert år. Faktisk har så mange som hver fjerde nordmann har vært involvert i en arvekonflikt. Kanskje ikke så rart, siden regelverket er sammensatt og det er mange følelser inne i bildet.

En måte å unngå fremtidige konflikter på er å få hjelp av en advokat til å opprette et testament. Hvis konflikten oppstår i ettertid, kan en advokat hjelpe deg med å sikre dine rettigheter. 

Få hjelp fra advokat om ektefelle arv

Vi hjelper deg med å komme i kontakt med dyktige advokater innen arveretten. Alt du trenger å gjøre er å benytte deg av skjemaet på siden vår.

Fyll inn det vi trenger å vite for å ta saken din videre. Etter kort tid vil du motta flere tilbud fra ulike advokater. Da er det lettere å sammenligne tilbud og pris. Det viktigste er at du finner den rette for din sak.

Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Finn beste advokat for din sak

Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.