Advokat
7 min lesetid
Sist oppdatert: 16 mai 2024

Hvordan gi forskudd på arv?

Det som skiller forskudd på arv og arv, er at et forskudd gis før vedkomne har gått bort. Mange velger å gi fra seg deler av arven til en eller flere arvinger før sin død, men hvordan fungerer det egentlig?
Mange velger å gi forskudd på arv for å ha mer kontroll på hvordan arven fordeles, og hva verdier blir brukt på. Les mer i denne artikkelen.
Den store forskjellen på gave og forskudd på arv, er hvordan de beregnes i et senere arveoppgjør.

Det er flere grunner til hvorfor noen velger å gi et arveforskudd. I et tøft boligmarked er det for eksempel mange som ønsker å gi økonomisk støtte for å hjelpe barn eller barnebarn med egenkapitalkravet.

En annen god grunn til å gi forskudd på arv er å ha mer kontroll på hvem som får hva, og hva forskuddet av arven blir brukt på.

Lettere å gi gaver og forskudd på arv

Da arveavgiften ble fjernet i 2014, ble også kravet om å sende inn arve- eller gavemelding til Skatteetaten fjernet. Etter dette har det vært enklere å gi bort arveforskudd og gaver.

Du trenger heller ikke å betale skatt på gaver, forskudd og arv, men det kan være du må betale skatt dersom du selger arvet bolig med gevinst. Les mer om overdragelse av bolig her.

Trenger du hjelp til å opprette et testament eller få svar på spørsmål om arv?
Motta tilbud fra flere dyktige advokater som kan hjelpe deg med det du lurer på!
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Forskjellen på gaver og forskudd på arv?

Det er en stor og viktig forskjell på å gi en gave eller forskudd på arv - en gave skal ikke blandes inn i et senere arveoppgjør. Forskuddet derimot, skal avkortes i arveoppgjøret.

Du kan gi gaver til hvem du vil så lenge du lever, uten at dette skal ha noe å si i arveoppgjøret etter deg. Unntaket er hvis du sitter i uskiftet bo eller er utilregnelig, da gjelder andre regler. Les mer om ektefelles arverett her. 

Å sitte i uskiftet bo vil si at den gjenlevende ektefellen utsetter å foreta arveoppgjøret med en gang. Dødsboet består av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser.

Dersom du mente å gi gaven som et forskudd på arven derimot, vil verdien av gaven bli trukket fra i det senere arveoppgjøret med de øvrige arvinger.

Gi bort gaver og forskudd på arv?

Om du ønsker å gi verdifulle gaver til en venn, ett av barna dine eller øvrige arvinger, har du altså helt lov til det. Kanskje du har andre arvinger som ikke er livsarvinger, men som står deg veldig nære? Da er det naturlig at du vil gi dem noe. 

Kravet for å gi større gaver og verdier er at du:

 • Er ved dine fulle fem
 • Har full råderett over egne midler

De fleste ønsker å behandle barna sine likt. Noen gir barna sine samme beløp i forskudd på arv på samme tidspunkt. Andre ser at barna trenger økonomisk bidrag på ulike tidspunkt, og gir den ene forskudd på arven flere år før den andre.

Fordelen med forskudd på arv er at det blir rettferdig i et senere arveoppgjør. En stor og verdifull gave til én arving derimot, kan ofte skape mer konflikt eller misnøye hos de andre arvingene.

I mange tilfeller ønsker noen likevel at det skal bli en liten skjevfordeling, blant annet hvis en av arvingene har stilt opp mer, vært mer involvert i et prosjekt eller lignende.

Dokumenter forskudd på arv og gaver?

Selv om man ikke trenger å sende inn en arve- eller gavemelding til Skatteetaten lenger, er lurt å dokumentere om du har gitt en gave eller et forskudd på arv. Dette kan gjøres ved et gavebrev, et eget dokument eller å skrive det inn i et testament.

På dokumentet burde det fremgå tydelig hva overføringen eller gaven er, og hvordan denne verdien skal beregnes ved arveoppgjøret. Dette er spesielt lurt hvis det er snakk om eiendom, siden den ofte vil stige mye i verdi.

Giver kan da velge om regulering skal skje etter konsumprisindeks, eiendomsindeks eller på en annen måte. Arvelaters føring skal legges til grunn med mindre verdien antas å bli for høy.

Gjør det enklere for arvingene

Forskudd på arven skal avkortes i arveoppgjøret, hvis avdøde har ment, sagt eller skrevet det - men det kan være vanskelig å bevise noe som bare har blitt sagt.

For å unngå senere konflikter er det lurt å gjøre alle livsarvingene kjent med innholdet, og gjerne også spørre om de vil være vitner til signeringen.

Vi vet at mange arveoppgjør ender i konflikt, men ved å dokumentere større overføringer og gaver, og forutsetningen for dem, gjør du det lettere for arvingene dine i fremtiden.

Likebehandling

Tidligere avgjørelser fra domstolene viser at det er en generelt lav terskel for hva de vil anse som en intensjon om forskudd på arven.

Domstolene veier prinsippet om likebehandling av alle livsarvinger sterkt, med mindre arvelater har gjort noe annet klart. Derfor er det viktig å være tydelig dersom du ønsker en skjevfordeling.

Les mer om arverekkefølgen her. 

Endringer i arveloven

Tidligere var det ikke noe problem hvis du hadde gitt en gave eller forskudd på arv, uten å dokumentere det. Da kunne du utforme et signert og datert dokument i etterkant, der du presiserte hva overføringen var, og hvorvidt den skal telle i arveoppgjøret.

Selv om du overførte 150 000 kroner i gave for 20 år siden, kunne du altså endre mening senere, og gjøre om gaven til forskudd på arv.

Den nye arveloven som kom i 2021 endret dette. Nå har ikke lenger giver lov til å ombestemme seg, og gjøre om en gave til et forskudd på arv, men det er fortsatt lov å endre et forskudd på arv til en gave.

Vil gjøre premisset tydelig

Loven stiller også et tydeligere krav om at mottaker skal få vite om en overføringen eller gjenstand er en gave eller et arveforskudd.

Dagens arvelov setter ingen betingelser om at man må dokumentere gave, men en advokat vil råde deg til å gjøre det. Hvis et gavebrev eller dokumentasjon på forskudd av arv signeres av begge parter, har man også gode bevis for at begge parter var klar over hva premisset for gaven var.

Er du usikker på hva du kan gjøre og hvordan de nye reglene fungerer? Da kan det være lurt å forhøre deg med en advokat.

Kom i kontakt med dyktige advokater
Motta og sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Er det for sent å dokumentere nå?

Siden loven er ganske ny, vil det i en overgangsperiode oppstå flere tvister om overføringen var gitt som en gave eller forskudd på arv. Derfor er det ikke for sent å lage et gavebrev, der premisset for en gave gitt før 2021 kommer tydelig frem.

Nå er det også ekstra viktig å gjøre mottaker kjent med hva som står i gavebrevet.

Mange advokater anbefaler også å utarbeide et gavebrev, selv i de tilfellene der du har dokumentert at tidligere gaver skal bli ansett som forskudd på arv, i testamentet ditt.

Et testament vil være gyldig etter gammel lov, selv etter det kommer en ny lov. Likevel er det lurt å oppdatere seg, for å redusere muligheten til fremtidig konflikt. De færreste vil at det skal oppstå store arvekonflikter etter sin død.

Krav til pliktdelsarv

Når det gis forskudd på arv må du passe på at beløpene ikke bryter med pliktdelsarven til livsarvingene.

Pliktdelsarven for livsarvinger er to tredeler. Det betyr at dine livsarvinger får 2/3 av formuen/dødsboet, men du selv bestemmer hva du ønsker å gjøre med den siste 1/3 - med mindre du har en gjenlevende ektefelle.

Om du ønsker å begrense størrelsen på pliktdelsarven, kan du begrense den i et testament, til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, som utgjør mellom 1 million - 1,5 millioner. Dette kan ha stor betydning for de med stor formue.

Hvor mye kan det gis i forskudd på arv?

Du velger helt selv hvor mye du vil gi i forskudd på arv eller i gave. I skattemeldingen skal mottaker oppgi at de har fått arv eller gave på over 100.000 kroner. Det har ikke noe med skatten å gjøre, mottaker skal ikke skatte av forskudd på arv. Det er kun for å opplyse staten om en formuesvekst.

Få hjelp av en dyktig advokat

Skal du gi forskudd på arv, opprette et testament eller trenger hjelp med noe i forbindelse med arv?

Vi hjelper deg å finne en god advokat! Alt du trenger å gjøre er å beskrive kort hva du trenger hjelp med, i skjemaet vårt.

Videre tar vi kontakt med flere advokatfirmaer. Etter kort tid vil du motta ulike tilbud fra aktuelle advokater. Da er det lettere å sammenligne tilbud og pris. Det viktigste er at du finner den rette for din sak.

Tjenesten er gratis og uforpliktende!

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Finn beste advokat for din sak

Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.