Bilforsikring

Få bilforsikring til en god pris med gode betingelser. Enten du ønsker ansvarsforsikring, delkasko, full kasko eller en enda bedre dekning.

Det er store forskjeller på vilkår og priser mellom ulike forsikringsselskap. Sammenlign og se hvem som gir deg best tilbud.

1. Fyll ut skjema
nedenfor

2. Velg hvilke du vil sammenligne

3. Få beste
tilbud

Tar ca. 2 minutter, lykke til!

Få leverandørene til å konkurrere om å gi deg det beste tilbudet!

Hallgeir Kvadsheim,
Økonomisk rådgiver

Bilforsikring

En bilforsikring er lovpålagt og må være betalt for at du skal kunne kjøre på veien. Hovedsakelig har man fire typer forsikring; ansvarsforsikring, delkasko, full kasko eller en ekstra god kasko. Det er imidlertid opp til deg å velge hvilken du ønsker. Riktig valg av forsikring avhenger av hvilken bil du har, samt dine behov.

 

Kjøre uten forsikring

Det er ulovlig å kjøre uten forsikring eller manglende betalt veiavgift. Blir du tatt, vil du få en bot og bilen blir avskiltet på stedet. Bilen vil være avskiltet inntil forsikringen og boten er betalt.

Å kjøre bil uten forsikring kan først og fremst bli katastrofalt for din økonomi om du skulle bli involvert i en ulykke. Erstatningen må da bli betalt ut fra egen lomme. Personskader og materielle skader kan fort koste mange millioner. I verste fall kan det gjøre deg til gjeldslave resten av livet.

Det har vært tilfeller av sjåfører som har måttet betale erstatning opp til fem millioner kroner. Likevel kan beløpet bli enda høyere i en katastrofal ulykke. Husk også å ha forsikringen på plass ved eierskifte.

 

Hva dekker en bilforsikring?

En bilforsikring gjelder for personbiler og varebiler med totalvekt inntil 3 500 kg. Akkurat hva som blir dekt av en bilforsikring avhenger av hvor stor dekning du har valgt. En ansvarsforsikring er mye mer begrenset enn full kasko og dekker mindre. Dette er også grunnen til at ansvarsforsikring er mye rimeligere.

 

Hva dekker ansvarsforsikring eller trafikkforsikring?

Alle biler med skilter er lovpålagt å ha en ansvarsforsikring i Norge.  Det er med andre ord minstekravet.

En ansvarsforsikring dekker skader du påfører andre; personskade eller materielle skader. Den dekker derimot ikke skader på egen bil. Det gjør den til den rimeligste bilforsikringen.

 

Hva dekker delkasko?

Delkasko er en type bilforsikring som dekker bilskade ved brann, tyveri eller tyveriforsøk, skade på glassruter, samt redning og veihjelp.

En slik type forsikring kan være aktuell og gunstig hvis du har en eldre bil. Dette på grunn av at den ofte er mindre verdt og at det ikke vil få så store økonomiske konsekvenser om bilen blir ødelagt.

 

Hva dekker full kasko?

Bilforsikringen full kasko dekker bilskade ved kollisjon, utforkjøring, velting, hærverk, og annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.

Full kasko lønner seg ofte for deg som har en ny bil, eller en bil med høy verdi.

I tillegg til full kasko, tilbyr mange forsikringsselskaper et enda bedre alternativ. Den har en enda bedre dekning, men er naturligvis også dyrere.

 

Raskt skadeoppgjør

Om uhellet skulle være ute er det viktig med et raskt skadeoppgjør. Dette vil variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, og det kan ofte være lurt å forhøre seg om andres erfaringer.

Et bra forsikringsselskap prioriterer et raskt skadeoppgjør. Slik kan du komme hurtig tilbake bak rattet. Ved å forsikre bilen din riktig vil det spare deg for store utgifter om en skade skulle oppstå.

 

Egenandel på bilforsikring?

Å velge hvilken egenandel du skal ha på bilforsikringen kan være en utfordring. Det er to forhold som avgjør hvor høy egenandel som lønner seg; selve rabattskalaen og hvor høy bonus du har.

Her må du se på hvor høy rabatt du har, i forhold til hvilken rabatt du får i forsikringsselskapet ved å velge høyere egenandel. Metoden er altså å se på hvor lang tid det faktisk tar å inntjene økningen i egenandelen. Rabatten regnes imidlertid ikke av hele premien. Få derfor forsikringsselskapet til å beregne hva premien blir ved forskjellige alternativer.

Bonustap ved skade

Bonussystemet gir deg rabatt på bilforsikringen. Toppbonusen er 75 prosent, men hos noen selskaper kan du velge mellom 75 prosent eller 80 prosent.

I forhold til bonussystemet er selskapene ganske like. Du får 10 bonuspoeng for hvert eneste skadefrie år – helt til du når 70 prosent bonus. Dermed vil du få 70 prosent i tre eller fem år, før du rykker opp til 75 prosent bonus. Etter fem år med 75 prosentpoeng, kan du velge om du vil fortsette med 75 eller øke opp til 80 prosent. Som oftest lønner det seg å beholde 75 siden nedrykket er større med 80 prosent om en skade skulle oppstå.

Får du skylden for en skade, mister du bonus. Siden du året etter skaden skulle hatt 10 prosent økning i bonusen, blir du i stedet satt ned med 30 prosent. Dette utgjør en forskjell på 40 prosent. Slik fungerer nedrykkene:

 

%-bonus før skade Nedrykk
0% 40%
10% 30%
20% 30%
30% 30%
40% 30%
50% 30%
60% 30%
70% ( i 3 eller5 år) 30%
75% (1–5 år) 15%
75% (+ 5 år) 0%
80% 10%

Kilde: Smartepenger.no

 

For å finne ut hvor mye bonustap du vil ha, kan du bruke denne bilbonuskalkulatoren.

Påkjørsel av dyr

Ved påkjørsel av dyr pålegger vegtrafikkloven og lov om dyrevelferd enhver å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst.

Om uhellet skulle være ute, lurer de fleste på forsikringens rolle ved påkjørsel av dyr. Du mister ikke bonus på bilforsikringen din etter påkjørsel av vilt. Det forutsetter at du har kaskoforsikring og at du kan dokumentere viltpåkjørselen. Videre avhenger egenandel av detaljer og vilkår.

For å unngå bonustap er det et krav at du har varslet politi eller viltnemd. På den måten får du dokumentasjonen på at det var påkjørsel av dyr, som forsikringsselskapet krever. Varsle også forsikringsselskapet ditt så fort som mulig om hendelsen.

Gjør du ikke dette riktig kan du risikere å måtte dekke alle skader selv. Det kan fort bli en uventet og kostbar affære.

 

Billig forsikring på bil?

Det er tidkrevende å finne det rimeligste alternativet for bilforsikring. Prisene varierer mye fra forsikringsselskap til forsikringsselskap.

Hovedsakelig vil faktorer som merkemodell, registreringsår og beliggenhet påvirke prisen på bilforsikringen. Videre vil det være forskjeller i pris fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Derfor lønner det seg å sammenligne priser på bilforsikring. Ved å bruke Tjenestetorget vil du få tilbud fra flere selskaper og du velger helt selv hvem du vil velge, eller om du ikke velger noen. Det er helt gratis og uforpliktende!

Les artikler om Forsikring

15 tips til en bedre privatøkonomi!

Ønsker du å få bedre råd? Med disse 15 tipsene til en bedre privatøkonomi fra Hallgeir Kvadsheim, strekker pengene lengre – hver eneste måned.

Sjekk forsikring: Det lønner seg

Du bør sjekke forsikringer én gang hvert år. Og gjør det til en vane. Da får du sjansen til å få billigst mulig forsikring til best mulig pris.

Klar for Black Friday? Dette må du huske på!

Black Friday er en shoppingdag det nærmest er umulig å «slippe unna». Vi får bøttevis med påminnelser i form av både gode og dårlige tilbud. Disse tipsene hjelper deg til å unngå at årets Black Friday blir «for mørk».

Share This