Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på varmepumpe i Stavanger

 • Få varmepumpe som passer din bolig og ditt klima
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Slipp å samle tilbud selv! Siden varmepumpeleverandørene konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Uforpliktende og gratis å hente tilbud
  Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle
Få tilbud på varmepumpe i %location% fra flere selskaper

Spar penger på strøm med varmepumpe nå

Spar mellom 60-90% av oppvarmingskostnadene. Sammenlign tilbud på varmepumpe fra flere leverandører her.

 • Få varmepumpe som passer din bolig og ditt klima
  Få råd og tips på befaring fra fagpersoner og spar mest mulig penger på oppvarming.
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Slipp å samle tilbud selv! Siden varmepumpeleverandørene konkurrerer om deg, vil du få deres beste priser.
 • Uforpliktende og gratis å hente tilbud
  Du velger selv om du vil takke ja til et av tilbudene, eller avslå alle

KUN KJENTE MERKER

Varmepumpe Stavanger

Varmepumpe i Stavanger

Vil du spare energi og penger med en varmepumpe? Oppvarming er både miljøvennlig og bra for lommeboka. Slik kan hjemmet ditt bli enda bedre å leve i, samtidig som du gjør en innsats for klimaet.

Varmepumper bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå.

I luft, jord, sjø, grunnvann og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til oppvarming av boliger og vann, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn det man ønsker å ha inne.

Klima i Stavanger

Rogaland er et fylke med litt av alt. Det har høye fjell, dype fjorder, mye skog, fosser, sandstrender og svaberg. Noen kaller det et Norge i miniatyr, siden du får litt av all slags type landskap her. Stavanger har et varmere og våtere klima, enn de fleste andre større byer i Norge.

Stavanger er som regel på sitt varmeste i august, kaldeste i februar, våteste i oktober, og mest vind i januar.

En varmepumpe kan gi varme på de sure og kalde dagene med mye vind, og frisk bris på de varme sommerdagene.

Hvordan fungerer en varmepumpe?

I en varmepumpe brukes elektrisitet for å hente ut varme fra luft, vann, fjell eller jord. En varmepumpe transporterer varme fra en lavere til en høyere temperatur. Varmen blir fordelt over hele rommet og huset.

På denne måten kan du få flere ganger mer varme enn energien som brukes. Med en varmepumpe vil du senke de faktiske kostnadene fordi du bruker mindre elektrisitet/olje på oppvarmingen.

Hovedkravet som stilles til nye boliger (teknisk forskrift av 2010) er at omtrent halvparten av energibehovet til oppvarming av vann og bolig skal dekkes av annen energiforsyning enn strøm, olje og gass. En varmepumpe kan bidra til at dette kravet oppfylles.

Forskjellige typer varmepumper

Det finnes flere typer varmepumper:

1. Luft/luft-varmepumpe

2. Luft/vann-varmepumpe

3. Væske/vann-varmepumpe (jordvarme og bergvarme)

4. Avtrekksvarmepumpe.

Det er mange typer varmepumper å velge mellom. Hvilken varmepumpe passer best til dine behov? Forhør deg med noen fagfolk i Stavanger, så får du hjelpe til å finne den som passer best for deg og din bolig.

Luft/luft-varmepumpe 1

Jo lengre fyringssesong i Stavanger varer, jo mer gunstig vil en luftvarmepumpe være. Selv om Stavanger ikke er plaget av mange minusgrader og snø, kan den kalde vinden både være kald og sur.

Alle luft til luft-varmepumper har en del som er montert på utsiden av huset. Denne utedelen kan du skjule med et varmepumpe hus.

En luft/luft-varmepumpe i Stavanger passer bra for deg som:

• Har bruk på over 15 000 kWh per år

• Bor i et område med lang fyringssesong eller milde vintre

• Har en åpen planløsning slik at varmen lett fordeles til de rommene du ønsker å varme opp

• Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å bytte vinduer eller etterisolere

• Har andre alternative varmekilder til de kaldeste periodene

Luft/vann-varmepumpe 2

En luft til vann-varmepumpe henter varmen fra ute- eller avtrekksluft. Varmen blir deretter distribuert i boligen via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Varmen brukes som oftest til å oppvarme tappevann og oppvarming av selve boligen via et vannbåret system.

Bedre fordeling av varme og jevnere temperatur er to av fordelene med vannbåren varme. Bruk av varmepumpe til oppvarming av vann gir lavere energiforbruk enn direkte bruk av strøm til boligen.

En luft/vann-varmepumpe består av en inndel som er tilknyttet varmtvannsberederen og en utedel. Disse er knyttet sammen med kjølerør og elektrisk kabel. Din varmepumpemontør kan foreslå mulige plasseringer.

En luft/vann-varmepumpe passer bra for deg som:

• Har et totalt energiforbruk på over 25 000 kWh per år

• Bor i en bolig med vannbåren varmefordeling

• Bor i et område med lang fyringssesong eller milde vintre

• Har annen kilde til oppvarming i tillegg (for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovn)

• Har stort forbruk av tappevann

• Vil spare mange tusen kroner i året på oppvarmingskostnader.

Væske/vann-varmepumpe 3

En væske til vann-varmepumpe henter varmen fra sjøvann, jord eller fjell. Varmen blir videre fordelt i boligen via vannbåren gulvvarme eller via radiatorer.

En væske til vann varmepumpe i passer for deg som:

• Har et totalt energiforbruk på over 30 000 kWh per år

• Bor i en bolig med vannbåren varme

• Har stort forbruk av tappevann

Sjøvarme

Sjøvannsvarmepumpe kan være et godt alternativ dersom du bor i en bolig langs kysten, eller ved en større innsjø. En sjøvarmepumpe henter energien som er lagret i havet. Varmen fra sjøvannet blir hentet opp ved hjelp av en såkalt kollektorslange, som senkes ned i sjøen. I Stavanger har man god tilgang på sjøvann som varmekilde.

Jordvarme

En varmepumpe med jordvarme henter solenergi lagret fra jord eller myr. En kollektorslange fylt med frostvæske graves ned på 0,6 til 1,5 meter dybde – avhengig av deledybden. Avstand mellom sløyfene bør være 1,5 meter da kortere avstand kan medføre at man kan hente ut mindre energi. For å ha denne typen varmepumpe bør du ha et disponibelt uteareal på 250 til 600 m2. Den er altså veldig gunstig om du har en stor tomt.

Bergvarme

En varmepumpe med bergvarme klarer å utnytte solvarmen som lagres i fjell, og gjøre det om til energi. Det gjøres via et 80-200 meter dypt borehull i fjellet. Hullet er gjerne plassert 2 til 3 meter fra grunnmuren. I borehullet plasseres en kollektorslange fylt med frostvæske.

Selv om solenergien som lagres i fjellet er nesten ubegrenset, bør man passe på at to borehull ikke plasseres for nære hverandre. Det anbefales å ha en avstand på minst 20 meter.

4. Avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper er en variant av ventilasjonsvarmepumper. Den henter energi fra brukt luft når den suges ut av boligen. Energien kan brukes til å varme opp frisk luft, rom og varmtvann.

Avtrekksluften blir sendt gjennom avtrekksvarmepumpen. Den fungerer som en varmegjenvinner, så du unngår å sende den varme luften ut, og tape masse energi. I stedet kan du gjenvinne varmen og overføre den til et vannbåret anlegg, som for eksempel varmtvann og rom i boligen.

Avtrekksvarmepumpe er egnet til ettermontering i bygg med kun avtrekksventilasjon. Denne type varmepumpe er avhengig av at det alltid går luft gjennom varmepumpen slik at den kan fungere stabilt.

Les om forskjellige varmepumper her

Hvordan du kan spare penger med varmepumpe?

Prisen på strømregningen kan variere stort gjennom året, men mesteparten av strømregning går som oftest til oppvarming av bolig. Varmepumpe er en god investering. Selv om de er kostbare, vil du kunne spare mye penger i årene som kommer.

En varmepumpe blir ofte klassifisert som energiklasse A. Klassifiseringen er forbeholdt bygninger der det er investert i løsninger som går utover minstekravene for å minske energiforbruk i bygninger.

Med en varmepumpe vil du med andre ord senke strømutgiftene og få billigere oppvarming. I tillegg til at du sparer penger, er det også mye mer miljøvennlig.

Hvor mye du kan spare på å investere i en varmepumpe eller varmepumpeanlegg, avhenger av hvor høyt energibehov boligen har fra før, boligens størrelse, isolasjon, strømpriser, hvilken modell og type varmepumpe du velger, osv.

Les mer om pris på varmepumpe her. 

Finn beste varmepumpe - Stavanger

Det finnes mange forhandlere og ulike produsenter av varmepumper. Det kan være vanskelig å vite akkurat hva slags varmepumpe som passer deg og ditt hjem. For at investeringen skal lønne seg, må det være en varmepumpe av god kvalitet, som passer til ditt behov.

Å finne varmepumpen som passer ditt behov og lommebok, kan ta både tid og energi. Siden det er mange forhandlere på markedet, har du som forbruker mulighet til å gjøre en god deal.

Finn gode tilbud på varmepumpe

Forhør deg med flere leverandører om deres produkter før du bestemmer deg.

Les også hvilke varmepumper som gjør det best i test. 

Fyll inn skjemaet på siden vår, så vil du raskt få tilbud av flere leverandører samtidig. Da må leverandørene kjempe om å gå deg som kunde. Sjansen er da større for at kan tilby sine beste tilbud.

Tjenesten vår er både gratis og uforpliktende for deg.

Etter du har fått montert varmepumpen, vil du raskt se at strømregningene krymper.