Advokat
5 min lesetid
Sist oppdatert: 18 mai 2024

Hva er prøvetid, og hvordan fungerer oppsigelse i prøvetiden?

Prøvetid er en periode der arbeidsgiver og arbeidstaker kan vurdere om stillingen passer for arbeidstaker, men hvordan fungerer egentlig dette i praksis?
hvordan fungerer en proveperiode
Under prøveperioden gjelder det andre regler og krav for oppsigelse.

Under prøveperioden har begge parter også mulighet for en kortere gjensidig oppsigelsesfrist.

Lengden på perioden må avtales skriftlig i arbeidsavtalen, men det er ikke lov å avtale en lengre prøvetid enn 6 måneder.

Unntaket er hvis arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden. Dette kommer vi tilbake til.

Befinner du deg i en arbeidskonflikt?
Få tilbud fra dyktige advokater innen arbeidsretten, som kan hjelpe deg med å håndtere konflikten på en profesjonell måte.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Hvorfor prøvetid?

Prøvetid er en periode der arbeidsgiver kan vurdere om den nyansatte oppfyller kravene som kreves i stillingen.

Under prøvetiden skal arbeidstaker få mulighet til å prøve seg i stillingen. Prøveperioden er derfor også en trygghet for arbeidsgiver, for å se at den nyansatte takler arbeidsoppgavene.

Hvis arbeidstakeren ikke klarer å oppfylle kravene til faglig dyktighet, pålitelighet og tilpasning, vil det være lettere å si opp vedkomne under prøvetiden, sammenlignet med etter prøveperioden er over.

Hvis den ansatte viser god tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet, og pålitelighet, vil arbeidsforholdet fortsette etter prøveperioden, og den ansatte vil få et sterkere vern mot oppsigelse.

Reglene om prøvetid og oppsigelsesvern i prøvetiden finner vi i arbeidsmiljøloven.

Prøvetidens lengde

Det er ikke lov å avtale en lengre prøvetid enn seks måneder, men perioden kan forlenges hvis arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden. Dette må arbeidsgiver ha gitt en skriftlig orientering om ved ansettelsen.

Forlengelsen tilsvarer lengden av fraværet

Prøvetiden kan da forlenges like lenge som arbeidstakeren har vært fraværende, ikke lenger.

Når kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden?

Hvis arbeidstaker har vært borte i en uke, kan prøvetiden forlenges med en uke.

For å forlenge, må arbeidsgiver gi arbeidstakeren en skriftlig beskjed innen utløpet av prøvetiden.

Hvilke forhold kan forlenges og hvilke kan ikke?

Gode grunner til å forlenge prøveperioden er dersom arbeidstaker har vært:

 • Syk
 • Ute i permisjon
 • Borte på grunn av ferie.

Dersom fraværet skyldes forhold hos arbeidsgiver, kan ikke prøvetiden forlenges.

Kan arbeidstaker si opp arbeidstaker i prøvetiden?

Hvis arbeidstaker blir oppsagt under prøvetiden, må oppsigelsen være begrunnet i arbeidstakerens:

 • Tilpasning til arbeidet
 • Faglig dyktighet
 • Pålitelighet
 • Annen saklig begrunnelse

Disse punktene er altså grunnlag for en saklig oppsigelse.

Det stilles litt færre krav til å si opp en ansatt i prøveperioden, sammenlignet med etter.

Frist for oppsigelse i prøvetid

I prøvetiden er det som regel en kortere oppsigelsesfrist, enn vanlig.

Hvis det er avtalt i arbeidskontrakten at arbeidstaker har en bestemt prøvetid, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre "noe annet er skriftlig avtalt" eller "fastsatt i tariffavtale".

Det betyr at partene kan avtale en kortere eller lenger oppsigelsesfrist.

Hvis det ikke kommer frem i arbeidsavtalen, må man følge arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrist på 14 dager.

Arbeidstaker står fritt til å si opp i prøvetiden.

Har arbeidstaker et stillingsvern?

Hvis arbeidstaker har vist god tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet, kan ikke arbeidsgiver si opp den ansatte.

En oppsigelse må være saklig begrunnet i et av disse punktene.

Tilpasning til arbeidet

Arbeidsgiver kan ikke si opp den nyansatte i prøvetiden hvis vedkomne ikke har fått tid til å tilpasse seg den nye stillingen, eller fått nødvendig opplæring.

Det er også et krav at arbeidstakeren må ha fått en reell anledning til å vise hva man kan.

De færreste fungerer helt optimalt i en ny stilling fra første dag. Å gi arbeidstaker tid til å tilpasse seg det nye arbeidet er derfor helt nødvendig.

Har den ansatte vist manglende tilpasning eller faglig dyktighet? Dette er noe arbeidsgiver må kunne dokumentere og bevise.

Her kommer arbeidsgiver sin aktivitetsplikt i prøvetiden inn.

Har du blitt sagt opp på jobben?
Gjelder det en usaklig oppsigelse? Få gratis og uforpliktende tilbud fra dyktige advokater.
Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.

Hva er aktivitetsplikt?

Arbeidsgiver må følge opp arbeidstaker i prøvetiden, så den nyansatte får sjansen til å vise fremgang og forståelse i arbeidet sitt.

Dette må arbeidsgiver sørge for ved å gi den nyansatte nødvendige instruksjoner, veiledning og opplæring

Arbeidsgiver burde ta vare på all dokumentasjon om hvordan opplæring og aktiviteter blir utført. Dokumentasjonen vil bli særlig viktig dersom prøvetiden ender i oppsigelse.

Viktigheten av dokumentasjon

Da burde arbeidsgiver kunne vise til skriftlige referater fra oppfølgingsmøter, tilbakemeldinger, utfordringer og opplæring. Dokumentene vil da vise hvilke forventninger arbeidsplassen hadde.

Det er viktig at arbeidsgiver kan dokumentere en eventuell oppsigelsesgrunn med tilstrekkelig dokumentasjon.

Konsekvensen av å ikke dokumentere dette, er at oppsigelsen kan virke ubegrunnet, og at oppsigelse ikke kan anses å være gyldig.

Hvis dokumentene viser at den nyansatte ikke har fått nødvendig opplæring eller oppfølging, vil oppsigelsen være ugyldig.

Hva sier arbeidsmiljøloven om oppsigelse i prøvetid?

Dersom arbeidsgiver skal gå til oppsigelse av en ansatt i prøvetiden, gjelder de samme reglene for fremgangsmåte som ved ordinær oppsigelse. Det er bare kravet til saklig oppsigelsesgrunn som er litt lempet.

For å si opp en arbeidstaker i prøvetiden må arbeidsgiver:

 • Innkalle til et drøftelsesmøte før endelig beslutning om oppsigelse blir fattet
 • Gi en skriftlig og formriktig oppsigelse
 • Levere oppsigelsen innen utløpet av prøvetiden

Trenger du advokat i forbindelse med oppsigelse i prøvetiden?

Konflikter burde bli håndtert og løst på en konstruktiv måte. Ved oppsigelse er det strenge regler å følge, og mange følelser involvert.

En advokat kan hjelpe deg med å håndtere saken riktig helt fra begynnelsen, uavhengig om du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Hvis du skal si opp en ansatt, kan det være lurt å høre med en advokat om hvordan du burde håndtere prosessen. Da kan du unngå saksbehandlingsfeil, som både kan være kostbart, og gjøre hele prosessen mer langvarig og krevende.

Ugyldig oppsigelse i prøvetiden? Rett på erstatning

Spesielt viktig er det å ta kontakt med en advokat dersom du mener permitteringen eller oppsigelsen er ugyldig begrunnet. Da kan du nemlig ha rett på oppreisning og erstatning for inntektstap.

Hvis du har det, vil som regel den andre parten også måtte betale saksomkostningene.

Vi hjelper deg med å finne dyktige advokater innen arbeidsretten.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden vår. Etter kort tid vil du motta flere ulike tilbud fra flinke advokater.

Fordelen med dette er at det blir lettere å sammenligne tilbud, pris og vilkår.

Tjenesten er gratis og uforpliktende. Du takker kun ja hvis du synes tilbudet er bra.

Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.
Tilbakemelding fra brukere
 • Det koster ikke å prøve tjenesten, derimot sparer du mye penger.
  Kjetil Sanstøl
 • Veldig bra tjeneste, er svært fornøyd. Lett å bruke, gode tilbakemeldinger og tips.
  Ida Haus

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Finn beste advokat for din sak
Motta tilbud fra flere advokater og sammenlign. Det er gratis og uforpliktende.

Spørsmål og svar om prøvetid