Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Motorsykkelforsikring kalkulator

Nyt friheten på veien med en MC-forsikring til en god pris med gode betingelser. Enten du ønsker ansvarsforsikring, delkasko, eller full kasko.

Få billigere forsikring på 1–2–3:
Velg hvilke type forsikringer du ønsker å motta tilbud på.
Sammenlign og finn det beste tilbudet.
Velg om du ønsker å akseptere tilbudet du mottar eller ikke, helt gratis og uforpliktende.

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget

Motorsykkelforsikring kalkulator - Få best pris

De fleste vil være enige i at bilforsikring ikke bare er bilforsikring. Det samme kunne man gjerne sagt om forsikringer for motorsykkel. Motorsykkelforsikringer kommer i flere ulike varianter. Og forskjellen på disse dreier seg i stor grad om hvor omfattende dekning du ønsker. 

Når det er sagt, er det selvsagt mer enn bare dekningene som varierer fra MC-forsikring til MC-forsikring. Også hva gjelder priser kan du forvente til dels store variasjoner. 

I det følgende skal vi derfor ikke bare se på hvilke dekninger de ulike motorsykkelforsikringene kommer med. Vi skal også undersøke hvordan du best mulig kan beregne hvor dyr forsikringen din blir. 

Som vi skal se, vil en forsikringskalkulator gjøre dette siste til en smal sak. 

Hva dekker en motorsykkelforsikring?

At man må ha et minimum av forsikring for å kunne kjøre lovlig på veien, gjelder ikke bare bileiere. Ansvarsforsikring er også påbudt for motorsyklister og førere av andre motorvogner.

Ansvarsforsikring er den mest grunnleggende av de tre kategoriene forsikringsselskapene gjerne deler motorsykkelforsikringer inn i. Den er også en selvsagt del av de to øvrige kategoriene “delkasko” og “kasko”.

Det er lite som skiller inndelingen av motorsykkelforsikring fra den du er vant til frabilforsikringens verden. Det er likevel enkelte særegenheter ved motorsykkelforsikringen. Dekninger som går på velting er et åpenbart eksempel på det.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen dekker ikke skader på egen motorsykkel, kun skader påført andre, og er av den grunn også den billigste varianten. Forsikringen gjelder ikke bare materielle skader, men også skader på fører og passasjer. 

Som regel vil du også få dekket utgifter i forbindelse med eventuelle rettstvister med en ansvarsforsikring. Det er sjelden snakk om egenandel ved ansvarsskader. Trenger du derimot rettshjelp, må du regne med å betale egenandel pluss en prosentandel av omkostningene.

Delkasko-og kaskoforsikring

En delkaskoforsikring vil i tillegg dekke enkelte skader på ditt eget kjøretøy. Den alminnelige delkaskoforsikringen gir deg for eksempel dekning på skader eller tap som følge av brann og tyveri. I tillegg kommer ofte en dekning for glasskader og skader på personlig løsøre eller fastmontert tilleggsutstyr. 

Veihjelp er en annen dekning som ofte skiller delkaskoforsikring fra ansvarsforsikring. Hvor i verden veihjelpen gjelder, og hvilke utfordringer den dekker, varierer imidlertid fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. 

Enkelte har veihjelp i hele Europa som en del av delkaskopakken, mens andre er begrenset til Norden. I regelen slår veihjelpen inn når du opplever problemer som driftsstopp, sykdom eller andre uhell. 

Det en delkaskoforsikring imidlertid ofte mangler, er en dekning for skader som følge av kollisjon, hærverk eller andre plutselige, ytre skader. Til det må du ha en full kaskoforsikring. Denne dekker da gjerne også skader som skyldes velt og utforkjøring. 

Det er derimot sjelden at skader på motor, girkasse og drivverk er inkludert i selv de mest omfattende  forsikringsvariantene. Ønsker du det, må du forhøre deg om eventuelle tilleggsforsikringer hos forsikringsselskapet.

Hva koster en motorsykkelforsikring? 

Prisen på motorsykkelforsikringen vil avhenge mye av om du kun velger ansvarsforsikring eller går for delvis eller full kasko. Som bare rimelig er: Jo mer omfattende forsikringen er, dess dyrere blir den. 

Motorsykkelforsikring pris

Nøyaktig hvilken variant som lønner seg for deg, avhenger av hvilken motorsykkel du har og hvor mye du bruker den. Ettersom full kasko ofte dekker veihjelp på steder der delkasko ikke gjelder, er også hvor du kjører relevant.

Her skal vi se på noen andre faktorer som kan påvirke hvor mye forsikringen din blir kostende. Det finnes nemlig en rekke avslag og tilbud som du kan benytte deg av for å få en lavere pris. 

Samlerabatt

De fleste forsikringsselskaper har for eksempel en samlerabatt. Det vil si at hvis du har tre eller flere forsikringer hos dem, kan du kanskje få så mye som 15-20 % avslag. 

Dette fordrer som regel at du har et hovedprodukt, som bil- eller boligforsikring, i tillegg til andre forsikringer.

Organisasjonsrabatt

Er du medlem av en arbeidstaker- eller interesseorganisasjon, kan du også få gode tilbud. Eksempler på organisasjoner som har avtaler med forsikringsselskap, er: Tekna, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, NAF, DNT og NJFF. 

Kontakt derfor eventuelle organisasjoner før du velger hvilket forsikringsselskap du skal forsikre motorsykkelen din gjennom.

Sikkerhetstiltak

I likhet med en del andre forsikringer vil man ofte også kunne få avslag på motorsykkelforsikringen ved visse sikkerhetstiltak. 

I forbindelse med bolig- og innboforsikring går slike sikkerhetstiltak gjerne på ting som komfyrvakt og vannstoppeventil. På MC-forsikring dreier det seg imidlertid først og fremst om at alle førerne av kjøretøyet er over en viss alder. 23 år er en grense du vil se at flere forsikringsselskap opererer med.

Egenandel

Hvor høy egenandel du ønsker å betale er en annen faktor som vil påvirke prisen på forsikringen din. Kort fortalt blir prisen på selve forsikringen lavere dess høyere egenandel du betaler. Her er det ofte snakk om å velge mellom summer som 4 000, 8 000 og 16 000 kroner. 

Hva koster forsikring på ATV?

Enkelte forsikringsselskap har egne løsninger for snøscootere og ATV-er. Hos andre igjen, som for eksempel Storebrand, går snøscooter og ATV under motorsykkelforsikring. (I hvert fall så lenge de ikke har en motor som overstiger 175 HK.)

Spørsmålet “Hva koster forsikring på ATV?” kan altså i enkelte tilfeller besvares ved hjelp en motorsykkelforsikring-kalkulator. Andre ganger vil det derimot være snakk om en egen forsikring og dermed egne priser og vurderinger. 

Motorsykkelforsikring-kalkulator

Den enkleste og kanskje mest nøyaktige måten å finne prisen på en forsikring er å bruke en spesialtilpasset kalkulator. Eller rettere sagt: Det er den mest nøyaktige måten bortsett fra å kontakte de ulike forsikringsselskapene og be om tilbud. 

Dette siste er noe man gjør før man tar den endelige beslutningen om hvilken forsikring man skal gå for. Før den tid kan det imidlertid hende at man ønsker en mer omtrentlig idé om hvor dyr forsikringen blir. 

Det er da motorsykkelforsikring-kalkulatoren kommer inn i bildet. 

En forsikringskalkulator er mer eller mindre akkurat det ordet antyder: Et kalkuleringsverktøy som, ved hjelp av den informasjonen du mater det med, regner seg fram til prisen på en forsikring.

Hvordan bruke en motorsykkelforsikring-kalkulator

Nøyaktig hvilken informasjon kalkulatoren ber om, varierer mellom forsikringsselskapene. Det er imidlertid vanlig at du begynner med å fylle ut registreringsnummeret på kjøretøyet ditt. Er motorsykkelen ikke registrert, får du sannsynligvis opp et alternativ om å fylle inn merke, modell og årgang. 

Deretter blir du bedt om å legge inn eventuelle rabatter. Som vi har sett, kan det dreie seg om samlerabatt, organisasjonsavlsag eller sikkerhetstiltak. Har din ektefelle noen avslag, kan det lønne seg å sjekke om disse lar seg kombinere med motorsykkelforsikringen. 

Få Startbonus

Enkelte forsikringsselskaper tilbyr også en såkalt startbonus hvis du nettopp har anskaffet deg kjøretøyet. 

Når det ovennevnte er gjort, må du fylle inn personlig informasjon som navn og fødselsnummer. Denne informasjonen vil også bidra til at du får de avslagene du har krav på. 

Til sist gjenstår det å velge hvilken forsikringsvariant du ønsker å tegne. Har du en billig motorsykkel og råd til å betale eventuelle reparasjoner, kan ansvarsforsikring holde. Er motorsykkelen din derimot verdt litt, vil det fort lønne seg å vurdere delvis eller full kasko. 

Som regel vil dette være tilstrekkelig informasjon for at forsikringskalkulatoren kan gi et prisanslag på forsikringen din. 

Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland
Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.