cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Boliglån
4 min lesetid
Sist oppdatert: 15 februar 2024

Hva er et lån med pant i bolig?

Skal du søke om boliglån? Mange som tar opp lån gjør dette med sikkerhet eller pant i bolig. Da vet banken at de har et sted å ta penger fra, dersom du ikke kan betale for deg.
Pant i bolig vil gi deg et mer gunstig lån, fordi det gir bankene en større sikkerhet. Les mer i denne artikkelen.
Bankene tar pant i boliger for å ha en sikkerhet dersom du ikke klarer å betjene lånet.

Lån med sikkerhet og uten sikkerhet

Det er vanskelig å ha full oversikt over banker sine ord og uttrykk, og hva de faktisk betyr i praksis. I denne artikkelen vil vi ta for oss hva pant i bolig egentlig betyr.

Banken kan tilby deg to måter å få lån på: med sikkerhet og uten sikkerhet. Det er viktig å vite forskjellen på disse to.

For boliglån er det vanlig at banken tilbyr deg et lån med sikkerhet. Dersom du ikke kan betale for deg, kan banken tilbakekreve pengene de har lånt deg, i form av boligen du har satt som sikkerhet.

Se hvor mye du kan få i boliglån med vår boliglånskalkulator.

Ønsker du et godt tilbud på boliglån?
Få hjelp til å forhandle frem det billigste boliglånet via oss.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Hvorfor bruker man fast eiendom som sikkerhet?

Det er trygt å benytte seg av fast eiendom, fordi de vanligvis har en stabil eller økende verdi.

Panten kan også være i landbruksjord eller lignende. Det viktigste er at eiendommen har en god verdi.

Verdien må stå i forhold til lånet. Jo mer eiendommen er verdt, jo mer sikkerhet har banken. Dersom du kan stille med mye verdi, vil du også kunne få en god renteavtale.

Det er mulig å stille bilen som sikkerhet, men siden biler synker i verdi for hvert år som går, så har det sjelden så mye for seg.

Lån med pant i bolig

Dersom du ønsker å ta opp et lån med pant i bolig er det også en høyere sjanse for at du kan få fullfinansiering.

Fullfinansiering vil si å låne hele kjøpesummen til en leilighet eller et hus.

Hovedregelen er at banken ikke kan låne ut mer enn 85 prosent av kjøpesummen ved kjøp av bolig. Låntaker må selv stille med 15 prosent i egenkapital og dekke omkostninger ved kjøpet. Mange sliter med å få til dette, særlig førstegangskjøpere.

Det finnes fremdeles noen måter å kunne få fullfinansiering på:

 • Hvis du har en veldig bra inntekt
 • Hvis du har pant i bolig
 • Hvis du får en kausjon på det som går utover den tilstrekkelige sikkerheten

Det er lurt å høre med flere banker om hva de kan tilby deg, og ta opp lånet i én av dem.

Et tinglyst pantedokumentet gir rettsvern

For at en bank kan ta pant i eiendommen din eller andres, må du tinglyse et pantedokument, eller pantobligasjon, som det også er kalt.

Pantedokumentet er et bevis på at boligen er stilt som sikkerhet for gjeld. Når dokumentet tinglyses vil det gi banken fullt rettsvern, og føres inn i grunnboken og panteboken.

Eiendommen du tar pant i trenger ikke å være en bolig du selv eier. Andre kan stille sikkerhet i sin bolig for deg. Dette kalles å være kausjonist for lånet.

Dersom du ikke kan betale ned på lånet ditt, vil kausjonisten være økonomisk ansvarlig for den delen som vedkomne har stilt garanti for.

Det innebærer en viss risiko når man stiller med sikkerhet og pant i egen bolig.

Refinansiering - få lavere rente

Hvis du har et lån med pant i bolig, og boligen har steget i verdi, kan du ofte få refinansiert det til en lavere rente. Ta kontakt med din bank for å forhandle deg frem til en bedre avtale.

Dersom du har benyttet deg av kausjonister, kan dette også være en måte å få løst dem fra avtalen etter hvert.

Ved å refinansiere kan du samle flere lån i ett, få lavere rente og en bedre nedbetalingsplan.

Hva skjer dersom banken må ta pant i boligen din?

Hvis du ikke klarer å betjene lånet ditt, kan banken hente pengene fra boligen din - I verstefall kan de utføre et tvangssalg.

Et tvangssalg eller tvangsauksjon er at namsmyndigheten eller tingsretten selger boligen din for å få tilbake pengene fra lånesummen.

Før boligen kan bli tvangssolgt, må det gjennomføres en rettssak mellom låntaker og långiver.

Vanlige årsaker til at eiendommer blir tvangssolgt er:

 • Manglende betaling av felleskostnader
 • Manglende betaling av gjeld
 • Hvis styret i sameie eller borettslaget etter særlige regler begjærer tvangssalg

Kan du få lån uten pant i bolig?

Jo større lån du tar, jo mer sikkerhet krever banken. Man kan få lån uten sikkerhet eller pant bolig, men da vil banken enten kreve høyere rente, mer egenkapital eller høyere inntekt.

Dette gjelder boliglån og ikke mindre lån, som for eksempel forbrukslån og kredittlån. Disse kan du få uten noe som helst sikkerhet - Du blir kun vurdert ut ifra betalingsevner og annen gjeld.

Pant i eiendom ved kjøp og salg

En heftelse er en utestående innbetaling på eiendommen, for eksempel utestående boliglån eller pant.

Som regel vil lån tilknyttet tinglyste heftelser på boligen innfris ved salg av bolig. Overskuddet går da til selger. For å ha et heftelsesfritt skjøte må kreditorer slette all pant.

Unntaket er dersom boligen er overbeheftet – det vil si at heftelsene på den overstiger boligens markedsverdi.

Hvis markedsverdien på boligen reduseres, kan boligen være overheftet. Dette skjer veldig sjeldent, siden boligmarkedet som oftest stiger.

Sjekk om boligen har heftelser på seg

Når du kjøper bolig, er det lurt å sjekke at den ikke kommer med noen heftelser. Pant og rettigheter må være tinglyst i eiendommen. Derfor er det ganske enkelt å sjekke selv.

Hvis du slår opp i den digitale grunnboken, kan du se hva som er tinglyst av rettigheter og plikter. 

Heftelser kan være mer enn bare pant. Det kan også være tinglyst heftelser som gir rettigheter, eller begrenser din rett til å bestemme over boligen.

Derfor er det lurt å sjekke den digitale grunnboken først.

Få gode tilbud på boliglån

Tjenestetorget kan hjelpe deg med å finne banker som kan gi deg gode tilbud på boliglån. Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden vår!

Etter kort tid vil du motta flere tilbud. Da vil det være lettere å få en oversikt over hva du kan velge mellom, og hvilken bank som kan gi deg det beste tilbudet.

Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Fyll ut låneskjema
Vi hjelper deg med å sjekke hvilke tilbud du kan få på boliglån eller refinansiering, med ett skjema. Tjenesten er gratis og uforpliktende.
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Fyll ut låneskjema

Vi hjelper deg med å sjekke hvilke tilbud du kan få på boliglån eller refinansiering, med ett skjema. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Fyll ut låneskjema
Vi hjelper deg med å sjekke hvilke tilbud du kan få på boliglån eller refinansiering, med ett skjema. Tjenesten er gratis og uforpliktende.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer