cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på veteranbilforsikring

Sammenlign tilbud på veteranbilforsikring. Du bestemmer selv hvilken dekning du ønsker.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Veteranbilforsikring

Selv gamle kjøretøy trenger trygghet. Har du en veteranbil i god, original stand vil en veteranbilforsikring være en god forsikring for deg å ha. 

Du har mest sannsynlig en veteranbil, og vi skal ikke be deg fortelle om bilen din – selv om vi vet du har lyst. Vi vet dette er eiere med lidenskap for bil og interesse i kjøretøyet sitt. Her er det ikke bare snakk om et framkomstmiddel. 

Veteranbil er altså et kjært kjøretøy man bruker mye tid på å pleie for å bevare lengst mulig. Da faller det også naturlig å ha en forsikring, i tilfelle bilen skulle bli utsatt for skade, tyveri eller brann.

Det er også slik at alle motoriske kjøretøy i Norge må ha ansvarsforsikring dersom bilen skal kjøres på veien. Skaff deg en kasko eller delkasko-forsikring og nyt kjøregleden.

Veteranbilforsikring - regler

En veteranbilforsikring er aktuelt for deg med et kjøretøy på 30 år eller mer. Til tross navnet, er en veteranforsikring bil det samme som veteranforsikring MC eller moped, som er i original stand. Her gjelder tilsvarende regler på 30 år. 

Andre krav som stilles med forsikringer er at kjøretøyet anses som en hobby eller fritidskjøretøy. Det vil si at de fleste forsikringene har en begrensning på årlig kjørelengde for bilen. Her er det viktig at man ikke overstrider den avtalte kjørelengden, da dette gjør at forsikringen ikke lenger er gyldig. 

Avstanden varierer, men estimert begrensning ligger på inntil 5.000 til 6.000 km per år. Dersom du skal kjøre over denne lengden er det ordinær bilforsikring som er aktuelt.  

Noen forsikringsselskaper vil ønsker å vite om du har bil til den vanlige dagligdagse bruken. Noen forsikringsselskaper krever også at du har både bilforsikring og veteranbilforsikring i samme selskap. Videre kan forsikringsselskapet ønske dokumentasjon på bilens stand. 

Kasko og delkasko - skade, veihjelp og mer

En god veteranbilforsikring er ikke bare for å sikre ansvar og skade på motparter, men også for å sikre din egen verdifulle bil. Reparasjon av skade forårsaket av en ytre påvirkning, skade eller tyveri, kan fort bli dyrt dersom bilen er 30 år eller mer. En forsikring vil sikre deg økonomisk. 

Som med alle biler må et veterankjøretøy ha ansvarsforsikring. Denne forsikringen er lovpålagt for alle motorkjøretøy i Norge. Ansvarsforsikring dekker ansvar, altså skade på personer, bilen til den støtede sjåføren, kjøretøy, bygninger og andre ting. Forsikringen dekker derimot ikke din egen bil. 

Videre får du rettshjelp dersom du skulle bli part i en tvist. I tillegg dekker forsikringen fører- og passasjerulykke, altså skader på fører og passasjer. 

En annen forsikring du kan velge er kasko-forsikring. Kasko dekker tyveri, brann, fastmontert utstyr, glass-skader, utforkjøring, kollisjon og bagasje. Kasko dekker skade på bilen i noen tilfeller mot en egenandel.

Noen forsikringsselskaper tilbyr både delkasko- og kasko-avtaler for veteranbilforsikring. Andre tilbyr kun kasko utover ansvarsforsikringen. Dersom begge tilbys er forskjellen mellom kasko-avtalene om skader på bilen som hærverk, kollisjon, utforkjøring, velt, brann, lynnedslag, samt om løsøre er forsikret eller ikke.

Velg pakke selv

Flere forsikringsselskaper lar deg velge din egen pakkeløsning som gjør at du kan bestemme hvor godt du skal være dekket. Det vil si at du velger hvilken forsikringsløsning du ønsker (ansvar, delkasko eller fullkasko). 

Når du velger en forsirking vil du kunne justere egenandelen selv, mot en lavere forsikringspremie. Når det gjelder forsikringer på veteranbiler er det noe færre valgmuligheter. Det er likevel verdt å sjekke hos det aktuelle forsikringsselskapet hvilke ordninger de har for å forsikre bilen din. 

Den beste veteranbilforsikringen

Veteranbilforsikring varierer i vilkårene og på pris. En god forsikring for bilen til noen er ikke nødvendig vis best for bilen bilen din. Et eksempel er årlig kjørelengde der det kan være store variasjoner. For noen vil en med maks kjøregrense på inntil 5.000 km være mer enn nok, mens en annen vil foretrekke en på inntil 6.000 km. 

For å finne en veteranbilforsikring for bilen din bør du sammenligne flere forsikringer. Her er det viktig å sammenligne vilkårene p