cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos
Motta tilbud fra flere selskaper på én gang

Få tilbud på personforsikring

Sammenlign tilbud på personforsikring.

KUN KJENTE MERKER

 • Forsikringene du bør ha

  Dersom et uhell skjer er det noen forsikringer man ikke har råd til å droppe, da uhellet vil få store økonomiske konsekvenser. Husforsikring, innboforsikring og bilforsikring er forsikringer du bør prioritere. Ansvarsforsikring på bil er også lovpålagt. I tillegg er uføreforsikring og reiseforsikring forsikringer du ikke har råd til å droppe.

 • Slik får du billigere forsikring

  Forsikringer kan fort bli dyrt, men det er en trygghet man bør ta seg råd til. Men når det er sagt, så er det noen knep du bør tenke på for å få en enda billigere forsikring. Det er egenandel, samlerabatter og sjekke priser hos flere. Dersom du har råd kan det vøre lurt å ha en høyere egenandel. Da vil også forsikringspremien gå ned. Sjekk om du kan få samlerabatt ved å samle alle forsikringene dine ett sted. Sist men ikke minst, bruk en sammenligningstjeneste til å la forsikringsselskapene konkurrere om deg.

Tilbakemelding fra brukere
 • Lett å velge forsikring når alle gir pris ut i fra like forutsetninger. Årlig forsikringpremie var i mitt tilfelle kr 8880.-. Nå har jeg en årlig premie på kr 6240.-. Jeg sparte kr 2640.-!

  Ingrid B. Karlsen
 • Enkel og bra side. Sparte 5500 kr på forsikringene i året etter å ha brukt tjenestetorget på anbud til forsikringer. Meget fornøyd!

  Tonny Hovland
 • Jeg synes tjenesten var veldig bra. Det var enkelt å innhente priser uten å bruke så mye tid på det. I tillegg sparte jeg 10.000 kroner i året på så sjekke forsikringene mine.

  Heidi Hovind

Hva er personforsikring?

Dersom du blir utsatt for et uhell, skade, sykdom eller ulykke, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg og dine nærmeste. Mange velger derfor å skaffe seg en personforsikring, men hva dekker den egentlig?

Det er flere forsikringer som går under betegnelsen personforsikring.

Felles for dem er at de gir økonomisk trygghet hvis du blir utsatt for sykdom, skade eller ulykke.

Forsikringen blir utbetalt, dersom du dør, blir ufør eller invalid.

Noen av de vanligste personforsikringene er:

Det er ikke nødvendigvis at du trenger alle disse. Nedenfor kan du lese litt mer om hva de ulike innebærer, og hvordan du kan få gode pakke tilbud på forsikringene du ønsker.

De fleste personforsikringer gi deg:

 • Lettere tilgang på konsultasjon og behandling
 • Økonomisk trygghet
 • Rask utbetaling

Livsforsikring gir økonomisk trygghet for dine nærmeste

Dersom du har livsforsikring, vil dine etterlatte få utbetalt en viss sum, uansett om det er snakk om sykdom eller en ulykke.

Mange velger å skaffe seg livsforsikring, for å forsikre parter og barn, men hvorfor?

I et partnerskap eller i en familie, er det andre som er avhengig av deg og din økonomi for å få hverdagen til å gå rundt, nedbetale lån og forholde seg til andre økonomiske forpliktelser.

Hvis en i paret faller fra, kan den økonomiske situasjonen bli annerledes og i noen situasjoner vanskelig, for de gjenværende. Med en livsforsikring kan du sikre at dine etterlatte kan opprettholde sin vanlige levestandard.

Derfor er det lurt at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden dere har.

Her kan du lese om hvordan du arver gjeld, eller generelt hvordan du arver som samboer eller ektefelle. 

Tilgang på helsetelefon

De færreste liker å tenke tanken, men finner trygghet i å ha en forsikring i tilfellet.

Det er viktig å huske at en livsforsikring ofte også innebærer tjenester du kan benytte deg av mens du er i livet, som blant annet en helsetelefon.

Hvis du ringer helsetelefonen kan du snakke og rådføre deg med erfarne sykepleiere, dersom du har spørsmål om helse og sykdom. Disse kan også henvise deg videre til lege, psykolog eller andre spesialister.

Uføreforsikring - utbetaling ved arbeidsuførhet

Nyeste tall fra statistisk sentralbyrå viser at antall uføretrygdede i Norge øker. Nå er faktisk 10,6% av befolkningen i aldersgruppen 18-67 år, uføretrygdet.

Dessverre er det også flere yngre som blir arbeidsuføre.

En uføreforsikring kommer til nytte hvis du ikke lenger kan arbeide - helt eller delvis.

Dersom du blir uføre vil du som regel være omfattet av statens uføretrygd. I tillegg til uføretrygd fra folketrygden kan du ha rett på uføreytelse fra en tjenestepensjonsordning, som for eksempel Statens Pensjonskasse (SPK) eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Hvorfor velger mange å skaffe seg en uføreforsikring i tillegg?

Uføretrygden fra NAV, er på en betraktelig mindre sum enn det du tjener i dag.

Alle som er medlem i Folketrygden, er dekket av det offentlige velferdssystemet i Norge. Gjennom det har vi både tilgang til helsetjenester og økonomiske støtteordninger.

Likevel vil ikke disse utbetalingene være på samme nivået som utbetalinger gjennom private forsikringer.

Uføretrygden er for eksempel bare på 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk

For de med høyere arbeidsinntekt, er uføretrygden maksimalt 400 000 kroner i året (66 % av 6 G).

Gjennom en uføreforsikring kan du sikre deg høyere månedlige utbetalinger, hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør.

Forsikringsselskaper anbefaler ofte at du sikrer deg en månedlig utbetaling på minimum 80 prosent av det du tjener.

I likhet med livsforsikring, gir denne forsikringen deg muligheten til å opprettholde den levestandarden du er vant til, selv hvis du er så uheldig å ikke kunne jobbe.

Helseforsikring/behandlingsforsikring

En helseforsikring gir deg rask tilgang til medisinsk behandling.

Norge har et av verdens beste helsevesen, men ventetiden på behandlinger og resultater være lang.

En av de viktigste grunnene til at folk skaffer seg denne forsikringen er å slippe ventetiden. Hvis du opplever plager eller er redd for at du har fått en alvorlig sykdom eller skade, kan ventetiden i det offentlige virke lang.

Mistenker du kritisk sykdom?

Med behandlingsforsikring slipper du å vente lenge på diagnostikk og behandling. Dette er spesielt viktig for de som har fått en kritisk sykdom.

Helseforsikringen sikrer deg også rask hjelp til behandling på private institusjoner.

Barneforsikring

I likhet med helseforsikring, vil barnet ditt også ha tilgang på det offentlige helsevesenet.

Barneforsikring gjør det mulig å dekke flere utgifter og få raskere helsehjelp, hvis barnet ditt blir utsatt for ulykke eller alvorlig sykdom.

Disse betalingene kan blant annet bli brukt til å redusere foreldrenes arbeidstid, få avlastning, delta på aktiviteter og reiser, eller bygge om boligen for å tilpasse situasjonen.

På lang sikt kan forsikringen gi barnet støtte til etablering av egen bolig, deltagelse i aktiviteter, og øke fremtidig inntekt hvis barnet blir ufør.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring vil dekke behandlingsutgifter dersom du eller noen i familien din blir utsatt for en ulykke.

Ved å kjøpe denne forsikringen får du erstatning for ulykker og utlegg for behandlingsutgifter opptil forsikringssummen du er forsikret for.

Forsikringen dekker behandling hos for eksempel lege, tannlege, kiropraktor og fysioterapeut.

Er du dekket av en ulykkesforsikring gjennom jobb?

En ulykkesforsikring for arbeidsplassen kalles en kollektiv ulykkesforsikring.

Det er en forsikring som dekker de ansatte i en bedrift ved en ulykke, og forsikrer dem for medisinsk invaliditet. Det er i form av økonomisk erstatning for skader og varige men.

Denne forsikringssummen utbetales som regel ut som en engangssum til de berørte. 

Det er lurt å sjekke om du allerede er dekket av en ulykkesforsikring på jobb, og så vurdere om du trenger forsikring for eventuelle ulykker som kan skje på fritiden.

Er du dekket av andre personforsikringer gjennom jobb?

Arbeidsgivere er pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Mange arbeidsplasser har også inngått andre avtaler med forsikringsselskapene. Disse vil som regel inngå i kontrakten din.

Det er det store variasjoner i hvilke ordninger bedrifter har for sine ansatte.

Du burde derfor sjekke hvilke forsikringer jobben dekker, før du inngår en forsikringsavtale selv. Det er også lurt å sjekke om du er sikret gjennom en fagforening. 

Hva koster personforsikringer?

Prisen på en forsikring avhenger av hvilke du trenger, og hvilket forsikringsselskap du velger å ha forsikringene dine hos.

Prisen på livsforsikring avhenger blant annet av alderen din. Den blir nemlig dyrere jo eldre du er. Rett og slett fordi risikoen før død er høyere hvis du er 60 enn 20.

Prisen på forsikringen kan også avhenge av helsen din. Når du tegner ulike helseforsikringer krever forsikringsselskapene at du fyller ut en helseerklæring først.

Trenger jeg egentlig personforsikring?

Hva du har behov for eller foretrekker, er rett og slett opp til deg.

Etter du har undersøkt hvilke forsikringer du har gjennom arbeidsgiver, fagforeninger og hva slags støtte du kan få fra staten, vil de fleste føle på et behov for en eller flere private forsikringer i tillegg.

Dette kan skyldes at de andre støtteordningene og forsikringene bare dekker deg for ulykke på arbeidsplassen, bare visse skader, eller at erstatningssummene ikke vil være nok dersom uhellet er ute.

En god privat personforsikring kan derfor være et viktig supplement, og forsikringen gir deg et større sikkerhetsnett.

Det som er sikkert, er at de fleste vil føle på meg trygghet, og færre bekymringer, hvis de har en god personforsikring.

Få gode tilbud på forsikring

Med så mange forsikringer på markedet er det vanskelig å vite hvilke man trenger, og hvilke man klarer seg greit uten.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke forsikringer som er nødvendige å ha. Du kan også be om en rådgivningssamtale med en forsikringsrådgiver.

Vi kan hjelpe deg med å finne et best mulig pristilbud på forsikringene dine.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet på siden vår med hva slags forsikringer du ønsker å få tilbud på.

Vi tar da kontakt med ulike forsikringsselskap før de kan komme med et pristilbud.

Forsikringsselskapene vil også kunne gi deg en bedre pris hvis du samler forsikringene dine i ett selskap.

Tjenesten er gratis og uforpliktende, og du takker kun ja til tilbudet hvis du er fornøyd.

Vurder tjenesten vår
Vurder denne tjenesten ved å klikke på antall stjerner du synes vi fortjener.
Denne nettsiden bruker cookies for analyse- og markedsføringsformål.
Les mer