cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Forsikring
7 min lesetid
Sist oppdatert: 05 mai 2024

Bonus bilforsikring - Hvordan fungerer det egentlig?

Bonus er et slags poengsystem for skadefri kjøring med kjøretøy. For hvert år du kjører skadefritt vil du få lavere pris på forsikringen din. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan.
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig

Forsikringsselskaper opererer med en økende bonus, men prosenten på denne bonusen er ikke nødvendigvis det samme som det du får i rabatt.

Rabatten påvirkes av flere faktorer, som hvor god dekning forsikringen har og hvilken bil du kjører. Basert på dette vil forsikringsselskapet gi deg en rabatt på forsikringspremien.

Det er dessverre vanskelig å gi et generelt svar på hvor mye en bonus utgjør i faktisk rabatt, ettersom de andre faktorene varierer. Satsene varierer også fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Med andre ord, to personer kan ha samme bonus, men få ulik rabatt.

Hvis du samler flere forsikringer hos et selskap, kan du få mer i rabatt. Det mest oversiktlige vil være å innhente tilbud fra flere forsikringsselskap for å kunne se hvilken bonusordning som gir deg mest rabatt.

Ønsker du gode tilbud på bilforsikring?
Motta tilbud, sammenlign og velg den beste bilforsikringen her.

Reglene for bonus på bilforsikring

Bonusen har et øvre tak. Taket er som regel på 75 prosent bonus, men kan også være på 80 prosent bonus, avhengig av hvilket forsikringsselskap du har.

Under har vi lagd en liste med regler for bonus på bil:

 • Bonusen øker en gitt prosent hvert år du ikke bruker forsikringen, en slags ansiennitet for hvert år du kjører skadefritt.
 • Er du uheldig og må dekke skade med forsikringen, mister du en viss prosent påfølgende år i stedet for at den øker. Dette skjer fra første forfall og du har dermed ikke like mye rabatt.
 • Bytter du forsikringsselskap tar du med bonusen du allerede har dit.
 • Med den høyeste bonusen kan du få flere fordeler. Det er for eksempel tillatt med 1 skade i året, uten at den reduserer bonusen.
 • Ikke alle skader er bonusreduserende, sjekk dette i vilkårene til forsikringsselskapet ditt.
 • Skaffer du en bil nummer to, får du samme bonus som på den du allerede har.
 • Blir en av bilene utsatt for skade, minsker bare bonusen på den gjeldende bilen.
 • Skaffer du deg en tredje bil, får den samme bonus som bilen med lavest bonusprosent.

Hvordan få høyere bonus?

Du må kjøre skadefritt en god stund for å oppnå den høyeste bonusen. 

Fra 20 prosent til 70 prosent vil det ta deg fem år med en økning på 10 hvert år. Fra 70 prosent til 75 prosent vil det ta deg ytterligere fem år.

Har du vært skadefri på 75 prosent i fem år, er du tillatt én skade som ikke gir trekk i bonus. 

Med andre ord, det er først når du har vært på 75% i 5 år, du får en bonusfri skade. Det finnes riktignok et par knep du kan ta for å gjøre veien litt kortere.

Først og fremst tilbyr noen forsikringsselskap en høyere startbonus for deg som skal ha din første bilforsikring.

Noen selskaper tilbyr høyere bonusopptjening for nye kunder. Du kan altså oppnå høyere bonus på bilforsikring ved å bytte leverandør av bilforsikring.

Bytter du forsikringsselskap med jevne mellomrom vil du kunne opparbeide deg en høyere bonus enda raskere.
Bytter du forsikringsselskap med jevne mellomrom kan du opparbeide deg en høyere bonus enda raskere.

Bonustap ved skade på bil eller annet kjøretøy

Hvis du benytter deg av bonusen ved skade, vil du i det påfølgende året miste noen prosent av bonusen.

Hvor mye den minsker vil være individuelt hos hvert enkelt selskap, men de fleste trekker fra 10%.

Dermed blir det et lite regnestykke for deg om hvorvidt du vil benytte deg av forsikringen eller ikke. Ikke bare må du ta i betraktning egenandelen, men også hvor stort bonustapet blir. Plutselig har du betalt mer enn skaden kostet.

Disse skadene er eksempler på ting som typisk ikke vil ikke være reduserende for bonusen:

 • Skader ved brann og tyveri
 • Glasskader
 • Skader i forbindelse med redning
 • Kollisjon med dyr
 • Skader ved naturulykker
 • Veihjelp

Bør du velge veihjelp på din bilforsikring? Les mer her. 

Med mindre du har toppbonus, er det mulig å få ekstra fart på oppsparingen av bonus ved å bytte selskap. Ekstra poengopptjening kan faktisk være en del av tilbudet, hvis du spør om tilbud fra et annet forsikringsselskap.

Hvordan overføre bonus?

Når du bytter forsikringsselskap, får du overføre bonus, men husk at bilforsikringen hos den nye leverandøren ikke nødvendigvis er helt lik. Bonus rabatteres ulikt.

Når du er i kontakt med et nytt forsikringsselskap, vil de spørre deg om hvor mye bonus du har. Dette er for å kunne gi deg et presist tilbud.

Etter du har valgt å flytte over vil det nye forsikringsselskapet ditt, vil de be om bekreftelse på bonusen din fra det gamle forsikringsselskapet ditt. Har du da oppgitt feil, vil det bli korrigert deretter.

Bonusen kan påvirke summen du må betale for forsikringene dine, så det lønner seg å vite nøyaktig hvor mye bonus du har på bilforsikringen.

Da er du sikker på at tilbudene du får blir så nøyaktige som mulig.

Det er også mulig å overføre bonusen til en ektefelle, samboer eller partner, eller firmaet ditt.

Å overføre bonus til barna dine er derimot ikke mulig.

Hvor er bilen forsikret? Les mer om hvordan du skaffer full oversikt over bilforsikringen din her.

Skal du kjøpe bil nummer 2?

Dersom du har 50% eller høyere på bonusen fra før, kan du be om 50% bonus på bil nummer to, eller et annet kjøretøy, som for eksempel en motorsykkel.

Øk bonusen på bilforsikringen din!
Ved å innhente tilbud fra flere forsikringsselskaper kan du sammenligne pris og vilkår, og slik velge det beste tilbudet.

Sjekke bonusen din

Startbonus på bilforsikring pleier å være på 40%, hvis du ikke har hatt bilforsikring før. Hvis du bare bytter selskap, flyttes bonusen du allerede har enkelt og greit over fra det gamle til det nye.

Det er ikke alle som har helt oversikten over hvor stor bonus man rukket å opparbeide seg. Hvordan finner du egentlig ut hva bonusen din er?

Aller enklest er det nok å logge seg inn på «mine sider» hos forsikringsselskapet ditt, og forhåpentligvis står det enkelt og oversiktlig der.

Har du forsikringer hos banken din, kan du ofte finne det i nettbank eller mobilbank.

Om du ikke skulle ha muligheten til å sjekke det selv, bør du kontakte dem personlig og høre.

Bilforsikringskalkulator

Hvilken rabatt du får er ganske individuelt og avhenger av flere faktorer. Derfor er det vanskelig å lage en god bilforsikringskalkulator for bonus, som er nøyaktig.

Den må kunne ta i betraktning det gjeldende forsikringsselskapets satser. Ulike selskap gir ulik nemlig ulik rabatt for samme bonuspoeng.

I tillegg blir det billigere desto høyere egenandel du har satt, hvilken bil du kjører, hvilket ekstrautstyr bilen har og eventuelt annet forsikringsselskapet velger å vektlegge.

Det blir derfor vanskelig å lage en velfungerende kalkulator som funker for alle. Be heller forsikringsselskaper om et personlig tilbud og sammenlign dem. Å få tilbud er gratis og uforpliktende.

Hvor mye du får i bonus vil variere i fra de ulike selskapene. Innhent tilbud og sammenlign de beste tilbudene. 
Hvor mye du får i bonus varierer ut ifra mange faktoreri og hvilket selskap du har forsikringen i. Innhent tilbud og sammenlign de beste tilbudene. 

Hvordan opparbeider du deg bonus?

Hvordan få høyere bonus på bilforsikring? Kjør trygt og ansvarsfullt.

Dette er enklere sagt enn gjort. Ulykker og uhell kan ramme selv den beste sjåføren i verden. Da må det kunne lønne seg å bruke en bilforsikring som dekker mer enn bare den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Som tidligere nevnt, kan du ta med deg bonusen din til andre forsikringsselskaper. Da kan du nyte godt av et selskap med høyere startbonus, eller de som tilbyr nye kunder høyere opptjening.

Men husk at hvilken rabatt du får per opptjent bonus varierer fra selskap til selskap. Det er derfor viktig at du får et pristilbud som viser konkret hva du skal betale, hva egenandelen er på, og hva som må dekkes.

Det er også mulig å få rabatt for å samle forsikringene sine hos et selskap, så hvis du først skal bytte forsikringsselskap, kan det være lurt å få et totaltilbud.

Plutselig kan du spare noen tusen på forsikring.

Er du usikker på hvilke forsikringer du trenger, eller sitter du med unødvendige forsikringer, eller er dobbeltforsikret? Det kan du lese mer om i vår guide til hvilke forsikringer du trenger her.

Ønsker du gode tilbud på bilforsikring?

I vårt skjema kan du fylle inn hvilke forsikringer du trenger. Vi sender det videre til flere forsikringsselskap samtidig, og etter kort tid vil de komme med tilbud.

Da er det enklere å sammenligne tilbud, dekning og prisen fra flere forsikringsselskap samtidig.

Dette er en gratis og uforpliktende tjeneste. 

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig
Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!
  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!
  Tonny Hovland


 

Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig

Spørsmål og svar om bonus på bilforsikring