Group 2 Date icon Flag - Denmark Copy 2 Icon input - Get Location Icon input - Email # Icon input - Phone Icon input - Place Group 6 ICON BLUE 768 - Logo Logo/white Copy 9 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget

Bilforsikring kalkulator

Få billigst bilforsikring med best vilkår ved å sammenligne forsikringsselskap. Enten du ønsker ansvarsforsikring, delkasko eller kasko.

Få billigere forsikring på 1–2–3:
Velg hvilke type forsikringer du ønsker å motta tilbud på.
Sammenlign og finn det beste tilbudet.
Velg om du ønsker å akseptere tilbudet du mottar eller ikke, helt gratis og uforpliktende.

Kjente og seriøse forsikringsselskaper

Gjennom vår tjeneste får du kun tilbud fra kjente og seriøse forsikringsselskaper. På den måten er du sikker på at du får best mulig hjelp - enten det gjelder en enkel forsikring eller en full portefølje.

Sammenlign flere forsikringsselskaper med Tjenestetorget
Tjenestetorget har mer enn
800.000
fornøyde brukere
- over hele landet!
Fornoeyde brukere over hele landet Tjenestetorget

Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

Fornoeyd bruker 5 tjenestetorget
Ingrid B. Karlsen

Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

Fornoeyd bruker 3 Tjenestetorget
Tonny Hovland

Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

Fornoeyd bruker 8 tjenestetorget
Heidi Hovind

Jeg har aldri hatt noe rutine på å sjekke forsikringene mine. Men da jeg hørte hva naboene hadde spart, ga jeg det en sjanse. En halvtime senere hadde jeg spart 15.500 kr i året på mine forsikringer.

Fornoeyd bruker 6 tjenestetorget
Tor Hermod Christiansen

Kom deg ut av sofaen og sett deg ved pc-en. Du kan som meg spare masse penger. Jeg sparte 9000 kroner på forsikring av tre biler. Lettvint og greit.

Fornoeyd bruker 4 tjenestetorget
Knut Haugland

Bilforsikring - kalkulator

Bilforsikring er både viktig og en er lovpålagt. Selv om forsikring er noe du må ha, trenger du ikke betale mer enn strengt tatt nødvendig. Derfor har vi en bilforsikrings kalkulator som du kan benytte deg av for å sikre den beste forsikringen til den beste prisen.  

Bilforsikring

Det er i hovedsak tre forskjellige forsikringer å velge mellom. Ansvarsforsikring, også kalt trafikkforsikring, er minsteforsikringen og den lovpålagte. At den er lovpålagt betyr at alle bileiere med en bil i bruk må ha denne forsikringen, jf. bilansvarsloven §15. 

Forsikringen dekker personskader på fører, passasjerer og andre, samt andres kjøretøy og eiendom. Denne forsikringen er viktig å kjøpe før du henter bilen, da du uten den vil være personlig erstatningspliktig for alle skader – og det kan fort bli dyrt! 

delkasko eller fullkasko

Videre kan du velge mellom delkasko eller fullkasko forsikring. Begge kaskoforsikringen inkluderer ansvarsforsikring, men vil også dekke ytterligere skader. Forskjellen mellom de to kasko variantene er beløpsgrenser og om forsikringen dekker egen bil. 

Delkasko vil dekke skader som skyldes tyveri, brann og glasskader. I tillegg er veihjelp inkludert, men skader på egen bil du selv er skyld i dekkes ikke. 

Kasko/fullkasko dekk tilsvarende delkasko, men også egen bil uansett hvem som har skylden. I tillegg dekkes bagasje i bilen, feilfylling og eventuelt også leiebil. Har du med andre ord en helt ny bil som koster litt er ofte denne å anbefale. Har du derimot en eldre bil eller kjøper en bruktbil er trolig ikke en fullkasko nødvendig. 

Selv om delkasko og fullkasko i utgangspunktet er de to valgene tilbyr også en del forsikringsselskaper pluss eller super forsikringer. De vil inkludere dekning av maskinskader, altså motor og girkasse, samt batteripakke på elbil og hybrid. I tillegg er det en utvidet leiebildekning i reparasjonstiden. 

Super og pluss forsikring

Når det gjelder super/pluss forsikringene tilbyr flere en «supergaranti», altså at de garanterer minst like gode vilkår som andre selskaper har. Eller at du får minst like gode vilkår som du hadde når du flytter forsikringen over til det nye forsikringsselskapet. 

Hvilken forsikring du går for er en personlig vurdering. Du må gjerne høre med en rådgiver i forsikringsselskapet, men ha i bakhodet at de ønsker ofte at du velger den dyrere tjenesten. 

Andre forsikringer 

Det finnes også veteranbilforsikring og andre tilleggsforsikringer som fører- og passasjerulykkes forsikring. Sistnevnte vil dekke skader på fører og passasjer(ere) og dekker et høyere beløp om ulykken fører til varig invaliditet eller i verste fall død. 

Erstatningssum og egenandel

Ved bilskader er det alltid en egenandel, men hvor høy denne er kommer an på din forsikring. Velger du en svært lav egenandel vil forsikringspremien bli svært høy. Her er det derfor viktig at du vurderer bilens verdi og din økonomiske evne. 

Har du en eldre bil er det ikke sikkert det alltid lønner seg å reparere en skade, og da er det heller ikke mye poeng å ha den dyreste forsikringen med lavest egenandel. 

Annet som påvirker erstatningssummen, er om forsikringstakeren har vært uaktsom eller har brutt sikkerhetsforskriftene. Dette kalles avkortninger og betyr i praksis at forsikringsutbetalingen blir redusert.  Videre kan forsikringsselskapet velge å ikke reparere bilen dersom reparasjonskostnadene er såpass høye at den overstiger markedsverdien til bilen. 

Det er forskjellige egenandeler avhengig av hvilken forsikring du velger, med unntak av ansvarsforsikringen da denne normalt ikke har en egenandel. Egenandelen variere også ut ifra hva slags skade det gjelder.  

Reparasjon av bil er på et generelt grunnlag dyrt, men forsikring koster også penger. Gjør derfor en vurdering av bilens verdi og din egen økonomi. Bruk vår bilforsikrings kalkulator til å se hva de ulike forsikringene kommer til å koste deg. 

Husk dette før du skaffer eller skifter bilforsikring

Det er flere ting du bør ha tenkt over og vite før du skaffer eller skifter bilforsikring. Det første er at du bør finne ut av hva markedsverdien på bilen din er. Verdien på bilen er nemlig det du bør bruke for å finne ut om du trenger delkasko, kasko eller super forsikring. 

Videre bør du ha tenkt gjennom hva du har rå til å betale dersom uhellet skulle skje. Dersom du har en splitter ny bil og dyrt ekstrautstyr, kan det hende du bør vurdere super/pluss eller særskilte forsikringer for ekstrautstyret.  

I tillegg bør du tenke på hva som skjer dersom bilen må inn på reparasjon. Er du helt avhengig av å ha bil bør du velge den forsikringen som gir deg leiebil ved skader. 

Dessuten bør du ha oversikt over hvor langt du kjører. Det er nemlig satt bestemte kjørelengder i vilkårene i forsikringsavtalen. Kjører du svært mye bør du ha kontroll på dette slik at du ikke overstiger kjørelengden og står i fare for å få redusert erstatning ved skade. 

Skulle du overstige gjeldene grenser bør du først ta kontakt med forsikringsselskapet før du stifter en forsikringsavtale. Kjører du derimot svært lite bør du også oppgi dette, da du vil få redusert pris. 

Til slutt, husk å lese linjene med liten skrift. Vilkårene er der for en grunn og det er viktig at du setter deg godt inn i dem. Det er tross alt liten vits å betale for en forsikring om du ikke dekkes når uhellet er ute. 

Forsikringspremien

Har du hatt bilforsikring noen år vet du nok godt hva din forsikring dekker, og hva du betaler for den. Eller det bør du i hvert fall. Det er faktisk anbefalt å sjekke forsikringen sin en gang i året for å sørge for at man har en god forsikring og sikre en god pris.

Sammenlign din forsikring og prisen med andre tilbud. Slik sikrer du deg den beste forsikringen og den beste prisen. Er du fornøyd med den forsikringen du har nå kan du likevel sjekke hva andre tilbyr. Har du et konkret tilbud kan du nemlig presse dit eget forsikringsselskap på pris om du får et bedre tilbud av andre forsikringsselskaper. De vil mest sannsynlig matche tilbudet for å beholde deg som kunde. 

Men hva koster en forsikring? Forsikringspremien varierer ut ifra flere faktorer ut ifra skaderisikoen. Viktige faktorer er førerens alder, årlig kjørelengde, egenandel og bonus. For best oversikt kan du benytte deg av vår kalkulator bilforsikring. 

Bonus

Dersom du har kjørt skadefritt over noen år vil du etter hvert ha opparbeidet deg en bonus. Denne bonusen har et tak på ca. 75-80%. Oppstår en skade, og du bruker forsikringen vil du få et bonustap. 

Bonusen du opparbeider skjer over flere år, men et skadefritt år gir som regel 10 nye bonusprosenter. Inntil du kommer opp på 70%, da må du kjøre skadefritt i 3-5 år før prosenten blir 75%. Til gjengjeld får du bonusfri skade når du er oppe på 75%. 

Det er heller ikke alle skader som gjør at du mister bonus, dette gjelder slik som brann, tyveri og lignende. Slike skader vil du heller ikke få redusert prisen med bonus.

De fleste selskapene tilbyr også ulike startbonuser slik at du ikke starter på 0, men noe mellom 20-50%. Her varierer det fra selskap til selskap, så det er verdt å bruke noen ekstra minutter på denne sammenligningen. 

Skal du bytte forsikring eller bil tar du som regel med bonusen, da bonusen tilhører forsikringstaker. Den følger altså personen og ikke kjøretøyet. Når det er sagt så er det litt forskjellige bonusordninger hos de ulike forsikringstilbyderne. Benytt derfor gjerne en bonus bilforsikring-kalkulator.

Bilforsikring-kalkulator

Hva er en bilforsikring kalkulator? Med denne kalkulatoren kan du sjekke hvor mye du kan spare på å bytte bilforsikring. Det første du gjør er å velge at du ønsker tilbud på bilforsikring. Videre oppgir du opplysninger om bilen. Dette er slik som registreringsnummer eller bilmodell og kilometeravstand kjørt. 

Neste steg er å velge hvilken type bilforsikring du ønsker. Her står valget mellom ansvar, delkasko, kasko eller utvidet kasko (super/pluss forsikring). I tillegg til at du velger om du ønsker leiebil ved skade og oppgir din nåværende bonus. 

Neste spørsmål er ønsket egenandel. Dette er det du betaler dersom en skade har skjedd.  Jo høyere denne er, desto lavere blir forsikringspremien. Husk likevel at det ikke er sikkert det lønner seg å sette denne høyest mulig. Du skal faktisk ha økonomisk evne til å betale dersom noe skjer. 

Til slutt er det normal kjørelengde og alder på den yngste føreren av bilen som skal oppgis. Unge førere får ofte en høyere forsikringspremie fordi skaderisikoen er høyere. 

Etter at skjemaet er fylt ut, vil du få tilbud fra flere forsikringsselskaper. Da er det bare å sammenligne på pris og vilkår, og til slutt velge tilbudet som er best for akkurat deg. Skulle det vise seg at ingen av tilbudene er bedre enn det du har i dag, står du helt fritt til å takke nei. 

Tjenesten er helt gratis å bruke og uten forpliktelser. 

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.