cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Eiendomsmegler
5 min lesetid
Sist oppdatert: 15 februar 2024

Tinglysning av skjøte | Sånn overfører du fast eiendom

I boligsalgsprosessen vil du møte på begrepene «tinglysing​»​ og «skjøte»​. Her kan du lese mer om hva de betyr, hvordan du tinglyser skjøtet og hvorfor du burde gjøre det.
Et skjønte er et skjema som den tinglyste eieren bruker for å overføre fast eiendom til en annen person.
Når du tinglyser et skjøte, registrerer du din eierett i grunnboken.

For å tinglyse et eierskifte må man fylle ut et skjøte. Dette er vanlig å gjøre hvis boligen får en ny eier, enten om det er gjennom kjøp og salg, gave, forskudd på arv, skilsmisse, samlivsbrudd eller ved overdragelser mellom ektefeller og samboere.

Skal du selge fast eiendom?
Motta og sammenlign tilbud fra flere dyktige meglere - helt uforpliktende. Da er det lettere å sammenligne tilbud og pris.
Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Hva er grunnboken?

 • Et skjøte er et dokument
 • En tinglysning betyr registrering.

Når du tinglyser et skjøte, registrerer du altså et dokument. Denne registrering gjør du i grunnboken.

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Ved tinglysing får man rettsvern etter prinsippet om ”først i tid, best i rett”.

Du tinglyser skjøte for å overføre eierskapet av en bolig fra boligselger til boligkjøper.

Regler om tinglysning finner du i tinglysingsloven.

Tinglyse ny eier eller justert eierbrøk

Et skjøte er et skjema som den tinglyste eieren bruker for å overføre fast eiendom til en annen person.

Dette gjelder både når du skal overføre hele boligen til ny eier, eller hvis du skal justere eierbrøken på boligen. For eksempel hvis kjæresten din flytter inn, og skal eie med 50%.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du kjøper deg inn i bolig.

Tinglyse andel i borettslag ved kjøp og salg

Tinglyse av skjøte skjer også ved salg av borettslagandeler, men da brukes et annet skjema.

For å tinglyse en overføring en andel i et borettslag må du bruke skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag". 

Les mer om andel i borettslag her.

Hvis du titter på boligmarkedet, finner du raskt ut at de to vanligste eierformene i Norge er selveier og andelsleilighet. I denne artikkelen kan du lese mer om forskjellen på dem. 

Hvordan sender du det tinglyste skjøte?

Skjøtet må sendes inn til Kartverket, i to eksemplarer. Her kan du velge mellom å sende:

 • To originale skjøter, eller:
 • Det originale skjøtet og en kopi

Det ene eksemplaret blir arkivert hos Kartverket etter tinglysning, og det andre blir sendt tilbake til innsenderen.

Da har kartverket en kopi, som kan brukes for å kontrollere at skjøtet er riktig tinglyst, hvis det skulle ha oppstått noen tvil.

Få tilbud på boliglån!
Vi hjelper deg med å sjekke hvilke tilbud du kan få på boliglån eller refinansiering, med ett skjema. Tjenesten er gratis og uforpliktende.
Å be om tilbud er gratis og uforpliktende.

Signaturer og vitner i skjøte

Eier/eierne med grunnbokshjemmel til eiendommen, må signere skjøtet skriftlig - for hånd.

Det må også være to vitner til denne signeringen. Vitnene må fylle disse kravene:

 • Vitnene må være to myndige personer
 • Fast bosatt i Norge
 • Ikke i nær familie med den eller de som mottar eiendommen på skjøtet

Dette utelukker altså:

 • Ektefeller
 • Foreldre
 • Barn
 • Søsken

I noen tilfeller vil det være praktisk å bruke en fullmakt.

Hvorfor burde du tinglyse?

Du må ikke tinglyse skjøtet, men det er dumt å ikke gjøre det. Å tinglyse gir deg et mye sterkere rettsvern, og du blir oppført som rettslig eier.

Å være rettslig eier betyr det at ingen andre kan selge, pantsette eller tinglyse heftelser på en bolig uten samtykke fra deg.

Hvis du ikke tinglyser skjøtet, og den du kjøpte boligen fra går konkurs, så kan kreditor gjøre beslag fra den nye eieren, i boligen.

Du kan lese mer om hvordan et eierskifte foregår i denne artikkelen.

Hva er et blankt skjøte?

Hvis du ikke tinglyser, er det snakk om et «blanco skjøte». Det betyr blankt skjøte. 

Ved utfyllingen av et blanco skjøte, unnlater partene å skrive inn hvem som kjøper boligen.

Grunnen til å ikke tinglyse, er å unngå å betale dokumentavgiften på 2,5 prosent. Dette kan være aktuelt for eiendomsutviklere, som bare skal eie boligen i en kort periode før du selger den igjen.

Det løper likevel er stor risiko i den lille tiden de ikke har tinglyst ny eier. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen!

Hva koster tinglysning av skjøte?

Å tinglyse et skjøte koster 585 kroner i tinglysingsgebyr. Det er derimot dokumentavgiften på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi, som utgjør den store kostnaden.

Du betaler dokumentavgift hvis du tinglyser en selveierbolig, uavhengig av om dette er en enebolig, et rekkehus eller en enhet i et boligsameie.

Du betaler ikke dokumentavgiften hvis du kjøper en andelsleilighet. Tinglysningsgebyret for andeler i borettslag er dessuten redusert, og ligger et sted mellom 485 og 600 kroner.

Du kan lese mer om dokumentavgift og fritakene for å betale den, her.

Det er boligkjøper som må betale for å få tinglyst skjøtet.

Register for fast eiendom

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. 

For å bli rettslig eier, må du tinglyse boligen, så det kommer opp i Matrikkelen.

Matrikkelen reguleres av matrikkelloven (lov om eiendomsregistrering).

Hvem foretar tinglysning av boliger?

Det er vanligvis eiendomsmeglers oppgjørsavdeling som ordner med det økonomiske oppgjøret mellom kjøper og selger, og sørger for at skjøtet blir tinglyst.

Dersom boligen blir solgt privat, vil en advokat eller et oppgjørsselskap ta seg av det praktiske med å tinglysningen.

Det er først etter at skjøtet er tinglyst hos Kartverket at boligselger får overført pengene for boligsalget.

Skal du selge bolig?

En god megler spiller en stor del av om boligsalget blir en suksess eller ikke. Vi har gjort det lettere for deg å sammenligne dyktige meglere i ditt område.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet nedenfor. Etter kort tid vil du motta tilbud fra flere ulike meglere.

Fordelen med dette er at det blir lettere å sammenligne pris, tilbud og erfaring. Tjenesten er gratis og uforpliktende, og du takker kun ja hvis du synes tilbudet er bra.

Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt
Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Få hjelp fra meglere som kjenner nabolaget ditt
Motta tilbud fra inntil 5 eiendomsmeglere, helt uforpliktende og gratis.

Spørsmål og svar om tinglysning

Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer