cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Sjekk pris med vår bilforsikring-kalkulator

Fyll inn hvilke forsikringer du ønsker, og motta uforpliktende tilbud fra flere forsikringsselskaper. Da er det lettere å sammenligne pris og dekning.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Bilforsikring-kalkulator

 

Bilforsikringskalkulator

Bilforsikring er både viktig og en er lovpålagt. Selv om forsikring er noe du må ha, trenger du ikke betale mer enn strengt tatt nødvendig. En bilforsikring-kalkulator kan gi deg en pekepinn på prisen du ender opp med. 

Før du bruker forsikringskalkulator - bil

Før du setter i gang med å beregne pris på bilforsikringen, er det greit å reflektere over hvilken dekning du trenger og ønsker. For dette vil påvirke prisen du ender opp med.

Det er i hovedsak tre forskjellige bilforsikringer å velge mellom:

Ansvarsforsikring

Ansvar er bilforsikringen med minst dekning, og er obligatorisk for alle med registrerte kjøretøy.

Forsikringen dekker personskader på fører, passasjerer og andre, samt andres kjøretøyer og eiendom. Ulykke og skade på egen bil dekkes altså ikke.

Denne forsikringen er viktig å kjøpe før du henter bilen, da du uten den vil være personlig erstatningspliktig for alle skader, og det kan fort bli dyrt.

Ofte er forsikring for fører- og passasjerulykke inkludert i ansvarsforsikringen. Sistnevnte vil dekke skader på fører og passasjerer og dekker et høyere beløp om ulykken fører til varig invaliditet eller i verste fall død.

Det kan også være lurt å vurdere en uføreforsikring som har bedre dekning ved varig invaliditet enn en bilforsikring har.

Delkasko

Det neste nivået er delkasko, også kalt minikasko, som dekker mer på egen bil. Da er det snakk om plutselig ytre påvirkning. Typiske eksempler er brann, tyveri og glasskade.

Ansvarsforsikring er også inkludert, i tillegg til veihjelp. Mens skader på egen bil du selv er skyld i dekkes ikke. 

Skulle det være den andre førerens skyld, er det da deres ansvarsforsikring som dekker dine skader.

Det er viktig å huske på at det er ikke alle land i Europa som har gjort ansvarsforsikringen obligatorisk, og det er ikke sikkert du får skadene dekket om du kjører i utlandet. Det trenger du en egen dekning til.

Fullkasko

Fullkasko, også bare kalt kasko, dekker det samme som delkasko gjør. Men den dekker også skader på egen bil, uansett hvem som har skylden.

I tillegg dekkes bagasje i bilen, feilfylling og eventuelt leiebil om du trenger det. Har du en helt ny bil som koster litt er ofte denne å anbefale.

Super og pluss forsikring

En del forsikringsselskaper tilbyr også utvidet bilforsikring. De vil inkludere dekning av maskinskader, altså motor og girkasse. Mens på en elbilforsikring vil det tilsvare batteripakken. 

I tillegg er det en utvidet leiebildekning i reparasjonstiden. 

Andre forsikringer

Har du veteranbil, finnes det egne veteranforsikringer for dette. Ofte er det krav om at du også har bilforsikringen i samme forsikringsselskap.

Forsikringen er skreddersydd med tanke på at bilen brukes mindre. Slik som at det er lavere årlig kjørelengde. Du kan også her velge mellom ansvar, delkasko og kasko.

Har du campingvogn, finnes det også campingvognforsikring. De dekkes nemlig ikke av bilforsikringen.

Erstatningssum og egenandel forsikring bil - kalkulator

Ved bilskader og ulykke er det alltid egenandel, men hvor høy denne er kommer an på din forsikring. Velger du å sette egenandelen lav, vil forsikringspremien bli høy, og omvendt. Her er det altså viktig at du vurderer bilens verdi og din økonomiske evne. 

Har du en eldre bilmodell er det ikke sikkert det alltid lønner seg å reparere en bilskade, og da er det heller ikke mye poeng å ha den dyreste forsikringen med lavest egenandel. 

Annet som påvirker erstatningssummen, er om forsikringstakeren har vært uaktsom eller har brutt sikkerhetsforskriftene. Dette kalles avkortninger og betyr i praksis at forsikringsutbetalingen blir redusert.

Videre kan forsikringsselskapet velge å ikke reparere bilen dersom reparasjonskostnadene er såpass høye at den overstiger markedsverdien til bilen. 

Det er forskjellige egenandeler avhengig av hvilken forsikring du velger, med unntak av ansvarsforsikringen da denne normalt ikke har en egenandel. Egenandelen variere også ut ifra hva slags skade det gjelder. 

Du kan bruke en bil-forsikring-kalkulator til å se hvordan egenandelen påvirker forsikringspremien. Slik som Smarte penger sin.

Regn ut bilens verdi før du skaffer bilforsikring

Det er flere ting det er lurt å ha tenkt over og vite før du skaffer eller skifter bilforsikring. Det første er at du burde finne ut av hva markedsverdien på bilen din er.

Er du usikker på bilverdien kan forsikringsselskapet hjelpe deg, men du kan også få en pekepinn med denne bruktbilkalkulatoren.

Verdien på bilen er nemlig det som er bruke for å finne ut om du trenger delkasko, kasko eller utvidet bilforsikringforsikring. 

Videre bør du ha tenkt gjennom hva du har råd til å betale dersom uhellet skulle skje. Dersom du har en splitter ny bil og dyrt ekstrautstyr, kan du vurdere super/pluss eller særskilte forsikringer for ekstrautstyret. 

I tillegg bør du tenke på hva som skjer dersom bilen må inn på reparasjon. Er du helt avhengig av å ha bil, kan det å velge den bilforsikringen som gir deg leiebil ved skader være ideelt. 

Dessuten bør du ha oversikt over hvor langt du kjører. Det er nemlig satt bestemte kjørelengder i vilkårene i forsikringsavtalen. 

Kjører du svært mye bør du ha kontroll på dette slik at du ikke overstiger kjørelengden og står i fare for å få redusert erstatning ved skade. 

Skulle du overstige gjeldende grenser bør du først ta kontakt med forsikringsselskapet før du kjøper bilforsikringen. Kjører du derimot svært lite bør du også oppgi dette, da det vil gi positivt utslag for deg når de skal beregne pris.  

Sammenlign priser fra forsikringsselskapene

Har du hatt bilforsikring noen år vet du nok godt hva din forsikring dekker, og hva du betaler for den. Eller det bør du i hvert fall. 

Det er faktisk anbefalt å sjekke forsikringene sin en gang i året for å sørge for at man har en god forsikring og sikre en god pris. 

Selv om du hadde konkurransedyktige priser da du sjekket forsikringer sist, kan mye ha skjedd hos forsikringsselskapene på markedet siden da.

Sammenlign din forsikring og prisen med andre tilbud. Slik sikrer du deg de beste forsikringene og den beste prisen. 

Er du fornøyd med den forsikringen, har du ingenting å tape på å se hva de andre selskapene på markedet tilbyr. Det er både gratis og uforpliktende å motta tilbud.

Får du et bedre tilbud hos en av de andre selskapene, kan du bytte. Er det ingen som matche ditt selskap, har du i det minste fått bekreftet det.

Forsikringspremien varierer ut ifra flere faktorer ut ifra skaderisikoen. Viktige faktorer er førerens alder, kjørelengde per år, egenandel og bonus.

Rabatt for å samle flere forsikringer

Har du flere forsikringer hos et selskap, kan du få ofte få rabatt. Derfor kan det være lurt å ta en sjekk på flere forsikringer samtidig som sjekker tilbud på bilforsikring.

Slike rabatter er gjerne vanskelig å beregne med en bilforsikring-kalkulator. Derfor er det lurt å innhente et konkret tilbud som er skreddersydd deg og dine behov.

Med våre tjenester kan du sjekke tilbud på bilforsikringen og de forsikringene du ønsker. Vi sender forespørselen til flere av forsikringsselskapene samtidig, slik at du kan sammenligne. Velg deretter det beste for deg.

Derfor bør du sammenligne bonus på bilforsikring

Dersom du har kjørt skadefritt over noen år vil du etter hvert ha opparbeidet deg en bonus. Denne bonusen har et tak på maks ca. 75-80 %. Oppstår en skade, og du bruker forsikringen vil du få et bonustap. 

Et skadefritt år gir som regel 10 nye bonusprosenter. Inntil du kommer opp på 70%, da må du kjøre skadefritt i 3-5 år før prosenten blir 75%. Til gjengjeld får du bonusfri skade når du er oppe på 75%. 

Det er heller ikke alle skader som gjør at du mister bonus, dette gjelder slik som brann, tyveri og lignende. Slike skader vil du heller ikke få redusert prisen med bonus.

De fleste selskapene tilbyr også ulike startbonuser slik at du ikke starter på 0, men noe mellom 20-50%. Her varierer det fra selskap til selskap, så det er verdt å benytte noen ekstra minutter på å sammenligne dette før kjøp. 

Skal du bytte forsikring eller bil tar du som regel med bonusen, da denne tilhører deg som forsikringstaker. Den følger altså personen og ikke kjøretøyet. 

Når det er sagt så er det litt forskjellige bonusordninger hos ulike forsikringsselskap. Benytt derfor gjerne en bonus bilforsikring-kalkulator. Slik som denne.

Bilforsikring-kalkulator - beregne pris fra ulike selskaper

Å benytte et beregningsverktøy før du skal bytte bilforsikring kan gi deg en pekepinn på hva pris på bilforsikringen kan bli. Men da er du avhengig av å ha konkrete bilforsikring-tilbud å sammenligne. 

Med vårt skjema kan du få tilbud på bilforsikringer, eller flere forsikringer om du ønsker. Da vil du få kontakt med flere forsikringsselskap på markedet som vil gi deg sine tilbud.

Det blir enkelt å se om du kan spare penger på å flytte, eller om du sparer mer på å bli værende. Og du vil kunne få bedre oversikt over vilkår. Velg deretter det tilbudet som er best for deg.

Skulle det vise seg at ingen av tilbudene er bedre enn det du har i dag, er det greit å vite at de er helt uforpliktende. Tjenesten er også helt gratis å bruke.

Husk at du kan spare penger ved be om tilbud på flere av forsikringene dine. Mange selskaper gir samlerabatt om du samler flere forsikringer hos dem. Dermed kan det lønne seg å sjekke eksempelvis forsikringer på husreiseforsikring og innboforsikring samtidig.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.