cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Forsikring
7 min lesetid
Sist oppdatert: 12 april 2024

Hva er personforsikring?

Det finnes ulike forsikringer som går under betegnelsen personforsikring. Det de har til felles er å gi økonomisk trygghet dersom du blir utsatt for en ulykke, skade eller sykdom.
Familie
Personforsikring er spesielt viktig for de i etableringsfasen.

Mange er flinke til å forsikre de materielle verdiene sine, som bolig, hus og bil, men de glemmer og forsikre seg selv. Vet du hvor viktig en personforsikring kan være dersom uhellet er ute? 

Personforsikring er ulike forsikringer som blir utbetalt dersom du er så uheldig å bli skadet, ufør, rammet av sykdom, eller i verste fall dør.

Ta vare på helsen din
Få uforpliktende tilbud på forsikringene du trenger. Da er det lettere å sammenligne pris og vilkår.

Det finnes en del ulike personforsikringer å velge mellom. Blant annet:

Med så mange forsikringer og valgmuligheter er det vanskelig å vite hvilke man skal velge. Du trenger ikke nødvendigvis alle disse, men det er lurt å skaffe noen av dem.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke som passer deg.

Fordeler med å ha personforsikringer:

 • Lettere tilgang på konsultasjon
 • Flere behandlingstilbud
 • Sikret økonomi for deg og dine nærmeste
 • Rask utbetaling av erstatning

Økonomisk trygghet for deg og dine nærmeste

To av de vanligste personforsikringene er:

 • Livsforsikring
 • Uføreforsikring

Dersom du dør, vil partner eller nærmeste familie få utbetalt forsikringssummen.

Hvis du blir ufør, og ikke lenger kan delta i arbeidslivet, vil du sikre deg en høyere inntekt enn det staten kan gi deg.

Livsforsikring sikrer de etterlatte

De fleste norske husholdninger er avhengig av to inntekter for å opprettholde sin vanlige livskvalitet og økonomiske forpliktelser.

Har du et boliglån med noen? Da vil dere naturligvis være ganske økonomisk avhengig av hverandre, siden dere trenger hverandre for å få hverdagen til å gå rundt, og nedbetale lånet.

Dersom en av dere faller fra, vil den økonomiske situasjonen bli annerledes for den gjenlevende. Særlig fordi vedkomne også vil arve gjelden. 

Hvis dere har tegnet en livsforsikring, vil den etterlatte få utbetalt en viss sum, som kan gjøre det mulig å beholde boligen, nedbetale gjelden osv.

Forsikringsselskaper anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden deres.

Forsikringen kan med andre ord sikre at de etterlatte kan beholde boligen deres, og opprettholde den vanlige levestandarden sin.

Gjennomsnittsprisen for en livsforsikring ca. kr 5 000 pr år. 

Har du spørsmål om arv og testament?
Kom i kontakt med dyktige advokater som kan hjelpe deg med å forstå reglene bedre, og opprette et testament, gjensidig testament, eller en samboerkontrakt.

Husk å definere hvem som skal motta utbetalingen

Det er viktig at det kommer klart frem hvem som skal motta forsikringspengene. Spesielt hvis dere er samboere.

Før dere tegner hver deres livsforsikring, burde dere sette dere ned og se over økonomien. Da vil de fleste se hvor avhengig de er av hverandres inntekt. Det kan være en fin pekepinn på hvor mye det er lurt å ha i livsforsikring.

Får du bruk for livsforsikring når du er i live?

Dersom du har tegnet en livsforsikring, vil du også ha tilgang på en helsetelefon.

Helsetelefonen er betjent av erfarne sykepleiere døgnet rundt, som du kan rådføre deg med, dersom du har spørsmål om helse og sykdom. De kan også henvise deg videre til lege, psykolog, spesialister eller andre behandlere.

De fleste personforsikringer har et tilbud om helsetelefon inkludert i vilkårene.

Uføreforsikring ved arbeidsuførhet

Å være arbeidsufør vil si at du har helt eller delvis nedsatt evne til å utføre inntektsgivende arbeid som følge av sykdom, skade eller ulykke.

Uførheten skyldes ofte psykiske lidelser, muskel- og skjelettsykdommer, sykdommer i nervesystemet, skader, eller vold.

Hvis du ikke lenger klarer å arbeide, kan du på lengre sikt slite økonomisk. En uføreforsikring er en forsikring som sikrer deg bedre økonomi dersom du blir ufør.

Vanlig uføreforsikring gir deg rett til et avtalt månedlig beløp hvis du blir 40 prosent ufør eller mer.

Nyeste tall fra statistisk sentralbyrå viser at antall uføretrygdede i Norge øker. Nå er faktisk 10,6% av befolkningen i aldersgruppen 18-67 år, uføretrygdet. 

Med lavere inntekt på grunn av uførhet vil det bli vanskeligere å:

 • Nedbetale gjeld
 • Betale alle de månedlige utgiftene
 • Gjøre helsebringende aktiviteter
 • Ha råd til å tilpasse boligen

Hvis du ikke lenger kan utføre inntektsgivende arbeid er det veldig vanskelig å skaffe seg mer penger. En uføreforsikring kan sikre fremtidig inntektsgrunnlag.

Det finnes 4 ulike forsikringer som kan sikre deg eller dine ved uførhet:

 • Uføreforsikring
 • Kritisk sykdom-forsikring med tillegg for uførhet
 • Standard barneforsikring
 • Super barneforsikring

Barneforsikring

En barneforsikring består av flere dekninger som gir erstatning hvis barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom.

Barneforsikring gjør det mulig å dekke flere utgifter og få raskere helsehjelp.

Disse utbetalingene gjør det også mulig for foreldrene å:

 • Redusere arbeidstiden din, så de får mer tid til barnet sitt
 • Få avlastning og hjelp
 • Gi barnet mulighet til å få delta på aktiviteter og reiser.
 • Bygge om boligen for å tilpasse situasjonen.

På lang sikt kan forsikringen gi barnet støtte til etablering av egen bolig, og øke fremtidig inntekt hvis barnet blir arbeidsufør.

Flere personforsikringer

Andre populære personforsikringer er helseforsikring og ulykkesforsikring.

Helseforsikring/behandlingsforsikring

Ca. 648.000 nordmenn har en behandlingsforsikring, som gir dem tilgang på raskere behandling.

De som velger denne type forsikring, gjør det for å sikre seg raskere avklaring og behandling av sykdom eller skade.

Grunnen til at det går raskere er at forsikringen dekker private helsetjenester, så du slipper den samme køen som du møter på i det offentlige.

Å kutte tiden før man får hjelpen man trenger, er også spesielt viktig for folk som har provisjonsbaserte jobber. For dem vil tiden det tar for å bli frisk, påvirke økonomien deres i stor grad.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring dekker blant annet medisinsk invaliditet som følge av ulykke, behandlingsutgifter, og dødsfall.

Å være medisinsk invalid, betyr at du har fått en skade som er varig, og at du har mistet noe av den normale funksjonen din.

Spar penger på forsikringene dine
Selv om du allerede har forsikringer, er det lurt å sjekke om du kan få et bedre tilbud. Slik kan du også spare penger!

Hvorfor er så mange som skaffer seg personforsikring?

I de siste årene, har flere og flere skaffet seg personforsikring. Mange tegner seg slike forsikringer for å føle på trygghet og støtte, men er det egentlig nødvendig?

Trenger du personforsikring?

Livet er uforutsigbart og ingen har garanti på at de kan gå gjennom det uten sykdom, skade eller uhell. Det er derfor umulig å forutsi om du kommer til å trenge denne forsikringen. Det som er sikkert, er at du har økonomisk sikret deg hvis du først skulle bli rammet av alvorlig sykdom, skade eller ulykke.

Hvis man først er så uheldig å oppleve noe av dette, setter mange pris på den økonomiske forsikringen.

Dersom du eller en nærstående blir alvorlig syk, gjør utbetalingene det mulig å bare fokusere på å bli frisk fra sykdommen eller skaden, og mindre på hvordan hverdagen skal gå rundt økonomisk.

Hva dekker det offentlige?

Alle som er medlem i Folketrygden, er dekket av det offentlige velferdssystemet i Norge. Gjennom det har vi både tilgang til helsetjenester og økonomiske støtteordninger.

Likevel vil ikke disse utbetalingene være på samme nivået som utbetalinger via private forsikringer.

Selv om du kan få støtte av det offentlige, vil det for de færreste være nok til å opprettholde den samme levestandard som man er vant til.

Uføretrygden er for eksempel bare på 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. Man regner årlig inntekt maksimalt 6 ganger grunnbeløpet, altså 711 720 kroner i året.

Er du usikker på hvilke forsikringer du trenger? Les mer her.

Dekker jobben noen personforsikringer?

Før du tegner en personforsikring, burde du sjekke hva slags forsikringer du har gjennom jobben. Dette vil du som regel finne i arbeidsavtalen din.

Faktisk har så mange som 6 av 7 nordmenn helseforsikring via jobben sin.

Arbeidsgivere er pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte, men mange velger også å tegne andre forsikringsavtaler for sine ansatte.

Kanskje er du dekket av en fagforening? Dette burde du også undersøke.

Hvis du har en eller flere forsikringer gjennom jobb, burde du også sjekke vilkårene og se hvor stor del av økonomien din den vil sikre, dersom du blir skadet eller utsatt for sykdom.

Hva koster personforsikringer?

Prisen på personforsikringer vil variere ut ifra:

 • Hvilke forsikringer du ønsker
 • Hvilket selskap du velger
 • Hvilke vilkår og forsikringssummer det er snakk om

Prisen vil også variere ut ifra individuelle forskjeller som:

 • Alder
 • Helse

Når du tegner en personforsikring vil forsikringsselskapet kreve at du fyller ut en helseerklæring.

Ønsker du gode tilbud på forsikring?

Den letteste måten å finne ut hva forsikringene du ønsker koster, er å be om et pristilbud. Vår tjeneste gjør det mulig for deg å motta tilbud fra flere forskjellige forsikringsselskaper. Det gjør det lettere for deg å sammenligne pris.

Det er lurt å sjekke tilbud på forsikring, selv om du allerede har forsikret deg. Faktisk kan du spare deg for flere tusen kroner i året ved å gjøre dette.

Hvis du ønsker å sjekke pris, kan du fylle ut skjemaet nedenfor. Vi sender det videre til flere forsikringsselskap samtidig, og etter kort tid vil de komme med sitt pristilbud.

Da er det enklere å sammenligne tilbud, dekning og prisen fra flere forsikringsselskap samtidig.

Tjenesten vår er gratis og uforpliktende, og du takker kun ja dersom du er fornøyd med tilbudet.

Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig
Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!
  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!
  Tonny Hovland
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline Spanthus Bjørnfeldt
Karoline er en dyktig innholdsprodusent som jobbet hos oss tidligere. Hun er utdannet journalist med en bachelor fra OsloMet, der deler av utdanning er tatt ved University of South Australia, og har tidligere jobbet som journalist i ulike bransjeaviser. I dag jobber hun som innholdsprodusent i VG. I tillegg har Karoline studert mange juridiske fag på Universitetet i Oslo, og jobbet med forsikring ved siden av studiene. Hun skrev derfor artikler om blant annet advokattjenester, forsikring og eiendomsmegling da hun jobbet hos oss.

Få flere tilbud uforpliktende og gratis

 • Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Velg hvilke forsikringer du ønsker tilbud på
Sammenlign tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer