cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Varmepumpe
7 min lesetid
Sist oppdatert: 20 april 2024

Fordeler og ulemper med varmepumpe

Varmepumper har flere gode fordeler i at den gir kostnadseffektiv oppvarming og et bedre inneklima. Men skal du få maksimalt ut av fordelene den gir, må du sørge for at den får omtanken den trenger.
Sammenlign priser på varmepumpe

Motta tilbud fra flere leverandører der du bor. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Har du vurdert varmepumpe, men er usikker på hva du får igjen for investeringen? I denne artikkelen tar vi deg igjennom de ulike varmepumpetypene, og hva de gir deg, men også eventuelle ulemper du må være klar over.

For det er både fordeler og ulemper med varmepumpe:

Fordeler med varmepumper er at de gir mye varme i forhold til strømmen som brukes. De gir et godt inneklima, er miljøvennlige og du sparer penger på strøm. Ulemper med varmepumper generelt er blant annet at de blir mindre energieffektive på ekstra kalde dager, og det kan derfor hende du må fyre med ekstra oppvarmingskilder til tider.

I denne artikkelen vil vi gå mer i detalj på ulike fordeler og ulemper med de ulike varmepumpesystemene. Da kan du gjøre deg opp en mening om hva som veier tyngst hos deg, dersom du er på jakt etter en varmepumpe.

Spar penger på oppvarming i dag
En varmepumpe er mer miljøvennlig og gir deg bedre inneklima og lavere oppvarmingskostnader enn annen elektronisk oppvarming.

Varmepumper er energieffektive

Varmepumpen gir deg mer varme i forhold til strømmen den bruker. Med andre ord - de er energieffektive. Alle de ulike varmepumpetypene gir deg denne fordelen, men i varierende grad.

Dette fører til at du sparer penger på strøm.

Væske til vann er mer energieffektiv enn luft til vann, som på sin side er mer effektiv enn luft til luft varmepumper.

For å se hvor energieffektiv en varmepumpe er, kan du se etter effektfaktor på energimerkingen.

Effektfaktor (COP) forteller oss hvor effektivt varmepumpen produserer varmeenergi sammenlignet med strømmen den bruker. For eksempel, dersom varmepumpen bruker 1000 watt til å produsere varme tilsvarende 4000 watt, er effektfaktoren 4.

En mer realistisk og nøyaktig måling av effektfaktor er årsvarmefaktoren (SCOP), som tar hensyn til svinginger i temperaturen og luftfuktigheten gjennom et år.

Uansett hvilket system du velger, vil du altså bruke mindre strøm til å produsere samme varmeeffekt som eksempelvis panelovner.

Du slår et slag for miljøet også

Både Enova og Naturvernforbundet anbefaler varmepumpe som miljøtiltak.

Varmepumper henter varme fra luft, fjell og vann istedenfor kull, olje og ved. Dette resulterer i at det blir mindre partikler i luften. Altså - mindre lokale utslipp.

Kombinerer du dette med et bedre inneklima og kostnadseffektiv oppvarming har du altså fått både i pose og sekk: du får varmen du trenger og en lavere strømregning, i tillegg til at du bidrar positivt for miljøet.

Vedfyring er dyrere enn du kanskje tenker over

Er hovedkilden din til oppvarming vedfyring?

Ifølge beregninger utført av Smarte Penger vil kjøpeved gi en oppvarmingskostnad på 134 øre pr kW. Det er faktisk mer enn strømprisene (pluss nettleie og påslag) i snitt har vært de siste årene.

I tillegg kommer faktorer som tilstand på veden (må være tørr nok), nok ved i posen, kortvarig fyring som også påvirker kostnadene rundt vedfyring.

Les mer om å kombinere vedfyring med varmepumpe i denne artikkelen

varmepumpe fordeler

Okay, la oss ta en nærmere titt på fordeler og ulemper med de ulike varmepumpetypene.

Først ut:

Luft til luft-varmepumpe

Fordeler

 • I innedelen sitter filtre som renser lufta og resulterer i et bedre inneklima
 • Du får mye varme i forhold til strømmen som brukes
 • Enkel installasjon, og er den rimeligste type varmepumpe du få tak i
 • Kan brukes som aircondition om sommeren
 • Varmer jevnere enn for eksempel vedovn, og gir et mer komfortabelt inneklima
 • Termostatstyring (men skru av autofunksjonen, da dette kan gjøre at varmepumpen prøver å kjøle ned rommet den har varmet opp)

Ulemper

 • Punktoppvarming, det vil si at du må være påpasselig med hvor varmepumpen blir installert, ettersom varmen må kunne strømme til så store deler av boligen som mulig. Noen velger derfor varmepumpe med 2 innedeler for å dekke flere etasjer.
 • Man må forvente et visst støynivå inne og ute, men mengden støy varierer fra modell til modell.
 • Jo kaldere uteluften er, desto mindre energieffektiv blir varmepumpen. I slike tilfeller kan det hende du må fyre med ekstra oppvarmingskilder. Men du trenger ikke skru av varmepumpen, for sirkulasjonen fra den vil være med på å spre varmen fra for eksempel vedovnen utover i boligen.

Lydnivå på varmepumper

I varmepumpen sitter en vifte, og den vil i større og mindre grad gi fra seg lyd. Noen modeller har høyere lydnivå enn andre, og her gjelder det å være bevisst på hva som kan forventes av modellen du kjøper.

I motsetning til hva du kanskje skulle tro, lager mindre varmepumper mer støy. Dette er fordi viften er mindre, og krever flere omdreininger for å flytte like mye luft som en større vifte klarer. Og raskere omdreininger- desto mer støy.

Gulvmodeller lager gjerne mindre støy enn en veggmodell. Om du er ekstra varsom for lyder, kan dette derfor være et godt alternativ.

Luft til vann-varmepumpe

Om du ønsker å omgjøre uteluften til varme i gulv, kan en luft til vann-varmepumpe være noe for deg.

Luft til vann-varmepumpe er et godt alternativ til luft til luft, men det krever litt mer, både når det gjelder lommeboken og installasjon. Prisen avhenger av om du har et system for vannbåren varme i huset fra før av eller ei.

Har du ikke et vannbårent distribusjonssystem for varme fra før, krever det naturlig nok større oppgraderinger i boligen.

Fordeler

 • Kan brukes til oppvarming av tappevann
 • Enda mer energieffektiv enn luft til luft varmepumper
 • Jevnere temperatur og fordeling av varme gjennom huset
 • Fleksibelt, da du kan velge mellom radiator, gulvvarme osv.
 • Unngår viftestøy i oppholdsrom, ettersom den installeres til varmtvannsberederen og en fordeler
 • Større besparelse i energibruk enn luft-til-luft, men koster også mer å skaffe seg
 • Vannbåren varmesørger for at det blir mindre transport av støv og dermed bedre inneklima.
 • Relativt rimelig hvis du allerede har et system for vannbåren varme i huset

Ulemper

 • Du kan få behov for en ekstra varmekilde når det er ekstra kaldt ute. Hvor lav temperatur det kan være før det går utover effektiviteten kan variere fra modell til modell.
 • Den må også avrime seg selv når det er kaldt, som igjen går utover effekten.
 • Noe støy fra pumpen må du regne med, men den er dog ikke plassert i oppholdsrom
 • Koster mer enn en luft-til-luft-varmepumpe (men mindre enn væske-til-vann-varmepumpe)
 • Omfattende å installere et vannbårent system dersom du ikke har det, bør i så fall være snakk om å bygge ny bolig eller større arbeider i boligen du har.

Væske til vann-varmepumpe

Væske-til-vann-varmepumpe er i likhet med luft til vann varmepumper avhengig av et vannbårent distribusjonssystem for varme i boligen.

Væske til vann-varmepumpe er et begrep som dekker bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe.

Dette kan bli en stor investering dersom du ikke har det fra før, og egner seg best dersom det er snakk om å bygge en ny bolig eller større oppgraderinger av eksisterende.

Fordeler

Generelt:

 • Mer effektiv energibruk enn luft-til-luft-varmepumpe, fordi varmefaktoren er jevn gjennom hele året. Varmekildene holder seg stabile gjennom året, mens luft jo svinger mye og kan bli veldig kaldt.
 • Ingen støy utendørs
 • Utedelen ligger skjult
 • Sikker i drift, og varer lenger enn luft-til-luft-varmepumpe
 • Kan også brukes til oppvarming av tappevann

Bergvarmepumpe:

 • Utedelen tar liten plass
 • Leverer nesten gratis kjøling om sommeren, såkalt frikjøling

Jordvarmepumpe:

 • Billigere å installere enn bergvarmepumpe

Sjøvarmepumpe:

 • Som regel rimeligere å legge i sjø enn i borehull
 • Jevn temperatur gjennom hele året fordi sjøvannet er varmt

Ulemper

Generelt:

 • Relativt dyrt å anskaffe, særlig om boligen ikke allerede har et vannbårent distribusjonssystem for varme.
 • Krever bergvarme, jordvarme eller vann. Alle disse forutsetter krav til beliggenhet. Dersom det ikke lar seg gjøre kan du vurdere luft-til-vann-varmepumpe, ettersom luft er overalt.

Bergvarmepumpe:

 • Særlig kostbart om du bor i et område med mye jord, leire og annen løsmasse
 • Varmeeffekten kan avta om brønnen ikke er riktig dimensjonert, altså må den ikke være for grunn eller ha for lite tilsig av grunnvann

Jordvarmepumpe:

 • Tar mye plass arealmessig under bakken, og må ta hensyn til planterøtter.
 • Er anlegget for lite kan jorda fryse og sørge for lavere ytelse og effekt.
 • Luftlommer kan oppstå mellom kollektorslangen og jorda når jorda fryser og tiner, som kan påvirke ytelse og effekt.

Sjøvarmepumpe:

 • Det kan gro og fryse på kollektorslangen i sjøen, som kan påvirke ytelsen. Pass på å få riktig dimensjonert anlegg for å unngå isingen.
 • Kollektorslangen er værutsatt, med tanke på at det kan blåse en del ved sjøen.
 • Tillatelse må innhentes, og man må sørge for å ikke legge den slik at en kommer i konflikt med ankringsplasser for båter

Vurderer du varmepumpe?

Vi har gjort det mulig for deg å komme i kontakt med flere leverandører av varmepumper samtidig, så du kan sammenligne deres tilbud.

Da vet de at du er i kontakt med flere, og vil gi seg sin beste pris for varmepumpen for å få nettopp deg som kunde.

Sammenlign priser på varmepumpe
Motta tilbud fra flere leverandører der du bor. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Thomas Leypoldt Marthinsen
Thomas Leypoldt Marthinsen
Hei, og takk for at du leser. Har du brukt tjenesten vår og fått en bedre økonomisk hverdag etterpå? Da vil vi gjerne høre fra deg! Send oss gjerne en e-post om dine erfaringer og eventuelle innspill du måtte ha.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Sammenlign priser på varmepumpe
Motta tilbud fra flere leverandører der du bor. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.